Оқұ үдересі

 

Бұл бөлімде келесі құжаттар ұсынылған:

 

 • Білім беру қызметтің барлық түрлерін көрсететін ағымдағы оқу жылына арналған білім беру бағдарламалары бойынша академиялық күнтізбелер;
 • Оқытудың барлық түрлері бойынша сабақ кестесі
 • Дәрістер
 • Тәжірибелік және зертханалық сабақтар
 • On-line дәрістер
 • On-line кеңес беру
 • студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ)
 • Емтихандар
 • Қорытынды бағалау;

Тәжірибе

 

 • Бакалавриат: оқу, өндірістік, дипломалды
 • Магистратура: өндірістік, педагогикалық, зерттеу
 • Докторантура: педагогикалық, зерттеу

Тағылымдамалар

 

 • Тағылымдамалар туралы ақпарат
Қабылдау комиссиясы