ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Экономика

Білім беру бағдарламасы Ұлттық біліктілік шеңберінің 6 деңгейіне, Еуропалық жоғары білім кеңістігіндегі (QF-EHEA) біліктілік шеңберінің 1 цикліне сәйкес келеді.

 

«Экономика» бакалавриаттың білім беру бағдарламасы өзінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық, талдау және қаржы қызметтерінде, сондай-ақ басқа да қызмет салаларында жұмыс істеу үшін кәсіби білімі бар қазіргі үлгідегі жоғары білікті экономистерді дайындау болып табылады

 

Академиялық дәреже: бизнес және басқару бакалавры

Мамандық коды: 6В04103

ҰБТ таңдауы бойынша пән: Математика + География

ҰБТ пәндері (ұқсас мамандық бойынша түсушілер үшін): Қаржы және несие + ұйым экономикасы

Оқыту нысаны: күндізгі, күндізгі қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып

 

Оқу мерзімі: 

 

 • Орта білімнен кейін 4 жыл
 • Орта кәсіби білімнен кейін 3 жыл
 • Жоғары білімнен кейін 2 жыл
Білім беру бағдарламасының мазмұны:

Фирма экономикасы

 

Фирмадағы (кәсіпорындағы) Экономист бухгалтерияда, жоспарлау немесе маркетинг бөлімінде жұмыс істей алады, бизнес-жоспарларды инвестициялаумен немесе әзірлеумен айналыса алады. Экономист бақылайды қаржылық есеп айырысу Тапсырыс берушілермен, жобалар жасайды, нормативтерді әзірлейді материалдық және еңбек шығындары. Ғылыми-техникалық ақпаратты жинайды. Статистикалық ақпаратты жүйелейді және жинақтайды. Жүргізілетін зерттеулердің материалдық және еңбек шығындарының есебін жүргізеді. Шығындардың қаншалықты тиімді екенін бақылайды.

 

Ұлттық экономика

 

Негізгі қызмет саласы экономист осы мамандандыру болып табылады экономикалық талдауды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды әзірлеу қамтамасыз ету режимін үнемдеу, жұмыс тиімділігін арттыру, резервтерді анықтау, алдын алу шығындарын және өнімсіз шығыстардың, неғұрлым ұтымды пайдалану ресурстардың барлық түрлерін. Экономист мынадай салаларда талдамалық, ұйымдастырушылық (әкімшілік) және білім беру (оқытушылық) қызметін жүзеге асырады: стратегиялық баламаларды зерттеу, ұлттық экономикадағы дағдарысқа қарсы және тұрақтандыру бағдарламаларын негіздеу және әзірлеу, тиісті ұйымдарда жүргізілетін өндірістік, қаржылық және ақпараттық ағындарды, кадр стратегиялары мен ғылыми зерттеулерді реттеу, болжау және стратегиялық жоспарлау.

Бағдарламаның ерекшеліктері:
 • Тәжірибеге бағытталған оқыту
 • Оқытудың инновациялық технологияларын қолдану
 • Қазақстанның үздік компанияларында тәжірибеден өту
 • Академиялық ұтқырлық
 • Жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы
 • Бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау және 95% жұмысқа орналастыру
Өзекті және эксклюзивті курстар:
 • Жеке және кәсіби тиімділік
 • Бизнеске кіріспе
 • Инновация
 • Көшбасшылық
 • Кәсіби қызметтегі ағылшын тілі
 • Деректерді талдау және экономиканы болжау
 • Бизнеске арналған Web-технологиялар
 • Келіссөздер техникасы
 • Қазіргі Қазақстанның экономикасы
Біздің серіктестер:
 • Университет «Туран-Астана»
 • Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
 • Инновационный Евразийский Университет
 • Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов
 • Ассоциация тройной спирали (Triple Helix Association)
 • Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан
 • Ассоциация пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана КазРЕНА
 • Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
 • Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
 • Международная предпринимательская академия ID-GROUP
 • Международный Институт Лидерства (InternationalLeadership Institute), Казахстан
 • Институт мировой экономики и международных отношений (Казахстан)
 • НПП «Атамекен»
 • Технопарк «Алатау»
 • Coca-Cola Almaty Bottlers
 • ДБ АО «Сбербанк России»
 • АО «Народный банк Казахстана»
 • ТОО «Trade Marketing Solutions»
 • ТОО «NN Logistics»
 • ABC Almaty Bank Training Centre
Халықаралық серіктестік:
 • The Pennsylvania State University, College of Agricultural Science (Пенсильвания, США).
 • Graduate School of Management in Barcelona (Барселона, Испания).
 • University of Applied Sciences Zittau/Goerlitz (Циттау/ Гёрлитц, Германия).
 • Международный Центр образования и научной информации — Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V. (Дюссельдорф, Германия)
 • University of  Pécs (Печ, Венгрия).
 • Budapest Metropolitan University (Будапешт, Венгрия).
 • WSG University of Economy in Bydgoszcz (Быдгощ, Польша)
 • Siauliai University (Шяуляй, Литва).
 • Latvijas Biznesa koledža, LBK (Рига, Латвия).
 • Балтийская международная академия (Рига, Латвия).
 • Varna University of Economics (Варна, Болгария).
 • Tsenov Academy of Economics (Свиштов, Болгария).
 • Kastamonu University (Кастамону, Турция).
 • Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Никосия, Республика Кипр).
 • One Asia Foundation (Япония).
 • Российский университет дружбы народов (Москва, РФ).
 • Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (Москва, РФ).
 • Институт экономики и антикризисного управления (Москва, РФ).
 • Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Россия).
 • Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург, РФ).
 • Институт мировой экономики и финансов (Астрахань, РФ).
 • Институт управления и бизнеса КНУ им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызская Республика).
 • Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызская Республика).
Мансаптың болашағы (кәсіптер)

«Экономика» мамандығы бойынша экономикалық білімі бар маман мен бакалаврдың кәсіби қызметі экономикалық, қаржылық, өндірістік салаларда ұлттық деңгейде де, халықаралық деңгейде де жүзеге асырылады. «Экономика» мамандығының түлектері меншік нысаны мен ұйымдық-құқықтық мәртебесіне қарамастан, кәсіпорындар мен фирмалардың қаржылық, коммерциялық, өндірістік бөлімдеріндегі басшылық лауазымдарға бағытталған.

 

«Экономика» мамандығы түлектерінің мансаптық болашағы:

 

 • Мемлекеттік құрылымдар: ұлттық экономиканы ұйымдастыруға және реттеуге байланысты министрліктер мен ведомстволар;
 • Экономикалық қызметпен байланысты мемлекеттік емес құрылымдар;
 • Барлық меншік формасындағы кәсіпорындар мен ұйымдарда;
 • Банк мекемелері;
 • Сақтандыру компаниялары;
 • Экономика саласындағы жоғары білікті сарапшылар, сарапшылар, зерттеушілер және оқытушылар.

 

Шындығында, экономист жұмысқа бара алатын салалардың тізімі біздің өміріміздің барлық салаларын қамтиды.

Білім беру бағдарламасы Ұлттық біліктілік шеңберінің 7 деңгейіне, Еуропалық жоғары білім аймағындағы (QF-EHEA) біліктілік шеңберінің 2 цикліне сәйкес келеді.

 

Магистратураның білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты материалдық өндіріс, тауар және қаржы айналымы саласындағы кәсіби қызметке, сондай-ақ макро-экономикалық зерттеулер саласындағы ғылыми-педагогикалық жұмыстарға еңбек нарығында бәсекелестік артықшылықтары бар жоғары білікті кадрларды даярлау болып табылады. жаһандану және инновациялық экономикаға көшу жағдайындағы микроэкономикалық процестер мен жүйелер.

 

«Экономика» білім беру бағдарламасы нарық жағдайындағы кәсіпорынның экономикалық мінез-құлқы туралы терең білімі бар мамандарды дайындауға бағытталған: бизнесті ұйымдастыру мәселелерінде, операциялық (өндірістік) қызметтің мақсатты функцияларында, өндірістік бағдарламаның көлемін негіздеуде. , қаржылық жағдайлар мен көздер, кадрлық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету, баға белгілеу, бизнес-жоспарлау, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, кәсіпорын қызметінің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәсіпкерліктің аймақтық аспектілері, сонымен қатар докторантурада әрі қарай тереңдетілген мамандандыру мүмкіндігін қамтамасыз ету.

 

Академиялық дәрежесі: экономика ғылымдары магистрі, бизнес және басқару магистрі

Мамандық коды: 

7M04101 – Ғылыми-педагогикалық

7M04110 – Бейіндік

 

Екі түсу емтиханы:

 

 • Шет тілі
 • Мамандығы бойынша

 

Оқыту түрі: күндізгі

Оқу тілдері: қазақ, орыс

Оқытудың бағыттары мен шарттары:

 

 • 1 жыл (бейіндік бағыт)
 • 2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт)

 

Оқу шарттары – оқыту мемлекеттік гранттар негізінде және ақылы негізде жүзеге асырылады.

Білім беру бағдарламасының мазмұны:

Ғылыми-педагогикалық магистратура жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына жатады және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған.

Ғылым мен білім саласында дамуды жоспарлаған студенттерге арналған.

 

Бағдарлама студенттердің кәсіби біліммен қатар жаһандық, жалпы ғылыми дағдыларды, коммуникацияны, оқуды және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыта алатындай етіп жасалған. Бағдарламаның ерекшелігі тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындық болып табылады.

Бағдарламаның тағы бір ерекшелігі – ғылыми зерттеулердің әдістемесіне үлкен көңіл бөлінуі, заманауи ғылыми-тәжірибелік мәселелерді тұжырымдау және шешу, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыру. Бағдарлама ғылыми жобаларға қатысу мүмкіндігін, сондай-ақ шетелдік университеттермен алмасу бағдарламаларын қамтиды, осылайша университетті бітіргеннен кейін ғылыми мансапты одан әрі дамыту мүмкіндігіне ие боласыз.

 

Мамандандырылған магистратура табиғатта көбірек қолданбалы, барлық пәндер мамандардың кәсіби даярлығын тереңдетуге бағытталған

Бағдарламаның ерекшеліктері:
 • Оқытуда заманауи инновациялық технологияларды қолдану.
 • Жоғары деңгейлі теориялық курстар мен қолданбалы пәндерді біріктіру.
 • Өндірістік және кәсіптік ұйымдармен тығыз байланыс негізінде практикалық, кәсіптік бағдар беру курстарына ерекше назар аударылады. Бұл біздің курстардың жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес болуын қамтамасыз етеді.
 • Экономикалық талдаудың ең заманауи әдістерін оқыту.
 • Сабақтарды тәжірибелі, жоғары білікті оқытушылар, сонымен қатар шақырылған шетелдік профессорлар жүргізеді.
 • Жетекші отандық және шетелдік ғалымдармен тығыз байланыста ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру.
 • Ірі қаржылық және өндірістік құрылымдардың бизнес-қауымдастықтарының басшылары мен мүшелері оқыту үдерісіне қарқынды қатысады.
 • Студенттер сол жерде өткен пәндерді ескере отырып, білім алмасу режимінде семестрлік және бір жылдық білім ала алатын әлемнің жетекші университеттерінде шетелдік тағылымдамалар жүйесі әзірленді.
 • ҚР ҰҒА институттарындағы ғылыми практика және ғылыми тағылымдамалар.
 • Прохождение производственной практики в лучших отечественных и иностранных компаниях Казахстана, таких, как Coca-Cola Almaty Bottlers, Samsung
 • Electronics Kazakhstan, Казкоммерцбанк, ForteBank, Bank of China, ДБ АО «Сбербанк России», АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк « және т.б.
 • Екі дәрежелі бағдарламалар үшін кең мүмкіндіктер. Қосарланған бағдарламалардың студенттері екі университетте интеграцияланған оқу жоспары бойынша бірден оқытылады. Оқу нәтижелері бойынша түлектер екі университеттің де дипломдарын алады.
Өзекті және эксклюзивті курстар:
 • Институционалды экономика.
 • Қазақстандық ғылымның инновациялық дамуы.
 • Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау.
 • Компанияның экономикалық қауіпсіздігі.
 • Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік.
 • Экономика және шағын бизнесті басқару.
 • Жоба менеджменті.
 • Халықаралық нарықтағы бизнесті ұйымдастыру.
 • Стратегиялық басқару.
 • Стратегиялық бақылау.
Халықаралық бағдарламалар

Халықаралық ынтымақтастық – жаһандану және халықаралық интеграция жағдайындағы білім беру қызметінің маңызды компоненттерінің бірі. Тұран университеті қалыптасқан халықаралық қатынастар шеңберінде мамандарды кәсіби даярлауда шетелдік стандарттарға сай болуға, халықаралық ұйымдармен және білім беру мекемелерімен (серіктес университеттермен), дипломатиялық ұйымдармен ынтымақтастықты дамытуға тырысады; халықаралық мәдени, білім беру және ғылыми бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыру; студенттерге, магистранттарға және докторанттарға оқуды, оқытушылар құрамы мен университет қызметкерлерінің шетелде тағылымдамаларын ұйымдастырады; халықаралық ғылыми конференциялар, семинарлар, жазғы мектептер, тілдік курстар өткізу; шетелдік мамандарды тағылымдамадан өтуге, бірлескен жобалармен, дәрістермен, бизнес-тренингтермен және т.б.

 

Сізде стипендиялық бағдарламаларға және академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі бар:

 

 • «Болашақ» халықаралық стипендиясы;
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттары;
 • Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қорының стипендиялары;
 • «UnionPay-мен қоғамдық білім беру» стипендиялық бағдарламасы / «UnionPay-мен Halyk Education» стипендиялық бағдарлама »;
 • Ұлыбритания үкіметінің Chevening стипендиясы;
 • Фулбрайт стипендиясы, АҚШ;
 • ERASMUS + бағдарламасы;
 • DAAD неміс академиялық алмасу қызметі (неміс академиялық алмасу қызметі);
 • Конрад-Аденауэр-Қорының стипендиялық бағдарламасы, Германия;
 • академиялық алмасу бағдарламасы «MEVLANA», Түркия;
 • Эдмунд Маски бағдарламасы, АҚШ;
 • Конфуций институтының стипендиялық бағдарламасы, Қытай;
 • Endeavor Awards халықаралық білім беру бағдарламасы, Австралия.

 

Сізде төмендегідей халықаралық студенттер ұйымдары мен ассоциацияларына мүше болу арқылы пайдалы практикалық әлеуметтік және кәсіпкерлік тәжірибе жинақтау мүмкіндігі бар:

 

 • AIESEC халықаралық тағылымдамадан өту бағдарламасы;
 • ENACTUS студенттік кәсіпкерлік жобаларының халықаралық бағдарламасы;
 • Халықаралық «Үштік спираль» ассоциациясы.

Білім беру бағдарламасы Ұлттық біліктілік шеңберінің 8 деңгейіне, Еуропалық жоғары білім аймағындағы (QF-EHEA) біліктілік шеңберінің 3 цикліне сәйкес келеді.

 

«Экономика» мамандығы бойынша докторантура:

 

 • ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет салалары үшін халықаралық деңгейдегі жоғары ғылыми біліктілігі бар
 • мамандардың элиталық дайындығын қамтамасыз етеді;
 • мансаптық мүмкіндіктеріңізді кеңейтеді;
 • ғылыми-зерттеу нәтижелерін қолдану мен енгізудің коммерциялық мүмкіндіктерін анықтауға, зерттеу проблемаларына сараптама жүргізуге және ғылымды қажет ететін жобаларды тиімді басқаруға қабілетті, экономикалық мәселелерді жүйелі түрде қарастыратын ең сұранысқа ие маман болатындығыңызға кепілдік береді.

 

Дәрежесі: PhD философия докторы

Мамандық коды: 8D04101

Екі түсу емтиханы:

 

 • шет тілінде
 • мамандығы бойынша

 

Оқу нысаны: күндізгі

Оқу мерзімі: 3 жыл

Оқу тілдері:  қазақша, орысша

Оқыту шарттары: оқыту мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы негізде жүргізіледі

Білім беру бағдарламалары

Бітіруші кафедраның стратегиялық басымдығы – ғылыми-зерттеу жұмысы. Кафедраның жетекші профессорлық-оқытушылар құрамы өзекті экономикалық мәселелер бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді. Кафедраның ғылыми жобаларына «Экономика» мамандығының докторанттары қатысады.

 

Іргелі ғылыми жобалар тақырыптары:

 

 • Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі экономикалық өзара іс-қимылдың интеграциялық әсерлері
 • Еуразиялық экономикалық одақтағы (ЕАЭО) ынтымақтастықтың интеграциялық әсерлері

 

Қолданбалы ғылыми жобалардың тақырыптары:

 

 • Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарындағы интернационалдандыру процесін басқару
 • Мемлекеттік және жергілікті басқарудың өзекті мәселелері
 • Қазақстанда «жасыл» бизнесті қалыптастыру мен дамыту механизмі
 • Қазақстан Республикасында инновациялық кәсіпкерліктің экожүйесінің қалыптасуы

 

Бұл тұрғыда кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы тұтастай алғанда оқу процесінің ажырамас бөлігі, интеллектуалды әлеуетті нығайтудың маңызды факторы, оқу-әдістемелік қолдаудың үнемі жаңарып отыруының негізі болып табылады.

Бағдарламаның ерекшеліктері
 • Оқытуды жоғары білікті оқытушылар құрамы, соның ішінде шетелдік жетекші университеттерден шақырылған шетелдік профессорлар жүргізеді.
 • Экономикалық талдаудың ең заманауи әдістерін оқыту.
 • Ғылыми көшбасшылықтың жоғары деңгейі мен сапасының кепілдігі.
 • Жетекші отандық және шетелдік ғалымдармен тығыз байланыста ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру.
 • АҚШ, Франция, Германия, Швейцария, Малайзия, Қытай, Ресей және басқа елдердің жетекші ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтарының шетелдік ғылыми жетекшілерімен міндетті ғылыми тағылымдамадан өту.
 • Шетелдік жетекші университеттермен серіктестік, қарқынды халықаралық байланыстар және әлемнің жетекші университеттерінің ғалымдарымен тәжірибе алмасу білім беру үдерісін алдыңғы қатарлы шетелдік университеттердің сапа стандарттарына сәйкес келетін бағдарламалармен қамтамасыз етеді.
 • Екі дәрежелі бағдарламалар үшін кең мүмкіндіктер. Қосарланған бағдарламалардың студенттері екі университетте интеграцияланған оқу жоспары бойынша бірден оқытылады. Оқу нәтижелері бойынша түлектер екі университеттің де дипломдарын алады.
 • Көптілділік саясатын дамыту мақсатында ағылшын тіліндегі модульдер білім беру бағдарламасына енгізілген.
 • Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін университеттің мерзімді басылымында жариялау мүмкіндігі – ғылыми нәтижелерді жариялау үшін ҚР БҒМ ККСОН ұсынған басылымдар тізіміне енгізілген «Тұран» университетінің хабаршысы »ғылыми журналы.
 • Оқу курстары шеңберінде қазақстандық және шетелдік компаниялардың, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен кездесулер, сарапшылар мен мамандардың шеберлік сабақтары өткізіледі.
 • «6D050600 – Экономика» мамандықтары бойынша Тұран университетінің диссертациялық кеңесінде докторлық диссертация қорғауға және жоғары ғылыми біліктілік – философия докторы (PhD) дәрежесін алуға мүмкіндік.
 • Докторанттардың жұмысқа орналасуы 100% құрайды.
Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: