Құқық ғылыми-зерттеу институты

«Тұран» университетінің жанындағы құқық ҒЗИ 2017 ж. наурыз айында құрылып, 2017 ж. 11 сәуірде Алматы қ. Әділет департаментінің Әділет басқармасында заңды тұлға ретінде тіркелді.

Қазіргі уақытта Құқық ҒЗИ құрамында екі қызметкер бар: з.ғ.д., профессор Т.К. Әкімжанов (директор) және з.ғ.д., профессор Л.Т. Жанұзақова (директордың орынбасары). Институт «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасымен және университеттің басқа да бөлімшелерімен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.

Қызметінің мақсаты: Қазақстанның құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына ықпал ететін заң ғылымдарының маңызды проблемалары бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу

Міндеттері:

 • Зерттеулер жүргізу үшін ғалымдардың, университет ПОҚ-ның және басқа да ұйымдардың бастамашыл жұмыс топтарына бірігуі.
 • Заң ғылымдары саласындағы білім беруді дамытуға және жетілдіруге жәрдемдесу.
 • Ғылыми-зерттеу қызметі, ғылыми бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу және іске асыру, ғылыми жетістіктерді насихаттау.
 • Заң ғылымдарының ғылым саласында жоғары білікті қызметтерді ұсыну.
 • Мемлекеттік құқықтық, ғылыми-техникалық және инновациялық саясатты қалыптастыруға және іске асыруға белсенді қатысу.
 • Халықаралық ғылыми байланыстарды жүзеге асыру, ғылыми және инновациялық қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу.
 • Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру.
 • Көрме, ақпараттық, баспа және жарнама қызметін жүзеге асыру.

Қызметтің негізгі бағыттары:

 • Қазақстан Республикасында заң ғылымдарының табысты дамуына жан-жақты көмек көрсету.
 • Неғұрлым маңызды перспективалық зерттеулер мен ғылыми әзірлемелерді іске асыру, құқық қолдану практикасына ғылыми қызмет нәтижелерін енгізу.
 • Құқық саласындағы ғалымдардың, оқытушылардың, зерттеушілердің ғылыми-инновациялық қызметін және кәсіби шоғырлануын дамыту.
 • Ғылым, өндіріс (құқық қолдану практикасы), білім беру қызметі арасындағы байланысты нығайту.
 • Құқық саласындағы ғылыми қызметтің қоғамдық беделін, заң ғылымы мен білім беру қызметкерлерінің мәртебесі мен әлеуметтік қорғалуын арттыру.
ЖАҢАЛЫҚТАР
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР
Қабылдау комиссиясы