«Есеп және аудит» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы

Барышева Салима Кожахметовна

«Есеп және аудит» кафедра жетекшісі

«Бухгалтерлік есеп, статистика, аудит» мамандығы бойынша э.ғ.к

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1993-1998 жылдары – Жеңіл және тамақ өнеркәсібінің Жамбыл технологиялық институты, мамандығы  «Бух есеп және ШҚТ», біліктілігі – экономист, диплом ШБ №317705  
 • 2001-2005 жылдары – Т.Рысқұлов ат. ҚазЭУ – де ізденуші, 08.00.12 «Бухгалтерлік есеп, статистика, аудит» мамандығы бойынша э.ғ.к. Диплом № 000512,  15.10.2005 ж.

Академиялық жұмыс

 • 11.10.2021 жылдан бастап  –.Тұран университетінің “Есеп және аудит” каф меңгерушісі
 • 2019 – 2021 жылдары – Тұран университетінің “Есеп және аудит” кафедрасының  доценті
 • 2016-2019 жылдары – Нархоз университетінің” Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау” кафедрасының доценті.
 • 2013 – 2016 жылдарға арналығында  . “Қаржы және есеп”  кафедра  меңгерушісі, ИЭиБ ҚазҰТЗУ им.К. И. Сатпаева.
 • 2011 – 2013 жылдары – .К. И. Сатпаева ат. ҚазҰТУ-нің ” «Бағалау, есеп және аудит” каф доценті.
 • 2001 – 20011 жылдары – “Бухгалтерлік есеп және аудит” каф аға оқытушысы, доценті, “Бухгалтерлік есеп және қаржы” каф. Меңгерушісі,, «ЭжәнеБ» факультетінің  деканының орынбасары, АТУ
 • 1993 – 2001 жылдары-  «Бух есеп және қаржы» кафедрасында стажер, ассистент, оқытушы, аға оқытушысы.  ЖГМСИ, М. Х. Дулати ат. ТарМУ

Академиялық емес жұмыс

2003 – 2005 жылдары  ЖШС «Табыс»,  бухгалтер

 

Оқытатын пәндер

Бакалавриат: Басқару есебі, Тәжірибелік аудит

Магистратура: Басқару есебі (ҒПБ БББ «Менеджмент»), Тереңдетілген басқару есебі (БББ «Есеп және аудит»)

 

Академиялық мобилдік

1998жг. – Институт присяжных бухгалтеров, г.Эдинбург, Шотландия

 

Жарияланымдар

Мақалалар (индексируемые)

 • «The influence of the importance of cost information, product diversity and accountants’ participation on the activity-based costing adoption» / Journal of Accounting & Organizational Change. 2021
 • «Анализ эффективности использования трудовых ресурсов: теория и практика» / Science and World –International scientific journal / Наука и мир – международный научный журнал, 2019.- № 6 (70). С.35 – 38     (Импакт-фактор – 0,325 (Global Impact Factor 2013, Australia))
 • «Global crisis and investment activity in the Republic of Kazakhstan» / IJDR vol.5. Issue 04. April 2015, ISSN 2230-9926.  Pp. 4282-4287

 

ККСОН – барлығы 17 мақалар, оның ішінде:

 • «Учет и  оптимизация корпоративного подоходного налога в Казахстане» / Экономическая серия вестника ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, № 2/2021 страница 173-180
 • «Корпоративтік табыс салығын оңтайландырудағы салық жоспарлауының рөлі мен маңыздылығы» / Вестник Университета Туран. – Алматы, 2020. – № 3 (87). ISSN 1562-2959, стр. 147 -153
 • «Методика проведения аудита в малом бизнесе» / Вестник Университета Туран. – Алматы, 2020. – № 2  (86). ISSN 1562-2959, стр. 160- 165
 • «Ключевые аспекты  аудита  и анализа собственного капитала»  / Вестник Университета Туран. – Алматы, 2019. – № 4  (78). – С.  252 –  257  ISSN 1562-2959
 • «Ақша-несие саясаты – экономиканы тиімді басқару құралы ретінде» / Вестник КазНУ серия экономическая №4 (120) 2019 г., стр.19- 30
 • «Проблемы и перспективы исчисления индивидуального подоходного налога» / Вестник Карагандинского Университета. Серия Экономика – Караганда, 2015. – № 2 (78). С. 169-175.

 

Оқу құралдары мен монографиялар

 • Бухгалтеркий учет / Учебное пообие. Рекомендовано Ученым Советом Университета международного бизнеса. – Алматы: «Асыл Принт», 2017. – 205с
 • Финансовый учет 1 / Учебное пособие. Рекомендовано Ученым Советом АО «Финансовая академия» – Алматы: «KazBookTrade», 2019. – 199 с.
Ержанов Мухтар Салтаевич

«Есеп және аудит» кафедрасының профессоры

Экономика ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • ҚазМБА «Өнеркәсіптегі бухгалтерлік есеп», 1972
 • Т.Рысқұлов ат. ҚазЭУ –  кандидат экономических наук по спец. «Бухгалтерлік есеп,  аудит, статистика» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты

Академиялық  қызметі 

 • 1973-1983 –  АХШИ , стажер,аспирант, оқытушы, декан орынбасары.
 • 1983-1985 – ҚазМАШИ ,кафедра меңгерушісі
 • 1986-1988 – Казфилиал МИПК СССР, директор.
 • 1989-1991- ҚазМАУ  – докторантура.
 • 1992-2004 – Т.Рысқұлов ат.ҚазЭУ, профессоры.
 • 2004-2021-  Туран университеті,  университет Туран, профессор по совместительству, штатный

Академиялық емес қызметі

 • 1967-1972 – швейная фирма «1МАЯ», бухгалтер, зам.гл.бух.
 • 1991-1993-Госкомитет РК, нач.управления «Учет и финансы».
 • 1993-1996- «Артур Андерсен»  басшысы
 • 1997-2002- аудиторлық фирма директоры
 • 2003-2005- директор «Академия Делойт»
 • 2007-2020-  «Грант Торонтон» фирмасының басшысы мен кеңесшісі

Оқытатын пәндері

Магистратура: «Аудит», «ХАС», «Тәжірибелік аудит».

 

Жарияланымдар

 • Жариялымдар (индексі бар мақалалар) – 5
 • ККСОН-15
 • Оқулықтар, оқу құралы мен монографиялар – 20
Сатмурзаев Асан Адасбекович

«Есеп және аудит» кафедрасының профессоры

Экономика ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу »

Жұмыс тәжірибесі

 • 2023 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін Тұран университетінің «Есеп және аудит»  кафедрасының  профессоры
 • 2021 ж. Тамыз – 2023 ж – Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің директоры
 • 2017 ж. Мамыр – 2017 ж. қазан – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің білім алушыларды қабылдау және мамандарды даярлауды бақылау орталығының директоры.
 • 2017 ж. қазан – 2021 ж. тамыз – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқу работе жөніндегі проректоры.
 • 2014 ж. Қаңтар – 2017 ж. Мамыр – “Тұран” университетінің оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректоры, “Тұран” университетінің “Есеп және аудит” кафедрасының профессоры.
 • 2012 ж. Қазан-2014 ж. қаңтар-Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқу басқармасының бастығы. Абай.
 • 2011 ж. ақпан-2012 ж. тамыз-ҚР БҒМ Ғылым комитетінің “Ғылым Ордасы” РМК бас директорының ғылыми-инновациялық және халықаралық қызмет жөніндегі орынбасары;
 • 2010 ж. қаңтар-2011 ж. ақпан-ҚазЭУ “есеп және статистика” факультетінің деканы. Т. Рысқұлова;
 • 2005 ж. (қыркүйек) – 2010 ж.қаңтар – ҚазЭУ оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор. Т. Рысқұлова, бірінші проректор-оқу работе жөніндегі проректор, тәрбие работе және қоғаммен байланыс жөніндегі проректор, “Қаржы және есеп” факультетінің деканы;
 • 2002-2005 жылдары – “Есеп және ақпараттық технологиялар” факультетінің деканы.
 • 1996-2002 жылдары-Қазақ Экономикалық Университетінің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры, ОӘБ Кеңесі Төрағасының ҚР жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтар жөніндегі орынбасары.
 • 1995-1996 жылдары-Қазгау оқу-ғылыми-әдістемелік басқармасының бастығы
 • 1993-1995 жылдары-оқу-ғылыми-әдістемелік басқарма бастығының орынбасары, меңгерушісі. Қазақ Мемлекеттік басқару академиясының оқу бөлімі.

 

Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет тәжірибесі

 • 1995 ж.- ҚР Жаратылыстану ғылымдары академиясының (АЕН) корреспондент-мүшесі болып сайланды.
 • 2009 ж. – Қазақстан Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланды.
 • 2011 ж. – Еуразия Халықаралық экономикалық Академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайланды.
 • 2011 ж. – ҚР БҒМ БҒСБК “Профессор” ғылыми атағы берілді.

 

Жарияланымдар

 

Скопус 2

ККСОН: 35-тен астам мақала

Монографиялар, оқулықтар: 30-дан астам атаулар

 

Марапаттар мен марапаттар

 • 1978-1988 жж. – Қазақстан ЛКЖО ОК және ВЛКСМ ОК Құрмет грамоталарымен және айрықша белгілерімен марапатталған.
 • 1987 ж. – Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының грамотасымен марапатталған.
 • 2003 ж., 2013 ж. – ҚР Білім және ғылым министрлігінің “Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесіне қосқан үлесі үшін” Алғыс хаты жарияланды.
 • 2006 ж. – “Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері” атағына ие болды, “Ы.Алтынсарин”.
 • 2008 ж. – ҚР БҒМ “Дене тәрбиесі ұлттық ғылым-тәжірибелік орталығы” төсбелгісімен және “Пекин-2008″ХХІХ жазғы Олимпиадасының дайындық жұмыстарын ұйымдастыруға белсенді қатысқаны үшін Алматы қаласы әкімінің Алғыс хатымен марапатталды.
 • 2011 ж. – Алматы қаласының” Медеу ауданының әлеуметтік-экономикалық даму қосқан үлесі үшін ” мерейтойлық медалімен марапатталды.
 • 2016 ж. – “А. Байтұрсынов” медалімен марапатталды.
 • 2018 ж. – ҚР Білім және ғылым министрлігінің “Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудағы еңбегі үшін” медалімен марапатталған.
 • 2021 Ж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қалыптасуы мен дамуындағы ерекше еңбегі үшін “Айрықша Еңбегі үшін” төсбелгісі.
 • 2024 ж-“Жаңа Қазақстанның парасатты тұлғасы” төсбелгісі “Bilim-ÓRKENIETI” ұлттық инновациялық ғылымдар-зерттеу орталығы
Бекова Раушан Женисовна

«Есеп және аудит» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

PhD докторы

 

Түйіндемені оқу »

Должность: доцент
Степень: Доктор философии PhD 6D050600

Опыт работы:

 • С 1990 г. начала трудовую деятельность библиографом Научно- технического  отдела в Технологическом институте г. Шымкента.
 • С 1992 г.  –  Библиограф  III категории Национальной библиотеки РК им.  А.С. Пушкина  в Центре научной библиографии.
 • В 1995 г.  была приглашена в университет «Туран», где успешно закончила магистратуру и докторантуру.
 • С  2011 г.  работаю в университете «Туран» доцентом  кафедры «Учет и аудит».

 

Публикации:

4 – входящих в базу 10:55 Thomson Reuters (Impact Factor за 2009-2014 г..г.); 3 – Scopus.

 

ККСОН: 2015-2021 :  8  статей

 

Монографии, учебники: Учебное пособие  «Основы бухгалтерского учета по МСФО» (2010г.).

 

Награды и поощрения:

Множество сертификатов, дипломов  и почетных  грамот. Являлась номинантом независимой награды Центрально-Азиатского региона «Лидер науки-2015» (проводимый ЦНТИ, при поддержке Thomson Reuters). Член экспертной комиссии молодежного конкурса бизнес-проектов «Turan – innovations», сотрудничаю со страховой компанией АО «Евразия» и являлась руководителем многих призеров международных  конкурсов  среди студентов.

 

Контакты: 

E-mail: r.bekova@turan-edu.kz

Досаева Алия Журкабайкызы

«Есеп және аудит» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Экономика ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Должность: доцент

Степень: к.э.н. 08.00.12 Бух.учет, аудит, статистика FK№0003203 от 22.06.09 г. протокол №6

 

Опыт работы

 

 • 2018 г. – по настоящее время – доцент кафедры «Учет и аудит» Университета Туран
 • 2013-2018 г г. – доцент кафедры «Учет и аудит» Университета НАРХОЗ
 • 2007-2011 гг. – доцент кафедры «Оценка, учет и аудит» КазНТУ имени К.И. Сатпаева
 • 1996-2007 гг. – старший преподаватель кафедры «Банковского дела» АГУ имени Абая
 • 1985-1996 гг. – главный бухгалтер научно-исследовательской части АЗВИ

 

Опыт научно-исследовательской и инновационной деятельности – 25 лет

 

Публикации (индексируемые):

FINANCIAL DATA REPORTING ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING ON PROFITABILITY FOR INSURANCE COMPANIES, //ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2020, №7/3 , С.2396-2406.  http://jssidoi.org/jesi/, 0,7п.л.

Соавторы: Alina Kulustayeva , Aigul Jondelbayeva, Azhar Nurmagambetova, Aliya Bikteubayeva

 

ККСОН: более 20:

 • Корпоративтік табыс салығын оңтайландырудағы салық жоспарлауының рөлі мен маңыздылығы // Журнал «Эк серия Вестника университета «Туран». – 2020. №3, С.147-152.
 • Методика проведения аудита в малом бизнесе // Журнал «Экономическая серия Вестника университета «Туран». – 2020. –  №2, С. 160-165.
 • Принципы и методы проведения анализа в казахстанских организациях // Журнал «Экономическая серия Вестника университета «Туран». – 2020. –  №1, С. С. 171-176.
 • Принципы, подходы и особенности осуществления государственного  аудита // Журнал «Экономическая серия Вестника университета «Туран». – 2019. –  №4, С.149-154.
 • Экономическая сущность, виды и диагностика банкротства// Журнал «Экономическая серия Вестника университета «Туран». – 2018. –  №1, С.160-166.
  Финансовая отчетность и диагностика банкротства организации// Ежеквартальный научно-практ. журнал «Статистика, учет и аудит», ААЭС, г. Алматы, 2018. -№1, С.31-36.
 • Особенности организации управленческих функций государственного аудита // Журнал «Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н.Гумилева» – Астана, 2017.– №3.- С. 74-79.
 • Экологиялық шығындардың есебін жетілдіруді ұйымдастыру // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби– Алматы, 2017.– №2.- С. 99-103.
  Методика анализа конкурентоспособности организации// Ежеквартальный научно-практический журнал «Статистика, учет и аудит», ААЭС,, г. Алматы, 2017. – №2 – С.132-137.
 • Аудитте ақпараттық жүйлерді қолдану ерекшеліктері// Ежеквартальный научно-практический журнал «Статистика, учет и аудит», ААЭС,, г. Алматы, 2017. -№3
 • Система информационного обеспечения управленческих решений // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. – Алматы. – 2016. –№4.- С. 130-136.

 

Монографии, учебники: 3

Бухгалтерский учет в государственных организациях: Учебное пособие. – Караганда: ТОО «Medet Group», 2020. – 214 стр, 13,38 п.л., Есайдар У.С.

 

Награды и поощрения:

Грамота за высокий профессионализм, творческий подход к работе, добросовестный труд во благо корпорации «Туран» и в связи с 20-летием образовательно-оздоровительного комплекса «Тау-Туран»

 

Контакты: 

Телефоны: 87072808707, 87769830050

E-mail: a.dossayeva@turan-edu.kz

Оразалинова Майра Сагидолдаевна

«Есеп және аудит» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

PhD

Түйіндемені оқу »

Білім

 • 2003-2007жж., «Тұран» университеті, «Есеп және аудит» мамандығы, экономист
 • 2007-2009 жж., «Тұран» университеті, «Есеп және аудит» мамандығы, экономика ғылымдарының магистрі
 • 2012- 2016 ж.ж.  «Тұран» университеті, «Экономика» мамандығы, PhD

Академиялық тәжірибесі

13 жыл

 

Оқытатын пәндері, практикалық курстар

Бакалавриат: Бизнестегі талдау, Экономикалық талдау, Қаржылық есептілікті талдау, Қаржылық талдау, Ақша ағымын талдау, Бюджеттеу,Баскару есеп

Магистратура: Экономикалық талдау (тереңдетілген)

 

Ғылыми еңбектерінің тізімі

 1. «Шағын және орта бизнесті кәсіпорындардағы  контроллинг құралдары». «Тұран» университетінің Хабаршысы. – Алматы: «Тұран» университеті, 2017.- №1 (73).160-164б.
 2. «Особенности применения концепции контроллинга в практике предприятий малого бизнеса казахстанского агропромышленного комплекса». «Тұран» университетінің Хабаршысы. – Алматы: «Тұран» университеті, 2017.- №2 (74).-128-134б. (соавтор Сатмурзаев А.А.)
 3. Сауда кәсіпорындарында контроллинг жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктері. «Тұран» университетінің Хабаршысы. – Алматы: «Тұран» университеті, 2018.- №1(77).-148-153б. ( соавтор Файзуллина С.А.)
 4. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың әдістемесі. «Тұран» университетінің Хабаршысы. – Алматы: «Тұран» университеті, 2018.- №2.-177-181б.
 5. Ұйымдарда кірістер мен шығындардың қаржылық есебін қалыптастырудың технологиясы. Қазақстан Жоғары мектебі.- Алматы, 2018. -№5. 77-80б. ( соавтор Файзуллина С.А.)
 6. Особенности организации контроллинга на предприятих торговой отрасли. Статистика, учет и аудит. Ежеквартальный научно-практический журнал. Алматы,2018.№ 3(70). 42-46с.
 7. Кәсіпорынның контроллинг жүйесіндегі ақпараттар ағымының құрылымы. Современная глобализация: Казахстан в конкурентном мире: Материалы круглого стола, посвященного 70-летию Алшанова Рахмана Алшановича, 12 сентября 2017 г. – Алматы: Университет «Туран», 2017. – 135-141 с.
 8. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін талдау. Мировая экономика и профессиональное образование в новых геополитических условиях: Материалы международной научно- практической конференции, посвященной 25-летию университета «Туран», 6 октября 2017 г. – Алматы: Университет «Туран», 2017. -203-210 с.
 9. Басқару жүйесіндегі басқару есеп пен контроллингтің ерекшеліктері. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях инновационного развития экономики. 22-23 декабря 2017г.-78-83б.
 10. 10. Особенности теории и методики оценки бизнеса. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях инновационного развития экономики. 22-23 декабря 2017г.-73-78б. (соавтор Иванюк Т.Н.)
 11. 11. Теория оценки бизнеса . Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации: методологические основы и их практическая реализация»: Сборник. –Часть 1.–Алматы, 2017.– 195-199с. (соавторы Арышев В.А., Иванюк Т.Н.)
 12. Кәсіпкерлік қызметті талдау бойынша практикум. Оқу құралы. «Тұран» университетінің Ғылыми кеңесімен ұсынған.«Тұран» университеті. – Алматы, 2017.-160б.( соавторы Иванюк Т.Н., Уалжанова А.К.)
 13. Кәсіпорын шығындарын басқару және талдау. Современные тенденции развитии бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа в предпринимательской деятельности. Материалы международной научно- практической конференции, посвященной 30-летию аудита в Казахстане. 2 ноября 2018год. –82-88с.
 14. Факторлық талдау түсінігі мен типтері. Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни: Материалы международной научно- практической конференции 12 декабря 2018 г.: в 3-х частях. – Алматы: Университет «Туран», 2019. – 8-12 с.
 15. Қаржылық коэффициенттердің пирамидалық құрылымын ұйым қызметінің қаржылық талдауында қолдану . Тенденции развития аудита 21 века – влияние на экономику и общество. Материалы Международного форума аудиторов, посвященного 30-летию аудита в Казахстане, 25-летию Палаты аудиторов РК, 20-летию членства в международной федерации бухгалтеров (IFAC) (6-8 декабря 2018г.) – Алматы: Университет «Туран», 2019. – 148-153 с.
 16. Система контроллинга как интегрированная система менеджмента. Учет, аудит и анализ: проблемы и их решение в современных условиях цифровой экономики. Материалы Международной научно-практической конференции (11 декабря 2020 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2020 – 80-85c.
Ержанова Алма Мухтаровна

«Есеп және аудит» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Экономика ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • ҚазМБА «Бухгалтерлік есеп және аудит», 1996
 • Т.Рысқұлов ат. ҚазЭУ –  кандидат экономических наук по спец. «Бухгалтерлік есеп,  аудит, статистика» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты

Академиялық  қызметі 

14 жыл

 

Академиялық емес қызметі

11 жыл

 

Оқытатын пәндері

Магистратура: Салықтандыру аудиті (ілгермелі курс)

 

Академиялық мобилдік

Экономика докторы  PhD, Турция

 

Жарияланымдар

Жариялымдар (индекстелетің)

 • Audit as a tool for preventing bankruptcy risks and evaluating development prospects for tourism industry companies / Scopus, октябрь 2021

 

ККСОН

 • Overview of the accounting system in the Republic of Kazakhstan/ Журнал «Вестник Турана», № 1, 2019
 • Problems of development of integrated formations in agriculture complex / Журнал «Вестник Турана», № 2, 2019 г.
 • Использование аналитических процедур на этапе планирования аудита / Журнал «Вестник Турана», № 3, 2019 г.
 • Особенности проведения посттаможенного контоля за  экспертными операциями/ Журнал «Вестник Турана», № 4, 2019 г.

 

Оқу құралдары мен монографиялар:

 • Пути повышения прибыльности аудиторских фирм / Монография, 2020
 • Аудит: учебное пособие и практикум / Учебное пособие, АЭСА, 2020 – 171 с.
 • Учебное пособие «Финансовая отчетность»/ Учебное пособие, Алматы ТОО «Жания Полиграф»,  2019 – 208 с.
 • Учебное пособие «Основы финансового анализа»/ Учебное пособие для студентов, обучающихся по МОП «Учет и аудит», Алматы ТОО «Жания Полиграф»
Тойлыбек Тоты Ғаниқызы

«Есеп және аудит» кафедрасының сениор-лекторы

Экономика ғылымдарының магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

Қаз МБА (қазіргі  Нархоз университеті),

 

Академиялық қызметі

 • 2020-2022 жылдары, Тұран университетінің аға оқытушысы, э.ғ.м.
 • 2017-2020 жылдары Халықаралық бизнес университетінің докторантура.
 • 2015-2017 жылдары Алматы технологиялық университетінің  “Бухгалтерлік есеп және қаржы ” кафедрасының аға оқытушысы.
 • 2011-2015 жылдары – Алматы Экономика және статистика академиясының “Есеп және аудит” кафедрасының доцентінің  міндетін атқарушы.
 • 2007-2011жылдары – Алматы қ., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті “Есеп және аудит” кафедрасының аға оқытушысы
 • 2001-2007жж-Алматы қ., Т. Рысқұлов  ат. ҚазЭУ  “эЭкономиканың нақты секторындағы Бухгалтерлік есеп және аудит” кафедрасының аға оқытушысы.

Академиялық емес қызметі

 • Сауда ұйымында Товаровед –экономист

Оқытатын пәндері

Бухгалтерлік есеп, ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, ХҚЕС, Тәжірибелік  аудит

 

Стажировкалар мен акдемиялық мобильділік

С 22 апреля по 04 мая 2019 года научная стажировка в Центральном Богемском университете (European Institute of Applied Scienceand Management), г. Прага (Чехия). Тема научной стажировки: Advancedcourse «Economic Development and Innovative Management» (Продвинутый курс «Экономическое развитие и инновационное управление»). Сертификат «Economic Development and Innovative Management» в объеме 72 часа.

 

Ғылыми еңбектерінің тізімі

 1. «Economic development of  light industry in Kazakhstan and Russia in the conditions of the EAEU» – Известия НАН РК, Серия общественных и гуманитарных       наук.
 2. «Economic issues of light industry development in Kazakhstan» – Журнал «Статистика, учет и аудит», секция «Экономика и менеджмент».
Қабылдау комиссиясы