ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

Грант бойынша оқуға өтінімдер

ЕРЕЖЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛУ ПРОЦЕСІНДЕ БОСАҒАН БОС БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН БЕРУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ

«Тұран» университетінде жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі туралы Ереже Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 Қаулысына сәйкес әзірленді.

Ереже «Тұран» университетінде жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібін анықтайды.

  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  2. Осы жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері (бұдан әрі – Ережелер) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді және жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру гранттарын беру тәртібін айқындайды.
  3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) білім беру гранты – кәсіптік білім алуға ақы төлеу үшін білім алушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарда берілетін ақшаның мақсатты сомасы;

2) білім беру саласындағы уәкілетті орган – білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

3) республикалық конкурстық комиссия – білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын комиссия (бұдан әрі – Комиссия);

  1. ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛУ ПРОЦЕСІНДЕ БОСАҒАН БОС БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН БЕРУ ТӘРТІБІ

2.1. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары оқу мамандықтары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі. Конкурс аралық аттестаттау нәтижелері бойынша білім беру грантын тағайындау туралы куәлік берумен өткізіледі.

Бос білім беру гранттарын алуға конкурс өткізу кезінде үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда тек А, А- (“өте жақсы”) бағалары, одан кейін А, А- (“өте жақсы”) – дан В+, В, В – (“жақсы”) – ға дейінгі бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

2.2. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы демалыс кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы жоғары оқу орны басшысының атына білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға өтініш береді;

2) ЖОО осы өтінішті конкурстық негізде қарап, Ғылыми кеңестің шешімімен бірге ағымдағы жылдың 5 тамызы мен 15 қаңтарына дейінгі мерзімде оны шешім қабылдау үшін білім беру саласындағы уәкілетті органға жібереді. Білім алушының өтінішіне Ғылыми кеңестің шешімімен бірге білім алушының сынақ кітапшасынан немесе транскрипт көшірмесі, оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және жоғары оқу орнынан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі;

2.3. нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша дайындық бағытының ішінде конкурстық негізде беріледі;

3) білім беру саласындағы уәкілетті орган түскен құжаттарды оқуға түскен жылын ескере отырып, мамандықтар, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады;

4) білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы негізінде білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

5) білім беру грантын беру туралы берілген куәліктің негізінде жоғары оқу орнының басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

2021 жылғы 18 қаңтарға дейін

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы (1 тізім) Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы (2 тізім) Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы (3 тізім магистратура) Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы (4 тізім магистратура)

Архив:

2019 жылғы 15 маусымға дейін

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы

2019 жылғы 5 қаңтарға дейін

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы Бос білім беру гранттарын тағайындау нәтижелері

Құрметті студенттер!

Сіздерге көктемгі емтихан сессиясының қорытындысы бойынша келесі мамандықтар/ББ бойынша жоғары білім алу процесінде босаған мемлекеттік гранттар бар екенін хабарлаймыз.

Мамандық

Оқыту тілі

Оқыту нысаны

Курсы/ Оқу жылы

Босатылған орын саны

Туризм

Қазак

Күндізгі, 4 жыл

3 курс/3 о.ж.

1

Туризм

Қазак

Күндізгі, 4 жыл

1 курс/1 о.ж.

1

Туризм

Орыс

Күндізгі, 4 жыл

1 курс/1 о.ж.

1

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Орыс

Күндізгі, 3 жыл

2 курс/1 о.ж.

1

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Қазак

Күндізгі, 4 жыл

2 курс/2 о.ж.

2

Осыған байланысты, көрсетілген  мамандықтардың/ББ студенттерін (GPA 3.0-тен төмен емес, барлық оқу кезеңінде “қанағаттанарлық” және “қанағаттанарлықсыз” бағаларсыз) 29 шілдеден кешіктірмей конкурс комиссиясының жұмысы үшін деканатқа қажетті құжаттарды тапсыруды және “Тұран”АБЖ порталына өтінім беруді сұраймыз.

 

Барлық сұрақтар бойынша гуманитарлық-заң факультетінің деканатына хабарласыңыз.

 

Білім алу процесінде босаған мемлекеттік гранттарға үміткерлердің тізімі:

 

Мамандық

Оқыту тілі

Оқыту нысаны

Курсы/ Оқу жылы

Студенттің аты-жөні

Туризм

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

3 курс

Шайкен Диляра Даулетовна

Туризм

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

3 курс

Искакова Меруерт Бекжановна

Туризм

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

1 курс

Серікбай Таңшолпан Әнуарқызы

Туризм

Орыс

Күндізгі, 4 жыл

1 курс

Борсуков Никита Сергеевич

Туризм

Орыс

Күндізгі, 4 жыл

1 курс

Ниязова Лейла Таймировна

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Орыс

Күндізгі, 3 жыл

1 о.ж.

Джрагацпанян Яна Саркисовна

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

2 курс

Амангелді Мәдина Берікқызы

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

2 курс

Алтынбекова Еңлік Серикқызы

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

2 курс

Сүлейман Альбина Қуанышқызы

Мейрамана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақ

Күндізгі, 4 жыл

2 курс

Кисмет Айжамал Динмуханбетқызы

 

Университеттің ғылыми кеңесінің шешіміне сәйкес білім алу процесінде босаған мемлекеттік гранттар бойынша ауысуға үміткерлердің өтініштерін қарау дәрежесі:

 

ББ тобының атауы

Барлық үміткерлердің аты-жөні

GPA

Университеттің ғылыми кеңесінің шешіміне сәйкес өтініштерді қарау дәрежесі

5В090200-Туризм

Шайкен Диляра Даулетовна

3,89

қанағаттанарлық

5В090200-Туризм

Искакова Меруерт Бекжановна

3,48

қанағаттанарлықсыз

В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Джрагацпанян Яна Саркисовна

3,77

қанағаттанарлық

В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Амангелді Мәдина Берікқызы

3,92

қанағаттанарлық

В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Алтынбекова Еңлік Серикқызы

3,74

қанағаттанарлықсыз

В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Сүлейман Альбина Қуанышқызы

3,75

қанағаттанарлық

В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Кисмет Айжамал Динмуханбетқызы

3,7

қанағаттанарлықсыз

В091 Туризм

Борсуков Никита Сергеевич

3,59

қанағаттанарлық

В091 Туризм

Ниязова Лейла Таймировна

3,56

қанағаттанарлықсыз

В091 Туризм

Серікбай Таңшолпан Әнуарқызы

3,76

қанағаттанарлық

Құрметті магистранттар!

 

Сіздерге көктемгі емтихан сессиясының қорытындысы бойынша келесі білім беру бағдарламалары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған мемлекеттік гранттар бар екенін хабарлаймыз.

 

Білім беру бағдарламасы

Оқыту тілі

Оқыту нысаны

Курсы/ Оқу жылы

Босатылған орын саны

Ақпараттық жүйелер

Қазақ

Күндізгі, 2 жыл

2

1

Ақпараттық жүйелер

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

1

Психология

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

1

Маркетинг

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

1

Осыған байланысты, көрсетілген БББ магистранттарын (GPA 3.0-ден төмен емес, барлық оқу кезеңінде “қанағаттанарлық” және “қанағаттанарлықсыз” бағаларсыз) 29 шілдеден кешіктірмей конкурс комиссиясының жұмысы үшін магистратура бөліміне қажетті құжаттарды тапсыруды және “Тұран” АБЖ порталына өтінім беруді сұраймыз.

 

Туындаған сұрақтар бойынша магистратура бөліміне хабарласыңыз.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған мемлекеттік гранттар бойынша ауысуға үміткерлердің тізімі:

 

Білім беру бағдарламасы

Оқыту тілі

Оқыту нысаны

Курсы/ Оқу жылы

Магистранттың аты-жөні

Ақпараттық жүйелер

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

Басалаев Максимилиан Анатольевич

Ақпараттық жүйелер

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

Клюдт Максимилиан Александрович

Ақпараттық жүйелер

Қазақ

Күндізгі, 2 жыл

2

Сейітбек Айгерім Болатбекқызы

Есеп және аудит

Қазақ

Күндізгі, 2 жыл

2

Ержанова Айдана Ержанқызы

Психология

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

Доспанова Замира Конысбайкызы

Психология

Орыс

Күндізгі, 2 жыл

2

Оспанова Динара Джусуповна

Психология

Орыс

Күндізгі,

2 жыл

2

Кульмухаметова Гульмира Абраровна

Университеттің ғылыми кеңесінің шешіміне сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған мемлекеттік гранттар бойынша ауысуға үміткерлердің өтініштерін қарау дәрежесі:

 

БББ тобының атауы

Барлық үміткерлердің аты-жөні

GPA

Университеттің ғылыми кеңесінің шешіміне сәйкес өтініштерді қарау дәрежесі

М066 Психология

Доспанова Замира Конысбайкызы

3,33

қанағаттанарлық

М066 Психология

Оспанова Динара Джусуповна

3,24

қанағаттанарлықсыз

М066 Психология

Кульмухаметова Гульмира Абраровна

3,2

қанағаттанарлықсыз

М073 Аудит және салық салу

Ержанова Айдана Ержанқызы

3,82

қанағаттанарлық

М094 Ақпараттық технологиялар

Клюдт Максимилиан Александрович

3,58

қанағаттанарлық

М094 Ақпараттық технологиялар

Басалаев Максимилиан Анатольевич

3,55

қанағаттанарлық

М094 Ақпараттық технологиялар

Сейітбек Айгерім Болатбекқызы

3,54

қанағаттанарлықсыз

Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: