Ғылым бөлімі

Университеттің ғылыми қызметінің негізгі мақсатына іргелі, қолданбалы және іздес зерттеулері ұйымдастыру және жүргізу; алынған нәтижелерді білім беру үдерісінде пайдалану; азаматтық-құқықтық шарттар негізінде заңды және жеке тұлғалар үшін ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізу болып табылады.

 

«Тұран» университетіндегі ғылыми-зерттеу жұмысын профессор – оқытушылар  құрамымен, құрылымдық бөлімше басшыларының перспективалық жоспарларға сәйкес; докторанттар мен магистранттардың -жеке жоспарларына сәйкес олардың дайындығы; студенттердің – курстық, дипломдық жобалары, басқа да оқу-зерттеу жұмыстары,  университеттің қарастырған оқуту жоспарлары студенттердің ғылыми үйірмелері және басқа да ұйымдардағы студенттік ғылыми шығармашылықтарының  орындалуы.

«Білім туралы» заңы «Ғылым туралы» заңы О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Об утверждении Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы Об утверждении положения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Об утверждении правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности Об утверждении правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы Об утверждении Правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению Об утверждении правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования Об утверждении нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования Об утверждении норм базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности Об утверждении Методики по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций Об определении акционерного общества «Фонд науки» юридическим лицом, осуществляющим финансирование коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности Об утверждении перечня и положения о национальных научных советах Об утверждении состава национальных научных советов Об утверждении Правил присуждения ученых степеней Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор) Об утверждении правил присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий Об утверждении Правил отбора претендентов для участия в стипендиальных программах Об утверждении размеров премий в области науки и государственных научных стипендий и требований к оформлению конкурсных материалов Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы и литературы и искусства имени Абая Об утверждении правил отбора претендентов и прохождения научных стажировок О некоторых мерах по реализации прохождения научной стажировки Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования Об утверждении правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр» Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» заңы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» заңы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» заңы «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасын бекіту туралы» заңы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру қағидаларын бекіту туралы» заңы «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» заң Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы Үздік ғылыми қызметкер

«Қазақстандағы автохимия нарығының болашақ тауашалары: мүмкіндіктер мен қауіптер» дөңгелек үстелі

Жүктеу сілтемесі

 

«IT мамандардың кәсіби құзыреттерін өлшеу мәселелері» сараптамалық сессиясы

Жүктеу сілтемесі

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Инженерлік академиясының филиалын ашуға және ғылыми-инновациялық ынтымақтастықты кеңейтуге арналған брифинг

Жүктеу сілтемесі

 

Жасанды интеллект және робототехника R&D-зертханасының бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарының ашылуына арналған Брифинг 20.01.2023 ж

Жүктеу сілтемесі

 

«Национальная инновационная система Казахстана: Перспективы развития и механизмы взаимодействия 28.11»

Жүктеу сілтемесі

 

Халықаралық ғылыми-практикалық форум «Жаһандық өзгерістер: ғылым және білім талабы»

Жүктеу сілтемесі

 

«Ғылым, білім және экономика диалектикасы: жаңа сын-қатерлер мен шындықтар» дөңгелек үстелі

Жүктеу сілтемесі

 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «30 ЖЫЛДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ: ДАМУ ЖӘНЕ ЖАСАМПАЗДЫҚ КЕЗЕҢДЕРІ»

Жүктеу сілтемесі

 

Международная конференция Turan Module of United Nations 2021 (TURAN MUN 2021)

Жүктеу сілтемесі

 

III РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЖАС ТҰРАН–2021»

Жүктеу сілтемесі

 

«Карьерный интенсив 2021» от Корпоративного университета «Самрук-Казына»

Жүктеу сілтемесі

 

Международная научно-практическая конференция «Современные вызовы и преобразование экономики»

Жүктеу сілтемесі

Тұран» Университетінің Постдокторантурасы

 

Постдокторантураның мақсаты – білім мен ғылымды өндіріспен интеграциялауға бағытталған ғылыми тақырыптар мен жобалар бойынша перспективалы ғылыми зерттеулер жүргізу үшін конкурстық негізде дарынды жас ғалымдарды университетке тарту.

 

 1. «Тұран» университетінің постдокторантурасы туралы ереже
 2. «Тұран» университетінің постдокторантура программасы

Профессор, доктор Бүлент Тарманның білім беру саласында 25 жылдан астам кәсіби тәжірибесі бар (15 жыл университетте, 10 жыл бизнестік кеңес беруде), соның ішінде сабақ беру, оқу, жоспарлау, бағдарламалау, жобаларды бақылау және бағалау.

 

Ол білім беру және әлеуметтік саясатты жоспарлау салаларындағы Еуропа Одағынын жобаларына қатысты. Білімдегі сапалы талдау зерттеу әдістемесі, бағдарламалау, мониторинг және бағалау бойынша терең түсінігі мен тәжірибесі бар. Ол OpenED Network  желісінің негізін қалаушы. Профессор Тарман АҚШ-тың Пенсильвания университетінде білім және әлеуметтік ғылымдар және салыстырмалы және халықаралық білім саласындағы PhD дәрежесін алды. Сондай-ақ Миссури университетінің білім саласындағы магистрі, Колумбия, АҚШ. Түркияның Хаджеттепе университетінде тарих мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алған. Жалпы алғанда профессор Тарманның халықаралық қаржыландырылатын жобаларда және білім беру орындарында басқаруда және жетекшілік етуде 15 жылдан астам тәжірибесі бар.

 

Доктор Тарман қазіргі уақытта білім берудегі әлеуметтік зерттеулерді зерттеу журналының (www.jsser.org) және әлеуметтік ғылымдар мен технологиялардағы зерттеулерге арналган журналдың (www.ressat.org) бас редакторы. Оның негізгі ғылыми зерттеу саласы әлеуметтік ғылымдар білімі, соның ішінде атап айтқанда педагогикалық білім берудегі инновациялар, азаматтық және адам құқықтары, білім берудің жаһандануы, оқу жоспарын әзірлеу, білім берудегі гендерлік мәселелер және білім берудегі мультикультурализм тақырыптарында жұмыс жүргізуде. Профессор Тарманның рецензияланған журналдар және кітаптарда жарияланған 100-ден астам ғылыми мақалалары, конференция материалдары бар.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу қызметінің есептері

 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу қызметінің есептері 2022 Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу қызметінің есептері 2021 Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу қызметінің есептері 2020 Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу қызметінің есептері 2019 Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу қызметінің есептері 2018 «Тұран» университетінің ПОҚ және ғылыми қызметкерлерінің нөлдік емес импакт-факторы бар және 1.09.2022 ж. жағдай бойынша халықаралық базаларда келтірілген ғылыми басылымдардағы жарияланымдарының тізілімі 2018-2022ж. жағдай бойынша «Тұран» университетінің ПОҚ және ғылыми қызметкерлерінің авторлық құқығымен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы куәліктер тізілімі «Тұран» университетінің ПОҚ және ғылыми қызметкерлерінің Жарияланымдар тізілімі соңғы 5 жылдағы оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар, анықтамалықтар және басқа да басылымдар «Тұран» университетінің ПОҚ және ғылыми қызметкерлерінің соңғы 5 жылдағы ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитетінің* (ҚР ҒМ КОКСНВО) (Қазбо) тізбесіне енгізілген басылымдарда жарияланған жарияланымдар тізілімі

TURAN SCIENCЕ FORUM

«Қоғамның трансформациялық үрдістері жағдайындағы ғылым, білім және инновация» Халықаралық ғылыми-практикалық форум материалдары

29 наурыз – 7 сәуір 2023 ж

Жинаққа жүктеу

 

Жаһандық өзгерістер: ғылым мен білімнің талаптары

«Тұран» университетінің 30 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық форумның материалдары, 6-7 қазан 2022 ж.

Жинаққа жүктеу

 

МНПК ЦТиИМвМ 2023 жинағы

Жинаққа жүктеу

 

«Маркетингтегі цифрлық технологиялар және инновациялық әдістер» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы

Жинаққа жүктеу

 

Профессор Каленова Сәулеш Әбдіразаққызының «Медициналық туризм» кітабының тұсаукесері дөңгелек үстелі

Үстелдің материалдарын жүктеу

 

Халықаралық ғылыми-практикалық форум «Жаһандық өзгерістер: ғылым және білім талабы»

«Тұран» университетінің 30 жылдығына арналған

Жаһандық өзгерістер. ғылым және білім талабы

 

«Ғылым, білім және экономика диалектикасы: өзгерістер мен заманауи ақиқаты» халықаралық дөңгелек үстел

Үстелдің материалдарын жүктеу

 

Ғылым, технология, білім беру: Жаңа талаптар

«Жас Тұран–2022» Халықаралық ғылыми-практикалық форумының материалдары

11-22 сәуір 2022 ж.

 

Форум материалдарын жүктеу

 

Круглый стол «Диверсификация экономики: новая модель роста»

 

Диверсификация экономики – сложный неоднозначный процесс, различные социально-экономические процессы и регионы имеют свой предел диверсификации, превышение которого может вести к росту издержек, снижению эффективности производства, поэтому определение ее оптимального уровня и является одной из актуальных задач новой экономики. Целью круглого стола является выработка методологических подходов и поиск новых моделей роста по диверсификации экономики Казахстана.

 

25 февраля 2022 года

 

Скачать программу круглого стола

 

Современные тенденции развития индустрии туризма и гостеприимства

 

Материалы международной научно-практической конференции Современные тенденции развития индустрии туризма и гостеприимства Туран

 

2 февраля 2022 года

 

Скачать материалы конференции

 

Круглый стол «КРИПТОВАЛЮТА И БЛОКЧЕЙН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ КАЗАХСТАНА»

 

В связи с развитием инновационных технологий весьма актуальным является вопрос криптовалюты и ее денежной сущности как элемента новой цифровой экономики. Цель круглого стола: выработка методологических подходов и рекомендаций для финансового рынка криптовалюты и блокчейна по упреждению рисков, влияющих на макроэкономическую устойчивость страны.

 

10 декабря 2021 года

 

Скачать программу круглого стола

 

Материалы III Международной научно-практической конференции молодых ученых «Жас Тұран-2021»

21 апреля 2021 г.

 

Скачать материалы конференции

 

«КРИПТОВАЛЮТА И БЛОКЧЕЙН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ КАЗАХСТАНА»

10 декабря 2021 года

 

Скачать материалы конференции

 

“Криптовалюта және блокчейн: халықаралық тәжірибе және Қазақстанның шындығы”тақырыбындағы дөңгелек үстелдің қарары

 

Криптовалюта және блокчейн: халықаралық тәжірибе және Қазақстанның шындығы”тақырыбындағы дөңгелек үстелдің қарары. Қарар Қазақстан Республикасының Президентіне, ҚР Премьер-министріне, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министріне, ҚР Білім және ғылым министріне, ҚР Әділет министріне, ҚР Қаржы министріне, Ұлттық экономика министріне, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министріне, ҚР сауда және интеграция министріне, ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министріне, ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасына жіберілді.

 

Қарарды ашу

 

«Экономика Казахстана за 30 лет: Этапы развития и созидания»

Материалы международной научно-практической конференции

5 октября 2021 г.

 

Скачать материалы конференции

 

Материалы III международной научно-практической конференции

Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни

4 декабря 2020 г

 

Скачать материалы III международной научно-практической конференции

Материалы II международной научно-практической конференции

Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни

22 ноября 2019 г

 

Скачать материалы республиканской научно-практической конференции

 

Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых «ЖАС ТҰРАН-2019»

Скачать материалы республиканской научно-практической конференции

 

Материалы II республиканской научно-практической конференции молодых ученых «ЖАС ТҰРАН-2020»

Скачать материалы республиканской научно-практической конференции

 

Материалы международной научно-практической конференции

«Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни»

12 декабря 2018 г.

 

Скачать материалы международной научно-практической конференции - часть 1 Скачать материалы международной научно-практической конференции - часть 2 Скачать материалы международной научно-практической конференции - часть 3

Мақсаты университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметінің тиімділігін арттыру, зерттеуші ғалымдардың жетістіктерін халықаралық ғылыми қоғамдастыққа интеграциялауға жәрдемдесу, Өңірлерді дамыту үшін инновацияларды ілгерілету, инновациялық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруды қолдау болып табылады.

 

Міндеттері:

 

 • ғылыми-зерттеу жұмыстарына (ҒЗЖ) және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға (ҒЗЖ)арналған тақырыптарды перспективалық жоспарлау мен іріктеу сапасын арттыру;
 • университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми қызметін үйлестіру;
 • ғылым мен техниканы дамытудың басым бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулердің жобалары мен бағдарламаларын орындаушылар;
 • ЖОО ғылымының өндіріспен, инновациялық қызметпен байланысын дамыту, жоғары білікті мамандарды даярлау, университеттің ғылыми әлеуетін неғұрлым тиімді пайдалану міндеттерін шешуге ҒЗЖ бағытын үйлестіру және өзектендіру;
 • жоғары сапалы, өзекті зерттеулердің мәні мен санын арттыру;
 • Технологияларды коммерцияландыру идеяларын ілгерілету;
 • оқу процесінде әлемдік білім мен практиканы тиімді пайдалануды ынталандыру;
 • Университет жанындағы ғылыми орталықтарды, зертханаларды немесе басқа құрылымдарды (кәсіпорындарды)ашудың орындылығы мен экономикалық тиімділігі туралы ұсынымдар дайындау;
 • университеттің Ғылыми кеңесі үшін мемлекеттік, халықаралық және өзге де (ведомстволық) конкурстарға қатысу; ғылым және инновация саласындағы мемлекеттік стипендиялар мен сыйлықтар беруге кандидаттарды ұсыну бойынша ұсынымдар дайындау.
Ғылыми-инновациялық кеңес туралы ереже Ғылыми-инновациялық кеңестің 2023 жылға арналған жоспары

Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК) университетте жұмыс істейтін жас ғалымдар мен мамандардың ғылыми қызметін үйлестіретін консультативтік-кеңесші жұмыс органы болып табылады.

 

ЖҒК мақсаты университеттің жас ғалымдарының кәсіби өсуін жандандыру, өзекті ғылыми проблемаларды әзірлеу және басым ғылыми міндеттерді шешу үшін олардың күш-жігерін біріктіру, сондай-ақ жас ғалымдардың инновациялық қызметін дамыту.

 

ЖҒК келесі міндеттерді шешеді:

 

 • ғылыми жастардың кәсіби өсуіне, ғылыми бастамаларды дамытуға және факультеттерде жас ғылыми кадрларды бекітуге жәрдемдесу;
 • жас ғалымдар мен мамандардың зерттеу нәтижелерін таратуға, енгізуге жәрдемдесу;
 • ғылыми сабақтастықты қолдауға, ғылыми мектептер мен бағыттарды сақтауға қатысу;
 • ғылыми жастарды ақпараттық қамтамасыз ету (Бос орындар, қорлар, гранттар, конференциялар, мектептер және ғылыми жастарды қолдау жөніндегі өзге де іс-шаралар туралы ақпарат беру);
 • ғылыми жастардың белсенді өкілдерін көтермелеу;
 • инновациялық және енгізуші ұйымдармен өзара іс-қимыл;
 • ғылыми білімді насихаттауды ұйымдастыру.
Жас ғалымдар кеңесінің құрамы

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

 

 

СҒЗЖ мақсаты білім алушылардың оқу жоспарлары бойынша оқу процесінде кәсіби-шығармашылық қызметтің негіздерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау әдістері, тәсілдері мен дағдыларын игеру, ғылыми шығармашылыққа, дербестікке, оқудағы бастамаға және болашақ өміріне қабілеттерін дамыту арқылы олардың даярлық деңгейін арттыру болып табылады.

 

СҒЗЖ міндеттері:

 

 • зерттеу қызметінің білімін, іскерлігін, дағдылары мен тәжірибесін тереңдету арқылы қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру;
 •  білім алушылардың ҒЗЖ ұйымдастыру нысандары мен іс-шараларына қатысуының жаппай және нәтижелілігін арттыру, ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің білім алушылардың ғылыми зерттеулері мен инновациялық жобаларына басшылық етудегі белсенділігін дамыту;
 • болашақ мамандардың ғылыми білімді игеру және пайдалану қабілетін, ғылыми негізделген кәсіби жұмысты жүргізу қабілетін, біліктілікті арттыру және қайта даярлау, тұрақты өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі жетілдіру қабілеттерін дамыту;
 •  білім алушылардың жеке және шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеу және өзін-өзі жүзеге асыру үшін алғышарттар жасау;
 •  білім алушылардың кәсіби іріктеуін, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды молайтуды дамытуға жәрдемдесу.

Студенттердің ғылыми бірлестіктері

 

 • Кружок «Юрист»
 • Кружок «Сезім»
 • Клуб «Дипломат»
 • Кружок «Публицист», Translating and interpreting skills
 • Клуб «Турист»
 • Клуб «Финансист»
 • Клуб «Бухгалтер-аудитор»
 • Клуб «Экономист»
 • Кружок «Современный менеджер»
 • Кружок «Сетевые технологии»
 • Кружки «Маркетолог», «Логист».
 • Фотоклуб «Медео», интеллектуальный клуб «Туран», учебный театр «Туран»
 • Кружок «Инновационные образовательные технологии»
 • Студенческое конструкторское бюро
2023 жылға арналған білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысының басым бағыттары

Ғылым және инновацияның этикалық комитеті комитет мақсаты зерттеуге қатысушы ретінде тартылған адамдардың құқықтарының сақталуын бақылау және зерттеуге қатысты этикалық мәселелерді қарау болып табылады.

 

Тапсырмалар:

 

 • – зерттеу объектілері ретінде адамдардың қатысуымен зерттеу материалдарына тәуелсіз этикалық сараптама жүргізу;
 • – этикалық сараптама мәселелері бойынша этикалық комитет мүшелерін даярлауды қамтамасыз ету;
 • – этикалық сараптама стандарттарын әзірлеу және осы стандарттарды практикалық қызметке енгізу;
 • – ғылыми жұмыстар шеңберінде зерттеулерді этикалық сараптау әдіснамасын жетілдіру.
Ғылым және инновациялар жөніндегі этикалық комитеттің құрамы Ғылым және инновация бойынша Этика кодексі
XV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ПӘНДІК ОЛИМПИАДА ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША «МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ БАЙҚАУЫНЫҢ 2023 ІІ КЕЗЕҢІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 2023 жылғы XV Республикалық Студенттік Пәндік Олимпиаданың «Операторлық өнер» білім беру бағдарламасы бойынша нәтижелері «6В11102- Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» білім беру бағдарламасы бойынша СҒЗЖ 2023 Республикалық Конкурсының II-кезеңнің нәтижелері «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы бойынша СҒЗЖ 2023 Республикалық Конкурсының II-турының нәтижелері «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша СҒЗЖ 2023 республикалық конкурсының II - кезеңның нәтижелері Әлемдік экономика білім беру бағдарламасы бойынша XV Республикалық студенттік пәндіқ Олимпиада (РСПО) 2023 Операторлық өнер білім беру бағдарламасы бойынша XV Республикалық студенттік пәндіқ Олимпиада (РСПО) 2023 Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсы 2023 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсы 2023 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсы 2023 Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсы 2023 Шетелде ғылыми тағылымдамадан өтуге үміткерлерге қойылатын талаптар Turan Next Generation 2023 байқауы бойынша ақпараттық хаттар 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсы 2023-2025 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландыруға арналған конкурсы 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға арналған конкурсы Конкурс на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2022-2023 годы (МОН РК) Конкурс на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2022-2024 годы (МСК РК) Конкурс на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2021-2023 годы в области космической деятельности Конкурс научно-исследовательских работ студентов по специализации_Режиссура_2022 Конкурс научно-исследовательских работ студентов по специализации_Менеджмент_2022 XIV Республиканская студенческая предметная Олимпиада (РСПО)_Финансы XIV Республиканская студенческая предметная Олимпиада (РСПО)_Операторское искусство_2022 XIV Республиканская студенческая предметная Олимпиада (РСПО)_Логистика_2022
Қабылдау комиссиясы