Лингвистикалық дайындау орталығының ПОҚ

Атабаева Фарида Камиқызы

Лингвистикалық Даярлау Орталығының профессоры

Педагогика ғылымы кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1881-1886 – Алматы Шет Тілдер Педагогикалық Институты, ағылшын тілі факультеті

Жұмыс тәжірибесі

 • 1998 ж. қыркүйек –  “Туран” Университеті,  лингвистикалық даярлау орталығының профессоры
 • 1994-1998 – ҰҒА, А. Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты, ғылыми қызметкер-аудармашы
 • 1886-1991– Жезқазган Педагогикалық Институты, неміс филология кафедрасы аға оқытушысы

Жүргізетін пәндері

 • Шетел тілі (ағылшын тілі)
 • Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
 • Сертификатталған ағылшын тілі
 • Іскерлік ағылшын тілі

Жариялымдар

БЦ СКОПУС

 1. «Problems of Research of Islamic Literature of Kazakhstan» //Journal “Islamic Quarterly” Volume 62Number 3 ү, 2018, Scopus (SJR 0.2)
 2. Mongolian parallel in history: problematic spectrum// Journal “Man in India” Volume97 Issue 11, 2017 Scopus (SJR 0.2)
 3. Safeguarding ICH and Enhancing Identity of Kazakhstan in Focus of Central Asian Sacral Cultural Space //Journal “Man in India” Volume 97 Issue 24, 2017 Scopus (SJR 0.2)
 4. Kazakhstan in Geopolitics of the Central Asia: Retrospective, Realities and Opportunities// Journal “Man in India” Volume 97 Issue 24, 2017 Scopus (SJR 0.2)

ККСОН МОН РК

 1. «Professionally-oriented foreign language education and educational environment» // «Наука и жизнь Казахстана», 2020 год № 12 (2)
 2. «Использование национального компонента на занятиях английского языка»// «Наука и жизнь Казахстана», 2020 год № 3 (3)
 3. «Цифрлік білім беру» // «Наука и жизнь Казахстана» 2019 год № 5 (2)
 4. «Современное образование: онлайн образование – требование времени» // «Наука и жизнь Казахстана» 2018 год № 4 (2)
 5. Intercultural Communication in foreign language teaching// Вестник КазНУ Серия. Филологическая №3, 2017
 6. Pedagogical Research of using ICT in foreign language education// Наука и жизнь Казахстана, №6 (42) 2016
 7. Как эффективно использовать метод проектов на уроках английского языка// Наука и жизнь Казахстана, №6 (42) 2016
 8. Формирование ИКТ компетентности педагогов// Вестник КазНУ Серия Филологическая №3, 2016
 9. Foreign Language Information-Educational Environment: Content, Qualification Demands and Mechanisms of Organization// Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, Серия. Филологическая, №1, 2016
 10. Использование ИКТ на занятиях домашнего чтения по английскому языку//«Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі – Наука и Жизнь Казахстана» №3,2016

 Оқу құралдары:

 1. Учебное пособие: «Практикум по английскому языку» Из-во: «ТОО Жания полиграфия», Алматы, 2020 ISBN-978-601-06-4464-9
 2. Учебное пособие. Английский язык для магистрантов. Из-во: Университет “Туран”, 2017

Монография:

 1. Intangible Cultural Heritage of the Republic of Kazakhstan. Палитра Пресс, Алматы, 2016.

100 астам ғылыми мақала авторы

 

Марапаттары

 • Білім және Ғылым Министрінің Құрмет грамотасы
 • Тұран университеті ректорының Құрмет грамоталары
 • Алматы қаласы әкімшілігінің Білім басқармасының Құрмет грамотасы
 • Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт Министрлігі Тіл саясаты комитетінің алғыс хаты

Байланысу ақпараты

Телефон: +7 (727) 2604028

E-mail: f.atabayeva@tuan-edu.kz

Рахат Хорлан Айбаровна

Аға оқутышы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Қызметі: Аға оқутышы

Дәрежесі: гум. ғылым магистрі

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

 • 2020 ж. Қыркүйек – қазіргі уақыт , Аға оқутышы, “Туран” Университеті
 • 2020 ж. Қыркүйек – 2020 ж, Тамыз , Оқытушы, Абылай хан ат. КазХҚжӘТУ
 • 2016 ж. наурыз – 2017 ж. Тамыз , Бюро Переводов, Аудармашы

 

Жариялымдар:

 

 1. «Lexical peculiarities of technical texts and their translation on the basis of energy terms in Russian /English languages» КазУМОиМЯ им. Абылай хана Известия, №4, 2016
 2. «Technical terminology of energy sphere as translational problem» КазНПУ им.Абая Вестник, №1, 2017
 3. «Шетел тілін оқытуда формативті бағалау жүйесінің алатын орны», Журнал Мир педагогики и психалогии, №3, 2019
 4. «Terminology of energy sphere as translational problem» Международный научно-практический журнал «Филологический аспект № 11 (55), 2019
 5. “English as a medium of instruction: challenges of esp teachers”  международная конференция «Язык и межкультурная коммуникация» , 2021
 6. Students’ perceptions of the Turkish idioms: the analysis from cross-cultural perspective, 5 международная конференция имени Т. Шевченко, 2021
 7. Teachers’ perceptions of project-based learning approach: a literature review, международная конференция Новосибирск, 2021

 

Байланысу ақпараты: +77084163960, h.rahat@turan-edu.kz

Рахова Кулпаш Мухитовна

Ағылшын тілінің аға оқытушысы

Магистр

Түйіндемені оқу »

Білімі, ғылыми /академиялық дәрежесі:

 

 • 1979– 1984 – Алматы шетел  тілдері педагогикалық институты

Факультет: Ағылшын тілі

Мамандығы: Ағылшын және неміс тілдері

 

 • 2011 – 2013Тұран университеті

Магистратура

 

Қызметі: ағылшын тілінің аға оқытушысы

Дәрежесі: магистр

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

 • 1984-1993- ағылшын және неміс тілі мұғалімі
 • 1994-1998 – Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық институтының шетел тілдері кафедрасының ағылшын тілі оқытушысы
 • 1998 жылдан – Тұран университеті Тіл дайындау орталығының ағылшын тілі пәнінің аға оқытушысы

 

Жүргізетін пәндері: Шетел тілі (ағылшын тілі), кәсіби бағытталған ағылшын тілі

 

БжҒСБК:

 

 • Шет тілін оқытудың психологиялық ерекшеліктері//Хабаршы, Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ.».  Филология сериясы. 3(161) 2016 ,248-252б.
 • Шет тілі білімінің қалыптасуы негізінде интербелсенді оқытудың тиімділігі мен ерекшеліктері//«Наука и жизнь Казахстана» №6/3 2020 .176-180 б.

 

Монография, оқулықтар:

 

 • «Туристік терминдерге арналған ағылшын-орыс-қазақ сөздігі». ЖШС «LEM баспасы», 2011.-195 б.
 • «Қонақүй ісі бойынша ағылшынша-орысша-қазақша сөздік». ЖШС«LEM баспасы», -118 б.
 • «Халықаралық туризмге арналған ағылшын-орыс-қазақ сөздігі». ЖШС «LEM баспасы», -124 б.
 • Психология мамандығы бойынша студенттерге арналған ағылшын тілі, методикалық оқу құралы. ЖШС «LEM баспасы», -86 б.
 • Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша студенттерге арналған ағылшын тілі, методикалық оқу құралы ЖШС «LEM баспасы», -44 б.
 • Экономика мамандығы бойынша студенттерге арналған ағылшын тілі, методикалық оқу құралы. К.М Рахова К.М., Г.Р.Тоқтабаева ЖШС «LEM баспасы», – 44 б.
 • 30 дан аса ғылыми мақалалардың авторы.

 

Марапаттары:

 

 • Бостандық ауданы әкімінің Құрмет грамотасы
 • Тұран университеті ректорының Құрмет грамоталары
 • Алматы қаласы әкімшілігінің Білім басқармасының Марапаттамасы
 • Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт Министрлігі Тіл саясаты комитетінің алғыс хаты

 

Байланысу ақпараты : +7 (727) 2604028;k.rakhova@turan-edu.kz

Мырзаханов Талғат Әділбекұлы

Тіл меңгеріу орталығының аға оқытушысы

Гуманитарлық ғылымдарының магистрі (Аударма ісі)

Түйіндемені оқу »

Қызметі: Тіл меңгеріу орталығының аға оқытушысы

Академиялық дәрежесі: Гуманитарлық ғылымдарының магистрі (Аударма ісі)

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

 • 2007-2016 жж. – Алматы Менеджмент Университет (ALMAU)
 • 2019 жылдан бері – «Туран» Университеті

 

Басылымдар:

 

 1. A language Shock for Language Learners: British vs American English – Абай атындағы ҚҰПУ, «Хабаршы» ғылыми журналы, №3 (11) 2015
 2. Сравнительный анализ концептуально-метафорической модели «Финансовый рынок как водная стихия» в англоязычных и русскоязычных финансово-аналитических финансово-аналитических медиатекстах – Аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, «Хабаршы» ғылыми журналы, № 2 (166), 2017
 3. Концептуально-метафорический анализ англоязычных финансово-аналитических медиатекстов и их воссоздание в переводе на русский язык – Абай атындағы ҚҰПУ, «Хабаршы» ғылыми журналы, им. Абая, научный журнал «Хабаршы/Вестник», № 1 (59), 2017
 4. Понятийная и языковая картина мира стран англоязычного мира, отражаемая в финансово-экономическом дискурсе – Абай атындағы ҚҰПУ, «Хабаршы» ғылыми журналы, № 4 (62), 2017
 5. Анализ концептуально-метафорической модели «Финансовые стратегии как военные действия» в англоязычных медиатекстах и их адекватная передача на русский язык – Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті, Хабаршы» ғылыми журналы, № 5 (120), 2017
 6. Лингвокультурные аспекты перевода метафор англоязычного финансово-экономического дискурса – Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті,  Хабаршы» ғылыми журналы, № 3 (124), 2018

 

Оқулықтар/оқу құралдар:

 

 1. Краткий Справочник Английских и Американских Идиоматических Выражений – Мырзаханов Т.А. 2012. ISBN 978-601-80221-1-1
 1. Словарь-справочник английских и американских образных экономических терминов – Мырзаханов Т.А. 2013. ISBN 978-601-7470-01-2
 2. Толковый справочник английских метафоричных бизнес-терминов – Мырзаханов Т.А. 2015. ISBN 978-601-7470-39-5

 

Байланыс мәліметтері:

 

Телефон: 87014358069

E-mail: t.myrzakhanov@turan-edu.kz

Оспанбекова Райхан Анарбеккызы

Тіл меңгеріу орталығының аға оқытушысы

Педагогика гылымдарынын магистрі

Түйіндемені оқу »

Қызметі: Тіл меңгеріу орталығының аға оқытушысы

Академиялық дәрежесі: Педагогика гылымдарынын магистрі

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

 • 2012-2015 гг. – Алматы Менеджмент Университет (ALMAU)
 • 2015-2017гг. –Study Inn Халыкаралык компаниясы
 • 2018-2019гг. – Сатпаев Университет
 • 2019 жылдан бері – «Туран» Университеті

 

Басылымдар:

 

 1. Статья «Yashar Kemal and his greatest novel Memed My Hawk»//Материалы V международной научной конференции молодых ученых “Казахстан в международном образовательном пространстве” . – Алматы, 04 апрель 2013. – С.461-465
 2. Статья «Яшар Кемальдың Қатпа Мәмед романындағы фразеологизмдердің эмоционалды экспрессивті сипаты»//Ізденіс гуманитарлық ғылымдар сериясы. –Алматы,2013. – №2. – С.58-60

 

Байланыс мәліметтері:

 

Телефон: 87476653756

E-mail: r.ospanbekova@turan-edu.kz

Усалинова Мариям Масғутқызы

Тіл меңгеру орталығының аға оқытушысы

«Болашақ» бағдарламасының стипендиаты

Түйіндемені оқу »

Қызметі: Тіл меңгеру орталығының аға оқытушысы

Академиялық дәрежесі: «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты, Аға оқытушы

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

 • 2008-2016 – Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасының оқытушысы
 • 2015- қазіргі уақытта – «Тұран» университетінің аға оқытушысы

 

Ғылыми және инновациялық тәжірибе:

 

 • 2013 г. – «Болашақ» бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама, Кембридж университеті, Кембридж, Ұлыбритания
 • 2017-2020 – ҰМҒТСО «Шет тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар» жобасының жетекшісі

 

Монография,оқулықтар:

Алтаева А.К., Усалинова М.М. Мəдениетаралық коммуникацияның теориясымен практикасы: оқу құралы// Оқу құралы. – 2018, Алматы: Университет «Туран». – 144 бет.

 

Байланыс мәліметтері:

 

+7771-403-57-75

m.usalinova@turan-edu.kz

Мухамеджанова Меруерт Ержановна

Тіл меңгеру орталығының аға оқытушысы

Магистр

Түйіндемені оқу »

Лауазымы: аға-оқытушы, магистр

 

Білімі:

 

 • 2010-2014 ж.ж. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ; мамандық: қазақ тілінен ағылшын тіліне ілеспе аудармашы
 • 2014-2016 ж.ж. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ; мамандық: ілеспе аудармашы (магистр)

 

Кәсіби тәжірибе:

 

 • 2016-2020 Аблай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ
 • 2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін – Туран Университеті

 

Жарияланымдар:

 

 • ‘Translation Techniques of Rhetorical Questions in Political Discourse (on the basis of important issues of the EU)’ Вестник КазУМОиМЯ,«Филологические науки»  №2, 2016.
 • ‘Риторикалық сұрақтарды аударудағы алдын-ала ықтималды болжау стратегиясы’,  Республиканская научно- практическая конференция «научно-методические основы профессиональной подготовки учителя иностранного языка» посвященная 90-летию профессора П.Г. Козлова

 

Байланыс мәліметтері: 

 

Тел: +7 7082302370   

E-mail: m.muhamedzhanova@turan-edu.kz

Бадамбаева Валерия Маратовна

Тіл меңгеру орталығының оқытушы

Педагогика гылымдарынын магистрі

Түйіндемені оқу »

Қызметі: Оқутышы

Дәрежесі: Педагогика гылымдарынын магистрі

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

 • Ақпан 2019 қазіргі уақытқа дейін – “Туран” Университеті , SAT Test Proctor
 • Желтоқсан 2015 қазіргі уақытқа дейін – “Туран” Университеті, Test Centre Administrator/proctor at STN14813A (TOEFL iBT)
 • Қыркүйек 2014 қазіргі уақытқа дейін – “Туран” Университеті , Оқытушы
 • Қыркүйек 2007- маусым 2012 – « Кайнар» колледжі , Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы

 

Жариялымдар:

 

 1. 2017, «Identifying Patterns of Legitimation of Religious Extremism in Post-Secular Society.», // 4th International Multidisciplinary Scientific SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 – 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 91-100 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S01.012
 2. 2019, Factors in Health and Well-Being in the Workplace: A Comparative Analysis of Employee Survey Results/ // the 34th International Business Information Management Association Conference 13-14 November 2019 Madrid, Spain3 429- 3439 pp.
 3. 2014, «Моделирование процесса формирования социокультурологической компетенции студентов языковых специальностей» (Вестник Государственного университета им. Шакарима. Серия педагогическая. № 1 (01).) (ККСОН МОН РК)
 4. 2014, Формирование социокультурологической компетенции при обучении иноязычному общению (Вестник Государственного университета им. Шакарима. Серия педагогическая. № 1 (01).) (ККСОН МОН РК)
 5. 2016, «К вопросу о преимуществе мультилингвально– ориентированного обучения иностранным языкам» (МНПК “Становление и развитие иноязычного образования за 25 лет независимости РК: достижения и тенденции” материалы международной научно-практической конференции)

 

Байланысу ақпараты: +7 (707)837-05-14, v.badambayeva@turan-edu.kz

Онгелдиева Сандуғаш Мұратбекқызы

Аға оқытушы

Білім беру ғылымдарының магистрі

Түйіндемені оқу »

Жұмыс тәжірибесі

 • 2020 жылдың қыркүйегі – бүгінгі күнге дейін – аға оқытушысы, «Тұран» Университеті
 • 2016 жылдың қыркүйегі – 2020 жылдың тамызы – оқытушы, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатыснастар және Әдем Тілдер Университеті
 • 2016 жылдың қаңтары – 2016 жылдың маусым айы – әдіскер, «SmART Kids» балабақшасы

Ғылыми -инновациялық жұмыс тәжірибесі

 • «8D01721 – Шет тілі мұғалімдерін даярлау» мамандығы бойынша 2 курс докторанты

Жарияланымдар

 1. Formation of research competence of students of pedagogical specialties // International Scientific Review, No. 3 (4),. II International Scientific and Practical Conference “International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education” London. United Kingdom. June 7-8, 2015 //5 б., 69-73
 2. Modeling the research competence formation process of students of pedagogical specialities// «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен трендтер» VIII Халықаралық ғылыми -әдістемелік конференция материалдары, Алматы, 2016 ж. //4 б., 27-30
 3. Formation of cooperative-communicative competence of future foreign language teachers based on mobile applications at Ablai khan Kazakh University of International Relations and World Languages //Journal of Language Research and Teaching Practice, Vol 6 No 4 (2020). Kazakh Ablai khan University Of International Relations and World Languages, Almaty, 2020 // 11 б., 73-84

БҒСБК

Information and communication technologies at foreign language lessons as a quality factor // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы, Әлеуметтік -гуманитарлық ғылымдар сериясы 1 (305), қаңтар – ақпан 2016 ж. //4 б., 208-211. Фамилии соавторов -Karakulova A.Zh., Kuznetsova T.D.

 

Байланыс жолдары: +7 778 659 85 40    s.ongeldieva@turan-edu.kz

Қабылдау комиссиясы