ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Психология

 

Шифр: 6B03103 ПСИХОЛОГИЯ

Оқыту тілі: қазақша/орысша

Оқу мерзімі: 4, 3, 2 жыл

Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар бакалавры

 

БББ сипаттамасы: «Психология» білім беру бағдарламасы психологиялық диагностикалау және кеңес беру дағдыларын меңгерген әлеуметтік және практикалық психология саласындағы мамандар даярлауға бағытталған.

 

Психолог білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, құқық, басқару саласында, халыққа әлеуметтік көмек көрсету, сонымен қатар қоғамдық және шаруашылық ұйымдарда, әкімшілік органдарда, ғылыми-зерттеу және жеке тұлғалар мен ұйымдарға психологиялық көмек беруші консалтингтік ұйымдарда қызмет жасайды.

 

Психология ББ бағдарламасының ерекшеліктері:

  • түрлі жас ерекшеліктегі топтардың психологиялық айырмашылықтарын білу;
  • жеке және топтық психологиялық кеңес беру негіздерін білу;
  • практикалық психолог жұмысының түрлі бағыттарының теориялық негіздерін білу;
  • психодиагностикалық құрал-саймандарды білу;
  • психологияда эксперимент жүргізудің практикалық дағдыларын игеру.

 

Шифр: 7M03102 ПСИХОЛОГИЯ (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Оқыту тілі: қазақша/орысша/ағылшынша

Оқу мерзімі: 2 жыл

Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

 

БББ сипаттамасы: білім беру бағдарламасы бойынша оқу білім алушылардың кәсіби біліктілігі аймағын кеңейтуге, ары қарай практикалық психолог қызметінің түрлі салаларында, мектепке дейінгі мекемелерде және мектептегі психолог қызметінде, мектеп психологынан бастап білім беру және мемлекеттік ұйымдардағы түрлі бөлімшелердегі қызметте, кеңес беру және психотерапия саласында, жеке практикасын жүргізуде, одан өзге ғылыми және педагогикалық қызметте кәсіби  өсу қабілеттерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Психолог білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, құқық, басқару саласында, халыққа әлеуметтік көмек көрсету, сонымен қатар қоғамдық және шаруашылық ұйымдарда, әкімшілік органдарда, ғылыми-зерттеу және жеке тұлғалар мен ұйымдарға психологиялық көмек беруші консалтингтік ұйымдарда қызмет жасайды.

 


 

Шифр: 7M03104 ПСИХОЛОГИЯ (бейіндік бағыт)

Оқыту тілі: қазақша/орысша/ағылшынша

Оқу мерзімі: 1 жыл

Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

 

БББ сипаттамасы:білім беру бағдарламасы бойынша оқу білім алушылардың кәсіби біліктілігі аймағын кеңейтуге, ары қарай практикалық психолог қызметінің түрлі салаларында, мектепке дейінгі мекемелерде және мектептегі психолог қызметінде, мектеп психологынан бастап білім беру және мемлекеттік ұйымдардағы түрлі бөлімшелердегі қызметте, кеңес беру және психотерапия саласында, жеке практикасын жүргізуде, одан өзге ғылыми және педагогикалық қызметте  кәсіби  өсу қабілеттерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

 

Психолог білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, құқық, басқару саласында, халыққа әлеуметтік көмек көрсету, сонымен қатар қоғамдық және шаруашылық ұйымдарда, әкімшілік органдарда, ғылыми-зерттеу және жеке тұлғалар мен ұйымдарға психологиялық көмек беруші консалтингтік ұйымдарда қызмет жасайды.

 


 

Шифр: 7M03108 Клиникалық психология (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Оқыту тілі: қазақшы/орысша/ағылшынша

Оқу мерзімі: 2 жыл

Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Клиникалық психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

 

БББ сипаттамасы:«Клиникалық психология» білім беру бағдарламасының мақсаты физикалық, психологиялық, әлеуметтік және рухани күйімен байланысты бейімделуі қиын және өзін жүзеге асыруда қиындық тудыратын адамдармен денсаулық сақтау, қолдау және қалпына келтіру мақсатында, оның ішінде, дағдарыс және төтенше жағдайларда психологиялық көмек қолын созу мақсатында психологиялық жұмыс жасау бойынша мамандар даярлау болып табылады.

 

Клиникалық психолог орта және жоғары оқу орындарында қызметін жүзеге асыра алады, іргелі және теориялық білімдер мен инновациялық технологияларды тиімді қолдана отырып денсаулық сақтау, білім беру және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде кешенді міндеттерді шешеді.

 


 

Шифр: 7M03107 Психологиялық кеңес беру (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Оқыту тілі: қазақша/орысша/ағылшынша

Оқу мерзімі: 2 жыл

Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Психологиялық кеңес беру» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

 

БББ сипаттамасы: «Психологиялық кеңес беру» білім беру бағдарламасы психологиялық кеңес берудің экзистенциалды психотерапия, психоанализ, дағдарыстық жағдай психологиясы, жарақаттан кейінгі стресстік бұзылыстар, отбасылық кеңес беру сияқты заманауи бағыттарындағы білімдер мен дағдыларды меңгерген және эмпирикалық мәліметтерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістерін қолдана отырып ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, оны ұйымдастыруға қабілетті психолог-мамандар даярлауға арналған.  

 

Психолог орта және жоғары оқу орындарында ғылыми-практикалық қызметті жүзеге асырады, одан өзге кәсіби бағдар және кәсіби білім беру орталықтарында, қалалық және республикалық жұмыспен қамту ортлықтарында, қоғамдық ойды зерттеу және саяси технологиялар орталығында, өндірістік кәсіпорындарда (персоналдармен жұмыс бойынша менеджер), спорттық ұйымдарда, құқық қорғау ұйымдарында, оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында жұмыс істейді.

 

Шифр: 8D03101 Психология

Оқыту тілі: қазақша/орысша/ағылшынша

Оқу мерзімі: 3 жыл

Бітіргеннен кейінгі академиялық дәрежесі: «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша философия (PhD) докторы

 

БББ сипаттамасы: диссертацияны сәтті қорғағаннан кейін (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін иеленген ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған ЖОО кейінгі оқу білім беру бағдарламасы.

 

Мансаптық келешегі: бағдарламаның әмбебаптығы мен спецификасы кәсіби психологиялық құзіреттіліктер аумағындағы ғылыми және практикалық білімдер мен дағдыларды синтездеу болып табылады. Ол қолданбалы психология саласындағы отандық және шетелдік озық теорияларға салыстырмалы талдау жасауға мүмкіндік беретін пәнді оқытудың академиялық бөлімі арқылы жүзеге асырылады. Осы секілді ғылыми және практикалық пәндердің байланысы докторанттардың тек ғылыми жетістіктер аумағында ғана емес заманауи практикалық психология мен психотерапия саласында да қажетті маман болуға мүмкіндік береді.

Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: