ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

«Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы

>Оспанова Джамиля Азизханқызы
Оспанова Джамиля Азизханқызы

«Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының меңгерушісі

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғарғы, заң, заң ғылымдарының кандидаты. 2010 ж. – 12.00.02 конституцииялық құқық, мемлекеттік басқару, әкімшілік құқық, муниципалды құқық мамандығы бойынша кандидаттық диссертация. Ғылыми жетекші – заң ғылымдарының докторы, профессор Ким В.А. 2011 ж. – заң ғылымдары кандидаты ғылыми дәрежесін беру туралы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің №6 хаттамасы.

 

Академиялық және практикалық тәжірибесі

Жалпы мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі – 18 жыл, ғылыми-педагогикалық – 12 жыл.

 

Оқытатын сабақтар

Бакалавриат: конституциялық құқық, әкімшілік құқық, әкімшілік жауапкершілік, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару, әкімшілік іс-жүргізу, кедендік әкімшілік жүргізу, электронды үкімет; магистратура: әкімшілік құқық теориясының мәселелері, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, әкімішілік қудалаудың дамуының мәселелері.Пәндер бойынша ииновациялық технологиялар қолданылады: ойындар, сыртқы мектептер, тақырыптық пікірталастар, дөңгелек үстелдер, жобалар, тстілеу, тренингтер, көрсетілімдер.

 

Негізгі басылымдар

50-ге жуық ғылыми еңбектер, оның ішінде – монография 2, оқу құралы – 4, электронды кітап – 1, Scopus базасында еңбектер – 4, басқа да еңбектер, оның ішінде мақалалар – 43. 2018 ж. «Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан: конституционно-правовой аспект» атты монография жарыққа шықты, «Административное право» және «Основы противодействия коррупции», атты электронды оқулықтардың құрастырушыларының бірі, 4 оқу құралы дайындалған: «Таможенное администрирование» (қазақ және орыс тілдерінде.), «Административное право» (орыс және ағылышын тілінде).

 

Ғылыми жобалар

«Обеспечение цифровизации государственных услуг как необходимое условие развития кибер пространства Республики Казахстан: политико-правовые проблемы» тақырыбы бойынша КР БжҒМ негізді зерттеуге қатысу 217 «Развитие науки» атты бюждеттік бағдарлама. 102 «Грантовое финан-сирование научных исследований» атты бюжетасты бағдарлама.. Ғылыми негіздер «Мәңгілік ел» атты бағыт бойынша . «Образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук (2018)» атты кезектегі бағыт  бойынша; «Цифровая доступность» атты халықаралық конференция, жетекші Доминик Аршабо (Франция, 2017), участие в социальном проекте «Гражданский контроль»атты Мемлекеттік қызмет пен коррупцияға қарсы тұру агенттігінің қолдауымен әлеуметтік жобаға қатысу (2017).

 

Ғылыми тәжірибе алмасу

В 2016 ж. Д.Дидро Университеті (Париж, Франция), «Impact Factors of Research Publications: Identifying Problem Areas» семинары, «Международный рейтинг Университетов» (29 ноября 2011 ж.) методикалық семинарға қатысу, Ян Садлак; «Spring School of Comparative Law» салыстырмалы құқықтанудың көктемгі мектебі DAAD реткоратының бағытымен Тарту Университетінің құқықтық ғылымдары (с 27 наурыз – 6 сәуір 2012ж.); «International Conference on European Science and Technology» сертификаты бар (9-10 мамыр 2012 ж. Германия).

 

Жетістіктер мен мақтаулар

Оспанова Д.А. «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетiне 80 жыл» №1615  12 мамыр 2014 ж.  медалімен университеттің дамуына үлесі үшін «Әділет органдарының үздігі» ҚР Әділет министрлігінің атынан марапатталды №00187. Мамыр 2014 ж.

 

Байланыстар

Телефон: +7 727 260-40-29

E-mail: j.ospanova@turan-edu.kz

>Сулейменова Сауле Жусупбековна
Сулейменова Сауле Жусупбековна

«Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының профессоры

Заң ғылымдарының докторы, Жоғары аттестациялық комиссияның профессоры

Түйіндемені оқу

Білімі

Заң ғылымдарының докторы, Жоғары аттестациялық комиссияның профессоры, экологиялық, су заңнамасы саласының маманы, «Тұран» университетінің «Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының профессоры.

 • 1985-1990 жж. – Қазақ мемлекеттік университеті. С.М. Киров
  Мамандығы: Құқықтану
  Біліктілігі: заңгер
 • 2001 ж. – заң ғылымдарының кандидаты, «Суларды антропогендік бітелуден, ластанудан және сарқылудан құқықтық қорғау» тақырыбы
 • 2006 ж. – доцент ғылыми атағы берілді.
 • 2009 ж. – «Қазақстан Республикасындағы су құқығын іске асыру механизмінің теориялық мәселелері» тақырыбында заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді.

Оқу және тәжірибелік тәжірибе

 • 1991 ж. Қыркүйек – қазан айлары – Жамбыл суландыру-дренаж және құрылыс институтының ғылыми қызметкері
 • 1991 ж. Қазан – С.М. Каз.ГУ-да ғылыми қызметкер. Киров
 • 1993 – 1996 жж. – аталған университеттің заң факультетінің аспиранты
 • 1996 ж. желтоқсанынан 2001 ж. тамызына дейін – Қаз.ГАУА «Экологиялық, жер және аграрлық құқық» кафедрасының аға оқытушысы
 • 2002-2005 жж. – ЦАУ азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі
 • 2005-2007 ж.ж. – заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Еңбек құқығы және азаматтық іс жүргізу кафедрасы, ҚазҰУ әл-фараби
 • 2007-2011 жж. – заң ғылымдарының кандидаты, ҚазҰУ-дың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану кафедрасының доценті әл-фараби
 • 2011-2016 – актер Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасының профессоры, еңбек құқығы, ҚазҰУ әл-фараби
 • 2016 – 2017 жж. – ҚазҰУ, Еңбек құқығы және азаматтық іс жүргізу кафедрасының профессоры әл-фараби
 • 2017 -2019 жж. – гуманитарлық-заң факультетінің деканы, «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының профессоры
 • 2016 жылы – «Құқықтану» мамандығы бойынша профессор атағы иеленді.
 • 2019 жыл – эксперт АРТА
 • 2019 жыл –Тұран «6D030100-Құқықтану» мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің төрағасы

Оқу пәндері, практикалық курстар

Су құқығы, экологиялық заң, жер құқығы, еңбек құқығы, экологиялық заңнаманың өзекті мәселелері және т.б.

 

Негізгі басылымдар

Ол 148 ғылыми мақаланың авторы, оның ішінде 7-ден астам ғылыми мақалалар Thomson Reuters және Scopus (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компанияларының ақпараттық дерекқорына сәйкес нөлдік емес импакт-факторы, 3 оқу-әдістемелік құралы, 4 монографиясы бар халықаралық ғылыми жарияланымдар тізіміне енген.

 • 2016 ж. – заң мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді.
 • 2011 ж. – «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері

Байланыс құралдары

Телефон: +7 727 260 40 08

E-mail: s.suleimenova@turan-edu.kz

>Жанұзақова Лейла Тельмановна
Жанұзақова Лейла Тельмановна

«Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының профессоры

Құқық ғылыми-зерттеу институты директорының орынбасары

Заң ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң факультеті (1974-1979). заң ғылымдарының докторы (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылғы 31 мамырдағы №3 шешімі), 12.00.02 – конституциялық құқық; муниципалдық құқық; Әкімшілік құқық; Қаржы құқығы); Құқықтану профессоры (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2008 жылғы 31 қазандағы №7 шешімі))

 

Академиялық және практикалық тәжірибесі

 • 1979-1999 ж.ж. ҚазССР ҒА Философия және құқық институтында, ҚР ҰҒА мемлекет және құқық институтында аға лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер лауазымдарында кішігірім үзілістермен жұмыс істеді;
 • 1985-1988 жж. кандидаттық диссертациясын қорғады
 • 1990-1995 ж.ж., ҚР Жоғарғы Кеңесінде аға референт, ҚР халық депутатының көмекшісі, ҚР Жоғарғы Кеңесі комитетінің кеңесшісі, ҚР Конституциялық Соты мүшесінің кеңесшісі
 • 1995-1999 ж.ж. ҚР ҰҒА ИГП ғылыми қызметін Алматы қаласындағы жетекші жоғары оқу орындарында оқытушылық жұмыспен қоса атқарды
 • 1992 ж. бастап “Тұран” университетінде Құқықтану кафедрасының меңгерушісі, доцент, “Заңтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры, жүйелік зерттеулер институты директорының орынбасары; ҚР заңнама және құқықтық ақпарат Институтының бас ғылыми қызметкері.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру

 1. Куала Лумпурдың 2 университетінде тағылымдама (2008))
 2. Құқық жанындағы Заңнама институтында тағылымдама. РФ (Мәскеу) және ЕурАзЭҚ Хатшылығы (Спб, 2008)
 3. Мектепте оқу ағылш. “Caplan Aspect “(Ұлыбритания, Борнмут, 2008)
 4. Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)

Оқытушылық пәндер, практикалық курстар

“ҚР Конституциялық құқығы”, “Мемлекет және құқық теориясы”, “ЗС Конституциялық құқығы”, “Муниципалдық құқық”, “адам құқығын қорғау” (бакалавриат), “құқық теориясының өзекті мәселелері”, “құқық тарихы” (магистратура), “Құқық философиясы” (докторантура), “ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық реттеу”, “Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеу” (магистратура), “Human rights in international law” (бакалавриат, ағылшын тілінде) авторлық курстар.)

 

Негізгі басылымдар

350 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 22 Оқу құралы, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға түсініктемені қоса алғанда, 14 монография; 2 ғылыми мақала, “Скопус” базасында индекстелетін, 80-нен астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК, РИНЦ ұсынған басылымдарда, жақын және алыс шетел елдері конференцияларының материалдарында жарияланды.

 

Марапаттар, көтермелеу, конкурстар

 1. Қазақстан Конституциясының 10 жылдығына арналған медаль (2005)
 2. “Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін” ҚР БҒМ төсбелгісі (2007))
 3. “жоғары оқу орнының үздік оқытушысы” мемлекеттік грантының иегері (2007))
 4. мамандық тобы бойынша жыл профессоры.  “Құқық” (2013 ж .)
 5. ҚР Әділет министрінің алғысы (2008)
 6. ҚР Конституциясының 20 жылдығына арналған ҚР Конституциялық Кеңесі Төрағасының Алғыс хаты мен ведомстволық белгісі (2015)
 7. ҚР БҒМ грамотасы (2017)
 8. Тұранның үздік ғалымы (2021)

Байланыс

Телефон: +7 727 260 40 20; +77079797585;

E-mail: zhanleila@mail.ru

>Әкімжанов Талғат Құрманұлы
Әкімжанов Талғат Құрманұлы

“Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры

Құқық ғылыми-зерттеу институты директор

Құқықтану профессоры

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі (1977-1981), заң ғылымдарының докторы (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 25 желтоқсандағы №7 шешімі), 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы); Құқықтану профессоры (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2008 жылғы 30 мамырдағы №5 шешімі).)

 

Академиялық және практикалық тәжірибесі

 • 1981-1982 ж.ж. Үлбі АІІБ іздестіру тобының инспекторы
 • 1981-1991 ж.ж. КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебінде оқытушы, аға оқытушы лауазымдарында жұмыс істеді
 • 1981-1985 ж.ж. КСРО ІІМ жоғары оқу орындарының күндізгі Адъюнктурасының адъюнктісі
 • 1987 ж. кандидаттық диссертациясын қорғады
 • 1991-1997 ж.ж., ҚР ІІМ ғылыми-әдістемелік оқу орталығының бастығы, оқу орындары басқармасы бастығының орынбасары, ҚР ІІМ оқу орындары Басқармасының ҚР ІІМ Кадр және тәрбие жұмысы департаменті бастығының орынбасары, ҚР ІІМ Кадр және тәрбие жұмысы Департаментінің оқу орындары басқармасының бастығы, оқу орындары басқармасының бастығы
 • 2001-2009 ж.ж. ҚР ІІМ Алматы заң колледжі бастығының орынбасары, одан кейін бастығы
 • 2008-2009 ж.ж. ҚР ІІМ Қарағанды заң институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы
 • 2009-2010 ж.ж. -Академия бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасары, ол ҚР ӘМ ҚАЖ комитеті Академиясының заң институтының бастығы
 • 2010-2012 ж.ж. Орталық Азия университетінде заң факультетінің деканы, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
 • 2012-2014 ж. ж. Алматы гуманитарлық-техникалық университетінде ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры
 • 2014-2015 ж.ж. – Д. А. Қонаев атындағы көлік және құқық гуманитарлық университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры
 • 2015 ж. бастап “Тұран” университетінде “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры лауазымында жұмыс істеймін

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру

 1. Цукуба университетінде тағылымдама (Токио, Жапония) (2018)
 2. Халықаралық білім беру және ғылыми ақпарат орталығында тағылымдама (Дюссельдорф қ., Германия) (2018)
 3. Халықаралық білім беру және ғылыми ақпарат орталығында тағылымдама (Дюссельдорф қ., Германия) (2019-2020 ж. ж .)
 4. Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 38 жыл.

