Маркетинг STEM

Бакалавриат

 

Маркетинг – танымал және жоғары жалақы алатын мамандық.  Қазіргі уақытта тауарлар мен қызметтердің алуан түрлілігі бар кез келген кәсіпорынның табысты болуы маркетологтың талантына байланысты.

 

Маркетолог белгілі бір тауардың сұранысқа ие болатын-болмайтынын және неге екенін бағалайды, өнімді жылжыту жолдарын ұсынады, бәсекелестердің әрекетін бағалайды, зерттеу тобының жұмысын ұйымдастырады, саланы бақылайды және нәтижелерді талдайды, сатып алушылардың қалауын анықтайды, өндіруші мен сатушыға ұсыныстар жасайды.

 

Оқу формасы және оқу мерзімі:
Күндізгі мектептен кейін – 4 жыл
Колледжден кейін-бөлім 3 жыл

 

Мамандық коды: «6В04107- Маркетинг»
 

ҰБТ таңдауы бойынша пән:

мектептен кейін: Математика + География
колледжден кейін: Экономика негізі + маркетинг
Академическая степень: Экономика және бизнес бакалавры
Міндетті және элективті (таңдау бойынша) пәннің/ескертпе:
 • Экономикалық теория
 • Микроэкономика
 • Макроэкономика
 • Маркетинг
 • Бухесеп және аудит
 • Қаржы
 • Менеджмент
 • Математика
 • Маркетингтік зерттеулер
 • Маркетингті басқару
Білім беру бағдарламалары

Кәсіби қызмет саласы  және объектілері

 

МАРКЕТИНГ мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры келесі салаларда талдау, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметті жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық нарықтарды зерттеу, әртүрлі меншік түріндегі шаруашылық субъектілердің маркетингтік ортасын зерттеу;  кәсіпорынның маркетинг жүйесін жетілдіру; кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын қалыптастыру. Маркетингті қолдану аясы өте кең. Түлектердің кәсіби қызмет объектілері болып табылады: мемлекеттік мекемелер,  қызмет көрсету кәсіпорындары, әртүрлі экономикалық, өндірістік және делдал кәсіпорын ұйымдары,  халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, көлік және коммуникация,  жобалық және ғылыми-зерттеу институттары,  қоғамдық ұйымдар, ғылыми-зерттеу, білім беру мекемелері.

 

 Кәсіби қызмет түрлері

 

МАРКЕТИНГ мамандығы бойынша бакалавр кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

 

 • ұйымдық-басқару қызметі кез келген шаруашылық субъектісінің маркетинг қызметін басқаруда маркетинг-менеджменттің ғылыми-әдітемелік және ұйымдық-технологиялық базасын, қағидалары мен технологияларын қолдану негізінде тиімді жүйе жасауды қарастырады;
 • өндірістік-технологиялық қызмет бакалаврдың адами ресурстарды басқару,   қамсыздандыру, өндіріс және қаржы бөлімдерінің мамандарымен бірге материалдық-техникалық қамсыздандыруды, өндірістік, инновациялық және өткізу қызметін тиімді жүргізу үшін және нарықтағы бәсекелес басымшылықты қамтамасыз ету үшін іске асырылады;
 • қызмет көрсету- пайдалану қызметі бакалаврдың маркетинг бойынша шаруашылық субъектісінің қызмет көрсету саясатын жүргізуді  негізгі және қосымша қызмет бойынша қарастырады; қатынас шығындарының және қызмет көрсету тиімділігінің есебі; қызметті жылжыту, қызмет сапасын қамтамасыз ету;
 • есептік-жобалық қызмет маркетинг бөлімінің ұйымдық құрылымын таңдаудан, маркетинг бюджетін және бизнес-жоспарды жасаудан, тауар ассортиментін тиімділендіру бойынша есептерді жүргізуден, тарату, тауар қозғалысы және жылжыту  жүйесін есептеуден тұрады;
 • тәжірибелік-зерттеу қызметі бакалаврдың ұйымның инновациялық саясатын жасаудан және ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын және маркетингтік зерттеулер жүргізуден тұрады;
 • білім беру (педагогикалық) қызметі  осы мамандық саласында жалпы білім беру және орта арнаулы білім беру, сонымен қатар кадрлардың біліктілігін жоғарылату және қайта дайындау курстарында  маркетинг пәнінен оқыту қызметімен байланысты.

 

Кәсіби қызмет бағыттары:

 

 • маркетингтік қызметті жоспарлау;
 • маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
 • компанияның маркетингтік мүмкіндіктеріне бағалау жүргізу (SWOT-талдау әдісі, GAP-талдау, STEP-талдау);
 • корпоративті стратегияны қалыптастыру;
 • функционалдық стратегияны жасау;
 • тауар және баға саясатын жасау және жетілдіру;
 • нарықта өткізу және тауарды жылжыту жүйесін ұйымдастыру;
 • нарықта тауар және қызметтерді жылжыту үшін маркетингтік коммуникацияны қолдану;
 • нарықта бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ететін маркетингтік стратегияны тарату;
 • маркетинг қызметіне тексеру, аудит және бақылау жүргізу
БІЗДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫМЫЗ
БІЗДІҢ БАЙЛАНЫСТАР:
Graduate School of Business
Телефон:
+7 (727) 260-40-13 (1071,1072,1073,1074)
WhatsApp: +7 777 260-40-10
E-mail: gsb@turan-edu.kz
bs.stem@turan-edu.kz
Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: