«Журналистика және аударма» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы

Бузело Анна Сергеевна
«Журналистика және аударма» кафедрасының меңгерушісі

Филология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1992-1997-ҚазҰУ. әл-Фараби, бакалавр, филолог, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы;
 • 2000-2002-ҚазҰУ магистратурасы. әл-Фараби, маманданған филология магистрі орыс тілі;
 • 2006-филология ғылымдарының кандидаты, “тілдің синтагматикалық байланыстарының көрінісі ретінде морфемалардың валенттілігі” диссертациясының тақырыбы (қорғау 30.09.2005 ж. ҚазҰУ-да өтті. әл-Фараби).

Академиялық және практикалық тәжірибе:

 

 • 2004-2005-ҚазҰУ орыс тілі кафедрасының оқытушысы. әл-Фараби; 2005-2006-қазумоимя жалпы тіл білімі кафедрасының оқытушысы.Абылай хан;
 • 2006-2012-ҚазҰУ орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы және доценті. әл-Фараби;
 • 2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – “Тұран” университетінің гуманитарлық – заң факультетінің “Журналистика және аударма дело”кафедрасының меңгерушісі.
 • 2022-2023 оқу жылы-TIU (Turan International University, Өзбекстан Республикасы)академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шақырылған дәріскер

Оқытылатын пәндер, практикалық курстар:

 

Орыс тілі, Кәсіби орыс тілі, академиялық жазу, тіл біліміне кіріспе, Қазіргі орыс тілі, Мәдениетаралық коммуникация, лингвомәдениеттану.

 

Негізгі басылымдар:

 

 1. Орыс тілі (ұлттық топ студенттеріне арналған оқу құралы). – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 137 б.
 2. Мәдениеттердің өзара әрекеттестігі-тілдердің өзара әрекеттестігі” // Қазіргі әлемдегі Орыс тілі: орыс тілін шет тілі ретінде оқытудағы дәстүрлер мен инновациялар және аударма / Мат II арасында. ғылыми.- тәжірибе. конф., 25-28 сәуір, 2011, Салоники, Греция). – М.: ММУ. – 138-142 бб.
 3. Қазақстанның орыс тілді медиа кеңістігіндегі лингвомәдени маркерлер / / қазіргі заманғы зерттеулердегі тіл мәселелері: аралық. ғылыми-тәжірибелік. конф. “Славян мәдениеті: шығу тегі, дәстүрлері, өзара әрекеттесуі. ІІХ Кирилл-Мефодий оқулары (15 мамыр 2012 ж., Мәскеу қ.). – М. – Ярославль: Ремдер, 2012. – 76-81 б.
 4. Қазақстан Республикасындағы лингвомәдени жағдай / / орыс Іскерлік сөйлеу мәдениеті және қазақ-орыс мәдениетаралық коммуникациясы: оқу-әдістемелік құрал / Н. Л.Шамне, М. в.Милованова, Е. В. Терентьева, а. н. Шовгенин, н. М. Томанова, А. С. Бузело. – Волгоград: Еділ, 2012. – 234 б. (155-174 Б. тарау).
 5. Лингвистика және мәдениетаралық коммуникация – инновациялық тәсілдер мен даму жолдары: Ұжымдық монография // К1. 4.2-бөлім: semantics and translation of conditional patterns from Kazach into English and their usage in the language and speech (бірлесіп жазған). – Одесса, 2013. – 95-102 бб. www.sworld.com.ua
 6. Көптілді қоғамда студенттер арасында этникалық толеранттылықты дамытудың психологиялық аспектісі / / ҚР ҰҒА жаңалықтары. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар сериясы.- № 3 (303), 2016. 254-259 ББ. (бірлескен авторға.)
 7. Bilingualism as a condition for successful individual socialization // International Journal of Psychology / Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan. – P. 824. (бірлескен авторға.)
 8. Golovchun Aleftina, Buzelo Anna, “Methods and Techniques of Foreign Language Education: Primary School», Almaty, 2018. -240 Б. (оқу құралы)
 9. Университеттер серіктестігі қоғамдық дипломатияның бір түрі ретінде / / Журналистика халықаралық ынтымақтастықтың маңызды факторы ретінде: даму векторлары: журналистика кафедрасының халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы 2018 жылғы 13 наурыз. – Н. Новгород, 2018. – Б. 13-20.
 10. Бузело А.С. морфемалардың ішкі валенттілік мәселесі: полипарадигмалық зерттеу тәжірибесі / / Неофилология: ғылыми-теориялық журнал, 2019. – Т. 5, № 17. – 12-16 ББ. (РИНЦ)
 11. Головчун А.А., Бузело а. с. шет тілі сабақтарында зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруда интернет-ресурстарды пайдалану // Хабаршы-Абылай хан атындағы Қазумоима Известиясы. Педагогикалық ғылымдар сериясы. – №3, 2019. – 27-34 ББ.
 12. Азия қоғамдастығы: мәдениетаралық коммуникациядағы тілдің шоғырландырушы күштері / / Сб. “Ашық Азия” халықаралық жобасының материалдары: Сеул, 2020, (Еуразия Қоры). – Б. 73-80.
 13. Қазіргі Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілі / / “орыс тілін оқыту және орыс тілінде оқыту: Ашық білім берудегі жаңа өлшемдер” Халықаралық педагогикалық форумының Материалы 7 желтоқсан 2020 ж.-Нижний Новгород: ННГУ им. Лобачевский, 2020. – Б. 7-12.
 14. Орталық Азияда медиа-ақпараттық сауаттылықты оқыту: “араздық тілі” vs сөз бостандығы / / Сб. “Eurasian Community: Leadership and Innovation” (Japan) халықаралық жобасы шеңберінде материалдар.
 15. Орыс тілі курсы (гуманитарлық және педагогикалық бағыттағы қазақ бөлімінің студенттері үшін): оқу құралы. – Алматы: “Тұран”Университеті. – 363 б. (бірлескен авторға. А. Б. Жұминова, К. З. Жаппар)
 16. Тілдің коммуникативті әлеуеті және ішкі валенттілігі: жаңа сөздердің туу тарихы ( БАҚ тілінің материалында) / Монография. Алматы: “Тұран”Университеті. – 133 б.

Біліктілікті арттыру

 

 1. “Жалпы диктант-2018” “қазіргі орыс тіліндегі динамикалық процестер” VI Халықаралық ғылыми – әдістемелік конференциясы шеңберінде біліктілікті арттыру курстары, Новосибирск қ., Ресей, 2018 жылғы 24-30 қаңтар (36 сағат); Новосибирск қ. “қазіргі орыс тіліндегі динамикалық процестер” жалпы диктант халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, (29 қаңтар-2019 жылғы 5 ақпан; 30 қаңтар-2020 жылғы 3 ақпан)
 2. Өмір сүру сапасын жақсарту контекстіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім, Мәскеу, РФ вебинары, 12 желтоқсан 2018 ж.
 3. Certificate of appreciation for participation in the Women in Digital Space initiative organized by UNESCO Almaty Cluster Office for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan (6 наурыз 2019 ж.)
 4. Халықаралық онлайн тағылымдама “Университет 4.0. Университеттердің цифрлық трансформациясы ” sklad (Edu Travel халықаралық білім беру агенттігін жасаушылардың жобасы) (7-23 сәуір 2021 ж.)
 5. Қазақстандағы, Қырғызстандағы және Тәжікстандағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросының деректер журналистикасы бойынша Орталық Азия вебинарларының бағдарламасы (5-26.05.2021).
 6. “Қазіргі орыс тіліндегі динамикалық процестер” біліктілікті арттыру курстары, Новосибирск мемлекеттік университеті, РФ РҒА жанындағы Орыс тілі институты, 24 наурыз – 6 маусым 2022 ж. (72 сағат). Новосибирск қ., Ресей.

Қосымша ақпарат

 

 1. “Журналистика” (бакалавриат және магистратура), “аударма дело” (бакалавриат), “қоғаммен байланыс” (бакалавриат) білім беру бағдарламаларының жетекшісі.
 2. 2017 жылдан бастап FIBAA халықаралық аккредиттеу агенттігінің сарапшысы (Бонн, Германия).
 3. ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының сарапшысы (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізу үшін ББ сараптамасы).
 4. “Тұран Лингва”медиалингвистика мәселелері ғылыми-зерттеу зертханасының жетекшісі.
 5. Алматы қаласындағы “Тотальный диктант” халықаралық білім беру акциясы штабының басшысы және Алматы қаласындағы диктанттарды тексеру жөніндегі Сараптамалық комиссияның басшысы (2015 жылдан бастап, Бас штаб – Новосибирск мемлекеттік университеті, Новосибирск қ., Ресей, РФ РҒА жанындағы тіл білімі институты).
 6. “Eurasian Community:Leadership and Innovation. Ашық Азия ” (Жапония) (15 сәуір 2020, 30 сәуір 2021, 8 сәуір 2022)
 7. Қазақстан Республикасындағы Ресей Федерациясының Бас консулдығымен әріптестік.
 8. ЮНЕСКО-ның Орталық Азия өңірі бойынша кластерлік бюросымен серіктестік (Алматы қ.).
 9. 2014 жылдан 2021 жылға дейін “Дарын” республикалық дарынды балалармен жұмыс орталығынан облыстық және республикалық пәндік олимпиадалар турларын орыс және қазақ тілдерінде оқытатын “Орыс тілі мен әдебиеті” секциясының төрағасы.
 10. БҰҰ қаржыландыратын “бейбіт, әділ, инклюзивті қоғамды ілгерілетудегі БАҚ рөлі” халықаралық жобасының жетекшісі (Vendor number 332839), наурыз-шілде 2017 ж.
 11. “Екі тілді білім: теория және практика” халықаралық конференциясына қатысу үшін жас ғалымдар конкурсы шеңберінде Тұңғыш Президент қорының грант иегері, 2011 ж. (Хельсинки қ., Финляндия).
 12. “Кәсіби аудармашылар және аударма компаниялары қауымдастығы”Зтбии мүшесі
 13. “Алма-матер” клубының мүшесі (меңгерушісі.Қазақстан Республикасының журналистика және ССО кафедралары).
 14. Қазақстан коммуникативтік қауымдастығының мүшесі.

Марапаттар мен алғыс хаттар

 

 1. Білім беру саласындағы өзекті ақпарат пен жаңалықтарды тарату мақсатында осы ұйымның сайтына зерттеулер жүргізгені және контент аударуды жүзеге асырғаны үшін ЮНЕСКО Кластерлік бюросының Алғыс хаты. 2019.
 2. Internews Network in Kazakhstan-дан Алматы қ. студенттеріне арналған “Media Jungle” медиа сауаттылық бойынша мастер-класс өткізгені үшін алғыс, маусым 2019.
 3. 2019-2020 оқу жылында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларына сараптама жүргізу шеңберіндегі жауапкершілік пен кәсібилік үшін ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының алғыс хаты.
 4. Алматы қаласында “жалпы диктант – 2019” халықаралық білім беру акциясын ұйымдастырғаны және Ресей Федерациясы мен ҚР халықтары арасындағы достықты нығайтуға қосқан жеке үлесі үшін Ресей ынтымақтастығы мен Ресей Федерациясының Бас консулдығының алғыс хаты. “Жалпы диктант” акциясы штабының ұйымдастырғаны және ағартқаны үшін алғыстары (2015 – 2022 жж.).
 5. “Medianet” Халықаралық журналистика орталығының “қазіргі заманғы медиа және коммуникациялық кеңістіктегі араздық тілі” вебинарлар курсын өткізгені үшін алғысы (2022).
 6. “Тұран” Университетінің ректорынан “Журналистика” ББ (бакалавриат және магистратура) және “аударма дело”бойынша AQUIN халықаралық агенттігінің аккредиттеу сертификатын алу, сапаға бейілділігі, кәсібилігі және белсенді ұстанымы үшін алғыс

Байланыстар

 

Телефон: +7 (727) 260-40-28

Е-mail: a.buzelo@turan-edu.kz

Паташкова Елена Сергевна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының меңгерушісінің орынбасары

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

PhD докторанты

 

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 2003–2008 – Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, маман, аудармашы;
 • 2017–2019 – Тұран университетінің магистратура бағдарламасы, қаржы мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі;
 • 2019-2022 PhD докторантура «Тұран» университеті «Қаржы» БП

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 2003-2005 – “Udienst” аудармашы;
 • 2005-2007 – «Зауыт им. Киров», аудармашы;
 • 2008-2011 – Алматы технологиялық университеті, оқытушы
 • 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Тұран» университетінің гуманитарлық-заң факультеті «Журналистика және аударма» кафедрасының аға оқытушысы.
 • 09.2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Тұран» университетінің гуманитарлық-заң факультеті журналистика және аударма ісі кафедрасы меңгерушісінің орынбасары.

Оқыту пәндері, практикалық курстар:

 

Аударма тәжірибесі, аударма тәжірибесі, ақпараттық аударма, аударма тәжірибесі арнайы. мәтіндер, қаржы-экономикалық бейіндегі шет тілі, гуманитарлық-құқықтық бағыттағы шет тілі, дәйекті аударма

 

Негізгі басылымдар:

 

 1. Орыс тіліндегі оқшауланған афпозитивтердің көп мағыналылығы туралы // XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары: Филология, мәдениеттану және өнертану мәселелері заманауи зерттеулер аясында – Махачкала, 2016 «Апробация» ғылыми-зерттеу орталығы – П. .88-94
 2. Синтаксистік құрылым және синтаксистік бейнелеу: мәселенің тарихына // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Серпінді ғылыми зерттеулер ғылымның қозғалтқышы ретінде: мақалалар жинағы 2 сағатта, 2 бөлім – Уфа, 2016. – Б. 97-103
 3. Орыс тіліндегі грамматикалық ойлаудың ерекшеліктері мәселесі туралы (мемлекеттік семантикасы бар сөздер негізінде) // Халықаралық қатысумен Бүкілресейлік сырттай ғылыми-практикалық конференция материалдары 29 қаңтар 2016 ж. және студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту перспективалары»: Педагогикалық институт  Черняховск қ., Ресей Федерациясы.
 4. Мемуарлық дискурстағы күй категориясы сөздеріндегі жалғаулықтардың рөлі // V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: «Қазіргі әлемдегі әлеуметтік ғылымдар» Санкт-Петербургте: мақалалар жинағы (стандартты деңгей, академиялық). деңгейі). – С-П.: ”Globus” ғылыми журналы, 2016. – Б.78-83.
 5. Қазіргі ағылшын тіліндегі жай сөйлем мәселесі //Жаһандық ғылым және инновация: Х Халықаралық ғылыми конференция материалдары, Чикаго, АҚШ, 2017. – Б.239-243
 6. Командер Монтгомеридің ағылшын тіліндегі мемуарларындағы мемлекеттік семантикасы бар предикативті сөздердің семантикалық топтары // «Ғылым және технология: өзекті мәселелер, жетістіктер және инновациялар» XIV халықаралық жас ғалымдардың пәнаралық форумының материалдары, – Мәскеу, 2018 – П. .87-92
 7. Қазақстандық қаржы нарығының инновациялық дамуының нәтижесінде туынды құралдар нарығын жетілдіру // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Экономика мен менеджменттің қазіргі заманғы мәселелері мен даму тенденциялары: 3 сағатта.3 бөлім / – Уфа: Аэтерна, 2018 – Б.119-125
 8. Қазақстанның қор нарығындағы туынды құралдар қаржы жүйесінің тиімді жұмыс істеуінің көрсеткіші ретінде // Экономикалық реформаларды әзірлеу мен жүзеге асыруда инновациялық технологияларды пайдалану халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары: – Уфа: AETERNA, 2018 ж. – Б.35-39
 9. Нарық жағдайындағы қаржылық технологиялардың дамуы // «1945 жылғы Ұлы Жеңіс және қазіргі кезең» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – М.: ред. CHOUVO “MU оларды. С.Ю. Витте», 2020. – С.719-723
 10. Қазақстандық нарықтағы жаңа қаржылық технологиялар: мүмкіндіктер мен күтулер // Орталық Азия экономикалық шолуы. Нархоз – Алматы, 2020. – No1 (130). – С.135–145
 11. Fintech дамуы мен тенденцияларына түсініктер Тұран университетінің хабаршысы №3(91) 2021 https://doi.org/10.46914/1562-2959-2021-1-3-216-222
 12. Қалыптасқан цифрлық трансформация жағдайларындағы қаржылық инновациялар мен қаржылық технологиялардың рөлі Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы ISSN 1991-3494 5 том, № 393 (2021), 129 – 135 https://doi. org/10.32014/2021.2518-1467.175
 13. Binance криптовалюта биржасында биткоин саудасының динамикасы Economic Annals-XXI, 187(1-2), 177-188. https://doi.org/10.21003/ea.V187-17 Украина Scopus (2021) ISSN 1728-6239 (Онлайн) ISSN 1728-6220 (Басып шығару)

Қосымша ақпарат

 

 1. «Жаһандық антитеррорлық қауіпсіздік; тәжірибені өзгерту» аудармашы ретінде Генуя (Италия) 11-13 мамыр 2017 ж.
 2. «Ғылым және технология: өзекті мәселелер, жетістіктер мен инновациялар» атты жас ғалымдардың XIV халықаралық пәнаралық форумының қорытындысы бойынша ғылыми мақалалар байқауының жеңімпазы.
 3. (15.01.2018 ж., Мәскеу) «Филология және лингвистика» бағыты бойынша «Үздік ғылыми мақала» номинациясы бойынша ІІІ дәрежелі диплом
 4. «НЭП 20: Үлкен Жерорта теңізі аймағында қалыптасу және жүзеге асыру принциптері» Халықаралық конгресінің ұйымдастыру комитетінің мүшесі, Севастополь, РФ
 5. Ұйымды ақпараттық қамтамасыз ету бөлігінде бірлескен ұйымдастырушы:
 6. «Ақпарат және қоғам» жас ғалымдардың, аспиранттар, магистранттар мен студенттердің халықаралық қатысуымен ғылыми-практикалық конференция (12-15 сәуір 2022 ж., Симферополь);
 7. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: білім, ғылым және интернет» халықаралық ғылыми-практикалық конференция (25-28 мамыр 2022 ж., Симферополь);
 8. «Мәдениет кеңістігіндегі мәтін және коммуникация» халықаралық пәнаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (26 мамыр 2022 ж., Симферополь);
 9. «БАҚ және журналистика: тарих, мәдениет, технология, тәжірибе» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (13-14 қазан 2022 ж., Симферополь)
 10. «Цифрлық тұрақсыздық жағдайындағы экожүйенің тұрақтылығы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (30 мамыр, 2022 ж., Симферополь);
 11. VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ресей Федерациясының және оның аймақтарының қаржылық-экономикалық қауіпсіздігі» (4-5 қазан 2022 ж., Симферополь)

 

Байланыстар

 

Телефон: +7 (727) 260-40-28

Е-mail: e.patashkova@turan-edu.kz

Омар Әсел

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының ғылыми профессоры

PhD, философия ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Академиялық жұмыс тәжірибесі

 • 2008-2013 – философия тарихы, PR кафедрасының оқытушысы, Ресей халықтар достығы университеті (РУДН), гуманитарлық-әлеуметтік ғылымдар факультеті, Мәскеу, Ресей Федерациясы
 • 2019-2021 – философия тарихы, creative writing (әдеби жазу), Саймон Фрейзер университеті, Квантлен Политехникалық университеті, Ванкувер, Британдық Колумбия, Канада

 

Жұмыс тәжірибесі

 • 1996-2000 – мәдениет, қоғамдық-саяси бөлімі меңгерушісі, Республикалық «Новое поколение» газеті, Алматы, Қазақстан
 • 2000-2008 – Mirax Group Development компаниясының Маркетинг, қоғаммен және үкіметпен байланыс бөлімінің басшысы, Мәскеу, Ресей
 • 2013-2018 – халықаралық жобалар жетекшісі, Мәскеу сәулетшілер Одағы, Ресей сәулетшілер Одағы, Мәскеу, Ресей

 

Оқытатын тәртібі

 • Философия тарихы
 • 20-21 ғ. Батыс Еуропа философиясы
 • 20-21 ғ. Батыс Еуропа әдебиеті
 • 20-21 ғ. АҚШ әдебиеті
 • 20-21 ғ. Қазақстан әдебиеті
 • Әдеби жазу

 

Марапаттар мен жетістіктер

 • Халықаралық PEN орталығының, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының және Журналистер одағының мүшесі. Жазушы, әдебиеттанушы, көркем әдебиет аудармашысы. Министрліктің бағдарламасы бойынша жарық көрген «Ранние холода» (Алматы, 2012), «Синий волк» (Алматы, 2014), «Талисман Тенгри» (Астана, 2015), «Алфавит» (Алматы, 2021) кітаптарының авторы. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі, «Время Аскарова» (Алматы, 2022 ж.), «Мифология тенгрианства. Индивидуальное и божественное» (Мәскеу, 2022).
 • «Юность», «Нева», «Литература», «Сахна», «Простор», «Логосфера», «Энигма», «Нива», «Дактил» журналдарында проза мен поэзия жарияланды. Шелли Фэрвезер-Вега ағылшын тіліне аударған, Suspect журналында (Нью-Йорк, АҚШ), Amanat: Women’s Writing From Kazakhstan (2022, Gaudy Boy LLC, NY, USA), East West Literary Forum, Suspect журналында, Нью-Йорк, 2021.
 • «Казахстанская правда», «Қазақ әдебиеті», «Мысль» авторы
 • Қазақстандық «Дебют», «Мәскеу – бейбіт территориясы» әдеби сыйлығының лауреаты. Ресей Федерациясы халықтары Ассамблеясының «Ресей Федерациясы халықтарының достығына қосқан үлесі үшін» грамотасы, Мәскеу үкіметінің «Мәскеу мәдениетіне қосқан үлесі үшін» грамотасы. «Орыс әдебиетіне қосқан үлесі үшін» Есенин Алтын медалі.
 • Блед (Словения) өткен Халықаралық PEN жыл сайынғы халықаралық конференциясының, Будапешт (Венгрия) өткен Халықаралық PEN конференциясында көркем әдебиет аудармасы бойынша конференция қатысушысы.

 

Ғылыми басылымдар тізімі

 • Көне түркі мифінің логосы / Омар А. // Ресей халықтар достығы университетінің Хабаршысы / Философия сериясы. – М.: РУДН баспасы, 2011, No 1. Б. 62-66.
 • Индивидуалды нуминоз тәжірибе (көне түркі мифологиясы негізінде) / Омар А. // МГОУ / Философия ғылымдарының сериясы. – М.: МГОУ баспасы, 2011, No1. 85-89 беттер.

 

Басқа басылымдардағы жарияланымдар:

 • Мифологияның онтологиялық негіздері. Тәңіршілдік мифологиясы негізінде / Омар А. // Өркениет диалогы: Шығыс-Батыс. Жаһандану және мультикультурализм: Ресей қазіргі әлемдегі. Жас ғалымдардың Х конференциясының материалдары. – М.: РУДН баспасы, РУДН, 2010. Б. 68-78.
 •  Жазушы және жаһандану. Жаһанданудың әдеби бейнелері / Омар А. // Жазушылардың 42-ші халықаралық конференциясының материалдары. Словения, Блед, 03/24–28/2010. 47-51 беттер.
 • Мифологияны философияға дейінгі аспектіде зерттеу мәселелері / Омар А. // «Логосфера» философиялық журналы. – http://runivers.ru/philosophy/logosphere/59554/?sphrase_id=13770.
 • У. Фолкнердің «The Sound and the Fury» романындағы Бенджи Компсонның мифологиялық санасының маңызды аспектісі / Омар А. // «Логосфера» философиялық журналы. –http://runivers.ru/philosophy/logosphere/64245/?sphrase_id=16269.
 • Мегаполистегі өшпенділік. / Омар А. // «Логосфера» философиялық журналы. – http://runivers.ru/philosophy/logosphere/131339/.
 • Исламға дейінгі түркілер мифологиясындағы кеңістік пен уақыт / Омар А. // «Логосфера» философиялық журналы. – http://runivers.ru/philosophy/logosphere/143996/
 • Тәңіршілдік мифологиясы. Жеке және құдайлық // Мәскеу, Ридеро, 2022. – 166 б.
 • Асқаровтың заманы. Әлібек Асқаровтың прозасы туралы. Баспа мақалалар жинағы / – Алматы, Мереке баспасы, 2021. – 64 б.

 

Байланыстар

 

Е-mail: a.omar@turan-edu.kz

Әбуева Нұрбану Әділбекқызы

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының зерттеуші профессоры

Саясаттану ғылымдарының докторы, профессор

Химия-технологиялық және металлургия университетінің құрметті профессоры (Болгария Республикасы)

«АЛМАМЕР» жоғары Экономика мектебінің құрметті профессоры (Польша)

Гонорар- Еуропалық заманауи ғылымдар университетінің профессоры, Брюссель қ. (Бельгия)

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1988-1993-БМПУ им. С. Орджоникидзе, Филология факультеті, филолог, Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы;
 • 1993–1998 -Абай атындағы ҚазҰПУ, «Халықаралық қатынастар» факультеті, саясаттанушы-басқарушы, оқытушы;
 • 1999-2001 – ҚазҰПУ аспирантурасы. Абай;
 • 2001-саяси ғылымдар кандидаты;
 • 2007- 23.00.00 -Саясаттану мамандығы бойынша Доцент;
 • 2007-саяси ғылымдар докторы;
 • 2008-Ресей Федерациясының саяси ғылым академиясының (APN) толық мүшесі;
 • 2009- 23.00.00 -Саясаттану мамандығы бойынша Профессор.

 

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 1987-1993 – №19 орта мектеп;
 • 1993-2001- Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің аспирантурасы;
 • 2002-2008-теориялық және қолданбалы саясаттану кафедрасының аға оқытушысы, доцент,  кафедра профессоры, Абай атындағы ҚазҰПУ кафедра меңгерушісінің орынбасары;
 • 2008-2017- Абай атындағы ҚазҰПУ халықаралық ынтымақтастық басқармасының бастығы, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының профессоры.
 • 2017–2023-Тұран университетінің «Журналистика және аударма ісі» кафедрасының профессоры;
 • 2023-қазіргі уақытқа дейін Тұран университетінің «Журналистика және аударма ісі» кафедрасының профессор-зерттеушісі
 • 2014-Литва Эдукологиялық университетінің профессоры, Литва;
 • 2016-Литва Эдукологиялық университетінің профессоры, Литва;
 • 2017- Лейпциг университетінің визит-профессоры, Германия;
 • 2017–2020 Чжэцзян университетінің визит-профессоры, Қытай;
 • 2023-қазіргі уақытқа дейін – Чжэцзян университетінің визит-профессоры, Қытай

 

Оқытылатын пәндері, практикалық курстар

 

Зияткерлік ұлт және гуманитарлық технологиялар, PR теориясы мен практикасы, Ситуациялық талдау, Елдік имидж және брендинг, Халықаралық қатынастар және БАҚ, Стратегиялық Медиа менеджмент, Шетелдік журналистикасы , Қазіргі журналистиканың өзекті мәселелері, Халықаралық қатынастар мен ақпараттық қақтығыстар.

 

Негізгі басылымдар

 

Жалпы саны 150-ден астам жарияланым.

 • ҚР Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртудағы саяси элитаның рөлі. – Алматы: ҚазҰПУ. Абай, 2007. – 288 б.
 • Этносаясат және БАҚ. Алматы: ҚазҰПУ. Абай, 2007. – 156 б.
 • Қазақстандық элитологияның қалыптасуы. – М.: ИНИОН РАН, 2007.- 52 б.
 • Қазақстан Республикасындағы басым ұлттық жобалардың кейбір ерекшеліктері туралы / / «Ресей: негізгі проблемалар мен шешімдер» IX Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. – «Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым ұлттық жобалары, бағдарламалары және стратегиялық міндеттері» секциясы. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – 696 б.
 • БАҚ-тың жаңғырту саяси үдерістеріндегі рөлі / / «Қазақстандық даму жолы: оның ерекшеліктері, мәселелері мен болашағы»Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы: ОАУ, 2007. – 125-133 ББ.
 • Этносаясат проблемаларын қазақстандық БАҚ-та көрсетудің құрылымы мен ерекшеліктері / / «Қазақстандық даму жолы: оның ерекшеліктері, проблемалары мен перспективалары»халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы: ОАУ, 2007. – Б.55-69.
 • Саяси менеджмент-Монография. – Мәскеу. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ РҒА ИНИОНЫ. – Толықтырылған және өзгертілген. – 2017 ж. – 288 б.
 • ҚР-да корпоративтік басқарудың қалыптасуы мен дамуы / / М.: РҒА ИНИОНЫ, 2017 ж. желтоқсан – 266 Б. (16,6 п.л.).
 • Саяси маркетинг. Оқу құралы. Тұран университеті, 2018 ж. – 193 б.
 • Орталық Азия әлемдік қоғамдастықтың интеграциясы мен жаһандануы аясында / / Монография. – 2 басылым. – Қазақстан: Тұран Университеті, Алматы, 2019. – 236 б.
 • Қытай діни мәдениетіне қысқаша кіріспе / / Хубей технологиялық университеті. – Ғылым. – № 8. – 2015. – 18-26 ББ. – 0,7 п.л.
 • Лу Син Ресей қоғамының көз алдында / / жаңа оқыту форумы. – ҚХР. – 2020 ж. – 0,3 п.л.
 • Ресей диаспорасының еңбектері мен пікірталастарындағы ұлттық мәселе мен әлеуметтік-мәдени мәселелер туралы дау // саяси лингвистика. – РФ. – №2(86). – 2021. – 188-196 ББ. – 0,8 п.л.
 • ҚХР-дағы Ресей диаспорасының ұлттық мәдениетін сақтау және дамыту мәселелері / / саяси лингвистика. – РФ. – №3(87). – 2021. – 122-133 ББ. – 0,9 п.л.
 • Қытай орыс диаспорасы әдебиетіндегі қытай мәдениетінің дискурсивті элементтері: қабылдау және дәстүрлер // филология мен педагогикалық лингвистиканың өзекті мәселелері. – РФ. – № 1. – 2021. – 226-237 ББ. – 0,8 п.л.
 • Жаһандану және интеграциялық үрдістердің өсуі жағдайында мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіру / / Тұран университетінің хабаршысы. – № 3(87). – 2020 ж. – 21-30 ББ. – 0.9 п.л.
 • Көшбасшы және көшбасшылық / / «XXI ғасырдағы ғылым және білім» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары-Нұр-сұлтан, 2021 ж. – 83 б. – 79-81 б. және т.б.

 

Біліктілікті арттыру

 

 • QS директоры Нунцио Куакареллидің «жоғары оқу орындарына арналған стратегиялар: жаһандық тәсіл» халықаралық семинарына тағылымдамадан өту, 27-28. 05. 2013 ж.Сертификат.
 • Литва Эдукологиялық университетінде (Литва) қазақстандық Балтистика орталығының (ЕО қаржыландыратын жоба) басшысы ретіндегі тағылымдама, сәуір, 2017 ж. Сертификат.
 • TSE time семинары аясында тағылымдамадан өту: университеттердің әлемдік көшбасшылығы. Гарвард университеті (АҚШ). Жоғары білім беру, жоғары білім беру жүйелерін интернационалдандыру мәселелері бойынша Семинар (АҚШ). – 01.06 -11.06 2017 ж. Сертификат.
 • ЕО халықаралық жобасы аясында тағылымдамадан өту, мәдени коммуникация. Мәдени Лингвистика және Литваның мәдениеті мен дәстүрлерімен танысу бойынша тағылымдама. Литва Эдукологиялық университеті (Литва) / / 29 шілде мен 10 Тамыз 2017 ж. Сертификат.
 • Лейпциг университетінде ЕО халықаралық жобасы шеңберінде тағылымдама / / жоғары білім беру жүйесін интернационалдандыру және мәдениетаралық коммуникация мәселелері бойынша тағылымдама (Германия). 10.12-22.10 2017 ж.Сертификат.
 • Уақытты басқару бойынша біліктілікті арттыру курстары. Білім беру және инновациялық бағдарламалар орталығы 02.04-05.05.2018 ж. Сертификат.
 • ҚР Тұңғыш Президенті Н. Ә.Назарбаевтың Ұлыбританияға және Францияға ҚР ресми делегациясы құрамында ресми сапары аясында тәжірибе алмасу. Кембридж университетінде және Сорбонна университетінде семинарлар Париж I және т.б.

 

Қосымша ақпарат

 

 • Ресей саяси ғылымдар қауымдастығының (РФ РАПН) толық мүшесі.
 • Саяси ғылым Академиясының (Ресей Федерациясының АПН) толық мүшесі.
 • Халықаралық жобаларға басшы, ұйымдастырушы немесе орындаушы ретінде қатысу:
 • 2007-2013-Темпус жобасы, ұйымдастырушы, үйлестіруші;
 • 2011-2014-ЕО жобалары университеттерде оқыту әдістемесі бойынша білім беру магистрлік бағдарламалары, бірлескен жетекші;
 • 2011-2014-ЕО жобалары психология бойынша білім беру магистрлік бағдарламалары, тең жетекші;
 • 2014-2015-Ханьшань педагогикалық университетімен (ҚХР) жаратылыстану ғылымдары бойынша жоба, орындаушы;
 • 2016-Литва Эдукологиялық университеті (Литва), Эрасмус Мундус + жобасы, академиялық ұтқырлық сапары-профессор;
 • 2015-Фрайбург мемлекеттік педагогикалық университетімен ДААД-Германистика жобасы, ұйымдастырушы;
 • 2015-2017-Литва Эдукологиялық университетімен ЕО – Балтистика жобасы, балтистика орталығының басшысы, аймақтық үйлестірушісі (ЕО қаржыландыратын жоба).
 • 2017-Лейпциг мемлекеттік университеті (Германия), Эрасмус Мундус+ жобасы, академиялық ұтқырлық сапар-профессор және т. б.

 

Марапаттар мен алғыс хаттар

 

 1. «ЖОО үздік оқытушысы» республикалық грантының иегері, 2007 ж.
 2. ҚР Білім және ғылым Министрлігінің «Ғылымды дамытудағы еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталған, 2010 ж.
 3. Мамандарды даярлау саласындағы көп жылғы адал еңбегі үшін Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «құрметті қызметкер» төс белгісімен марапатталған, 2012 ж.
 4. Халықаралық Бизнес Университетінің 20 жылдығына орай құрмет грамотасымен марапатталған, 2012 ж.
 5. Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің ауданның әлеуметтік-саяси және мәдени өміріне қосқан үлесі үшін алғыс хат, 2013 ж.
 6. «Нұр Отан» партиясы филиалы төрағасының Алғыс хаты, Алматы қ., 2015 ж.
 7. Сорбонна университетінің Президентінің алғыс хаты Париж Сите, Париж қ. (Франция), Ж. Мериндоль мырза, 2017 ж.
 8. «Тұран» университетінің ректоры Р. А. Алшанов мырзаның алғысы, 2020 жыл.
 9. Тұран Университетінің 30 жылдығына орай, 2022 ж.және т. б. медальмен марапатталған.

 

Байланыс

E-mail: n.abueva@turan-edu.kz

Гүлжан Мұсабекова

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының профессор

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 2015-2017жж: «Тұран» университеті, гуманитарлық-заң факультеті. 2015-2017 жж Мамандық бойынша сырттай бөлімде білім «Құқықтану». Жоғары білім туралы диплом алды. Берілген біліктілік – Алматы қ. заңгер (ЖБ-Б No1221484 19.06.2017 ж.)
 • 1999 – 2002 жж: Таргу им. аспирантурасының күндізгі бөлімі. М.Х.Дулати. Тараз қаласы мамандығы 13.00.01. Диссертацияны қорғау. Шешім Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (2007 жылғы 29 қаңтардағы № 01 хаттама) Диссертациялық жұмыстың тақырыбы: «Тәрбиеші мен тәрбиеленушілер арасындағы қарым-қатынастың процеске әсері балалар үйіндегі жеткіншектердің адамгершілік дамуы”
 • 1982-1987 жж: Жамбыл педагогикалық институтында  Шет тілі факультетте оқиды  (ПВ № 060057).

Академиялық жұмыс тәжірибесі

 

 • 2020ж – қазіргі қазіргі уақыт:  Журналистика және аударма ісі кафедрасының профессоры
 • 25.08.2019 -25.01.2020жж: Лингвистикалық оқыту орталығы директорының орынбасары «Қазақ және шет тілдері» кафедрасының меңгерушісі «Тұран» университетінің мекемесі
 • 2013 ж.-2014 ж. Ғылыми-практикалық оқу орталығында ғылыми хатшы «Бөбек» (сырттай)
 • 2007 – 2013жж: Шет тілдері кафедрасының меңгерушісі (Бұйрық № 218 KB)
 • 1989 – 2007жж: Таргу,  М.Х.Дулати,Тараз,  «Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы.

Академиялық емес жұмыс тәжірибесі

 

 • Аттестациядан өтіп, жүргізу құқығы бар әкімші мәртебесін алды тестілеу TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEIC I TOEIC көпірі.
 • ҚазММУ жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің мүшесі. Аблайхана, мен құрастырылған типтік оқу бойынша секиннің бастығымын бағдарламалары (техникалық мамандықтар).
 • Он-лайн вебинар өткізді << Халықаралық ұйымдастыру және өткізу ережелері сынақтар», ETS Global, Франция, Париж (04.01.2016)

Негізгі ғылыми жетістіктері

 

 • 39 ғылыми мақала (2 импакт-факторы жоғары), 6 оқу құралы.
 • Соңғы жылдары халықаралық сертификаттарды қосқанда 41 сертификатым бар халықаралық тілдік мектептердің тренингтерінің қатысушысы
 • Мен шетел тілін оқытуға арналған бірқатар әдістемелік құралдардың авторымын тілдері, сондай-ақ магистратураға арналған электрондық оқулықтың авторы;
 • Шетелдегі халықаралық басылымдардың мақалалар жинақтарында жарияланымдарым бар, сонымен қатар республикалық ғылыми журналдарында «Поиск», «Ізденіс тақырыбы бойынша Қазіргі жағдайда жетім балалардың құндылық бағдарларын қалыптастыру.

Оқыту пәндері

 

Бакалавриат: “Негізгі шет тілі”,  “Шет тілі”, «Кәсіби-бағдарлы шет тілі»

 

Марапаттары мен жетістіктері

 

«Тұран» университетінің 30 жылдығына арналған медаль

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 

 1. Халықаралық ғылым практикасындағы балалардың әлеуметтік-мәдени бейімделуі жетімдер конференция: өзекті мәселелер Жоғары мектеп .Қостанай қ., 2016 ж
 2. Халықаралық конференция: Көкшетау қ., 2016 ж
 3. Кәсіби өзін-өзі басқару мамандықтарының түлектері, мектептер арасындағы халықаралық конференция Алматы қ., 2016ж.
 4. Тәжірибелі нәтижелері, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ұлы материалды сыйлықтар- Мен ауырдым (ақпан,.) 2016 ж.
 5. Жетім балалар үйіндегі эксперименттік жұмыс бойынша жасөспірімдердің  адамгершілік және өзіндік  даму жолы. Шымкент (қантар,)  2017г.
 6. Адамгершілік деңгейлерін анықтау және жас жеткіншектер тәрбиесі конференциясы. Оқытудын ақпарттық анықтау технологиясының нәтижелері бойынша эксперимент барысы. Донецк ұлттық университеті.
 7. Халықаралық Интернеттің дидактикалық функциялары – Донецк ұлттық университеті
 8. Заманауи технологияларды пайдалана отырып, студенттерінің шет тілінде өзіндік жұмыстары.

Байланыс

 

Телефон: +7 727 260-40-28

E-mail: g.mussabekova@turan-edu.kz

Курманбаева Алмагуль Алиевна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының қауымдастырылған профессор

Филология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1994–1998 –  әл-Фараби атындағы КазҰУ, бакалавр, филолог, әдеби және аударма ісі бойынша мамандырылған;
 • 2000–2002 – әл-Фараби атындағы КазҰУ, магистратура, филолог әдебиеттану, ТМД халықтары әдебиеті мен әдеби аударма;

Академиялық және парктикалық еңбек өтілі:

 

 • 2000 – 2003 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс тілі кафедрасының оқытушысы;
 • 2003 – 2010 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2010 – 2020 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс филологиясы және әлем әдебиеттері кафедрасының аға оқытушысы
 • 2021 – қазіргі уақытқа дейін «Тұран» университетінің «Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы
 • 2022 – «Тұран» университетінің «Журналистика және аударма ісі» кафедрасы меңгерушісінің орынбасары

Оқитын пәндері, практикалық курстары:

 

Бизнес журналистика, Талдамалы журналистика, Айғақтамалық журналистика, Фактчекинг, Журналистік шеберлік

 

Негізгі басылымдары:

 

 1. The audiovisual translation of social media texts: New trends and analysis  XLinguae, Volume 15 Issue 2, April 2022, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X
 2. Pedagogical basis of professional oriented technologies. Talent Development & Excellence Vol.12, No.3s, 2020, 3386-3392
 3. Modern Electronic Journalism Helps People With Special Needs In The Republic of Kazakhstan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192
 4. Social Issues of People with Special Needs in Modern Mass Media Home Abot Login Register Search Current Archives Vol 7, No 1 (2019)
 5. ЖОО жағдайында педагог-психолог студенттердің психологиялық мәдениетін қалыптастыру // Вестник КазНПУ им.Абая, №2 (396) 2022. –  С.161-168
 6. Медиакратия: заманауи қоғамдағы БАҚ және билік Медиакратия: заманауи қоғамдағы БАҚ және билік Бұқаралық ақпарат құралдарының «Тұран» этно-фольклорлық ансамблінің дамуына қосқан үлесі // Вестник КазНУ им.аль-Фараби (серия журналистика), №3(57). − 2020. −С. 55-61
 7. Қазақ баспасөзіндегі мемлекеттік саясат және ұлттық идея // Вестник КазНУ им.аль-Фараби (серия журналистика), №1(55). − 2020. −С. 96-107
 8. The evolution of electronic media of the republic of Kazakhstan // Вестник КазНУ им.аль-Фараби (серия журналистика), №2(52). − 2019. −С. 79-89 (на английском)
 9. Защита авторских прав в веб-журналистике Материалы «XVI Международная научно-практическая конференция «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», 26-29 апреля 2022, Афины, Греция. – С.181-185
 10. Методика преподавания журналистики в ВУЗах  РИНЦ // Научный электронный журнал «Инновации. Наука. Образование». − Тольятти. − № 34 (май) 2021 − С. 291-296
 11. Основные тенденции медиаграмотности в современных реалиях РИНЦ  Научный электронный журнал «Инновации. Наука. Образование». − Тольятти. − № 34 (май) 2021 − С. 2174-2186
 12. «Ғылымға кіріспе. оқушылардың ғылыми жобалары. Введение в науку. Научные проекты учеников» журналы: баспасөздегі оқушы ғылыми шығармашылығын насихаттау жолдары тезисы Материалы международной научной конференции Студентов и молодых ученых «Фараби әлемі». − Алматы, 2021. − С. 3
 13. Ғылыми журналистиканың бастауы тезисы Материалы международной научной конференции Студентов и молодых ученых «Фараби әлемі». − Алматы, 2021. − С. 4
 14. Ғылыми журналистиканың дамуы тезисы Материалы международной научной конференции Студентов и молодых ученых «Фараби әлемі». − Алматы, 2021. − С. 20
 15. Журналистика – қоғамның бұқаралық санасына қозғау салу күші Печатное
 16. Актуальные вопросы науки и образования: сборник статей международной научной видеоконференции. 28-30 апреля 2021 г. – Алматы, 2021. – С. 62-65
 17. Қазақ журналистикасының «қара нары» Печатное
 18. Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Намазалы Омашұлы Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «Ұлттық журналистика: зерттеу және білім беру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының жинағы. 29 қазан 2020 жыл. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – Б. 91-93.
 19. Ұлттық баспа ісінің көшбасшысы Журналист, ұстаз, ғалым, жазушы Әбілфайыз Ыдырысовтың туғанына 90 жыл толуына арналған «Бұқаралық ақпарат құралдарын және баспа өнімдерін безендіру өнерінің қазіргі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 71-74 бет.
 20. Actual problems of modern journalism Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities №3 (2020). − С. 22-27. (англ)
 21. Мультилингвизм – жас ұрпақтың білім шартарабы Материалы межвузовской конференции на тему «Проблема адаптации курсантов в процессе обучения по дисциплине «иностранный язык» в ВИСВ». − Алматы, 2019. − Б. 72-75.

Қосымша ақпарат

 

Convergent journalism in Kazakhstan Произведение науки Свидетельство о внесении   сведений в государственный реестр : № 17950 от «25» мая 2021 года

 

Байланыстар

 

Е-mail: al.kurmanbaeva@turan-edu.kz

Карымсакова Рахиля Даулетбаевна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының қауымдастырылған профессор

Филология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Образование

 

 • 1967–1972 гг., КазГУ им. С.М.Кирова, филолог, преподаватель русского языка и литературы; кандидат филологических наук, доцент

Академический и практический опыт

 

 • 1983-1995 – ст. преподаватель кафедры языков ААДИ; 1995-2012 – КазНУ им. аль-Фараби, доцент;
 • 2012 – по наст. время – университет «Туран», доцент.)

Преподаваемые дисциплины, практические курсы

 

Бакалавриат:_Русский язык, Профессиональный русский язык, Лингвистическая безопасность медиатекста

Магистратура: Лингвоконфликтология для СМИ, Вербальная агрессия и речевое манипулирование в СМИ

 

Основные публикации: учебные пособия

 

(http://www.adilsoz.kz/publication/index/page/4)

 

Turanlingua.com

 • Казахский язык: страноведение через фразеологизмы. Учебное пособие. – Алматы: изд. АН РК, 2000. – 55 с.
 • Русский в учебно-профессиональной сфере: географический профиль. – Алматы, «Қазақ университеті», 2005. – 72 с.
 • Пособие по русскому языку для студентов-юристов. – Алматы, Қазақ университеті, 2006. – 310 с.
 • Сто ситуаций – сто консультаций. В помощь журналистам. – Алматы: издательство ОФППИ, 2007. – 240 с.
 • Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии (в соавторстве). – Алматы, «Полиграфсервис», 2007.
 • Лингвистическая экспертиза спорного текста (в соавторстве). – Алматы: издательство «Полиграфсервис», 2009. – 140 с.
 • Освещай, но не разжигай. Пособие для журналистов. – Алматы, «Полиграфсервис», 2007. – 152 с.
 • Оскорбление и клевета: взгляд эксперта – Алматы: «Полиграфсервис», 2013. – 74 с.
 • Лингвистическая прагматика и теория речевых актов как научный метод судебной лингвистической экспертизы (из лингвоэкспертной практики) // КемГУ, сб. Юрислингвистика, 2(13), 2016.

Контакты

 

Телефон: +7 727 260-40-28

Е-mail:r.karymsakova@turan-edu.kz

Тулекова Гульжан Хажмуратовна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының қауымдастырылған профессор

Филология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1989-1994 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы. Филология факультеті, мамандық: ұлттық аудиториядағы орыс тілі мен әдебиеті, 100201

Академиялық жұмыс тәжірибесі

 

Жалпы педагогикалық тәжірибе – 27 жыл.

 

 • 2021 ж. қаңтар – қазіргі уақытқа дейін: Тұран университеті (Алматы), Редакциялық-баспа бөлімі, кафедра меңгерушісі.
 • Қыркүйек 2018 ж. – қазіргі уақытта: Тұран университеті (Алматы), Журналистика және аударма ісі кафедрасының доценті
 • 2014 жылдың қыркүйек – 2018 жылдың тамызы: Қ.И. атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті. Сәтбаева, қазақ және орыс тілдері кафедрасының аға оқытушысы
 • 2013 жылдың қыркүйегі – 2014 жылдың тамызы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы
 • 2011 жылдың наурызы – 2013 жылдың наурызы: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, орыс филологиясы, орыс және әлем әдебиеті кафедрасының доценті
 • 2004 жылдың мамыры – 2011 жылдың мамыры: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология факультеті, орыс тілі кафедрасының доценті.
 • 2001 жылдың мамыры – 2004 жылдың мамыры: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология факультеті, орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы
 • 1994 жылдың мамыры – 2001 жылдың мамыры: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология факультеті, орыс тілі кафедрасының ассистенті, орыс тілі пәнінің оқытушысы. әртүрлі факультеттердің қазақ бөлімдерінде.

Академиялық емес жұмыс тәжірибесі

 

 • 2013 жылғы наурыз – 2013 жылғы маусым: Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (Алматы), Бас ғылыми редактор, Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің орынбасары
 • 2006 жылғы маусым – 2012 жылғы наурыз: кәсіпкерлерге арналған «Директорлар кеңесі» журналы (Алматы), редактор-корректор

Оқытатын пәндері

 

Бакалавриат: орыс тілі, А1 деңгейі; орыс тілі, А2 деңгейі; орыс тілі, В1 деңгейі; орыс тілі, В2 деңгейі; орыс тілі, С1 деңгейі; Кәсіби орыс тілі

 

Марапаттары мен жетістіктері

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының «Мейірім» төсбелгісі (қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға қосқан үлесі үшін), желтоқсан 2020 ж.

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 

 1. Кәсіби орыс тілін оқыту тәжірибесіндегі жүйелік-функционалдық көзқарас. – ХХІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы «Қазіргі орыс тілі: қызметі және оқыту мәселелері», Будапешт, 25-26 мамыр. – 2018 .– С. 251-255.
 2. Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту үдерісінде ғылыми мәтінді модельдеу. – «Орыс тілі: тарихи тағдырлар және қазіргі заман» атты орыс тілі зерттеушілерінің VI халықаралық конгресінің еңбектер жинағы Мәскеу, М.В. Ломоносов, 20-23 наурыз 2019 ж. – 426-427 б.
 3. Тілді тізбектей оқыту: үздіксіз педагогикалық үлгі. – «Espacios» ғылыми журналы, ISSN 0798 1015, VOL 40, № 12, 2019 жыл – индекс туралы мақала. Scopus. – С. 38-40.
 4. Орыс тілі Қазақстандағы кәсіби коммуникация құралы ретінде «Орыс тілін оқыту және орыс тілінде оқыту: мәселелері мен болашағы» атты мақалалар жинағында. – Лобачевский атындағы Нижний Новгород мемлекеттік университетінің статистикалық жинақ баспасы. 7.12.2020 – С. 70-76
 5. Қаз студенттеріне арналған орыс тілі. экономика факультеті (оқулық, ҚР БҒМ РҒБО ұсынған, No2 17.06.2011. 2-бас. – Алматы, 2021. – 120 б.

Байланыстар

 

E-mail: k.zhappar@turan-edu.kz

Телефон: +7 727 260-40-28

Жаппар Карлыгаш Зинилабидиновна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының қауымдастырылған профессор

Филология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1989-1994 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы. Филология факультеті, мамандық: ұлттық аудиториядағы орыс тілі мен әдебиеті, 100201

 

Академиялық жұмыс тәжірибесі

 

Жалпы педагогикалық тәжірибе – 27 жыл.

 • 2021 ж. қаңтар – қазіргі уақытқа дейін: Тұран университеті (Алматы), Редакциялық-баспа бөлімі, кафедра меңгерушісі.
 • Қыркүйек 2018 ж. – қазіргі уақытта: Тұран университеті (Алматы), Журналистика және аударма ісі кафедрасының доценті
 • 2014 жылдың қыркүйек – 2018 жылдың тамызы: Қ.И. атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті. Сәтбаева, қазақ және орыс тілдері кафедрасының аға оқытушысы
 • 2013 жылдың қыркүйегі – 2014 жылдың тамызы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы
 • 2011 жылдың наурызы – 2013 жылдың наурызы: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, орыс филологиясы, орыс және әлем әдебиеті кафедрасының доценті
 • 2004 жылдың мамыры – 2011 жылдың мамыры: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология факультеті, орыс тілі кафедрасының доценті.
 • 2001 жылдың мамыры – 2004 жылдың мамыры: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология факультеті, орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы
 • 1994 жылдың мамыры – 2001 жылдың мамыры: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология факультеті, орыс тілі кафедрасының ассистенті, орыс тілі пәнінің оқытушысы. әртүрлі факультеттердің қазақ бөлімдерінде.

Академиялық емес жұмыс тәжірибесі

 

 • 2013 жылғы наурыз – 2013 жылғы маусым: Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (Алматы), Бас ғылыми редактор, Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің орынбасары
 • 2006 жылғы маусым – 2012 жылғы наурыз: кәсіпкерлерге арналған «Директорлар кеңесі» журналы (Алматы), редактор-корректор

Оқытатын пәндері

 

Бакалавриат: орыс тілі, А1 деңгейі; орыс тілі, А2 деңгейі; орыс тілі, В1 деңгейі; орыс тілі, В2 деңгейі; орыс тілі, С1 деңгейі; Кәсіби орыс тілі

 

Марапаттары мен жетістіктері

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының «Мейірім» төсбелгісі (қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға қосқан үлесі үшін), желтоқсан 2020 ж.

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 

 1. Кәсіби орыс тілін оқыту тәжірибесіндегі жүйелік-функционалдық көзқарас. – ХХІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы «Қазіргі орыс тілі: қызметі және оқыту мәселелері», Будапешт, 25-26 мамыр. – 2018 .– С. 251-255.
 2. Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту үдерісінде ғылыми мәтінді модельдеу. – «Орыс тілі: тарихи тағдырлар және қазіргі заман» атты орыс тілі зерттеушілерінің VI халықаралық конгресінің еңбектер жинағы Мәскеу, М.В. Ломоносов, 20-23 наурыз 2019 ж. – 426-427 б.
 3. Тілді тізбектей оқыту: үздіксіз педагогикалық үлгі. – «Espacios» ғылыми журналы, ISSN 0798 1015, VOL 40, № 12, 2019 жыл – индекс туралы мақала. Scopus. – С. 38-40.
 4. Орыс тілі Қазақстандағы кәсіби коммуникация құралы ретінде «Орыс тілін оқыту және орыс тілінде оқыту: мәселелері мен болашағы» атты мақалалар жинағында. – Лобачевский атындағы Нижний Новгород мемлекеттік университетінің статистикалық жинақ баспасы. 7.12.2020 – С. 70-76
 5. Қаз студенттеріне арналған орыс тілі. экономика факультеті (оқулық, ҚР БҒМ РҒБО ұсынған, No2 17.06.2011. 2-бас. – Алматы, 2021. – 120 б.

Байланыстар

 

Телефон: +7 727 260-40-28

E-mail: k.zhappar@turan-edu.kz

Жумабаева Ардак Сериковна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының қауымдастырылған профессор

Түйіндемені оқу »

Образование

 

 • АГУ имени Абая, аспирантура 1994-1997 гг.
  30.11.2000г., специальность 13.00.01.

Бизнес и исследовательский опыт 18 лет – по н.в.

 

Менеджмент и предпринимательство
Июнь 2017 – н.в. HR и кадровый документооборот HR менеджер
Февраль-апрель 2017 г. Проект-исследование по запуску профильной профессиональной школы Руководитель проекта
Октябрь 2016г.- февраль 2015г. Образование:

Высшая Школа Бизнеса AlmaU

заместитель директора офиса программ DBA

 

июль 2014 г.-

март 2013 г.

НПО: ОАРК (Объединенная Ассоциация Риэлторов Казахстана) Вице-президент с совмещением функционала директора КШР
Медиа, EVENT опыт (trade, корпоративные и т.п.)
2014-2009 гг.

 

Издательство, холдинг «Пронто-Акжол», «Trader Media East» – Dogan руководитель проекта

«Вся недвижимость Алматы/Казахстан»

2009-2004 гг.

 

СМИ: ТРК «31 канал», ТОО «Сезон». PR менеджер, PR директор в ТОО «Сезон»
Исследования рынка
Май 2019 г. по н.в. «BisamCentralAsia»

Центр бизнес-информации, соц. и маркетинговых исследований

Модератор 11 ФГД в 7 городах Казахстана закрытый проект.
2001-2002 гг. автор методики, модератор, интервью с экспертами.

 

Преподавательский опыт: с 2000 г. перманентно

 

 • С 2017 по н.в. ТУРАН – авторский курс для магистрантов «Форсайт: личное будущее»;
 • 2000-2006 гг.: от школьного психолога (12 разряд)  до проректора по воспитательной работе и PR ВУЗа.

Опыт тренерской деятельности (отрасль, проекты, описание заказчиков)

 

Заказчик, тип клиента заказчика, «вес» компании Даты, длительность, статус участников тренинга Сегмент тренинговой услуги
ТОО «Арбат Риэл Эстейт» 2016- по н.в. «полевой» тренинг, в рабочей среде
AlmaU https://almau.edu.kz/

Собственная инициатива, В2С

Октябрь 2016г.- февраль 2015г. «полевой» тренинг, в рабочей среде
Казахско-Американский Университет http://www.kau.kz , В2С Ноябрь 2004 г., студенты заочных отделений Корпор. тренинг «Психология принятия решений»
https://narxoz.kz/

компания «Фуд-мастер» В2С, B2B, молочная продукция

декабрь 2003 г., 2 дня,

менеджеры среднего звена

 

Корпоративный тренинг «Психология продаж»
Алдабергенқызы Ляйля

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Филология магистры

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1994–1998 – әл-Фараби атындағы КазҰУ, бакалавр, филолог, әдеби және аударма ісі бойынша мамандырылған;
 • 2000–2002 – әл-Фараби атындағы КазҰУ, магистратура, филолог әдебиеттану, ТМД халықтары әдебиеті мен әдеби аударма;

Академиялық және парктикалық еңбек өтілі

 

 • 2000 – 2003 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс тілі кафедрасының оқытушысы;
 • 2003 – 2010 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2010 – 2020 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс филологиясы және әлем әдебиеттері кафедрасының аға оқытушысы
 • 2021 – қазіргі уақытқа дейін «Тұран» университетінің «Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы
 • 2022 – «Тұран» университетінің «Журналистика және аударма ісі» кафедрасы меңгерушісінің орынбасары

Оқитын пәндері, практикалық курстары

 

Орыс тілі, кәсіби орыс тілі, тіл біліміне кіріспе, академиялық хат

 

Негізгі басылымдары

 

 1. Текстообразующая роль паузы в творчестве В.И.Шаповалова/ Томанова Н.М.// Қазақстанның ғылымы мен өмірі / Халықаралық ғылыми-танымал журналы. №3(58), 2018. ББ. 60-63 (орыс тілінде)
 2. Лирическая экспликация мотива проникновение в поэзии Бахыта Каирбекова /Томанова Н.М. // Қазақстанның ғылымы мен өмірі / Халықаралық ғылыми-танымал журналы. №3(58), 2018. ББ. 201-205 (орыс тілінде)
 3. Контаминированная картина мира поэта-билингва Вячеслава Шаповалова / Томанова Н.М. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2 басылымы (арнайы шығарылым), 2018. ББ. 35-39 (орыс тілінде)
 4. Эффективность использования мобильного приложения WHATSAPP И WHATSAPPWEB при обучении русскому языку / Мейрбекова М.М. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2 басылымы (арнайы шығарылым), 2019. ББ. 180-184 (орыс тілінде)
 5. Орыс тілін оқытудағы интербелсенді формалары: студенттік оқу-ғылыми конференциясы және ғылыми жобаны қорғау/ Чекина Е.Б., Мейрбекова М.М.// ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2 басылымы (арнайы шығарылым), 2019. ББ. 272-277 (орыс тілінде)
 6. Interactive forms of Teaching Russian Language: student academic and Research Conference and Presentation of Scientific Project (Интерактивные формы обучения русскому языку: студенческая учебно-научная конференция и защита научного проекта) / Чекина Е.Б., Мейрбекова М.М.// ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 4 басылымы (176), 2020. ББ. 204-210 (ағылшын тілінде)
 7. Продуктивность использования мессенджеров в обучающих целях / Мейрбекова М.М:, Чекина Е.Б.// ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2 басылымы (арнайы шығарылым), 2020. ББ. 220-229 (орыс тілінде)
 8. Анализ приемов интерактивного обучения русскому языку с позиции компетентностного подхода / Чекина Е.Б., Мейрбекова М.М. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2 басылымы (арнайы шығарылым), 2020. ББ. 345-352 (орыс тілінде)
 9. Из опыта использования мобильного приложения WHATSAPP И WHATSAPPWEB при обучении русскому языку / Мейрбекова М.М.// Профессор Н.И.Гайнуллина және профессор Г.В.Ким атындағы «Қазіргі білім беру кеңістігіндегі орыс тілі мен әдебиеті: теориясы мен практикасы» атты халықаралық ғылыми-танымла конференциясының материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. ББ.286-291
 10. Влияние геймификации на образование в начальной школе: использование «Roblox» на уроках математики /Шевцова Д., Алдабергенкызы Л. // The ХVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26 – 29, 2022, Athens, Greece. – 755-760 p.
 11. Западный вектор внешней политики Казахстана: состояние и перспективы / Жеңіс А., Алдабергенкызы Л. Рахматулина Д.М.// The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan. –892-896 p.
 12. Неинвазивные системы контроля концентрации глюкозы в крови / Калуга Ян, Терекова Г.Е., Алдабергенкызы Л.// The ХX International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», May 24 – 27, 2022, Warsaw, Poland. – 401-405 p.
 13. Цифровой перевод. Замена человека машиной / Хасанова А., Кошерова А.Т., Алдабергенкызы Л. // The ХX International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», May 24 – 27, 2022, Warsaw, Poland. –p. 652-658

Қосымша ақпарат

 

2022 жылғы «3» маусым № 26821, «Электронный тренажер «Литературный обзор» авторлық куәлігі

 

Байланыстар

 

E-mail: l.aldabergenkyzy@turan-edu

Жаханова Зарина Раимжановна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

PhD

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 2002-2006-КазУМОиМЯ  Абылай хан атындағы униврситет, бакалавр, ағылшын және түрік тілдерінің мұғалімі;
 • 2007-2009-КазУМОиМЯ Абылай хан атындағы униврситет, шетел филологиясының магистрі;
 • 2017-2019 – “Тұран” университеті, экономика ғылымдарының магистрі;
 •  2019-Циттау-Герлиц қолданбалы ғылымдар университетінде ғылыми тағылымдама (Дрезден, Германия) ;
 • 2021 – “Нишанташи” университетінде ғылыми тағылымдама (Стамбул, Түркия);
 • 2019 -2022 – “Тұран” университеті, докторантура.

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 2006-2009- КазУМОиМЯ Абылай хан атындағы университетінің лексикология кафедрасының ағылшын тілі оқытушысы;
 •  2006-2017- Қ. Марғұлан атындағы Археология институтының ағылшын тілінің аудармашысы;
 • 2009-2020 – “Тұран” университетінің “Журналистика және аударма ісі” кафедрасының  аға оқытушысы;
 • 2020 -2021 – “Тұран” университетінің лингвистикалық даярлау орталығы директорының орынбасары
 • 2021-2021 – “Тұран” университетінің Жоғары бизнес мектебі деканының орынбасары;
 •  2021 – қазіргі уақытта-ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған оқыту бағдарламаларының фасилитаторы, British Council, “Өрлеу”БАҰО жаттықтырушысы;
 • 2022 – қазіргі уақытта – “Тұран” университетінің “Журналистика және аударма ісі” кафедрасының аға оқытушысы.

Оқытылатын пәндер, практикалық курстар

 

Сөйлеу стилі мен мәдениеті, іскери ағылшын тілі, академиялық жазу, сертификатталған ағылшын тілі, кәсіби бағытталған шет тілі, арнайы кәсіби шет тілі, техникалық аударма.

 

Негізгі басылымдар

 

 1. Экономиканың инновациялық дамуы жағдайында адами капиталды дамытудағы ЖОО-ның рөлі) / / “Тұран “университетінің хабаршысы” журналы– Алматы, 2020. – №10 (87)
 2. ЖОО-дағы адами капиталды басқарудың шетелдік тәжірибесі: американдық модель / / “Тұран “университетінің хабаршысы” журналы-Алматы, 2022;(2):333-340 ()
 3. Инновациялық қайта құру жағдайында адами капиталды басқару / / экономикалық ғылымдар мен заманауи менеджменттің өзекті мәселелері: матер бойынша СБ. ст. XXXIV халықаралық. ғылыми.- тәжірибе. конф. № 5(27). – Новосибирск: Шибак, 2020. – Б. 5-16.
 4. Индустрия жағдайындағы адами капитал 4.0 / / өмір сүру сапасын арттыру контекстіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2019 жылғы 22 қараша, 28-32 бет
 5. Инновациялық экономиканы дамыту жағдайындағы адами капиталды басқару процесі / / Э. ғ. д. 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы.,

Қосымша ақпарат

 

 1. Археология бойынша бірқатар еңбектердің ағылшын тіліне аудармашысы т.ғ. д. З.Самашеваның басшылығымен
 2. American English E-teacher бағдарламасы бойынша оқу стипендиясының иегері, АҚШ.
 3. GUESSS: Global University Entrepreneurial spirit Student’ Survey -2021 халықаралық жобасының қатысушысы.
 4. TESOL: foundational Principles, Arizona State University сертификатының иегері.
 5. Қазақстандық рекордтар кітабының (Қинэс) аудармашы – редакторы.
 6. Project Design Course (Korda Institute)сертификатының иегері
Затонская Татьяна Михайловна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 1986-1992 жж. – атындағы ҚазПИ. Абай, филолог, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, диссертациясының тақырыбы «В.Набоков және оның қаһармандарының экзистенциалдық әлемі», ғылыми жетекшісі: Бадиков В.В.
 • 2011-2013 жж. – Абай атындағы ҚазҰПУ «Аударма ісі» мамандығы бойынша бакалавр, үздік дипломмен бітірген;
 • 2013-2015 – Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Аударма ісі» магистратурасын бітірген, гуманитарлық ғылымдар магистрі. Магистрлік диссертацияның тақырыбы «Аударманың прагматикалық аспектілері» (қорғау 2015 жылдың мамыр айында Абай атындағы ҚазҰПУ-де өтті).
 • 2019 жыл – қазіргі уақытқа дейін – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика мамандығы бойынша докторанты, диссертация тақырыбы – «Цифрлық технологиялар контекстіндегі жаңа бизнес модельдер және медиаконтент».

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 1994-1999 жылдары – LID агенттігінің тілшісі (КТК мен 1-арна үшін «Апта», «Информбюро», «Назар орталығы» бағдарламалары;
 • 1999–2000 – «Информбюро» (Алматы, Қазақстан), 31 арнаның бас редакторы және жаңалықтар жүргізушісі;
 • 2000–2003 – BBC Орыс қызметінің стажер-корреспонденті, Мәскеу, Ресей;
 • 2004-2005 жылдары – «Информбюро», «31 арна» жаңалықтарының бас редакторы, жүргізушісі және тілшісі, Қазақстан, Алматы;
 • 2005-2006 жж – таңдау бойынша таңдау курсының құрастырушысы және оқытушысы: «PR-технологияларға кіріспе», «Экстерн» мектебі, Алматы;
 • 2005-2008 жж. – орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, «Экстерн» мектебі, Алматы;
 • 2008-2011 – БТА Банкінің штаттан тыс копирайтері (банк өнімдерін жылжыту);
 • 2017-2019 жж. – «Тұран» университетінің «STUDiYA» газет-журналының бас редакторы, Алматы, Қазақстан;
 • 2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Тұран» университетінің оқытушысы және аға оқытушысы, Алматы, Қазақстан.

Оқыту пәндері, практикалық курстар

 

Орыс тілі, Негізгі ағылшын тілі, Журналистикаға кіріспе, Журналистика жанрлары, Сұхбат өнері, Журналистің жеке брендингі, Блог жүргізу, PR технологияларына кіріспе, Теледидардағы өндіріс, Жарнама, диссертацияларға жетекшілік ету.

 

Негізгі басылымдар

 

 1. Digital Age Media Transformations in Kazakhstan. In: Knowledge in the Information Society. PCSF 2020, CSIS 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 184. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65857-1_31
 2. 2. «Медиа-дискурс: проблема интерпретации англоязычных информационных текстов», «Наука и жизнь Казахстана»: серия «Филологическая наука», № 10/2 – Алматы, 2019.
 3. Статья в сборнике XV международной научно-практической конференции: «Коммуникативно-прагматическая норма перевода: догма или гибкое требование?», MATERIŁY XV MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI, AKTUALNE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAUK: том № 9 – Польша, Przemyśl, Nauka i studia, 2019
 4. Журналистика в эпоху цифровых технологий. Электронный сборник: «По материалам конференции «Информационное пространство: вчера, сегодня, завтра», университет «Туран», Алматы, 2017

Қосымша ақпарат

 

 1. ГАУ академиялық ұтқырлық аясында интерн (Гирне Америка университеті, Солтүстік Кипр, 2015 ж.).
 2. 2018 жылдан бастап «Тұран» университетінің вендор иелері ретінде ЮНЕСКО жобаларының ұйымдастырушысы, Алматы, Қазақстан.
 3. 2018 жылы «Баспасөз бостандығы күнін» өткізу және ұйымдастыру үшін ЮНЕСКО сертификатының иегері, Алматы, Қазақстан.
 4. IELTS сертификатының иегері, 2018 ж.
 5. 2019 жылдан бастап «Тотальды диктант» халықаралық білім беру науқанының бірлескен ұйымдастырушысы және PR-менеджері, Алматы қ., Қазақстан (бас кеңсе – Новосібір мемлекеттік университеті, Новосібір қ., Ресей).
 6. «Тотальды диктант» халықаралық білім беру науқанын бірлесіп ұйымдастырғаны үшін Россотрудничествоның алғыс иегері, 2019 жыл, Алматы, Қазақстан.
 7. «United Media Group» холдингінде ғылыми-практикалық тағылымдаманы ұйымдастырушы (Алматы, Қазақстан, 2020 ж.).
 8. USAID және Internews Kazakhstan серіктестігімен MediaLitfest -2021 жобасының жүргізушісі және спикері.
 9. Атырау мен Ақтауда MediaLitFest-2021 онлайн фестивалін және USAID және Internews CA қолдауымен Қарағандыдағы Social Dilemma Cinema Club-ты өткізгені үшін Психология, бизнес және БАҚ қауымдастығының алғыс хатының иегері, 2021 ж.
 10. Онлайн медиасауаттылық квесті жеңімпазының дипломы (USAID және Internews CA қолдауымен психология, бизнес және медиа қауымдастығы, Қарағанды, 2021 ж.).
 11. Тұран университеті, журналистика және аударма кафедрасының имидждік жұмыс жөніндегі жетекшісі, Алматы, Қазақстан, 2022 ж.

Байланыстар

 

E-mail:t.zatoskaya@turan-edu.kz

Жагипарова Майра Мусаевна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Педагогика ғылымдарының магистрі

Түйіндемені оқу »

Образование

 

 • 2003–2007 г.г. Казахский государственный женский педагогический университет
  Факультет: Филология (диплом с отличием)
  Специальность: Казахский язык и литература
 • 2010–2012 г.г. Университет «Кайнар». Магистратура. (диплом с отличием)
  Специальность: Казахский язык и литература
  Академическая степень: Магистр педагогических наук

Академический и практический опыт

 

 • с 2012 г. – по настоящее время – ст.преподователь кафедра «Журналистика и переводческое дело» университета «Туран».
 • 2009-2011 г.г. КБТУ, кафедра Казахского и русского языков, преподователь (ассистент) «Казахский язык» и «Делопроизводство на гос.языке»
 • 2007-2009 г.г. КБТУ, кафедра Казахского и русского языков, менеджер.
 • 2006-2007 г.г. ТОО «АйкомА», специалисть по внедрению программного обеспечения.
 • 2005-2006 г.г. ТОО РПИК «Дауир», компьютерный отдел, верстальщица (книг и газет)
 • 2003-2005 г.г. КБТУ, кафедра «Языкознания», отделение казахского и русского языков, лаборант.
 • 2002-2003 г.г. Казахская академия образования им.Ы.Алтынсарина,компьютерный центр, специалист І, ІІ категории.
 • 2001-2001 г.г. Журнал «Нақ-нақ» («Ара»), сотрудник.
 • 1984-1999 г.г. Издательство ЦК Компартии Казахстана. Программист

Преподаваемые дисциплины, практические курсы:

 

Казахский язык, профессиональный казахский язык, делопроизводство на гос.языке

 

Основные публикации

 

 • Автор более 40 научных статей.
 • Автор. Учебное пособие для студентов русских отделений по специальности «Аударма ісі» («Переводческое дело»). Университет «Туран», 2017
 • Автор. Учебное пособия по профессиональному казахскому языку для студентов вуза по специальности «Журналистика». Университет «Туран», 2015.
 • Автор. Учебное пособия по профессиональному казахскому языку для студентов вуза по специальности «Журналистика». Изд-во «LEM», 2014.
 • Cоавтор. Англо-русско-казахский словарь по гостиничному делу. Составители: Р.К.Беделбаева, В.А.Кораблев, Г.Р.Тоқтабаева, К.М.Рахова, М.М.Жағыпарова. Изд-во «LEM», 2013.
 • Cоавтор. Учебное пособия по профессиональному казахскому языку для всех специальностей «Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу» (Делопроизводство на государственном языке), Издание второе с изменениями и дополнениями.  МАБ, 2013.
 • Cоавтор. Электронный учебное пособие. «Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу». Алматы, МАБ, 2014
 • Cоавтор. Учебное пособия по профессиональному казахскому языку для всех специальностей «Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу» (Делопроизводство на государственном языке) КБТУ, 2011.

Награды

 

 1. 2011 г. Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (№04741).
 2. 2016 г. Юбилейная медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (№23143).

Контакты

 

Е-mail: m.zhagiparova@turan-edu.kz

Кубденова Гулжихан Байказиевна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Филология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Образование

 

 • 1998-2002 – Актюбинский государственный университет им. Х.Жубанова, филолог, преподователь казахского языка и литературы;
 • 2003-2006 – аспирантура Инситут языкознания им.А.Байтурсынова, аспирант филологии со специализацией казахский язык;
 • 2008 – кандидат филологических наук

Академический и практический опыт

 

 • 2002-2003 – преподаватель казахского языка и литературы Актюбинский гуманитарный колледж;
 • 2005 – старший научный сотрудник Институт языкознания им.А.Байтурсынова;
 • 2008-2009 – учитель 12 категорий казахского языка школа-интернат одаренных детей им.Абая;
 • 2009-2011 – ст.преподователь, доцент,  университет «Кайнар» на бакалавриатура и магистратура;
 • 2012 – по настоящее время – ст.преподователь «Журналистика и переводческое дело» университета «Туран».

Преподаваемые дисциплины, практические курсы

 

Казахский язык, профессиональный казахский язык, история казахского языка,қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, қазақ әдеби тілінің тарихы, лексикография, казахский языкознания начало ХХ в., риторика, деловой казахский язык, культура речи и др.

 

Основные публикации

 

 1. Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: құрылымы мен ұстанымдары. Монография. Қарағанды: Экожан, 2013. 205 б.
 2. «Әдемі қызыл қаздар туралы ертегі». Авторы: Н.Шаймерденова. Орысшадан қазақшаға аударған Г.Көбденова. Астана, 2013.
 3. «Гүлдер ханшайымы» ертегісі. Авторы: Н.Шаймерденова. Орысшадан қазақшаға аударған Г.Көбденова. Астана, 2015.
 4. «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясына автор ретінде қатысып, «Тілдік одақ» деген мақаласы жарияланды (8-том, 627-628-бб.).
 5. Республикалық «Тілтаным» ғылыми-лингвистикалық журналдың жауапты шығарушысы (2005 ж.- бүгінгі күнге дейін).
 6. «Қазақша-қытайша сөздіктің» жауапты шығарушысы. Алматы: Қайнар университетінің баспасы, 2011.
 7. Әртүрлі конференция жинақтарының жауапты шығарушысы.
 8. «Дала уәлаяты» газетіндегі ескі кітаби сөздер. «Тілтаным» журналы, №1-2019.
 9. Қолжазба оқитын маман тапшы // «Ана тілі» газеті. Шілде-2019

Дополнительная информация

 

 1. 2015 – Победитель конкурса «Лучшая статья», Институт языкознания им.А.Байтурсынова.
 2. 2016 – стипендиант республиканского молодых ученых

Контакты

 

Е-mail: guljihan@mail.ru

 

Джаманова Айман Жұманқызы

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Магистр

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • Диплом УВ 688261, мамандығы: француз және орыс тілдерінің оқытушысы, АПИИЯ
 • “Тұран”университеті, 6М050400 “Журналистика” мамандығы бойынша магистр дипломы

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 1993-2005, Алматы шет тілдер институты (АПИИА), француз тілі оқытушысы
 • 2005-2008,”Қайнар” Университеті, француз тілі оқытушысы
 • 2008-2011 Алматы шет тілдері және іскерлік мансап институты
 • 2011-2015 Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты, Франция елшілігі ұсынған француз тілі мұғалімі.
 • 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін “Тұран” университетінің гуманитарлық-заң факультетінің “Журналистика және аударма ісі” кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық емес жұмыс тәжірибесі 

 

 1. 1998-2005 “Халықаралық” білім беру орталығы, француз тілі оқытушысы
 2. 2004-2006 “Сеймар” ЖШС, француз тілі оқытушысы
 3. 2003 ЕҚЫҰ ПА Трансазиялық парламенттік форумы, аудармашы
 4. 2003 “Алматы Құс” ЖШС, француз тілі оқытушысы
 5. 2003 Менеджмент және халықаралық коммуникациялар факультеті деканының орынбасары лауазымы, Абылай хан атындағы ҚазГУМОиМЯ
 6. 2003 “ПетроҚазақстан”, француз тілі оқытушысы

Оқытылатын пәндер, практикалық курстар

 

Орыс тілі, Кәсіби орыс тілі, Француз тілінің аударма теориясы мен практикасы, Француз тілінің аударма практикасы, Екінші шет тілі

 

Негізгі басылымдар

 

 1. «Сөйлеу мәдениетінің тілдік құзыреттілікпен арақатынасы» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары: КазУМОиМЯ им.Абылай хан, 2004ж
 2. «Француз және қазақ тілдеріндегі диалогтік сөйлеудің мәдениеттану аспектісі» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары: «КАЗУМОиМЯ им.Абылай хан Халықаралық ғылыми-білім беру кеңістігінде – дамудың 70 жылы”, 2013
 3. Шет тілдері институттары мен факультеттерінің 2 курс студенттеріне арналған француз тілі оқулығы қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 2003
 4. Мақала: “Кинематографиялық шығармаларды қолдана отырып, журналист мамандығының әртүрлі аспектілерін зерттеу”, IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (05 мамыр 2020 ж.)
 5. Мақала: “Спрут” телехикаясындағы журналистердің бейнелері журналист мамандығының әртүрлі аспектілерін зерттеуге арналған материал ретінде” Интернаука “ғылыми журналы, 20 басылым (маусым, 2020)
 6. “Тілдік кедергі және оны аудармада жеңу жолдары” мақаласы “Ғылым мен практиканың инновациялық тенденциялары, міндеттері және оларды шешу жолдары” халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Афина, Греция, 26-29 сәуір 2022 ж.

Қосымша ақпарат:

 

Біліктілікті арттыру (соңғы 3 жылда)

 1. 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы №87 Сертификат. “EXPO-2017 фокусындағы тұрақты даму үшін коммуникациялық конвергенция”
 2. Certificate of participation. “Topical Problems of Teaching Translation” – университет. Сүлейман Демирел.2018ж

 

Марапаттар, грамоталар, алғыс хаттар

 

1.”Жалпы диктант” жобасы басшысының Алғыс хаты

 

Байланыстар

 

Телефон: +7 (727) 260-40-28

E-mail: a.dzhamanova@turan-edu.kz

Әлміш Жадыра Талғатқызы

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 2011-2015 – “Тұран” университеті, Әлеуметтік білім бакалавры,”Журналистика” мамандығы;
 • 2015-2017-магистратура “Тұран” университеті, Әлеуметтік ғылымдар магистрі,”Журналистика” мамандығы;

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 2017-2020 – “Тұран” университетінің “Журналистика және аударма ісі” кафедрасының әдіскері және оқытушысы;
 • 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – “Тұран” университетінің “Журналистика және аударма ісі” кафедрасының аға оқытушысы;

Оқытылатын пәндер, практикалық курстар

 

Журналистикаға кіріспе, Қазіргі журналистикадағы жанрлар, медиа этика, журналистік шеберлік, сұхбат өнері, жарнама.

 

Негізгі басылымдар

 

 1. Демократиялық қоғамдастықтың даму бағыттары / “ЕАЭО-ға қатысушы елдердің қалыптасуы, проблемалары және даму перспективалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалы, 2015ж., Мәскеу қ., РФ).– 344-348 ББ.
 2. “Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістігі: кеше, бүгін, ертең” атты I Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалы электронды жинақта, 2017ж., Алматы қ.
 3. Нарықтық қатынастардың тележурналистика дамуына ықпалы / / “Интернаука” ғылыми журналы, Мәскеу қ., 2019 ж.
 4. Журналистік қызметі заманауи ұйымдастыру жолдары, / / “Интернаука”: ғылыми журнал – No 19(148). 4 бөлім. Мәскеу, Басылым.”Интернаука”, 2020 ж.
 5. Қазақ тележурналистикасының қалыптасу және өркендеу кезендеріне шолу / / “Интернаука”: ғылыми журнал – No 19(148). 4 бөлім. Мәскеу, Басылым., “Интернаука”, 2020 ж.
 6. Қазақ баспасөзіндегі мемлекеттік саясат және ұлттық идея / / Хабаршы. Журналистикасериясы. No1 (55) 2020 / (бірлескен авторлар: Құрманбаева А. А., Мұхаметқалиева С. Ж.)
 7. “Заманауи журналистиканың өзекті жанрлары” (журналистика факультетінің студенттеріне арналған оқу құралы). – Алматы: “Тұран” университеті, 2021. – 136 б.

Қосымша ақпарат

 

 1. 2017 жылы Циттау қаласындағы (Германия) қолданбалы ғылымдар институтында тағылымдамадан өтті.
 2. 2020 ж.” Тұран “университетінде” Үздік эдвайзер ” номинациясының иегері.

Байланыс

 

Е-mail: zh.almish@turan-edu.kz

Мухаметкалиева Сания Жанарбековна

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 

 • 2007–2011 – бакалавриат әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, әлеуметтік білімдер бакалавры «Журналистика» факультеті;
 • 2012–2014 – магистратура әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, әлеуметтік ғылымдар бакалавры «Журналистика» факультеті;
 • 2018–2021 – докторантура әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Журналистика» факультеті.

Академиялық және практикалық тәжірибе

 

 • 2011–2013 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс» кафедрасының маманы;
 • 2015 жылдан – қазіргі күнге дейін – «Тұран» университеті «Журналистика және аударма ісі» кафедрасының сениор-лекторы.

Оқытылатын пәндер, практикалық курстар

Телерадиожурналистика, Газет, журнал шығару және медиадизайн, БАҚ құқықтық негіздері, Шетелдік журналистика.

 

Негізгі жарияланымдар

 

 1. Паблик рилейшнз и стратегичность мышления // V Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум – 2013
 2. Стратегичность мышления как основное профессиональное качество журналиста // Материалы I Международной научно-практической конференции «Информационное пространство Республики Казахстан: вчера, сегодня, завтра» 15 ноября 2016, Алматы
 3. Проблемы и вопросы использования цифрового телевидения // Вестник ПГУ Филологическая серия, №4 2019 Павлодар
 4. Фактчекинг журналистика зерттеуінің тренді: мүмкіндігі мен болашағы // Интернаука: научный журнал. № 19(101). Часть 4. – М., Изд. «Интернаука», 2019
 5. Қазақ баспасөзіндегі мемлекеттік саясат және ұлттық идея // Вестник КазНУ серия Журналистика, Том 1 (55) 2020 Алматы
 6. MEDIA LITERACY IN KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT AND PROSPECTS // IV Международная научно-практическая конференция CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS 26-28 мая 2020 года. Вашингтон, США
 7. PROBLEMS AND QUESTIONS OF THE DIGITAL TELEVISION USE // Международная научно- практическая интернет-конференция «Цифровое общество – цифровое образование: проблемы, опыт и перспективы», 9 июня 2020. Қызылорда
 8. History of digital television: futures and prospects // Международная научно – практическая интернет-конференция «Наука и образование в сфере цифровой журналистики: мировой опыт и национальные ценности», Түркістан, 06.11.2020
 9. New trends in modern tele mass media in the Republic of Kazakhstan // European Journal of Communication, Northumbria University, UK 2022
 10. The issues of digital television usage in Kazakhstan and analysis of international experience // Asian Journal of Social Science, Netherlands 2022
 11. THEORETICAL PREREQUISITES FOR RESEARCH ON THE MECHANISMS OF MEDIA INFLUENCE ON POLITICS // collection of materials of the International round table on «THE RELEVANT ISSUES OF THE MANAGEMENT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM», Almaty 14.10.2022

Қосымша ақпарат

 

 1. Dongguk University ғылыми тағылымдамадан өтті (Сеул, Оңтүстік Корея) 2013
 2. Jawaharlal Nehru University ғылыми тағылымдамадан өтті (Дели, Үндістан) 2017
 3. Haci Bayram Veli University ғылыми тағылымдамадан өтті (Анкара, Түркия) 2019
 4. «2021-2022 жылдың үздік эдвайзер-кураторы» номинациясының жеңімпазы

Байланыс

 

Телефон: +7 (727) 260-40-28

E-mail: s.mukhametkalieva@turan-edu.kz

Қабылдау комиссиясы