 

Оқытушы пәндері, практикалық курстар

“ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)”, “ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)” (бакалавриат), “Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық заңнаманың өзекті мәселелері” (магистратура), “Қылмыстың жағдайы мен деңгейін зерттеудің қазіргі тенденциялары”, “Қылмыстық құқықты дамытудың ғылыми негіздері” (докторантура).

 

Негізгі басылымдар

Жарияланған 300 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 22 Оқу құралы, 6 монография; “Скопус” базасында индекстелетін 18 ғылыми мақала, 80-нен астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, РИНЦ, таяу және алыс шетел елдерінің конференция материалдарында жарияланды.

 

Марапаттар, көтермелеу, конкурстар

 1. Қазақстан Конституциясының 10 жылдығына арналған медаль (2005)
 2. “Қазақстан полициясына 25 жыл” медалі (2017)
 3. “ЖОО үздік оқытушысы” мемлекеттік грантының иегері (2017)
 4. Туранның үздік ғалымы (2019)

Байланыстар

Телефон: +7 727 260 40 20

E-mail: akimzhanovtk@mail.ru

>Алаева Гүлназ Турсуновна
Алаева Гүлназ Турсуновна

“Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, «Әділет» заң жоғары мектебі (1998-2000); Заң ғылымдарының кандидаты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестаттау комитетінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы шешімі, № 1 хаттама), 12.00.09 – қылмыстық іс жүргізу, сот ғылымы, сот сараптамасы, АРД; «Құқықтану» мамандығы бойынша Тұран университетінің доценті (Тұран университетінің ғылыми кеңесінің 2006 жылғы 26 қаңтардағы шешімі, № 5 хаттама).

 

Оқу және тәжірибелік тәжірибесі

1994-2005 жж. – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот-сараптама орталығында тағылымдамашы, аға сарапшы, жетекші сарапшы, жетекші сарапшы, сот және сауда қызметі басшысының орынбасары, 2012 жылы институт директорының міндетін атқарушы. Алматы қ. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамасы. 2003 жылы Алматы қаласы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың докторлық кеңесінде диссертация қорғады. 2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін мен Тұран университетінде «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының доценті болып жұмыс істеп келемін, ал әр уақытта Тұран университетінде кафедра меңгерушісі, оқу бөлімінің бастығы, гуманитарлық-заң факультетінің деканы қызметтерін атқардым.

 

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру

 1. Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 16  жыл.

 

Негізгі басылымдар

Жарияланған 150 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 6 оқулық, 1 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 5 ғылыми мақала, ҚР БҒМ ҚКСОН, РҒЗИ ұсынған басылымдарда 35-тен астам мақалалар, алыс және жақын шетелдердің конференция материалдары

 

Марапаттар, марапаттар, конкурстар

 1. Білім және ғылым министрінің алғысы (2017)
 2. Тұранның үздік ғалымы (2016)
 3. Лицензияланған сот-сарапшы (ҚР Әділет министрлігінің 11.29.05 ж. № 0000075 Бас мемлекеттік лицензиясы)
 4. Жылжымалы және жылжымайтын мүлікті лицензиялаушы бағалаушы (Мүлікті бағалау қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензия, fl-01672 № 0144917, 10.08.2009 ж.)

Байланыс құралдары

Телефон: +7 727 260 40 20; +7 777 213 8007

E-mail: g.alayeva@turan-edu.kz

>Алдабергенова Нонна Алдабергенқызы
Алдабергенова Нонна Алдабергенқызы

“Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, ҚазГЗУ, құқықтану мамандығы (1997-2002).; заң ғылымдарының кандидаты (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау Комитетінің 30 қараша 2006ж. шешімі, №13), 12.00.11 – сот билігі; құқық қорғау органдары; құқық қорғау қызметін ұйымдастыру; адвокатура)

 

Академиялық және практикалық тәжірибе

 • 2002-2010 ж.ж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сот билігі және қылмыстық іс жүргізу кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы Алматы қ.;
 • 2010-2012 ж.ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Бас ғалым хатшысы, «Құқық» кафедрасының доцент м.а. Алматы қ.;
 • 2012-2013 ж.ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Экономика және құқық институтының қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Алматы қ.;
 • 2013-2014 ж.ж. Атырау нотариалдық округының жеке нотариусы, Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің аға оқытушысы;
 • 2014-2016 ж.ж.  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Экономика және құқық институтының қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Алматы қ.;
 • 2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Тұран» университетінің «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының доценті.

 

Біліктілікті арттыру

 1. Біліктілікті арттыру курстары  Алматы қ. (2019)

Ғылыми-педагогигалық өтіл – 19 жыл.

 

Оқыту пәндері, тәжірибелік курстар

«Сот жүйесі», «Көші-қон құқығы», «Нотариат», «Адвокатура», «Судьялардың құқықтық мәртебесі» «Сот риторикасы» (бакалавриат).

 

Негізгі жарияланымдар

70 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 6 оқу құралы, 10 мақала ҚР БҒМ БҒСБК  ұсынылған басылымдарда жарияланған.

 

Байланыстар

Телефон: +7 727 260 40 20; +77017455415

E-mail: n.zhumanbayeva@turan-edu.kz

>Рехсон Светлана Николаевна
Рехсон Светлана Николаевна

“Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Қазақстан Республикасы Жоғары аттестациялық комиссиясының доценті

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғары аттестациялық комиссиясының доценті.

 • Өскемен мемлекеттік педагогикалық институтының жаратылыстану факультетін (биология-химия) бітірген;
 • Құқықтық профильдегі ғылыми-сараптамалық ғылыми мекемеде жұмыс істеуге байланысты жыл сайын сот-сараптама және юриспруденция саласындағы біліктілікті арттыру курстары өткізілді: Бүкілодақтық Сот сараптамалары ғылыми-зерттеу институтында; Сырттай заң институты (VUZI); КСРО Әділет министрлігінде әділет қызметкерлері үшін Бүкілодақтық үздіксіз білім беру курстары (Мәскеу); Вильнюс, Рига, Баку, Ташкенттегі заңгерлер үшін аймақтық үздіксіз білім беру курстары;
 • 1984 жылы Қаз.НИИСЭМ-нің басшылығымен ҚазССР енгізіліп, 1988 жылы КСРО Әділет Министрлігінің NIISE Бүкілодақтық аспирантурасын бітірді (Мәскеу);
 • 1992 жылы кандидаттық диссертацияны қорғады: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Аттестаттау Комиссиясының коды 12 00 09 («Қылмыстық процесс – сот-сараптама-сот сараптамасы-жедел-пайдалану қызметі»);
 • 1994 жылы Қазақстан Республикасының Жоғары аттестаттау комиссиясы доцент атағын алды, 1995 жылдан бастап – Қазақстан Республикасы әділет кеңесшісі, 2 сынып

Академиялық және практикалық құқықтық тәжірибе

 • 1978-1997 жж. – сот-медициналық сарапшы, зерттеуші, Сот сараптамалары ғылыми-зерттеу институтының жарылыстар мен өрттер механизмін құру зертханасының меңгерушісі, кейіннен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Сот-медициналық сараптама орталығы;
 • 1997-2004 жж. – Алматы мемлекеттік университеті заң факультетінің қылмыстық іс жүргізу және сот сараптамасы (кейіннен сот-медициналық сараптама) кафедрасының меңгерушісі. Абай;
 • 2005-2006 жж. – Қазақ гуманитарлық университетінің Алматы заң академиясының ғылыми жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі проректоры;
 • 2006–2016 ж.ж. – доцент, профессор, Санкт-Петербург кәсіподақтар университетінің Алматы филиалының Құқықтану кафедрасының меңгерушісі;
 • 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Тұран университетінің мемлекеттік заң университетінің заңтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті.

Қосымша ақпарат:

 • 2000-2004 жж. – сағат сайын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот академиясының судьялары мен магистратурасы үшін біліктілікті арттыру курстарында ассистент ретінде;
 • 1999 – 2003 жж. – Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі жоғары оқу орындарын сертификаттау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі.

Пәндерді оқыту тәжірибесі

 • Тарихи-теориялық цикл: Ресей мемлекетінің және құқықтың тарихы, мемлекет және құқық теориясы; Құқықтану.
 • Қылмыстық цикл: Қылмыстық іс жүргізу құқығы; Жедел-іздестіру қызметі; Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының құқық қорғау органдары; Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының сот ісін жүргізу; Қылмыстық процесс: процедуралық және функционалдық құрылыс тәсілдері.
 • Қолданылатын құқықтық цикл: сот-медициналық сараптама, сот-медицина; Құқықтық психология; Құқықтық конфликтология; Дәлелдеу және дәлелдеу теориясы; Сот риторикасы; Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің сот-медициналық принциптері; Сот-медицинасының қазіргі бағыттары.

Қосымша білім

Жыл сайынғы үздіксіз білім беру курстары:

 • Оқытылатын пәндер бойынша: криминалистика, сот-медициналық сараптама,
 • Оқыту семинарлары және педагогикалық шеберлік мектебі (оқытушы ретінде);
 • Жоғары білім берудегі инновациялық технологиялар мен оқыту әдістері;
 • Заманауи ақпараттық технологиялар және оқу процесінде электронды басылымдарды қолдану «IP Air Media» FS77-43102 сертификаты;
 • ISO 9001: 2015 негізінде сапа менеджменті жүйесі. Негізгі талаптар ». 05 / 16-018-СМЖ сертификаты.

Негізгі жарияланымдары мен ғылыми қызметі

73 ғылыми мақала жарияланған, оның ішінде: 8 оқу құралы, Қазақстан Республикасы мен жақын шетелдер конференцияларының материалдары. Ол сот ғылымының проблемалары бойынша 3 ғылыми бағдарламаға («МЖУРК» ЦКБ) және «Мемлекеттілікті одан әрі нығайту мәселелері және жаңа президенттік саяси бағытта бес президенттік реформаны (2016-2020 жж.) Жүзеге асыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру мәселелері» ғылыми бағдарламасына қатысты, «тақырып:» Қазақстан Республикасындағы сот-сараптамалық ғылымды реформалау ».

 

Марапаттар мен ынталандыру

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Сайлауды ұйымдастыруға қатысқаны үшін Назарбаев; Сараптамалық ғылыми, өндірістік және әлеуметтік қызмет үшін дипломдар (Сот сараптамалары ғылыми-зерттеу институты, ҚР ӘМ ӘДСжӘТММ), педагогикалық, оқу-әдістемелік және білім беру қызметі (Абай атындағы АМУ, SPbGUP).

 

Студенттермен өткізілетін ғылыми және білім беру жұмыстары

Студенттік жастар қозғалысының ұйымдастырушысы және жетекшісі – «Қазақстан халықтарының Ассамблеясы» студенттік жастар бірлестігінің (Санкт-Петербург мемлекеттік унитарлық кәсіпорнының Алматы филиалы); Ресей Федерациясының университеттерімен бірге жастар клубтары мен ғылыми шығармашылық үйірмелердің, ғылыми конференциялар мен видео көпірлердің ұйымдастырушысы және жетекшісі.

 

Тәжірибелік сараптамалық жұмыс тәжірибесі – 20 жыл, ғылыми – 41 жыл; ғылыми-педагогикалық 21 жыл.

Байланыстар

Телефон: +77273031175; +77072701588;

E-mail: rehson5454@mail.ru

>Пралиева Гульмира Калдибаевна
Пралиева Гульмира Калдибаевна

“Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 1. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірді. әл-Фараби, заңгер, заңгер, № 0056759
 2. 2008 жылы ол Алматы педагогикалық және психология үздіксіз білім беру институтын бітірді, мұғалім – психолог, № 0000173
 3. Заң ғылымдарының кандидаты (коды 120001) – мемлекет және құқық теориясы, құқықтық және саяси ілімдер тарихы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 20 қазандағы шешімі (хаттама No 11) ФК No 0002182

Оқу-тәжірибелік

Әртүрлі жылдары «БК» ЖШС-де заңгер, «Самұрық-Қазына» АҚ аффилиирленген кәсіпорында корпоративтік заңгер болып жұмыс істеңіз, Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарында: Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде сабақ берді. Әл-Фараби, Ресей-Қазақстан мемлекеттік университеті, СПбГУП АФ және басқа университеттерде академиялық өтілі 20 жыл практикалық жұмыс өтілі 10 жыл.Қазіргі уақытта мен «Тұран» университетінің заңтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті және «Абскур» ЖШС директоры болып жұмыс істеймін. құқық, азаматтық құқық, әкімшілік құқық, тұрғын үй құқығы, отбасы құқығы, зияткерлік меншік, құқықтық психология, кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу, экономикалық қызметті құқықтық қамтамасыз ету, сақтандыру құқығы және басқа да құқықтық пәндер.

 

Негізгі жарияланымдар

83-тен астам ғылыми жұмыстардың авторы, оның ішінде 1 монография, 21 оқулық және 61 ғылыми мақалалар халықаралық және қазақстандық ғылыми басылымдарда, қаржы (бюджет, сақтандыру, банк ісі, салық, салық) құқығы, зияткерлік меншік құқығы, сот риторикасы, құқықтық психология және басқа пәндер.

>Стамқұлова Гульнар Абдезқызы
Стамқұлова Гульнар Абдезқызы

“Құқықтану және Халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

Қазму. С. М. Киров (1972-1977 ж. ж.), “Құқықтану” мамандығы, үздік диплом, біліктілігі – “заңгер”. Қосымша білімі: педагогика және психология мамандығы бойынша Философия және құқық Институтының ғылым Академиясының (1977-1980ж.г.). Заң ғылымдарының кандидаты. Мамандығы-12.00.06- “табиғи-ресурстық құқық; экологиялық және аграрлық құқық”.

 

Жұмыс тәжірибесі

заңгер – 20 жыл; аға оқытушы., профессор – 1997 ж.; басқарушылық қызметі – кафедра меңгерушісі, факультет деканы, оқу ісі жөніндегі проректор.

 

Кәсіби дағдылары:

 1. Практикалық дағдылар – заңтану адвокат, заңгер-кеңесші Президиумы, қазақ кср ғылым Академиясының заңгер қазақстандық-американдық кәсіпорын “Глотур”- 1977-1993 ж. ж.
 2. Тəжірибеде бизнес – бас сауда үйінің директоры “Айжан”- 1993-1996 ж. ж.

 

Әзірлеу ПОӘК бакалавриат үшін:

Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Халықаралық жеке құқық, Жер құқығы, Экологиялық құқық, Кәсіпкерлік құқық, Корпоративтік құқық, Қаржы құқығы, Салыстырмалы құқықтану, Арбитраж, Еңбек құқығы.

 

Әзірлеу ПОӘК магистратура үшін:

 • Төрелік және қолдану тәжірибесі азаматтық заңнама;
 • Өзекті мәселелері халықаралық жеке құқық;
 • Халықаралық жеке құқық теориясы;
 • Халықаралық коммерциялық арбитраж;
 • Құқықтық реттеу халықаралық сауда мәмілелерін.

Жұмыс істей білу қашықтан оқыту технологиясы бойынша

Ғылыми-зерттеу қызметі, қатысу, конференциялар мен “дөңгелек үстелдер”, оқулық жазу:

 1. Құқықтық негіздері ортаны қорғау, өсімін молайту және пайдалану нелесного өсімдік ” Қазақстан Республикасында жануарлар. 2004 ж., 5,6 п. л.;
 2. Жер құқығы сағат Жалпы. 2004 ж., 21,4 т. б.;
 3. Қазахстан Республиканың жер қүқығы. Жалпы бөлім. Оқу құралы. 2004 ж., 20,88 п. л.
 4. Практикум по Международному частному праву, 2016 жылы 5,75 п. л.
 5. Практикум бойынша халықаралық коммерциялық төрелікке, 2016 ж., 4.75 п. л.
 6. Дайындалған оқулық бойынша мемлекет және құқық Теориясы (сай жаңа ТОБ)

20 жуық жарияланымдары бар.

 1. Білу үйрету: лекциялар мен семинарлар жүргізу, коллоквиум өткізу, бизнес-тренингтер. Жұмыс тәжірибесі корпоративтік оқыту 10 жылдан астам компанияларда CAPC, Ambition IBQ Оқу орталығы “Global Professional Levelopment”.
 2. Жасау және тұсаукесерлер өткізу; жұмыс істеуге дайындық үлкен топтарының санына; жоғары коммуникативтік дағдыларын; жұмыс жағдайында многозадачности білу, Power Point бағдарламасының (сенімді қолданушы).

Жеке қасиеттері: байланысқа Бейімділік, жұмыс нәтижесі, бастамашылдық, кәсіпкерлік,

 

Қосымша ақпарат

ХИА академигі, 2007 ж.

 

Біліктілігін арттыру:

 1. Оқыту әдістері студенттердің кәсіпкерлік Университеті Тұран 2020
 2. Оқытудың инновациялық әдістері азаматтық-құқықтық пәндер Оқу орталығы “Global Professional Development” 2019
 3. Жаңа заңдар мен заңнамаларға өзгерістер Қазақстанның күшіне енген 2018 ж.
 4. Мемлекет және құқық теориясы 2018 ж.
 5. Технологияландыру негізінде оқу процесін электронды оқулықтар – 2017 ж.
 6. Қалыптастыру тиімді оқыту дағдыларын xxi ғасырда: тәжірибе инновациялық білім беру ғана
 7. Оқыту әдістемесі халықаралық – құқықтық пәндер – 2016 ж.
 8. Кәсіби этика және психология – педагогикалық қызмет -2015 ж.

Байлансытар

Телефон: +7 777 229 29 03

E-mail: stamkulovaga@mail.ru

>Люцик Виктория Владимировна
Люцик Виктория Владимировна

“Құқықтану және Халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, Абай атындағы АМУ / ҚазҰПУ халықаралық қатынастар факультеті, мамандығы “Халықаралық құқық”, біліктілігі” халықаралық заңгер”; заң ғылымдарының кандидаты (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2006 жылғы 15 ақпандағы №3 хаттама), 12.00.08-қылмыстық құқық; қылмыстық-атқару құқығы; криминология), кандидаттық диссертация 12.00.10 – халықаралық құқық, салыстырмалы құқықтану шифрымен қорғалған.

 

Академиялық және практикалық тәжірибе

1999 жылдан 2006 жылға дейін Абай атындағы АМУ/ҚазҰПУ-да құқық негіздері және халықаралық-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеді; 2000 жылы Абай атындағы АМУ аспирантураға түсіп, одан соң кандидаттық диссертациясын қорғады. 2006-2009 жылдары Каспий қоғамдық университетінде құқықтану және жеке-құқықтық пәндер кафедраларында қауымдастырылған профессор (толық жұмыспен қамту) және азаматтық авиация академиясында Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті (ішінара жұмыспен қамту) болып жұмыс істеді.); 2009 жылдан бастап Санкт-Петербург кәсіподақтар гуманитарлық университетінің Алматы филиалында (СПБГУП АФ) Заңтану кафедрасының доценті, содан кейін 2012 жылдан 2015 жылға дейін Спбгупта Заңтану кафедрасының меңгерушісі болды; 2015 жылдан бастап “Тұран” университетінде Заңтану кафедрасының доценті, ҒЗЖ бойынша кафедраның координаторы, 2019 жылдан бастап Халықаралық ынтымақтастық, академиялық ұтқырлық және қос диплом бағдарламасы бойынша кафедраның координаторы болып жұмыс істейді.

 

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру

 1. Санкт-Петербург кәсіподақтар университетінде тағылымдама – (Санкт-Петербург қ., 2012ж.);
 2. ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институтында “International accreditation in Kazakhstan – experience and exchange” ӨК (Германия, 2011ж.);
 3. 72 сағат көлемінде педагогикалық шеберлік мектебі (Т. Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті жанындағы Халықаралық бизнес мектебі, Алматы қ., 2012);
 4. “РФ және ҚР конституциялық құқығының өзекті мәселелері: салыстырмалы талдау” ПК Ресей Халықтар Достығы университетінің доценті 72 сағат көлемінде (РФ, Мәскеу қ., 2016ж.);
 5. “INTEL”Болашақ үшін оқыту” ӨК 72 сағат көлемінде ұлттық Ашық университетінде (РФ, Мәскеу қ., 2017 ж.);
 6. Білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және кәсіби қайта даярлау академиясында “заманауи электронды оқулықтарды әзірлеу әдістемесі мен құрылымы” ӨК (РФ, гМосква, 2019ж.);
 7. Алматы қаласында біліктілікті арттыру курстары (2019 ж.).

Ғылыми-педагогикалық өтімі – 20 жыл.

 

Оқытушылық пәндер, практикалық курстар

“Халықаралық жария құқық”, “Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау”, Шшет елдердің зейнетақылық заңнамасы”, «Дипломатиялық және консулдық құқық», “Халықаралық қауіпсіздік құқығы”, “Қылмысқа қарсы күрестегі мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы”, “Қарулы қақтығыстар құқығы”, “Еуропалық құқық”, “Халықаралық шарттық құқық”, “Қоршаған табиғи ортаны халықаралық-құқықтық қорғау”, “Халықаралық шарттар құқығы”, “Халықаралық ұйымдар құқығы”, “Заң компаративистикасының қазіргі мәселелері” (магистратура) және т. б.

 

Негізгі басылымдар

50-ден астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 2 оқу құралы, 1 монография; “Скопус” базасында индекстелетін 3 ғылыми мақала, 20-дан астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, РИНЦ, Жақын және алыс шетел елдерінің конференция материалдарында жарияланды.

 

Марапаттар, көтермелеу, конкурстар

 1. “Тұран” корпорациясының өркендеуі үшін жемісті еңбегі, жоғары кәсібилігі және адал жұмысы үшін грамотасы – (Алматы қ., 2018 жыл);
 2. СПбГУП АФ – да жоғары кәсібилігі және белсенді өмірлік ұстанымы үшін Құрмет грамотасы (Санкт-Петербург қ., 2014ж.);
 3. “дәрістік материалды сапалы бергені және әлеуметтік пәндер бойынша Мастер-класстар өткізгені үшін “грамотасы.”Фортуна-Инвест” қаржы агенттігінен (ҚР, Алматы қ., 2015 ж .);
 4. Халықаралық төрелік бойынша I – ші Республикалық байқауға қатысқаны үшін II-ші жүлделі орын (Каспий Университеті, Алматы қ., 27-28 наурыз 2015 ж.).

Байланыс

Телефон: +7 727 260 40 20; +7 701 952 85 57;

E-mail: v.lyutsik@turan-edu.kz

>Сарина Салима Абдыкадыровна
Сарина Салима Абдыкадыровна

“Құқықтану және Халықаралық құқық” кафедрасының қауымдастырылған профессор

Заң ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы

Жоғары заңгерлік

 • 5 наурыз 2010 ж. – заң ғылымдарының кандидаты, диссертациялық зерттеудің тақырыбы: «Дауларды халықаралық коммерциялық арбитраж арқылы шешу», ғылыми жетекшісі – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, профессор М.Сүлейменов (З.ғ.к. дипломы, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, 06.25.2010 ж. № 7 колледж);
 • 2000-2001 жж. – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес Қазақ мемлекеттік заң университетінің аспирантурасы (сырттай бөлім), Мемлекет және құқық институты мен Қазақ мемлекеттік заң университетінің қосылуына байланысты.
 • 1997-2000 жж. – ҚР ҰҒА Мемлекет және құқық институтының аспирантурасы (күндізгі бөлім);
 • 1991-1996 жж. – Қазақ мемлекеттік заң институты, «Кәсіпкерлік құқық» кафедрасы, Алматы қ.
 • 1981-1991 жж. – орта білім туралы сертификат.

 Оқу және тәжірибелік тәжірибе:

 • 2019 жылғы қыркүйек – қазіргі уақытқа дейін Уақыты – Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультеті, құқықтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті.
 • 2019 – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Бейжің заң қоғамы мақұлдаған және Пекин қалалық азаматтық істер бюросында тіркелген «Белт және жол» бастамасымен Халықаралық коммерциялық медиация орталығының төрешісі (Медиация орталығы).
 • 2018 – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматыдағы «Ex Lege» аралық сотының арбитрі.
 • 2012 жыл – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматы қаласындағы «IAC» Халықаралық төрелік сотының арбитрі.
 • 2010 ж. Қараша – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматыдағы «IUS» Халықаралық арбитражының арбитрі.
 • 2010 ж. Тамызы – 2019 ж. Тамыз айына дейін – Каспий мемлекеттік университетінің «Эдиллет» жоғары заң мектебінің құқықтану кафедрасының доценті.
 • 2007 ж. Ақпан – 2010 ж. Тамыз – «Строй Проект Тех Сервис» ЖШС бас заңгері:
  – коммерциялық мәмілелерді құқықтық қолдау (сатып алу-сату, құрылыс шарты, мүлікті жалға беру және т.б.);
  – Кәсіпкерлік келісімдердің жобаларын әзірлеу, өзгерту және аннотациялау (сатып алу-сату, құрылыс шарты, тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға беру / жалдау, комиссиялар, нұсқаулықтар, мүлікті сенімгерлік басқару және т.б.);
  – ұсынылған келісімдер бойынша ішкі заңнаманы сақтау үшін құқықтық пікірлер (құқықтық пікір) және меморандумдар дайындау.
 • 2006 ж. Наурыз – 2007 ж. Ақпан – құрылыс техникасын сатумен айналысатын «BTX International Group» ЖШС заң бөлімінің бастығы:
  – ұсынылған құжаттарға, оның ішінде шаруашылық келісімшарттарға және оларға қосымшаларға (сатып алу-сату, лизинг, агенттік келісімшарттар және т.б.) құқықтық сараптама жүргізу;
  – келісімшарттар мен шығыс құжаттарының көрінісі (оның ішінде инициализация);
  – келісім-шарттардың орындалуының құқықтық мәселелері бойынша қазақстандық және шетелдік серіктестермен және клиенттермен іскерлік хат алмасу және тұрақты келіссөздер жүргізу;
  – компанияларды тіркеуді және қайта тіркеуді, бірінші басшыны ауыстыруды және басқаларды құқықтық қолдау.
 • 2003 ж. Сәуір – 2006 ж. Наурыз – «Равел» ЖШС заң фирмасының заңгер-кеңесшісі:
  – жекелеген заңды және жеке тұлғаларға заңгерлік қызметтер;
  – ұсынылған құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу;
  – Шаруашылық келісімшарттарын жасау, құқықтық сараптау;
  – азаматтарға азаматтық-құқықтық, оның ішінде отбасы және еңбек құқығы саласындағы кеңестер беру;
  – зияткерлік меншік құқығын қорғау саласындағы кеңестер (халықаралық және отандық сауда белгілері, фирмалық атаулар және басқалар);
  – жеке заңды тұлғалардың шаруашылық келісім-шарттарды орындамауы, жерді иемдену, ар-намысы, қадір-қасиеті мен іскерлік беделін қорғау және моральдық зиянның орнын толтыру, еңбек даулары, мұрагерлік, отбасылық даулар және басқалары туралы азаматтық сот ісіндегі жеке заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру.
 • 2001 ж. Қазан – 2003 ж. Сәуір – Қазақ мемлекеттік заң университетінің мемлекет және құқық институтының кіші ғылыми қызметкері:
  – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бойынша іргелі тақырыптарды зерттеу;
  – ағымдағы жобалар бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу.
 • 1996 жылғы тамыз – 1997 жылғы желтоқсан – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Заң шығару ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері:
  – қолданыстағы заң жобаларына, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің құжаттарына құқықтық сараптама жүргізу;
  – ағымдағы жобалар бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу;
  – Түсіндірме-құқықтық жұмыс.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:

 • 07.07.2019 – 07.17.2019 – Құқық мектебі, Лестер университеті, Ұлы Британия мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Патшалығы, Лестер «Ағылшын келісімшарт құқығының нормалары»
 • 07.23.2018 – 07.28.2018 – Қолданбалы ғылымдар, бизнес технологиялар және дизайн университеті, Германия Висмар «Құқықтық әдіснама және білім»
 • 14.07.2017 – 23.07.2017 – Сиань Сиань көлік университеті ежелгі Сиань қаласындағы білім – Жібек жолының бастауы.
 • 07.13.2016-22.07.2016 – Сиань Сиан көлік университеті ежелгі Сиань қаласындағы білім – Жібек жолының бастауы
 • 08.28.2016-10.09.2016 – Қолданбалы ғылымдар, бизнес технологиялар және дизайн университеті GERMANY Wismar құқықтық әдіснамасы және білімі
 • 06.06.2015 – 06.06.2015 – Ресей Федерациясының Ресей мемлекеттік әділет университеті, Краснодар қаласы, Ресей Федерациясының сот жүйесіндегі Әлемдік сот төрелігі институтының маңызы.
 • 11.24.2015-08.12.2015 – Ресей Федерациясының «ИНТУИТ» Ұлттық ашық университеті, Мәскеу Мұғалімнің тиімді жұмысы

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 17 жыл.

 

Оқу пәндері, практикалық курстар

Бакалавр үшін – Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы, жеке халықаралық құқық; GSP принциптерінің жүйесі; MCHP принциптерінің жүйесі; Жеке халықаралық құқықтың өзекті мәселелері, Төрелік процесс. Докторанттар үшін «Қазіргі азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық және әдіснамалық мәселелері».

 

Негізгі басылымдар

30 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 3 оқу құралы, 2 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 3 ғылыми мақала, ҚР БҒМ ҚКСОН, РҒЗИ ұсынған жарияланымдарда 22-ден астам, алыс және жақын шет елдердің конференция материалдары.

 

Марапаттар, марапаттар, конкурстар

 • 2018 ж. Қыркүйек – «Өрлеу» техникалық ғылыми-білім беру порталының «Білім беру үздігі» дипломымен және медалімен марапатталды.
 • 2014 жылғы 31 мамыр – Қаржы және салық құқығы ғылыми-зерттеу институты құрған және барлық уақыттағы және біздің дәуірдегі халықтардың салық салу және салық заңнамасы саласындағы ғылым мен білімнің көрнекті қайраткерлеріне арналған Әбу Юсуф Якуб ибн Ибрахим әл-Ансари әл-Куфидің естелік медалімен марапатталды.
 • 2012 ж. – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2011 жылғы университеттің үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері.

 

Байланыс:

Телефон: +7 (702) 901 01 57

E-mail: s.sarina@turan-edu.kz

>Джумабаева Карлыгаш Асильхановна
Джумабаева Карлыгаш Асильхановна

“Құқықтану және Халықаралық құқық” кафедрасының сениор-лектор

PhD докторы

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2002 жылы «Құқықтану» мамандығы бойынша «Тұран» Университетінің түлегі.
 • 2011 жылы Тұран» Университетінің «Заңтану» мамандығы бойынша бойынша магистратурасының түлегі.
 •  2017-2020 жылдары «Тұран» Университетінің докторанты
 • 2021 жылы философия докторы PHD

 

Академиялық және тәжірибелік қызметі

2009 жылдан бері  «Тұран» Университетінің оқытушысы. Ғылыми-педагогикалық қызметінің тәжірибесі – 12 жыл.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру: Янки Купала атындағы Университет, Беларусь Республикасы-2019 жыл

 

Оқыту пәндері, тәжірибелік курстар:

Мемлекет және құқық теориясы; ҚР Муниципиалдық құқығы; Бизнес заңдық қолдау, ҚР Банк құқығы, ҚР Салық құқығы, ҚР Қаржы құқығы.

 

Негізгі жарияланымдары:

 • 50-ге жуық ғылыми-зерттеу жұмыстарының авторы (ҒЗЖ). 5 ғылыми мақала халықаралық және14 республикалық деңгейде жарияланған
 • 2019 жылдың «Тұран» Университетінің «Жыл үздік кураторы».
 • Білім өркениетінің ұйымдастыруымен өткен 2019 жылдың   «Үздік оқытушысы»

 

Байланыстар

Телефон: +7 727 260 40 29 (739)

E-mail: k.dzhumabaeva@turan-edu.kz

>Абайқызы Мөлдір
Абайқызы Мөлдір

“Құқықтану және Халықаралық құқық” кафедрасының сениор-лектор

Заң магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • Жоғары, заң факультеті, Қазақ мемлекеттік заң университеті (2000-2004 жж.);
 • Магистратура, заң факультеті, Қазақ мемлекеттік заң университеті (2004-2006) заң магистрі

Оқу және практикалық тәжірибе 

 • 01.08. 2018 – 08.01.99 ж.ж., «Алматы облысының мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің аймақтық орталығы» ЖШС Инвестициялар және жобалау бөлімінің бас маманы; «AlmaTradeGroup» ЖШС заңгері («КөктемГранд» қонақ үй кешені);
 • 2013-2018 жж І. Жансүгіров атындағы ЖМУ заң факультеті, қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2012-2013 жж – «СпецТехноМаш» ЖШС заңгері;
 • 2010-2012 жж «ҚР ЖО» АҚ заңгері, Алматы қаласындағы № 16 емхананың заңгері;
 • 2006-2008 жж – Қазақ мемлекеттік заң университеті Халықаралық құқық және халықаралық қатынастар кафедрасының аға оқытушысы

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру

 1. Португалия, Порту, ISEP университетінің үздіксіз білім беру курстары (2015 ж.);
 2. Испания, Херес, Кадиз университетінің ғылыми тағылымдамасы (2017)
 3. Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

 

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 13 жыл.

 

Оқу пәндері, практикалық курстар

«Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы», «Төрелік процесс», «Халықаралық банк құқығы», «Халықаралық салық құқығы» (бакалавриат)

 

Негізгі жарияланымдар

15 ғылыми жұмыстың авторы болып табылады, оның ішінде: 2 ғылыми мақала Scopus деректер базасында индекстелген, 13-тен астам мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған басылымдарда, РҒЗИ, алыс және жақын шетелдердің конференция материалдарында жарияланған.

 

Байланыс

Телефон: +7 747 164 5032

Е-mail: m.abaikyzy@turan-edu.kz

>Аширова Гульмира Талгатовна
Аширова Гульмира Талгатовна

Лектордың ассистенті

Түйіндемені оқу

Түйіндемені оқу

Білімі

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Филология және әлем тілдері факультеті, академиялық дәрежесі-бакалавр (2010-2014) бітірді, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Заң факультеті, академиялық дәрежесі-магистр «Құқықтану» мамандығы бойынша магистратурасын бітірді.

2020 жылдан бері Тұран университетінің  «Құқықтану» макмандығы бойынша докторант.

 

Оқу тәжірибесі

2018 жылдан бастап «Тұран» университетінің «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасында оқытушы болып жұмыс істейді.

Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі – 3 жыл.

 

Ғылыми тәжірибелер, біліктілікті арттыру

Халықаралық тәжірибеге қатысу сертификаты. Гранада университеті (2015)

 

Негізгі басылымдар

20-ден астам ғылыми жарияланымдар бар.

 

Байланыс

Телефон: +7 (727) 260 40 00 (739);

E-mail: g.ashirova@turan-edu.kz

>Бекетов Айбол Нұрсұлтанғұлы
Бекетов Айбол Нұрсұлтанғұлы

“Құқықтану және Халықаралық құқық” кафедрасының сениор-лектор

Заң магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, заңгер. 1998 жылы Тұран университетін бакалавр, 2007 жылы заңгер мамандығы бойынша магистратураны бітірді. Заң магистрі.Менде біліктілікті арттыру туралы сертификаттарым бар.

 

Оқу және тәжірибелік тәжірибе

 • 1995-2002 жж. Жамбыл облысы, Жаңатас қаласындағы орта мектепте жұмыс істеді. тарих, құқық және орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі.
 • 2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Тұран университетінде заң факультетінде аға оқытушы болып қызмет етемін. Мен азаматтық, әкімшілік, еңбек, кеден және әлеуметтік құқық саласындағы маманмын.
 • 2010 жылдан бастап А.Н. Бекетов А.П. заңгерлік қызмет көрсетумен және бизнеспен айналысады.
 • 2013 жылдан 2014 жылға дейін Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультеті деканының орынбасарыМен тәжірибелі заңгермін, негізінен азаматтық құқық саласында: азаматтық құқық, еңбек құқығы, Рим құқығы, құқық негіздері, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, отбасы құқығы және әкімшілік құқық саласында педагогикалық қызметпен айналысамын. Жалпы педагогикалық өтілі 25 жыл.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру

 1. Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.) Ғылыми-педагогикалық өтілі – 18 жыл.

 Оқытатын пәндері 

Азаматтық құқық, еңбек құқығы, Рим құқығы, құқық негіздері, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, отбасы құқығы, әкімшілік құқық және бизнесті құқықтық қолдау.

Негізгі жарияланымдар

40 ғылыми жұмыстың авторы: жақын және алыс шетел конференцияларының материалдарында.

Байланыс

Телефон: +7 727 260 40 20; +7 701 6771990;

E-mail: beketov_76@mail.ru

Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: