ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Ғылым

“Тұран” университетіндегі ғылыми-зерттеу жұмысын профессор – оқытушылар  құрамымен, құрылымдық бөлімше басшыларының перспективалық жоспарларға сәйкес; докторанттар мен магистранттардың -жеке жоспарларына сәйкес олардың дайындығы; студенттердің – курстық, дипломдық жобалары, басқа да оқу-зерттеу жұмыстары,  университеттің қарастырған оқуту жоспарлары студенттердің ғылыми үйірмелері және басқа да ұйымдардағы студенттік ғылыми шығармашылықтарының  орындалуы.

Университеттің ғылыми қызметінің негізгі мақсатына іргелі, қолданбалы және іздес зерттеулері ұйымдастыру және жүргізу; алынған нәтижелерді білім беру үдерісінде пайдалану; азаматтық-құқықтық шарттар негізінде заңды және жеке тұлғалар үшін ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізу болып табылады.

Университеттің ғылыми қызметінің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

–   жаңа білімді қалыптастырудың, ғылыми мектептердің қалыптасуы мен дамуының негізі ретінде іргелі зерттеулерді дамыту;

–  Университеттің әлеуметтік-экономикалық актуалдық мәселелерін шешу үшін, ғылыми әлеуетін тиімді пайдалану;

–   зияткерлік қызмет нәтижелерін қорғау үшін жағдай жасау;

–   бірлескен ғылыми жобаларды іске асыру мақсатында білім беру және ғылыми мекемелермен, өзге де ұйымдармен және жеке тұлғалармен ғылыми ынтымақтастықты кеңейту;

–  жоғары және қосымша кәсіптік білім беруді қалыптастыру мен дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу және әзірлеу, білім беру міндеттерін шешуге ғылымның ықпалын күшейту.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ КЕЛЕСІ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

* ҚР “Білім туралы” Заңы»;

* ҚР “Ғылым туралы” Заңы • »;

* Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

* Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

* Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

* Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидалары;

* “ЖОО үздік оқытушысы” конкурсы туралы ережелер»;

* “СҒЗЖ республикалық конкурсы туралы”ережелер.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ “ТҰРАН” УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ӘЗІРЛЕНГЕН ҚҰЖАТТАРМЕН РЕТТЕЛЕДІ»:

* Университет Жарғысымен;

* 2021-2024 жылдарға арналған “Тұран” университетінің даму стратегиясымен;

* “ғылыми-зерттеу жұмысы” процедурасымен»;

* “Тұран “университеті студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ережемен»;

* Тұранның “үздік ғалым” байқауы туралы ережемен»;

* “Тұран “университеті студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсы туралы ережемен»;

* ОПҚ ҒЗЖ дербес жоспарлары;

* кафедралардың ҒЗЖ жоспарлары;

* ғылыми іс-шаралар күнтізбесі, ҒЗЖ тақырыптық жоспары және ҒЗЖ жиынтық жоспары;

* докторанттар мен магистранттардың ҒЗЖ жеке жоспарлары.

Ғылыми-зерттеу жұмысы келесі критерийлер бойынша бағаланады:

* Қаржыландырылатын ҒЗЖ көлемі;

* зерттеулерді орындауға арналған гранттар көлемі;

* алынған патенттер саны;

* жарияланған ғылыми мақалалар саны, оның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда;

* ПОҚ ғылыми мақалалары мен монографияларының дәйексөзділігі, Scopus, Web of Sciene базаларына кіретін жарияланған ғылыми мақалалардың саны;

ТМД және ҚР елдерінің ұйымдарымен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық;

* диссертацияларды жеке жоспарларда белгіленген мерзімде қорғаған докторанттар мен магистранттардың саны;

* ҒЗЖ есептері;

* ҒЗЖ-ға тартылған студенттер саны, СҒЗЖ нәтижелілігі.

“Тұран” университетіндегі ғылыми-зерттеу жұмысының стратегиялық мақсаттары мен міндеттері.

1-мақсат-өңірдегі инновациялық – кәсіпкерлік қызметтің көшбасшысы-ЖОО имиджін бекіту

1-міндет – инновациялық ойлау қабілеті бар университет – инноватор, оқытушы-ментор – жаңашыл, түлек-кәсіпкер имиджін қалыптастыру және ілгерілету

2-міндет-университеттің, Бизнестің, мемлекеттің, қоғамның өзара іс-қимылының ашық диалог алаңын іске асыру

3-міндет-жоғары оқу орнының инновациялық-кәсіпкерлік дамуының жаңа сын-тегеуріндерін негіздеу және жаңа құндылықтарын ілгерілету

2-мақсат – “инновациялық белдеуді” қалыптастыру жағдайында ғылыми және инновациялық өнімді өндіру және іске асыру»

1-міндет-ОПҚ мен білім алушылардың ғылыми және инновациялық қызметінің “өсу нүктелерін” қалыптастыру

2-міндет-ақылды инфрақұрылымды қамтамасыз ету және ПОҚ-ның цифрлық құзыреттілігін дамыту

3-міндет-ғылыми-инновациялық әлеуетті іске асыру үшін баламалы қаржы ресурстарын іздеу

3-мақсат-инновациялық-кәсіпкерлік мінез-құлық пен инновациялық мәдениетті қалыптастыру

1-міндет-ОПҚ мен білім алушылардың инновациялық әлеуетін іске асыру үшін тиімді инновациялық ортаны қалыптастыру

2-міндет-ОПҚ мен білім алушылардың белсенді инновациялық қызметін ынталандыру

 

Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: