ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар институты

 

Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар институты ғылыми зерттеулер жүргізу және білім беру мақсаттарына жету үшін құрылды. Институт жас ғалымдар мен студенттерді магистратура мен докторантураға кеңінен тарта отырып, Қазақстан Республикасында ғылыми зерттеулердің дамуына ықпал етуге арналған коммерциялық емес ұйым ретінде құрылды.

 

Директор: Арупов А.А.

 

Мекеменің негізгі міндеттері:

1) әлемдік экономика және халықаралық қатынастар саласындағы консультациялық қызмет, ғылыми зерттеулерді, ғылыми-техникалық және эксперименттік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; шет елдердің экономикалық жағдайын зерттеу және әлемде болып жатқан процестердің Қазақстан Республикасына әсер етуінің болжамдары мен модельдерін дайындау;

 

2) Қазақстан экономикасының даму мүмкіндіктерін болжау және анықтау үшін әлемдік экономикадағы жағдайды бақылау және талдау;

 

3) келешегі бар өткізу нарықтарын анықтау және өзара тиімді сыртқы экономикалық және сыртқы саяси байланыстарды қалыптастыру үшін қазақстандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін талдау;

 

4) Қазақстан Республикасының сыртқы саудасының елдік және аймақтық құрылымын зерттеу; 

 

5) бағдарламаның, жобалардың, ұсынымдардың, жұмыс бейініңнің бойында басқа құжаттар мен материалдардың ғылым сараптамасы;

 

6) Қазақстан Республикасы экономикасы мен саясатының өзекті мәселенің болуы туралы ұсыныстарды талқлау және зирлеу шин ғылым конференциялары, “дегелек үстелдер” өткізу;

 

7) осымша білікті алу арғылы кусіби білім, білік жөне дағдыларды тередету; бакалавриат, магистратура докторанты, әйелдер докторы, студенттер үшін тәжірибе мен тәлімдамалдарды өткізу.

 

8) біліктілікті арттыру және кәсіптік қайта даярлауды ұйымдастыру және өткізу;

 

9) Қазақстан Республикасындағы ғылыми және білім беру қызметін сервистік қамтамасыз ету; оқу-әдістемелік әдебиеттерді жүзеге асыру; баспа қызметі; заң қызметтерін көрсету; сауда және сатып алу қызметі; тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалдау, қосалқы жалға беру; кеңес беру қызметтерін ұсыну;

 

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.

 

Қызметтің негізгі бағыттары:

 

1) ғылымның перспективалық бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-жарнамалық жұмыстар жүргізу, кәсіпорындарға, ұйымдарға, жеке тұлғаларға консультациялық және ақпараттық қызметтер көрсету;

 

2) мемлекеттік, салалық және аймақтық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жоспарларды іске асыруға қатысу;

 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кадрлардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды қамтамасыз ету;

 

4) баспа қызметін ұйымдастыру;

 

5) қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау мәселелері бойынша отандық және шетелдік серіктестермен ынтымақтастықты ұйымдастыру;

 

6) заңнамада белгіленген тәртіппен жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін қосымша қаржылық және материалдық ресурстар көздерін тарту.

 

НЦ НТИ тіркелген тақырыптар : 

 

 • Еуразиялық экономикалық одақтағы ынтымақтастықтың интеграциялық әсерлері.
  Мемлекеттік тіркеу нөмірі – 114RK00380 24.06.2014 ж
 • «Қазақстан-2050» Стратегиясына сәйкес мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының қазақстандық моделі.
  Мемлекеттік тіркеу нөмірі – 2014 жылғы 24 маусымдағы 114RK00381

Жоба түрі: белсенді

 

Жұмыс орнын көрсететін орындаушылар:
 1. Абайдуллаева М.М. –  «Тұран» университеті
 2. Арупов А.А.
 3. Арупова Н.А.

Реферат (абстракт):

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамытудың негізгі бағыттарын болжау.

 

Міндеттері:

Еуразиялық экономикалық одақтағы өзара іс-қимылдың интеграциялық әсерін бақылау, бағалау және талдау.

 

Тапсырмалар:

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде салалардың, аймақтардың және нарықтардың әлеуметтік-экономикалық даму траекториясын талдау, бағалау және болжау.

 

Күтілетін нәтижелер: 

 

 • Мақалалар мен аналитикалық есептер шығару,
 • халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарын жариялау,
 • монографияларды, оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды басып шығару,
 • ЕАЭО-тың жұмыс істеуі мен дамуы туралы магистрлік және докторлық (Ph.D.) диссертациялар дайындау.

Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: