ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

Құқықтану

 

«Құқықтану» мамандығы бүгінгі күні беделді де ширақ дамушы мамандықтардың бірі болып табылады. Кафедраның түлектері құқық қолдану қызметінің барлық салаларында – мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде, сондай-ақ адвокатура мен нотариатта ойдағыдай табысты жұмыс істейді. Түлектердің көпшілігі өзінің мамандықтарын банк саласында, шағын және орташа бизнесте жүзеге асыруда.

 

Академиялық дәреже: бакалавриат, магистратура, докторантура

 

Мамандық коды: 6В04201

 

ҰБТ таңдауы бойынша пән:

Дүниежүзі тарихы + Адам. Қоғам. Құқық.

 

ҰБТ пәндері (ұқсас мамандық бойынша түсушілер үшін):

Мемлекет және құқық теориясының негіздері + ҚР Азаматтық құқығы

 

Оқыту нысаны: күндізгі, күндізгі қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып

 

 

Оқу мерзімі:

 

 • орта білімнен кейін 4 жыл (күндізгі)
 • орта кәсіби білімнен кейін 3 жыл (күндізгі)
 • жоғары білімнен кейін 2 жыл (қашықтықтан оқыту)

 

 

Білім беру бағдарламалары: 

 

 1. Құқық қорғау қызметі
 2. Құқық қолдану қызметі

 

Біздің әріптестер:

 

 • Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросы
 • «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Мемлекет және құқық институты» ҒЗИ
 • «ҚР ІІМ академиясы» ҒЗИ

 

Халықаралық бағдарламалар:

 

Қазіргі уақытта «Тұран» Университеті Балтық халықаралық академиясы (Рига қ., Латвия), РФ ЖОФҚ Самара заң институты (Самара, Ресей) сияқты шет елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер құрған. Біздің университетпен Ломоносов атындағы ММУ з.ғ.д., профессор В.И. Селиверстов, Мәскеу мемлекеттік заң академиясының з.ғ.д., профессорлары А.И. Рарог, А.И. Чучаев (Мәскеу қ., Ресей), РФ Экономикалық даму министрлігінің Сыртқы сауда бүкілресейлік академиясының з.ғ.д., профессорлары В.М. Шумилов (Мәскеу қ., Ресей) сияқты ресейлік жоғары оқу орындарының жетекші ғалымдары бірге қызмет жасайды. Сондай-ақ ресейлік жетекші жоғары оқу орындарымен бірге бакалавриат және магистратура бойынша білімнің екі дипломдық бағдарламаларын енгізу жоспарлануда.

 

«Құқықтану» мамандығы бүгінгі күні беделді де ширақ дамушы мамандықтардың бірі болып табылады. Кафедраның түлектері құқық қолдану қызметінің барлық салаларында – мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде, сондай-ақ адвокатура мен нотариатта ойдағыдай табысты жұмыс істейді. Түлектердің көпшілігі өзінің мамандықтарын банк саласында, шағын және орташа бизнесте жүзеге асыруда.

 

Академиялық дәрежесі: құқық магистрі, заң ғылымдарының магистрі

 

 

Мамандық коды:


7M04201:
Ғылыми-педагогикалық магистратура

7M04202: Бейінді магистратура

 

 

Екі түсу емтиханы:

 

 • Шет тілі
 • Бейіндік пән (мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы)

 

 

Оқыту түрі: күндізгі

 

Оқу мерзімі: 

 

 • 1 жыл (бейіндік бағыт)
 • 2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт)

 

Білім беру бағдарламалары:

 

 1. Құқық қорғау қызметі
 2. Құқық қолдану қызметі

 

«Құқықтану» мамандығы бойынша докторантурада білім беру:

 

 • халықаралық деңгейдегі ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет салаларының жоғары ғылыми біліктілігі бар элиталы мамандарды дайындауды қамтамасыз етеді;
 • сіздің мансаптық өсу мүмкіндіктеріңізді кеңейтеді;
 • Сіз неғұрлым сұранысқа ие, экономикалық проблемаларын шешуге жүйелік көзқарасы иеленуші, зерттеу нәтижелерін коммерциялық мүмкіндіктерді үшін қолдану және іске асыруға қабілетті, зерттеу проблемаларды сараптама жүргізетін, ғылыми жобалар тиімді басқару алатын маман болуға кепілдік береді.

 

 

Дәрежесі: PhD философия докторы

 

Мамандық коды: 8D04201

 

Екі түсу емтиханы:

 

 • по иностранному языку
 • по специальности

 

Оқу нысаны: күндізгі

 

Оқу мерзімі: 3 жыл

 

Оқу тілдері: қазақша, орысша

 

Оқыту шарттары: оқыту мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы негізде жүргізіледі

 

Өзекті және эксклюзивті курстар:

 

 • Қазіргі замандағы азаматтық құқықтың теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Қылмыстық құқық дамуының ғылыми негіздері
 • Қылмыстылықпен күресудің әдістемелік негізі ретіндегі жеке теориялар мен криминалистік ілімдер
 • Қылмыстылықтың жай-күйі мен деңгейін зерттеудің қазіргі заманғы үрдістері
 • Қазіргі замандағы азаматтық процестік құқық дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Қылмыстық сот ісін жүргізу: процедуралық және функционалдық-құқықтық құрылысының тұжырымдамасы
 • Сақтандыру құқығы дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Зияткерлік меншік құқығының өзекті мәселелері
Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: