ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелері

Ғылыми – зерттеу жұмысы (бұдан әрі – ҒЗЖ) – қолда бар білімді кеңейту және жаңа білім алу, ғылыми гипотезаларды тексеру, табиғатта және қоғамда көрінетін заңдылықтарды белгілеу, жобаларды ғылыми жинақтау, ғылыми негіздеу мақсатында ғылыми ізденіспен, зерттеулер, эксперименттер жүргізумен байланысты ғылыми сипаттағы жұмыс.

 ҒЗЖ  есебі -ғылыми-зерттеу жұмысы туралы жүйеленген деректерді қамтитын, ғылыми-техникалық проблеманың жай-күйін, процесін, ғылыми-техникалық зерттеу нәтижелерін сипаттайтын құжат.

Отчёт НИР за 2018 год Отчёт НИР за 2019 год Отчёт НИР за 2020 год
Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: