Аймақтарды инновациялық дамыту орталығы

Байланыс: s.tamenova@turan-edu.kz

Аймақтың инновациялық даму орталығы 2019 жылдың наурыз айында Өңірдің инновациялық дамуын және университеттің инновациялық-кәсіпкерлік қызметін жетілдірудің теориялық және ғылыми-қолданбалы мәселелерін зерделеу үшін ашылды.

 

Мақсат

 

Ғылыми-білім беру қызметін трансформациялау негізінде кәсіпкерлік құзыреттілігі бар мамандарды даярлау бойынша инновациялық және әлеуметтік даму орталығы ретінде университеттің тұрақты позициясын алу.

 

Міндеттер

 

 • Өңірдің инновациялық дамуының негізгі бағыттары бойынша ғылыми және инновациялық жобаларға бастамашылық ету және оларды әзірлеу.
 • Қаланың инновациялық дамуы саласында ғылыми-зерттеу, талдау, әдістемелік және сараптамалық-консультациялық сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру
 • ПОҚ, білім алушылар қатарынан зерттеу және жобалау топтарын қалыптастыру, сондай-ақ университет серіктестері қатарынан ғалымдарды, практик мамандарды тарту
 • Орталықтың ғылыми және қолданбалы зерттеулері, инновациялық жобалары үшін қаржыландыру көздерін іздеу және бюджеттен тыс қаражатты тарту
 • Ұлттық және халықаралық деңгейде өңірлерді тұрақты дамыту саласында ғалымдар мен сарапшыларды тарта отырып, ғылыми іс-шараларға қатысу және өткізу
 • Ғылыми, инновациялық және басқа да АИДО-ның нәтижелерін ғылыми жарияланымдар және басқа авторлық құқық объектілері түрінде енгізу

Қызметтің негізгі бағыттары

 

 • Жетекші ұлттық және шетелдік ғылыми орталықтармен және қауымдастықтармен әріптестікті дамыту негізінде аумақтарды тұрақты дамыту проблемалары бойынша қазіргі заманғы зерттеулер
 • Өңірдегі өнеркәсіп салаларының инновациялық дамуының негізгі бағыттарының мүддесі үшін кадрларды және оқыту бағдарламарын дайындау бағыттарын дамыту
 • Инновациялық-кәсіпкерлік ЖОО ретінде университеттің имиджіне ықпал ететін ғылыми конференциялар, семинарлар өткізу
 • Халықаралық индекстелетін басылымдарда ғылыми жобалардың нәтижелерін жариялау арқылы университет рейтингін көтеру
Ғылыми жобалар
I. Қалалар мен өңірлердің тұрақты дамуы бойынша зерттеулер

ҚР БҒМ ЭИ ғалымдары мен PhD докторанттарымен бірлесіп Алматы қаласының, Алматы облысының тұрақты дамуының бағалау бойынша зерттеулер жүргізілуде

 

II. Университеттің инновациялық және кәсіпкерлік құзыреттерін зерттеу
Халықаралық жобалар

GUESSS халықаралық жобасының негізгі мақсаты — академиялық және практикалық нәтижелер түрінде студенттік кәсіпкерлік туралы бірегей және жаңа идеяларды қалыптастыру.

 

GUESS жаһандық тобы-Санкт-Галлен университеті мен Берн университетінің (Швейцария) ғалымдары онлайн-сауалнаманың жоғары сапалы құралын әзірлеуде

 

Жоба бойынша серіктестер

 

University of  St. Gallen

Swiss Institute of Small Business and Entrepreneurship

Center for Family Business 

 

University of Bern

Department of Management and Entrepreneurship

 

Turan University

Center for Innovative Development of the Region

 

Тұран университеті-Қазақстандағы жобаның ұлттық үйлестірушісі және жаһандық деректер базасына қол жеткізе алады

 

Жаһандық деректерді жинаудың оныншы толқыны 2023 жылға жоспарланған.

 

Әріптес университеттер үшін жаһандық сауалнамаға қатысудың артықшылықтарының бірі студенттерінің кәсіпкерлік қызметі, ұсынылатын кәсіпкерлік курстардың әсері және университеттің кәсіпкерлік климаты туралы толық ақпарат алу болып табылады.

АИДО ынтымақтастығы
Университеттің білім беру бағдарламаларымен байланысы

Ғылыми зерттеулер  – докторанттар, оқытушылар және университет қызметкерлерінің жобаларға қатысуы.

 

«Студенттердің кәсіпкерлік рухын жаһандық зерттеу» халықаралық жобасы аясында

 

 • эмпирикалық зерттеулер қазақстандық студенттер арасында жүргізілген сауалнаманың метадеректерін пайдалану негізінде жүргізілді, «Менеджмент» кафедрасының оқытушылары мен докторанттары, сондай-ақ шетелдік ғалымдар қатысты.
 • ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде ұлттық баяндама дайындап, басып шығарды, 3 авторлық куәлік алды,  зерттеу тобында менеджмент, маркетинг мамандығының оқытушылары мен докторанттары  қатысты.
 • Менеджмент, Экономика білім беру бағдарламалары бойынша докторанттардың қатысуымен   отандық және шетелдік журналдарда 20-дан астам жарияланымдар жарияланды, соның ішінде Білім және ғылым саласында cапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесіндегі журналдарында – 13, Scopuc журналында – 4, халықаралық ғылыми конференция материалдарында – 3.

Оқыту – ОП 8D04102 Менеджмент, 8D04101-Экономика «Технологиялық жаңғырту және оның экономиканы басқарудағы рөлі», ОП 6М050700 – «Инновациялық кәсіпкерлікті басқару» мамандығының магистранттарына арналған.

Қабылдау комиссиясы