Психология

Бакалавриат
Магистратура
Докторантура PhD

«Бақытты өмір ақыл-ой тыныштығынан басталады».

Марк Туллий Цицерон

 

Қазiргi уақытта қоғамның тiршiлiк жағдайларының тез өзгеруiне байланысты «Психология» мамандығының өзектiлiгi мен қажеттiлiгi артуда.

 

«Психология» білім беру бағдарламасының миссиясы – психология ғылымы мен практика саласында жоғары білікті және бәсекелес мамандарды даярлау. Кафедра білім беру, бизнес, денсаулық сақтау салаларындағы әлеуметтік маңызды кәсіби міндеттерді шешу үшін ғылыми-зерттеу, сараптамалық-диагностикалық, түзету-дамыту және ұйымдастыру-басқару қызметін шығармашылық және кәсіби тұрғыдан жүзеге асыруға қабілетті ғылыми-практикалық психология саласындағы құзыретті кәсіби мамандарды даярлауға бағытталған.

 

 • Шифр: 6B03103 Психология
 • Оқыту тілдері: қазақ/орыс тілдері
 • Оқу мерзімі: 4, 3, 2 жыл
 • Бітіргеннен кейінгі академиялық дәреже: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар бакалавры

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі оқыту процесінде практикаға бағдарланған тәсіл болып табылады. Оқыту процесіне әртүрлі салалардағы психолог-практиктер тартылады:

 

 • Нейропсихологиялық диагностика және әртүрлі психикасы бұзылған балаларды түзету,
 • HR-менеджмент,
 • Транзактілік, Экзистенциалдық, Юнгиандық талдау,
 • Коучинг,
 • Жүйелі отбасылық психотерапия және т.б.

Жекелеген пәндерді практик-психологтардың оқытуы тек теориялық білім алуға ғана емес, сонымен қатар оқыту процесінде практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл кәсіби қызметке және өндірістік практикадан өтуге дайындықтың берік негізі болып табылады.

 

Белгілі бір бағыттарға сәйкес психолог маман кәсіптік қызметті мынадай лауазымдарда жүзеге асыра алады:

 

 • мектепке дейінгі (балабақшалар, ерте немесе баланы дамыту орталықтары), мектептер, гимназиялар, лицейлер), орта оқу орындары (колледждер) білім беру мекемелеріндегі • психолог;
 • кәсіптік бағдарлау және кәсіптік оқыту орталықтарында, қалалық және республикалық жұмыспен қамту орталықтарында психолог;
 • өндірістік кәсіпорындардағы психолог (персоналмен жұмыс жөніндегі менеджер);
 • медициналық ұйымдарда және емдеу-алдын алу мекемелерінде психолог;
 • Коммерциялық ұйымдардағы бизнес-жаттықтырушы және т.б.

Біздің серіктестеріміз:

«Жүректің тыныштығы үшін ең жақсы құрал – ақыл-ой жұмысы».

Гастон де Левис

 

Қазiргi уақытта қоғамның тiршiлiк жағдайларының тез өзгеруiне байланысты «Психология» мамандығының өзектiлiгi мен қажеттiлiгi артуда.

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту Психология білім алушыларға кәсіби құзыреттер салаларын кеңейтуге мүмкіндік береді және білім беру және мемлекеттік мекемелердің әртүрлі құрылымдық бөлімшелеріндегі психолог қызметінен бастап, консультация беру және психотерапия саласында жеке практика жүргізумен, сондай-ақ мүмкіндікпен қоса практикалық психолог, мектепке дейінгі және мектеп мекемелеріндегі психолог қызметінің әртүрлі салаларында одан әрі кәсіби өсуге ықпал етеді ғылыми қызмет.

 

 • Шифр: 7M03102 Психология (ғылыми-педагогикалық бағыт) / 7M03104 Психология (бейіндік бағыт)
 • Оқыту тілдері: қазақ/орыс/ағылшын тілдері
 • Оқу мерзімдері: 2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт ) / 1 жыл (бейіндік бағыт)
 • Бітіргеннен кейінгі академиялық дәреже: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі (ғылыми-педагогикалық бағыт) / «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім магистрі (бейіндік бағыт)

Психологтардың кәсіби қызметінің салалары:

 

 • білім беру ғылыми-зерттеу институттары;
 • психологиялық және педагогикалық бағыттағы ғылыми зертханалар;
 • мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі жоғары оқу орындарын;
 • әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталықтары;
 • психологиялық түзету және психотерапия орталықтары;
 • білім беру және денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік басқару органдары;
 • күштік министрліктер мен ведомстволардың
 • құрылымдары, пенитенциарлық және әскери ұйымдар.

Кафедрада Клиникалық психология саласындағы жаңа үрдістер туралы білімі, психикалық және соматикалық бұзылулары бар адамдар қызметінің ерекшеліктерін талдау дағдылары, өз қызметін талдау, оның тиімділігін бағалау, клиникалық психология саласындағы практикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құзыреті бар клиникалық психологтың этикасы мен деонтологиясына сәйкестігін бағалау дағдылары бар Клиникалық психология саласындағы мамандар даярлау жүзеге асырылады.

 

 • Шифр: 7M03108 Клиникалық психология (ғылыми-педагогикалық бағыт) / 7M03109 Клиникалық психология (Бейіндік бағыт)
 • Оқыту тілдері: қазақ/орыс/ағылшын тілдері
 • Оқу мерзімі: 2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт )/1 жыл (бейіндік бағыт)
 • Бітіргеннен кейінгі академиялық дәреже: «Клиникалық психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі (ғылыми-педагогикалық бағыт) / «Клиникалық психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім магистрі (бейіндік бағыт)

«Психология» кафедрасының жанында Психоэмоционалдық жағдайларды зерттеу және түзету жөніндегі зертхана жұмыс істейді. Зертхана үй-жайында сабақтардың мынадай түрлері өткізіледі:

 

 • кафедра пәндері бойынша практикалық және семинарлық сабақтар;
 • дипломдық жобалау бойынша консультациялар: бакалавриат; магистратура;
 • магистрлік және докторлық диссертациялар бойынша консультациялар;
 • кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы;
 • жеке диагностикалық және түзету жұмыстарын жүргізу.

Психоэмоционалдық жай-күйді зерттеу және түзету жөніндегі зертхананың материалдық-техникалық жарақтандырылуы мидың электр белсенділігінің, бұлшық еттердің электр белсенділігінің, тыныс алу жиілігінің және жүрек қысымының жиілігінің бірнеше сигналдарын бір мезгілде тіркейтін және өңдейтін Бесжылдық бағдарламалық-тренажерлік кешенді қамтиды.

 

 • Шифр: 7M03107 Психологиялық кеңес беру (ғылыми-педагогикалық бағыт)
 • Оқыту тілдері: қазақ/орыс/ағылшын тілдері
 • Оқу мерзімі: 2 жыл
 • Бітіргеннен кейінгі академиялық дәреже: «Психологиялық кеңес беру» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі оқыту процесінде практикаға бағдарланған тәсіл болып табылады. Оқыту процесіне әртүрлі салалардағы психолог-практиктер тартылады:

 

 • Нейропсихологиялық диагностика және әртүрлі психикасы бұзылған балаларды түзету,
 • HR-менеджмент,
 • Транзактілік, Экзистенциалдық, Юнгиандық талдау,
 • Коучинг,
 • Жүйелі отбасылық психотерапия және т.б.

Жекелеген пәндерді практик-психологтардың оқытуы тек теориялық білім алуға ғана емес, сонымен қатар оқыту процесінде практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл кәсіби қызметке және өндірістік практикадан өтуге дайындықтың берік негізі болып табылады.

 

Біздің серіктестеріміз:

«Кейде өзіңнен басқасын сұрағанда ғана сұрай аласың».

Эрих М. Ремарк

 

Қазiргi уақытта қоғамның тiршiлiк жағдайларының тез өзгеруiне байланысты «Психология» мамандығының өзектiлiгi мен қажеттiлiгi артуда.

 

«Психология» мамандығының білім беру бағдарламасының мақсаты – ғылыми-теориялық және ғылыми-практикалық проблемаларды шешуге, жаңа психологиялық білімді Қазақстан қоғамының игілігі үшін пайдалануға қабілетті қазіргі заманғы ғалымның ғылыми ойлау қабілетін қалыптастыру.

 

Өзектілігіне сәйкес, PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасының ғылыми-педагогикалық бағыты бар және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін психология ғылымы бойынша іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығы мен пәндерді тереңдетіп зерделеуді көздейді.

 

 • Шифр: 8D03101 Психология
 • Оқыту тілі: қазақша / орысша / ағылшынша
 • Оқу мерзімі: 3 жыл
 • Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша философия (PhD) докторы

 

PhD докторын даярлау бағдарламасының ерекшеліктері білім беру бағдарламасына:

 

 • Докторанттарға халықаралық тәжірибемен танысуға мүмкіндік беретін ағылшын тіліндегі «Эксперименттік психологияның қазіргі заманғы проблемалары»,
 • «Психологиялық зерттеулердегі математика-статистикалық әдістер» пәні зерттеулер нәтижесінде алынған эмпирикалық деректерді өңдеудің қазіргі заманғы әдістерімен таныстырады.

 

Сондай-ақ оқытудың академиялық бөлігі ағылшын тілінде оқылатын «Психоаналитикалық теория» және «Аналитикалық психологияның қазіргі заманғы проблемалары» сияқты психотерапияның қазіргі заманғы және өзекті бағыттарын қамтиды. Ғылыми және практикалық пәндердің осындай үйлесімі докторанттарға ғылыми жетістіктер саласында ғана емес, қазіргі заманғы практикалық психология мен психотерапия саласында да сұранысқа ие болуға мүмкіндік береді.

 

«Психология» кафедрасының жанында Психоэмоционалдық жағдайларды зерттеу және түзету жөніндегі зертхана жұмыс істейді. Зертхана үй-жайында сабақтардың мынадай түрлері өткізіледі:

 

 • кафедра пәндері бойынша практикалық және семинарлық сабақтар;
 • дипломдық жобалау бойынша консультациялар: бакалавриат; магистратура;
 • магистрлік және докторлық диссертациялар бойынша консультациялар;
 • кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы;
 • жеке диагностикалық және түзету жұмыстарын жүргізу.

 

Психоэмоционалдық жай-күйді зерттеу және түзету жөніндегі зертхананың материалдық-техникалық жарақтандырылуы мидың электр белсенділігінің, бұлшық еттердің электр белсенділігінің, тыныс алу жиілігінің және жүрек қысымының жиілігінің бірнеше сигналдарын бір мезгілде тіркейтін және өңдейтін Бесжылдық бағдарламалық-тренажерлік кешенді қамтиды.

 

Біздің серіктестеріміз:

Білім беру модульдерінің каталогы
Дамыту жоспарылар
Қабылдау комиссиясы