ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

Құқықтану

«Құқықтану» мамандығы бүгінгі күні беделді де ширақ дамушы мамандықтардың бірі болып табылады. Кафедраның түлектері құқық қолдану қызметінің барлық салаларында – мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде, сондай-ақ адвокатура мен нотариатта ойдағыдай табысты жұмыс істейді. Түлектердің көпшілігі өзінің мамандықтарын банк саласында, шағын және орташа бизнесте жүзеге асыруда.

 

Академиялық дәреже:

6В04201 – бакалавриат

7M04201, 7M04202 – магистратура

8D042 – докторантура

 

Оқу мерзімі:  

 • орта білімнен кейін 4 жыл (күндізгі)
 • орта кәсіби білімнен кейін 3 жыл (күндізгі)
 • жоғары білімнен кейін 2 жыл (қашықтықтан оқыту)
 • Жоғары білім алғаннан кейін 2 жыл (қашықтан)
 • 1 жыл (профиль бағыты)

 

 

Ағымдағы курстар:

 

Бакалавриат

 • Мемлекет және құқық теориясы
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім, арнайы бөлім)
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім, ерекше бөлім)
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
 • Нотариус
 • Адвокаттық қызмет
 • Криминология

 

Магистратура

 • Құқықтық талдау әдістемесі
 • Құқық теориясының өзекті мәселелері
 • Еңбек заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы
 • Отбасы құқығын қолдану теориясы мен практикасы
 • Қазіргі заманғы сот-зерттеу зерттеулерінің әдістемесі
 • Криминалистикалық ғылымның қазіргі заманғы тенденциялары
 • Қылмыстарды саралау және қылмыскерлер типологиясы
 • Қазақстан Республикасындағы сот жүйесінің өзекті мәселелері
 • Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуді жетілдіру мәселелері
 • Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзекті мәселелері

 

Докторантура

 • Қазіргі азаматтық құқықтың дамуының теориялық және әдіснамалық мәселелері
 • Қылмыстық құқықты дамытудың ғылыми негіздері
 • Жеке теориялар мен криминалистикалық доктриналар қылмысқа қарсы күрестің әдіснамалық негізі ретінде
 • Қылмыстың жағдайы мен деңгейін зерттеудегі қазіргі тенденциялар
 • Қазіргі азаматтық іс жүргізу құқығы дамуының теориялық және әдіснамалық мәселелері
 • Қылмыстық сот төрелігі: процессуалдық және функционалдық құқықтық құрылым түсінігі
 • Сақтандыру құқығының дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Зияткерлік меншік құқығының өзекті мәселелері
Выбор языка: