ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

«Психология» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы

Васько Татьяна Павловна

«Психология» кафедра меңгерушісі

(PhD) философия докторы

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2019 – 8D050300 – Психология мамандығы бойынша (PhD) философия докторы
 • 2016 – 2019 – «Туран» Университетінде Психология мамандығы бойынша докторантура
 • 2014 – 2016 – «Туран» Университетінде Психология мамандығы бойынша магистратура
 • 2000-2003 –«Престиж» академиясы. «Психолог. Психология пәнінің оқытушысы

Академиялық тәжірибе 

18 жыл

 

Академиялық емес тәжірибе 

30 жыл

 

Жүргізетін пәндер

Әлеуметтік психология, Психодиагностика, Девиантты жүріс-тұрыс психологиясы, Тұлғалық өсу тренингтері

 

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Университет 4.0. Цифрлық трансформация Халықаралық тағылымдама. (Беларусь, Минск) 2021 ж

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Suicides in Post-Soviet Kaza-khstan: Role of Age, Gender and Depression // «International Journal of Psychology» (Scopus) 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan.
 2. Students’ Critical thinking as an aspect of informational and psychological safety of a person // әлФараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы“Психология және әлеуметтану” сериясы. № 1 (60), 2017 ж. Алматы
 3. Informational and psychological security in intercultural dialogue // Man in India. (Scopus) Volume :97, Issue:25, 2017
 4.  Структурнофункциональная модель информационнопсихологической безопасности личности // 6 th  International conference Science and society – Methods and problems of practical application. 15 th  November 2018. Vancouver, Canada
 5. Digital Literacy and Professional Development of Psychology Students. // Opción Journal, 2018, vol. 34, Edición Especial Nro. 17
 6. Операционализация конструкта «Информационно-психологическая безопасность личности» Проблемы социальной психологии и социальной работы : XV Бүкілресейлік Парыгиндік ғылыми-тжірибелік конференция (халықаралық қатысумен). Санкт-Петербург : 17 сәуір  2020 ж.

Байланыстар

E-mail: t.vasko@turan-edu.kz

Хайруллин Гриф Тимурзагитович

«Психология» кафедрасының профессоры

Педагогика ғылымдарының доктор

Түйіндемені оқу

Білімі

Бирск мемлекеттік педагогикалық институты, аспирантура. Педагогика ғылымдарының докторы, педагогика профессоры. Ақпараттандыру, акмеологиялық ғылымдар, педагогикалық білім беру Халықаралық академиясының академигі

 

Академиялық тәжірибе 

Жалпы білім беру мектептерінің мұғалімі, директор, педагогикалық институт факультетінің деканы, оқытушы, университет  профессоры.

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: мектеп педагогикасы, ЖОО педагогикасы, жалпы психология.

 

Марапаттар мен жетістіктер 

ҚР және РФ Медальдары, ҚР білім берудің құрметті қызметкері, Татарстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазы

Ғылыми еңбектер тізімі

200 астам мақала жарияланған, брошюралар мен кітаптар

 

Байланыстар

Телефон: +7727-260-40-28

E-mail: g.khayrulin@turan-edu.kz

Сангилбаев Оспан Сейдуллаевич

«Психология» кафедрасының профессоры

Психология ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу

Білімі

Жоғары, физика мұғалімі

 

Академиялық тәжірибе 

45 жыл

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: «Психология тарихы», «Педагогикалық психология», «Денсаулық психологиясы»

Магистратура: «Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері», «Магистерлік зерттеу технологиясы»

Докторантура: «Психологияның өзекті мәселелері: отандық және шетелдік психологияға салыстырмалы талдау», «Тұлғаның психологиялық денсаулық мәселесі»

 

Марапаттар мен жетістіктер 

«Отличник военного строительства»; Обладатель юбилейных нагрудных знаков ВУЗов (Абай атындағы ҚазҰПУ, Дулати атындағы ТаразМУ); «ЖОО Ең үздік оқытушысы» ҚР БжҒМ гранты (2010); Психологилық Ғылымның Халықаралық Академиясының арнайы мүшесі Ресей; «Жаңа гуманитарлы білім беру» ҚР ПҒА Хабаршысы редколлоегия мүшесі.  «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының редколлегия мүшесі және «Қазіргі психология тарихы, «Интернет-психология», «Ұйымдастыру мінез-құлқының негіздері», «Әлеуметтік психология» кітаптарының ғылыми редакторы

 

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Ғылыми онлайн тағылымдама – UniBIT, София, Болгария

 

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми еңбектерінің тізімін ашу

 

Байланыстар

E-mail: o.sangylbayev@turan-edu.kz

Касымжанова Анаргуль Алиакпаровна

«Психология» кафедрасының профессоры

Психология ғылыми кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1988 – 1993 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,  Филолог, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
 • 1996 – 1998 – Қазақ мемлекеттік университеті, біліктілікті арттыру институты,  «Психология» мамандығы бойынша ғылыми тағылымдама
 • 1999 – 2002 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 19.00.01 – Жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология мамандығы бойынша аспирантура.
 • 2008 – 2010  Новосибирск қ.отбасылылық терапия институты. Психолог-кеңес беруші
 • 2019 – 2020 Карвасарский атындағы психотерапия және медициналық психология институты. 37.05.01 – Клиникалық (медициналық) психология мамандығы бойынша мамандану: когнитивті-жүріс-тұрыс психотерапиясы

Академиялық тәжірибе 

 • 2021 ж бастап – «Туран» Университеті «Психология» кафедрасының профессоры
 • 2016-2020 – «Туран» Университеті, «Психология» кафедрасының меңгерушісі
 • 2020-2021 – «Туран» университеті гуманитарлы-заң факультетінің деканы
 • 2011 – 2016 – Халықаралық бизнес университеті (UIB), журналистика және халықаралық қатынастар кафедрасының доценті
 • 2006 – 2011 – «Қайнар» Университеті, теориялық және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы
 • 1995 – 2000 – О.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, педагогика және  психология кафедрасының оқытушысы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін –«Sirius» дамыту орталығы,  директор, психологиялық кеңес беру, оқыту тренингтері
 • 2010 – 2018 –«Кайрос» психологиялық орталығы, директор, психологиялық кеңес беру, оқыту тренингтері
 • 2001 – СПИД күрес және профилактика республикалық орталығы, емдеу-профилактика бөлімінің психологы, жеке кеңес беру, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс
 • 2000 – Жезқазған университетіндегі психологиялық көмек қызметі, психолог-кеңес беруші

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Психологиядағы метематикалық және статистикалық өңдеу әдістері,  Медициналық психология, Жалпы психология

Докторантура: Психологиялық зерттеулердегі математико-статистикалық әдістер

 

Марапаттар мен жетістіктер 

ҚР БҒМ құрмет грамотасы 2020; «Туран» университеті ректорының грамотасы 2019

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Медициналық психология (с грифом РУМС), – Алматы: ун-т Туран, 2018. – 100 б.
 2. Басқару психологиясы ( Хайруллин Г.Т.бірлескен авторлық), Алматы: ун-т Туран. – 2020. – 352 б.
 3. Emotional health as an indicator of youthful wellbeing.// Opción, Año 36, Especial No.27(2020): 828-842 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. –Р. 828-842.
 4. Investigation of subjective risk assesment of miner work. //International Journal of Psychology, International Union of Psychological Science, Taylor & Francis (Routledge), 2016. – Т. 51. – Р. 802.
 5. Исследование матерей, воспитывающих детей с инвалидизирующим заболеванием (на примере детей с психическими заболеваниями).- Абай атындағы ҚазҰПУ. Психология сериясы. – №1 (62). – 2020. – 271-277.
 6. Особенности субъективной оценки эмоционального здоровья в юношеском возрасте.- Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысын Психология серияс. – №1 (62). – 2020. – 70-78.
 7. Проблема здоровья личности как предмет изучения зарубежной психологии.- ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. – Алматы, №1 (58).- 2019.- Б.87-93.
 8. Трудовые ценности как мотивирующие факторы трудовой деятельности сотрудниц фармацевтического предприятия.-Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы – «2 (127). – 2019. – Б. 130-138.
 9. Экспериментальное исследование отношения родителей детей с особыми образовательными потребностями к инклюзивному образованию. – Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №2. – 2019.
 10. Психологические методы отбора персонала в поликультурной среде. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №3 (70). – 2019. – Б. 34-41.
 11. О путях исследования контекста проявлений суицидального риска подростка. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Психология» сериясы. – №1 (54). 2018. – Б. 154-160.
 12. Парадокс глобализации: предрассудки и стереотипы. – ҚР ҰҒА Хабаршысы. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. – №2. – 2018. – Б. 181-189.
 13. Анализ результатов эмпирического исследования ценностных ориентаций персонала на примере строительной компании. – ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және социология сериясы. – №2 (61). – 2017. – Б.120-131.
 14. Исследование взаимосвязи типов темперамента и уровня стрессоустойчивости у студентов. –әл-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және Социология сериясы. – №1 (60). – 2017. – Б. 101-107.
 15. Теоретический анализ психологических исследований по проблеме копинг-стратегий. – МНПК “Эффективные пути модернизации”, Прага: Образование и наука, 10 Том. 2019. – Б. 65-72.
 16. Исследование вербальных и невербальных признаков лжи у детей младшего школьного возраста. -“Инновациялық даму жағдайында білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері» ХҒПК Алматы, 2019.
 17. Использование здоровьесберегающих технологий при формировании навыков управления стрессом. – «Инновациялық даму жағдайында білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері» ХҒПК Алматы, 2019.
 18. Теоретический анализ эмоционального выгорания профессиональной деятельности педагогов.- РНПКС “Креативная молодежь – путь к интеллектуальной державе”, 2019.

Байланыстар

E-mail: a.kassymzhanova@turan-edu.kz

Dyuplyakïn Evgenïy Borïsovïç

«Психология» кафедрасының профессоры

Медицина ғылымдарының кандидат

«Психология» әлеуметтік білім магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1998 – 2004 ж – Қазақстан медицина институты, факультет – жалпы медицина.
 • 2004 – 2005 ж – Қазақ медицина университетінде интернатура, мамандығы – психиатр-нарколог, психотерапевт.
 • 2018 – 2019 Қайнар академиясы – «Психология» мамандығы бойынша магистратура.

Академиялық тәжірибе 

17 ж.

 • 2005 – 2006 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-тәжірибелік орталығының (РСПТМПН) эпидемиологиялық және ұйымдастырушылық зерттеу бөлімінің ғылыми қызметкері, эндогендік және экзогендік бұзылулар бөлімінің дәрігер-ординаторы.
 • 2006 – 2008 ж Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері мен ұлттық орталығының ғылыми қызметкері (САӨСҰО) Ғылыми-техникалық бағдарламаны жүзеге асыру, психикалық және мінез-құлық бұзылыстарын анықтау үшін қала және облыс емханаларында науқастарды тексеру, емдеу бойынша әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және енгізу. пациенттердің бұл тобы (RSCPPN негізгі жұмысымен біріктіру).
 • 2007 – 2008 ж Клиникалық зерттеулер бөлімінің ғылыми қызметкері, Республикалық балаларды емдеу ғылыми-практикалық орталығының психотерапия бөлімінің дәрігер-ординаторы.
 • 2008 – 2010 ж Клиникалық психиатрия және психотерапия бөлімінің ғылыми қызметкері, Республикалық психотерапияны емдеу ғылыми-практикалық орталығының Аддиктивті жағдайлар және суицидология бөлімінің дәрігер-ординаторы.
  – оқытушы – ҚазҰМУ психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының ассистенті. С.Д. Асфендияров (комбинация).
  – оқытушы – Қазақстан-Ресей медицина университетінің психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының ассистенті.
 • 2018 – 2020 Каз.МУНО психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының доценті.

Академиялық емес тәжірибе 

23ж. Жоғары санатты дәрігер, психиатр-нарколог, психотерапевт, клиникалық психолог

 

Жүргізетін пәндер

Бакалавр дәрежесі: «Денсаулық психологиясы», «Инклюзивті білім берудегі психологиялық қолдау», «Медициналық психология».

Тағылымы мен академиялық мобильділік

 • 2006 жылдың 05 қаңтарынан 03 наурызына дейін – AGIUV жалпы психиатрияны жақсарту.
 • 09 желтоқсан 2006 жыл – біліктілікті арттыру «Невроздар және оларды емдеу туралы заманауи идеялар» RSPTSPPN.
 • 2007 жылдың 30 наурызы – «Балалар психиатриясының, психотерапиясының, наркологиясының және неврологиясының өзекті мәселелері» біліктілігін арттыру.
 • 2007 жылғы 27 сәуір – «Сот психиатрия және сот наркологиясы» біліктілігін арттыру.
 • 2007 жылғы 29 қазаннан 02 қарашаға дейін – «Сот психологиясы және сот наркологиясы» біліктілігін арттыру.
 • 2008 жылдың 03 қаңтарынан 04 наурызына дейін – АГИУВ наркологиясын жақсарту.
 • 2008 жылғы 19 мамырдан 20 маусымға дейін – «Төтенше жағдайларда психотерапевтік және медициналық-психологиялық көмекті ұйымдастыру және көрсету» біліктілігін арттыру.
 • 2010 жылғы 05 наурыздан 15 наурызға дейін – «Психиатриялық тәжірибедегі суицидтік жағдайлардың типологиясы, клиникасы және алдын алу» біліктілігін арттыру.
 • 2015 жылғы 27 тамыз – «Отбасылық медицина және алғашқы медициналық-санитарлық көмектің клиникалық мәселелері» шеберлік сыныбы.
 • 2015 жылғы 9-11 қазан – «Автогипноз тәжірибесі. CHC әдісі».
 • 2016 жылғы 3-5 маусым аралығында – «Витология» мамандығы бойынша біліктілігін арттыру.
 • 2017 жылғы 14-15 қаңтар – «Психологиялық кеңес беру. Мәселелерді шешу және мақсаттарға жету үшін психотехнология »IIP.
 • 2017 жылдың 27 – 28 қаңтары – «Субъективті шындық психотерапиясы» курсы бойынша біліктілікті арттыру. INP кодтарымен жұмыс істеудің негізгі бағыттары, әдістері және психотехнологиялары «IIP.
 • 2017 жылғы 27 наурыздан 22 сәуірге дейін – «Сот психиатрия мәселелерімен эндогендік, эндогендік-органикалық, экзогендік-органикалық психикалық және мінез-құлық бұзылыстары» циклі бойынша біліктілігін арттыру.
 • 2017 жылғы 7-14 мамыр – «NLP – практик» интенсивті тренингі. Жаттықтырушы Виктория Цесоните, Литва.
 • 2017 жылдың 27 тамызы – «NLP – Practitioner» 20 күндік оқыту семинарының толық курсы. Бірінші NLP орталығы.
 • 2017 жылғы 18-22 желтоқсан – «Ауыр және ұзақ мерзімді аурулардың стратегиялық полимодальды психотерапиясы» курсынан өту. Еуропалық психотерапия қауымдастығы. Азиялық психотерапия федерациясы. Дүниежүзілік психотерапия кеңесі. Бүкілресейлік кәсіби психотерапевтік лига.
 • 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап 2018 жылдың наурыз айына дейін «Эриксондық гипноз» тренингі. Hgts – Мәскеу орталығы.
 • 2018 жылғы 21 мамырдан 26 мамырға дейін – Біліктілікті арттыру «Суицидоз және дағдарыс жағдайларының негіздері: түзету әдістері» Каз.МУНО, Алматы.
 • 2018 жылғы 28 мамырдан 2 маусымға дейін – Үздіксіз білім беру «Суицидология негіздері. Автоагрессивті мінез-құлықтың алдын алу «Қаз.МҰНО, Алматы.
 • 2018 жылдың 01-03 маусым аралығында – Қайнар академиясында Практикалық психология фестивалі аясында біліктілікті арттыру курсы.
 • 2018 жылғы 14-15 шілде – 16 сағат көлемінде «Топтық талдауға кіріспе» психотерапиялық тренингі.
 • 2018 жылғы 16-28 шілде аралығында – «Клиникалық тәжірибедегі психотерапия әдістері» біліктілігін арттыру. Қазақ үздіксіз білім беру медициналық университеті Алматы.
 • 2018 жылғы 11 қыркүйек пен 18 қараша аралығында «NLP – МАСТЕР ИНТЕНСИВТІ». NLP – МАСТЕР біліктілігі берілді. NLP жоғары мектебі.
 • 25-26 қыркүйек 2018 ж. Coacheng дипломын сертификаттау.
 • 2018 жылғы 13-16 желтоқсан «Эриксондық гипноз» қарқынды тренингі. NLP жоғары мектебі.
 • 2019 жылғы 11 желтоқсаннан 13 желтоқсанға дейін «Psi-Expert» конференциясының қатысушысы. Практикалық психология институты, Киев.
 • 2020 жылғы 25-26 наурыз «Тиімді MAC-коучинг» курсы. Практикалық психология институты, Киев.
 • 2020 «Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушылармен (агрессорлармен) күресу стратегиясы» Білім беру бағдарламасының қатысушысы.
 • 2020 жылғы 20 шілдеден 15 тамызға дейін «Сексологияның өзекті мәселелері» циклі бойынша біліктілікті арттыру. «Үздік» қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы.
 • 2020 жылғы 17 тамыздан 14 қыркүйекке дейін «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық ауруларының жалпы заңдылықтары» циклі бойынша біліктілікті арттыру. «Үздік» қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы.
 • 2020 жылғы 24 тамыздан 05 қыркүйекке дейін «Медициналық білім беру әдістемесі» циклі бойынша біліктілікті арттыру. Халықаралық жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты, Алматы
 • 2020 жылғы 02 қарашадан 28 қарашаға дейін «Медициналық психология: клиникалық және патопсихологиялық диагностика» циклі бойынша біліктілікті арттыру. «Үздік» қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы.
 • 2020 Коучинг және психология, өмірлік модульдер және бизнес модульдері 864 сағат. Халықаралық Сократиялық коучинг университеті.

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Транзишиондық интоксикация және эндогенді психоздар туралы. 15-ші Халықаралық практикалық конференция материалдары, 22-30 мамыр, 2019 ж., Прага, Чехия, 15-19 бб.
 2. Алкоголизммен ауыратын науқастарда мазасыздықтың бұзылуын бағалау және бақылау. Халықаралық қатысумен «Психиатрияның өзекті мәселелері: интеграция, инновация, модерация» ғылыми-практикалық конференциясы (30.05.2019 Ташкент, Өзбекстан), б.15
 3. Медициналық -санитарлық алғашқы емделушілердегі депрессиялық бұзылулардың алдын алу. «Салауатты өмір салтын қалыптастырудың өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2015. – No 4. – С. 106-107.
 4. Алғашқы медициналық -санитарлық көмектің тиімді қызметін жетілдіру мәселесі бойынша. Қазақ ұлттық медицина университетінің хабаршысы: «Университет күндері» аясындағы ғылыми -практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2015. – No 3. – С. 70
 5. Депрессиялық бұзылыстары бар алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін науқастардың әлеуметтік-демографиялық сипаттамасы. ҚР психиатр, психотерапевт, нарколог және медициналық психологтардың 3 -ші конгресінің материалдары. – Алматы, 2016 .– С. 27-30.
 6. Алматыдағы психикалық денсаулық орталығының амбулаторлық емделушілері арасындағы мазасыздық пен депрессиялық бұзылулар. 2-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары: Пәнаралық зерттеулер, Гамбург, Германия, (No40), 26-28.01.2021, б.512-521, ISBN: 978-3-512-31217-5
 7. Алматыдағы психикалық денсаулық орталығының амбулаторлық емделушілері арасындағы обсессивті-компульсивті бұзылулар. 7-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы: Әлеуметтік кризис жағдайындағы ғылыми көкжиек, Токио, Жапония, Оцуки баспасөзі, 6-8.02.2021, с. 800-807, ISBN: 978-4-272-00922-0
 8. Қант диабеті кезіндегі COVID-мен байланысты депрессиялық бұзылулар. Бірінші Еуразиялық конференцияның тезистері: Коронавирустық пандемия және критикалық инфрақұрылым, Тбилиси, Грузия, 28-30.11.2020, б. 53-55, AIJR Publisher шығарған, Dhaurahra, Balrampur India 271604, ISBN: 978-81-947843-0-2 (электронды кітап), DOI: https: //www.doi.org/10.21467/ рефераттар.102
 1. Мазасыздық пен депрессия деңгейінің жоғарылауы COVID-19 кезінде медицина қызметкерлерінің тиімділігін төмендету факторы ретінде. Бірінші Еуразиялық конференцияның тезистері: Коронавирустық пандемия және критикалық инфрақұрылым, Тбилиси, Грузия, 28-30.11.2020, б. 41-44, AIJR Publisher шығарған, Dhaurahra, Balrampur India 271604, ISBN: 978-81-947843-0-2 (электронды кітап), DOI: https: //www.doi.org/10.21467/ рефераттар.102
 1. Нашақорлық (нашақорлық, уытқұмарлық). Емдеудің негізгі принциптері. Оқулық. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, Алматы 2019 ж
 2. Жалпы психогигиена және психопрофилактика. Оқулық. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, Алматы 2019 ж

Байланыстар

E-mail: e.duplyakin@turan-edu.kz

Зулфикарова Эльвира Талгатовна

«Психология» кафедрасының профессоры

PhD докторы

Медицина ғылымының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1992-1998 ж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы
  «Емдеу ісі» факультеті, дәрігер
  мамандығы: «психиатр-нарколог дәрігер, психотерапевт»
 • 2001-2004 ж. Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
  Мамандық шифры: 14.00.33 – қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау.  PhD докторы, мед.ғ.к.
  мамандығы « Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау, «Психиатрия»
 • 2018 ж қазіргі уақытқа дейін- Alma U докторантураның 3 жылы

Академиялық тәжірибе 

 • 2017 маусым -2018 сәуір –Алматы қаласы «Психикалық денсаулық орталығы» ақпараттық-аналитикалық орталықтың жетекшісі, психосоматикалық бұзылыстар бөлімінің меңгерушісі
 • 2018 ж.сәуір 2019 ж сәуір –КазМУНО психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының доценті
 • 2019 ж сәуір .-2020 ж қыркүйек  – КазМУНО психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының профессоры
 • 2020 ж.қыркүйек- осы уақытқа дейін – АГИУВ психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының меңгерушісі
 • 2021 ж.қыркүйектен бастап – «Туран» университеті, Психология кафедрасының профессоры

Академиялық емес тәжірибе 

21 жыл. психиатр-нарколог дәрігер, психотерапевт, клиникалық психолог.

 

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Дот – «Психофизиология және психогигиена»

Магистратура: Клиникалық психология – «Клиникалық психология негіздері», «Тұлға бұзылыстарының психологиялық  моделі»

Психология – «Дағдарыс жағдайындағы психология және жарақаттан стрестен бұзылыстар.

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 • «Внутренний аудит систем менеджмента качества» біліктілікті арттыру Шымкент 2008 ж
 • 2010 ж. «Психосоматические расстройства» мақырыптық жетілдіру. Шымкент қаласы, 108 сағат.
 • 2011 ж. Мәскеу. « Гештальт-терапия» білім беру бағдарламасы
 • 2011 ж..И. П. Павлов атындағы СПБММУ, «Междисциплинарный подход и вопросы эрготерапии в реабилитации инсультных больных» тақырыптық жетілдіру 108 сағат
 • 2011 ж. University of Nebraska-Lincolnand SKSPA, тақырыптық жетілдіру «Внедрение кредитных технологий обучения в медицинскую и фармацевтическуюдеятельность» 54 сағат
 • 2012 ж. АГИУВ, Алматы, «Преподаватель медицинских организаций образования и науки» біліктілікті арттыру 162 сағат
 • 2012 ж. Астана, «Организация деятельности инсультных центров» біліктілікті арттыру 54 сағат
 • 2012 ж. РЦРЗ МЗ ҚР, Астана, «Менеджмент здравоохранения» тақырыптық жетілдіру 108 сағат
 • 2012 ж. РЦРЗ МЗ ҚР  Астана, «Обзор вопросов и методов оценки медицинских технологий» тақырыптық жетілдіру 162 сағат
 • 2012 ж. Ресей, Мәскеу. «Методы и средства оптимизации аудита систем менеджмента на основе международного стандарта ISO 19011-2011» семинар 54 с
 • 2012 ж. Түркия, Анталия, Международный симпозиум «Нейропатическая боль», «Нейропатическая боль в психиатрии» секторы
 • 2013 ж. ЮКГФА, Шымкент, Thomson Reuters для научных исследований семинары
 • 2013 ж., Астана, РЦРЗ МЗ РК, «Внедрение доказательной медицины в учебный процесс» тақырыптық жетілдіру
 • 2013 ж. Германия, Мюнхен, Certificate of Attendanse «Новейшая терапия рассеянного склероза»
 • 2014 ж., Чехия, Прага,  Карлов Университеті, практикалық курс «Course of Neurootology» 54 сағат
 • 2014 ж. Астана, УКЦ , цикл «Независимая экспертиза» 216 сағат
 • 2014 ж. Алматы , АГИУВ ,« Избранные вопросы психотерапии и медицинской психологии» тақырыптық жетілдіру 108 сағат
 • 2015 ж. Астана, Назарбаев университеті, «Personalized Medicine and global health» 54 сағат
 • 2015 ж. Астана, үздіксіз білім беру институты «Современные проблемы управления здравоохранением» семинары 216 сағат
 • 2016 ж. Надлежащая клиническая практика, 16 ЗЕ. НЦЭЛС, Алматы
 • 2016 ж. Структура IV и  V модулей регистрационного досье: данные доклинических и клинических исследований лекарственных средств. Требования к оценке IV и  V модулей регистрационного досье. Инспекция клинических исследований. НЦЭЛС,  Алматы
 • 2017 ж. Университет Солбридж, Южная Корея «Agile Menedgment. Time to decision, Time to market  and Time to delivery» (Сектор «Гибкий менеджмент в управлении здравоохранением»)  54сағат
 • 2018 ж. «Методы психотерапии в клинической практике» 108 сағат, КазМуно  Алматы, 28.07.2018 ж
 • 2020 ж. Позитивная психотерапия  в консультировании. 72 сағат. Онлайн школа практической психологии, 01.06.2020 ж.
 • 2020 ж Психокоррекция ожирения и избыточного веса. 72 сағат. Онлайн школа практической психологии. 20.01.2020 ж.
 • 2019 ж. Методология преподования в медицине. 108 сағат. Центр переподготовки и повышения квалификации «Best», 15.07.2019 ж.
 • 2020 ж. Актуальные вопросы сексологии. 216 сағат. Центр переподготовки и повышения квалификации «Best», 15.08.2020 ж.
 • 2019 ж. Медицинская психология: клинико-патопсихологическая диагностика. 108 сағат. Центр переподготовки и повышения квалификации «Best», 25.12.2019 ж.
 • 2020 ж. Общие закономерности течения психических заболеваний детско-подросткового возраста. 216 сағат. Центр переподготовки и повышения квалификации «Best», 14.09.2020 ж.
 • 2020 ж. Методология медицинского образования. 108 сағат. Международный институт последипломного образования. 25.09.2020 ж.
 • 2019 ж. Профилактика суицидального поведения в детско-подростковом возрасте. 108 сағат. Международная прогрессивная академия. 14.12.2019 ж.
 • 2019 ж. Организация экспертной деятельности в здравоохранении: независимая экспертиза. 216 сағат. Казахстанский медицинский университет ВШОЗ. 28.08.2019 ж.
 • 2020 ж. Медицинская психология: клинико-патопсихологическая диагностика. 108 сағат. Центр переподготовки и повышения квалификации «Best»,28.11.2020 ж
 • 2020 ж. Дистанционные образовательные технологии в высшем образовании. 72 сағат, «Tabia consult», 21.08-05.09.2020 ж.
 • 2020 ж. Коучинг и психология, Лайф-модули и бизнес-модули, 864 сағат, Международный сократовский университет коучинга. 24.03.2020 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Комплаентность к терапии в зависимости от личностных особенностей больных эпилепсией. ЮКГМА Хабаршысы, № 3(87) 2019 г., том 4, Б. 136-141.
 2. Тревожные расстройства при эпилепсии и их коррекция. ЮКГФА Вестник том-1,Шымкент 2017ж.
 3. Оценка и мониторирование тревожных расстройств у больных алкоголизмом. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психиатрии: интеграция, инновация, модеризация» с международным участием (30.05.2019 Ташкент, Өзбекістан), С.15.
 4. Analysis of development primary and repeated ischemic stroke. National Journal of Neurology (Scientific-practical journal) №2(8) 2016ж.
 5. Analysis of development primary and repeated ischemic stroke. National Journal of Neurology (Scientific-practical journal) №2(9) 2016ж.
 6. About tranzishional intoxication and endogenous psychoses. 15 ХҒПК материалдары, 22-30 мамыр 2019 ж., Прага, Чехия, Б. 15-19.
 7. Оценка и мониторирование тревожных расстройств у больных алкоголизмом. «Актуальные вопросы психиатрии: интеграция, инновация, модернизация» с международным участием (30.05.2019) ғылыми-практикалық конференция. Ташкент, Өзбекістан), Б 15.
 8. Психообразование при психических расстройствах. Interconf, Scientific publishing Center, Challenges in science of novaday,May 26-28 2020, Proceeding of the 4 international scientific and practical conference, Washington, USA, C. 294-301, ISBN: 979-1-293-10109-3.
 9. Тревожные и депрессивные расстройства среди амбулаторных пациентов центра психического здоровья города Алматы. Proceeding of the 2nd international Scientific and Practical conference: Interdisciplinary research, Hamburg, Germany, (№40), 26-28.01.2021,p.512-521, ISBN: 978-3-512-31217-5
 10. Обсессивно-компульсивные расстройства среди амбулаторных пациентов центра психического здоровья города Алматы. Proceeding of the 7nd international Scientific and Practical conference:Scientific horizon in the context of social crizez,Tokyo, Japan, Otsuki press,6-8.02.2021, p. 800-807,ISBN: 978-4-272-00922-0
 11. Преципитирующие факторы депрессии во время пандемии COVID-19. Proceeding of the 10nd international Scientific and Practical conference: Science and Pracyice, Implementation to modern society, Manchester, Great Britain, (№59), 4-5.06.2021, p. 523-530, ISBN: 978-0-216-01072-7.
 12. Ковид-ассоциированные панические расстройства у пациентов коронавирусного профиля. Abstracts of the first Eurazian Conference: The coronavirus pandemic and criticalist infrastructure, Tbilisi, Georgia, 28-30.11.2020, p. 41-44, Published by AIJR Publisher, Dhaurahra,Balrampur India 271604,ISBN: 978-81-947843-0-2(eBook),DOI:https://www.doi.org/10.21467/abstracts.102.
 13. Increazed levels of anxiety and depression as a factor of reduced efficiency of medical workers during the COVID-19. Abstracts of the first Eurazian Conference: The coronavirus pandemic and criticalist infrastructure, Tbilisi, Georgia, 28-30.11.2020, p. 62-64, Published by AIJR Publisher, Dhaurahra,Balrampur India 271604,ISBN: 978-81-947843-0-2(eBook),DOI:https://www.doi.org/10.21467/abstracts.102.
 14. COVID-associated depressive disorders in diabetes\ mellitys. Abstracts of the first Eurazian Conference: The coronavirus pandemic and criticalist infrastructure, Tbilisi, Georgia, 28-30.11.2020, p. 53-55, Published by AIJR Publisher, Dhaurahra,Balrampur India 271604, ISBN: 978-81-947843-0-2(eBook), DOI:https://www.doi.org/10.21467/abstracts.102.
 15. Диагнастические и лечебные алгoритмы в неврологии. Руководство для врачей. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der с торговой маркой Omnscriptum GmbH & Co. KG Heinnch Böcking – Str. 6-8,66121 Saarbrüсken, Deutschland / Германия Еmail / электронная   почта: info@lap – publishing.com Herstellung: siehe letzte Seite / ISBN: 978-3-659-44732-7 Б.1-173.
 16. Наркотическая зависимость(наркомании, токсикомании). Основные принципы лечения. Оқу құралы. Қазақ медициналық университеті үздіксіз білім беру. Алматы 2019 ж., 56 бет.
 17. Общая психогигиена и психопрофилактика. Оқу құралы. Оқу құралы. Қазақ медициналық университеті үздіксіз білім беру. Алматы 2019 ж., 56 бет.

Байланыстар

Телефон: +7727-260-40-28

E-mail: e.zulfikarova@turan-edu.kz

Исламгулова Светлана Константиновна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Педагогика ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу

Білімі

Абай атындағы ҚазПИ. 1977 ж. Химия және биология мұғалімі

 

Академиялық тәжірибе 

 • 2000–2006 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, инновациялық эколого-білім беру орталығы директорының орынбасары
 • 2010 ж. бастап –«Туран» университетінің «Психология» кафедрасының доценті
 • 2010–2018 жж. «Туран» университетінде проректор

Академиялық емес тәжірибе 

 • 1992 ж дейін. – Алматы қаласындағы № 36 орта мектепте химия мұғалімі, директордың орынбасары
 • 1992–2006 жж. – гимназия № 25 Алматы қаласы: директор
 • 1997–2006 – лектор РИПКПКСО
 • 2006–2010 жж. – Біліктілікті арттыру және білім беру жүйесіндегі кадрларды қайта даярлау институты. Алматы қаласы: директор
 • 1999–2016 жж. – «Творческая педагогика» Ғылыми-әдістемелік журнал: бас редактор

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: басқару іс-әрекетінің негіздері, адам ресурстарын басқару психологиясы

 

Марапаттар мен жетістіктер 

 • ҚР Президентінің алғыс хаты. БжҒМ, Алматы,
 • ҚР білім беру саласының үздігі. 1994 ж.
 • «Ы. Алтынсарин» төс белгісі, 2005 ж.
 • «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» төс белгісі, 2012 ж.
 • «Почетный работник образования Республики Казахстан» төс белгісі, 2017 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Диагностический комплекс оценки качества образовательной деятельности инновационной школы. Педагогические инновации    как условие    повышения   качества  образования: ! Халықаралық педагогикалық оқулар материалдары.
 2. Методическая служба в школе и аттестация учителей. Оқу-әдістемелік құрал. –Творческая педагогика, 2016.
 3. Бизнес-инкубатор университета «ТУРАН» – проекция в будущее. Предпринимательский университет как современная форма взаимодействия власти, бизнеса, образования и науки. ХКмМатериалдары 24 қараша 2016 ж.
 4. Формирование университета предпринимательского типа как условие построения общества всеобщего труда. Предпринимательский университет как современная форма взаимодействия власти, бизнеса, образования и науки. ХК материалдары, 24 қараша 2016 ж. (бірлескен авторлық)
 5. Educational management: Textbook (2.1, 2.4, 2.5 бөлімдер). Approved by the Ministry of Education and Science, Republican scientific and practical center “Textbook” Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2017.
 6. Зависимость профессиональных достижений в продажах от уровня эмоционального интеллекта. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: VII ХҒПК материалдары (04 сәуір 2018 ж.) – Алматы: Университет «Туран» (бірлескен авторлық).
 7. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и мотивационной направленности сотрудников сферы прямых продаж с различными показателями эффективности. SCIENCE AND EDUCATION LTD Materials of the XIII International scientific and practical Conference Cutting-edge science – 2018 , April 30 – May 7, 2018 Pedagogical sciences. Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. : Sheffield. Science and education LTD -92 p. (бірлескен авторлық).
 8. Исследование влияния стрессоустойчивости на адаптацию новых сотрудников компании. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: IX ХҒПК материалдары. (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: Университет «Туран», 2020. –568 б. (бірлескен авторлық).
 9. Влияние организационных факторов на возникновение эмоционального выгорания преподавателей на фоне дистанционного образования. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: X ХҒПК материалдары. (28 сәуір 2021 ж.) – Алматы: Университет «Туран», 2021. – 372 б. (бірлескен авторлық).
 10. Самооценка и её влияние на карьерный рост. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: X  ХҒПК материалдары. (28 сәуір 2021 ж.) – Алматы: Университет «Туран», 2021. – 372 б. (бірлескен авторлық).

Байланыстар

E-mail: s.islamgulova@turan-edu.kz

Хананян Анаит Аркадьевна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2013 – 2016 – Аналитикалық психологияның Халықаралық ассоциациясы, Аналитикалық психологтардың сертификатталған мүшесі. Швейцария, Цюрих
 • 1982 – 1986 – КСРО педагогикалық ғылымдар Академиясы жанындағы жалпы және педагогикалық психология бойынша аспирантура. Мәскеу. В.В. Давыдов, Р.Г. Михайлов, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, М.Ш. Мамардашвилидің жетекшілігімен.
 • 1991 – «Особенности процесса восприятия при усвоении понятий (на примере геометрических понятий)» тақырыбында кандидаттық диссертация. 19.00.07 — Педагогикалық психология мамандығы, ғылыми жетекші — психол.ғд., Миракян А.И.
 • 1978 – 1983 – Ереван мемлекеттік университеті, Психолог

Академиялық тәжірибе 

 • 1992 -2003 – БҰҰ бағдарламасы бойынша Екінші дүниежүзілік соғыс және одан кейінгі соғыс құрбандарымен аналитикалық психотерапия
 • 2015 ж бастап қазіргі уақытқа дейін «Туран» университеті, Психология кафедрасының доценті
 • 2014-2016 – ООД СПбГУП АФ кафедра доценті
 • 2012 ж бастап қазіргі уақытқа дейін Абай атындағы ҚазҰПУ арнайы педагогика кафедрасының аға оқытушысы
 • 2005 — 2012 – Абай атындағы ҚазҰПУ жалпы және қолданбалы психология кафедрасының доценті
 • 2005 — 2006 – «Бөбек» магистратура университетінің доценті
 • 2003 — 2004 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті
 • 2003 – 2005гг -«Кайнар» университеті психология және педагогика кафедрасының доценті
 • 1991 – 1992 – неміс психотерапевті графиния Мария Гиппустың жеке шақыртуымен Германияда Тоодмос-Рюттеде Аналитикалық Психология орталығында жарты жылдық тағылымдамадан өттім .

Академиялық емес тәжірибе 

 • 1992 жылдан бастап – аналитикалық психология бойынша жеке тәжірибе

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Тұлға психологиясына кіріспе, Индивидуалды психотерапия, Психологиялық кеңес беру негіздері, Ерік психологиясы

Докторантура: Юнгиандық талдау, Психоаналитикалық психотерапия, Экзистенциалды талдау, Экзистенциалды кеңес беру

 

Марапаттар мен жетістіктер 

 • IAAP Individual Member (Киото, Жапония, 2016)Аналитикалық Психология Халықаралық Ассоциациясының жеке мүшесі

Ғылыми еңбектер тізімі

 • Ғылыми журналдар мен жинақтарға 30 дан астам басылым, оның ішінде:
 • “Acceptance of a Partner’s Shadow as a step on the way of individuation” – IAAP в Киото, Жанпония 2016 халықаралық конгрестің материалдары
 • Психологические механизмы и проблемы формирования идентичности. «Культура, наука и образование во благо общества» Халықаралық ғылыми-практиалық конференция жинағы. Алматы, 2017
 • Миссия психологической службы в вузе. Халықаралық конференция: “Аутодеструктивное поведение среди подростков. Пути и перспективы превентивной коррекции” Алматы, 2012

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: a.khananyan@turan-edu.kz

Аманова Индира Камбарбековна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология ғылымының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1992 – 1996 – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Психология мамандығы, бойынша бакалавриат)
 • 1996 – 1998 – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Психология мамандығы, ЖОО оқытшусы (магистратура)
 • 1999 – 2001 – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Психология мамандығығы, 19.00.01 – Жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология (аспирантура)
 • 2004 – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 19.00.01 – Жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғау

Академиялық тәжірибе 

 • 2021 жылдан бастап «Туран» Университетінде «Психология» кафедрасының серіктес профессоры
 • 2016-2021 – «Туран» Университетінің «Психология» кафедрасының доценті
 • 2006 – 2016 – Абай атындағы ҚазҰПУ, «Жалпы және қолданбалы психология» кафедрасының доценті
 • 1998 – 2005 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ассистент,  «Жалпы психология» кафедрасының аға оқытушысы, доценттің м.а. “Этникалық және педагогикалық психология” кафедрасының доценті

Академиялық емес тәжірибе

 • 1996-1998 – Ы. Алтынсарин атындағы КазИПО кіші ғылыми қызметкер

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Психология, Сенсорлы-перцептивті процесстер психологиясы, Отбасы және неке психологиясы, Келіссөздер жүргізу психологиясы, Эмоционалды қажу және стресске тұрақтылық психологиясы.

Магистратура: – Этнопсихологияның заманауи мәселелері

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

2013 жылы Ұлыбританияда ағылшын тілін меңгеру үшін біліктілікті арттыру курсы бойынша 10-күндік тағылымдама

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Psychology оқулығы. ҚР БжҒМ ұсынылған. Алматы: «ҚР ЖОО Ассоциациясы» баспа орталығы. 2 – 270 б. 17 б.т.
 2. «Психологиялық кеңес беру негіздері» оқу құралы. 2017 ж., Алматы: «Тұран» университеті,  176 б.  11 б.т.
 3. Келіссөз процесі және конфликтология психологиясы» оқу-әдістелік құрал. Тұран, 2020 ж
 4. Теоретический обзор проблемы жизнестойкости в психологической науке /Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. №1 2020 ж. 0,5 б.т. Белецкой К.Бірлескен авторлық
 5. Анализ исследований проблем семьи и брака в психологической науке / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. №1. 2020 ж. Б.114-119 0,5 б.т. Абдуллаева А. Бірлескен авторлық
 6. Қазіргі студенттердің өзін-өзі жүзеге асыруы шартындағы тұлғалық өсу тренингінің рөлі / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. №2. 2020 ж. Б.182-188. 0.5 б.т. Кудушева Н.А. Бірлескен авторлық
 7. СТУДЕНТ- ПСИХОЛОГТАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ӨЗІНДІК ТИІМДІЛІГІНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. №4. 2020 ж. Б.114-119. 0.5 б.т. Кудушева Н.А. Бірлескен авторлық
 8. ЖОО  СТУДЕНТТЕРІНІҢ ӨЗІНДІК ТИІМДІЛІГІ: СИПАТТАМАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ / әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. Том 76 № 1 (2021). 5 б.т. Кудушева Н.А. Бірлескен авторлық
 9. Копингтік мінез-құлық тұлғаның өзін-өзі танытуының механизмі ретінде Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы.  №4 2019 ж. б.. 114-119 б.т. Сабирова Ж.Н.Бірлескен авторлық
 10. Теоретический анализ исследований проблемы самооценки в психологической науке / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №4 2019 ж. Б.56-61. 0,45 б.т. Белецко К.А. Бірлескен авторлық
 11. Особенности социальнопсихологической адаптации детей с ограниченными возможностями/ Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №3. 2019 ж. Б.114-119. 0,45 б.т. Сабирова Ж.Н. Бірлескен авторлық
 12. Тұлғаның өзін-өзі  жүзеге асыруын зерттеудің әдіснамалық мәселелері / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №1 2019 ж. 0,45.б.т. Кудушева Н.А. Бірлескен авторлық
 13. Психология ғылымындағы эксперименттік зерттеулердің экологиялық валидтілігін арттырудың жолдары / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №4(49), 2016   Б. 19-24. 0,45 б.т. Сейітнұр Ж.Бірлескен авторлық
 14. Жастардың отбасылық өмірге дайындығын эмпирикалық зерттеу «АДАМЗАТТЫҢ ҒАЛАМДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДЕ ҰЛТТЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ РӨЛІ» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 21 сәуір. 2021 ж. 0,5 б.т. Досмагамбет М.Бірлескен авторлық
 15. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ / Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 мамыр 2020 ж. Алматы: «Туран» Университеті. 165-170 Б.0,45 б.т. Белецко К.Бірлескен авторлық
 16. ПРОБЛЕМА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 мамыр 2020 ж. Алматы: «Туран» Университеті. 211-216 Б. 0,45 б.т. Давлятов С. Бірлескен авторлық.
 17. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ / Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 мамыр 2020 ж. Алматы: «Туран» Университеті. 217-224 Б. 0,45 б.т. Давлятов С.Бірлескен авторлық
 18. ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕСС У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН / Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 мамыр 2020 ж. Алматы: «Туран» Университеті. 341-348Б. 0,45 б.т. Кемпель Н.Бірлескен авторлық.
 19. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР / Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 мамыр 2020 ж. Алматы: «Туран» Университеті. 341-348Б. 0,45 б.т. Кемпель Н.Бірлескен авторлық.
 20. Семья как объект психологической науки //Жас Туран  2020 ж. 28 сәуір 2020 ж. 0,5 б.т. Абдуллаева А.Бірлескен авторлық
 21. ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ / Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 28 сәуір. 2020 ж..
 22. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ / Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 28 сәуір 2021 ж. Алматы: «Туран» Университеті. 0,5 б.т. Бородин С. Және т.б. Бірлескен авторлық
 23. Қазіргі психологиядағы  тұлғаның өзін-өзі танытуын зерттеу әдістері /  «Өмір сапасын жоғарлату контексіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім беру» ІІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. «Туран» Университеті. 12 желтоқсан 2018 ж. 0,5 б.т.
 24. Психолого-педагогические проблемы организации дистанционного обучения в вузе /«SCIENTIFIC HORIZONS – 2016» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. 22-27 б. 30 қазан-7 қараша Ұлыбритания. Шеффилд қаласы. 0,4 б.т.
 25. Особенности самоактуализации личности в различных профессиях / /«SCIENTIFIC HORIZONS – 2016» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары.
 26. Өзін-өзі бағалау тұлға ақыл-ойын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде «PERSPEKTYWICZNE OPRACOVANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI – 2016» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Польша. 7-15 қыркүйек 2016 ж.  25-31 б. 0,4 б.т.
 27. Формирование этнокультурной идентичсности у студентов в условиях глобализации. “THE EUROPE AND THE TURKIC WORLD: SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY” халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Турция, Сиде қаласы. 15-16 маусым 2016 ж. .424-431 Б. 0,4 б.т.
 28. К проблеме психологического сопровождения профессионального становления студентов вуза / «SCIENTIFIC HORIZONS – 2016» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 30 наурыз – 7 сәуір 2016 ж. Ұлыбритания. Шеффилд қаласы. 54-60 б. 0,4 б.т.
 29. Тұлғаның этномәдени қоғамда өзін-өзі танытуы мәселесі/ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Болграия, София қаласы. 15-22 наурыз 2016 ж. 91-93 б. 0,35  б.т.
 30. Самоактуализация личности студента как субъекта этнической культуры
  VEDA A TECHNOLOGY KROK DO BUDOUCNOSTI: Materiály vi mezinárodni vědecko-praktická konference, 22.02.2016–28.02.2016. Dil.30. Psychologie a sociоlogie. – Praha: Publishing House „Education and Science“ s.r.o, 2016. – P. 55-60. 0,5 .

Байланыстар

Телефон: +7-727-2604028

E-mail: i.amanova@turan-edu.kz

Хон Наталья Николаевна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология саласындағы PhD докторы

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1998-2000 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, психология магистрі
 • 1992-1997 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Психология бакалавры
 • 2005-2006 Maximazing Human Capital, Thunderbird International School of Management
 • 2006 – 2009 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,  Психология саласындағы PhD докторы

Академиялық емес тәжірибе 

 • Халықаралық компанияларда персоаналдарды басқаруда  20 жылдық тәжірибе, лидерлік және басқару дағдылары бойынша сертификатталған тренер

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Психологиядағы статистикалық әдістер

Магистратура: Психологиядағы замануи статистика

 

Марапаттар мен жетістіктер 

ҚР Бас прокуратурасының естелік медальі 2016

Ғылыми еңбектер тізімі

 • IT-technologies for Emotional Intelligence Development in Russia and Kazakhstan .-International Journal of Psychology, Volume 51. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan.- P. 248(co-authors)
 • Creative Technologies of Emotional Competencies Development in Kazakhstan .-International Journal of Psychology, Volume 51. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan.- P. 248 (co-authors)
 • From Religious Fanatic to Maturity in Faith: Cross-Confessional Tolerance as a Way to Understand Emotional Components of Others.// Procedia – Social and BehavioralSciences, 2015.-P. 260-264. (Co-author)
 • Emotional Intelligence of a Coach as a Factor of Coach-Student Interaction.// Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015.-P. 265-270 (Co-authors)
 • Peculiarities of Comprehending the Subjective Well- Being by Student with High and Low Level of Emotional Intelligence.// International Science IndexInternational Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering Vol:8 No: 2, 2014,P. 621-624 (co-authors)
 • Problem Solving Design for Emotional Intelligence Training of Middle Managers.// Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015.- (Co-author)http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.71
 • Role of emotional intelligence in career development.//Law, economy and management in modern ambience. Book of abstracts. Belgrade, Serbia,2017.-P.31-32.
 • Гуманитарные технологии и эмоциональный интеллект преподавателя вуза//. «Роль медиакультуры в повышении интеллектуального потенциала Казахстана» ХҒПК материалдары.9 қараша 2012.-Б.196-198. (бірлескен авторлық)
 • Диагностика и развитие эмоционального интеллекта преподавателя вуза. Монография. Алматы: Қазақ университеті,2016.-182 с. (бірлескен авторлық)
 • Эмоциональный интеллект тренера и преподавателя физвоспитания.// ICEESS 2015 June 26-27 Tianjin, China
 • Проект подготовки спортивных психологов в рамках международной магистерской программы двух дипломов.// «РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» XI спорт психологиясы және дене шынықтыру бойынша Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдары. -М.,3-4 маусым 2015 ж.-С.309-312.
 • Стратегия подготовки спортивных психологов в условиях международной интеграции высшей школы.// Спорт психологы, Мәскеу, 2015.-№2(37.-Б.54-59.)

Байланыстар

Телефон: +7727-260-40-28

E-mail: natalya.khon@gmail.com

Мун Мария Владимировна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2006 наурыз – 19.00.01 – жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология мамандығы бойынша психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі – диссертация тақырыбы: «Образно-логические взаимопереходы как один из механизмов творческого мышления личности» – № 0001097
 • 1999 – 2001 әл-Фараби ат.ҚазҰУ
  Жалпы психология кафедрасында аспирантура
 • 1997-1999 әл-Фараби ат.ҚазҰУ (магистратура, психология магистрі) №0000307
  Философия және саясаттану факультеті, психология бөлімі
  Мамандығы: психология
 • 1994-1999 Абылайхан ат. Қазақ Мемлекеттік Әлем тілдері және халықаралық қатынастар Университеті (үздік диплом) № 0003564
  Мамандығы: Ағылшын тілі
  Біліктілігі: орта мектепте ағылшын тілі пәні мұғалімі
 • 1993-1997 әл-Фараби ат.ҚазҰУ (бакалавр академиялық дәрежесі) № 0136631
  ФжС Факультеті, психология бөлімі
  Мамандығы: психология
  Біліктілігі: Психолог-практик, психология пәнінің оқытушысы

Академиялық тәжірибе 

23 ж

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: гендерлік психология, дифференциалды психология

Магистратура: персоналдарды іріктеу, көшбасшылық және коучинг, гендерлік психологияның заманауи мәселелері, өзін басқару психологиясы, психологиядағы заманауи статистика

Докторантура: заманауи эксперименталды психологияның өзекті мәселелері

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Cognitive style “rigidity-flexibility of cognitive control” and the level intelligence indicators – BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, ISSN 1991-3494, Volume 1, Number 389 (2021), 306 – 315 https://doi.org/10.32014/2021.2518-1467.41 – Web of Science – M.V. Mun, S.K. Berdibayeva, F.A. Sakhiyeva, S.S. Dossanova M.P. Kabakova, Prasetiyawan Dayat, S.K. Berdibayev
 2. Адаптация на русский язык опросника психологического самочувствия студентов (The Student Well-Being Process Questionnaire) –   Педагогика және психология әлемі: халықаралық ғылыми-практикалық журнал. Нижний Новгород: «Открытое знание» Ғылыми баспа орталығы. , 2020. №03 (44). 160 б. – https://scipress.ru/pedagogy/articles/adaptatsiya-na-russkij-yazyk-oprosnika-psikhologicheskogo-samochuvstviya-studentov-the-student-well-being-process-questionnaire.html – 0,75 б.т.  – Умуркулова М.М., Сабирова Р.Ш., Касымова Л.С., Мун М.В., Карипжанова Ш.С.
 3. The phenomenon of “disappearances” in the process of supervision (On the example of a permanent professional multimodal supervision group)// Psychiatria i Psychologia Kliniczna (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”). – Volume 17, Number 1/2018. – р. 35-40, 0,375 п.л. – Y. Lashkova, S. Berdibayeva, Z. Beissenova, M. Mun, A. Faizullina, B. Serimbetov, A. Gizatullina
 4. The Relationship of Life Plans and Propensity For Deviant Behavior In Adolescence // Future Academy®: Abstract Book. 5th CPSYC 2017 International Congress on Clinical and Counselling Psychology 26-28 April 2017/ University of Bari, Foggia and Cosenza, Italy – р. 8 eISSN: 2301-2226 – http://dx.doi.org/10.15405/cpsyc2017(2301-2226) – Thomson Reuters, Web of Science – 0,06 п.л. – B. Nussipzhanova, S. Berdibayeva, Alena Garber, Mariya Mun, Dmitry Ivanov, S. Berdibayev
 5. Experimental research of the psychological background of youth involvement in religious sects // European Journal of Science and Theology. – February 2017, Vol.13, No.1. – р. 101-110 – https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157273&tip=sid&clean=0 – S. Berdibayeva, B. Nussipzhanova, S. Satiyeva, A. Gizatullina, M. Mun, A. Alimzhanova
 6. Religious sects: reasons for their influence on youth // European Journal of Science and Theology. – August 2017, Vol.13, No.4. – р. 55-67 – https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157273&tip=sid&clean=0 – S. Berdibayeva, M. Kunanbayeva, M. Mun, M. Sadyrova, B. Yeleussinov, K. Belzhanova
 7. Опыт адаптации опросника «Undergraduate Stress Questionnaire» // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии – №1(76) 2021ж – б.4-16 – https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/1172 – ККСОН – М.М. Умуркулова, Р.Ш. Сабирова, Л.С. Касымова, М.В. Мун
 8. Программно-аппаратный комплекс психофизиологического тестирования// ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. №1(72) 2020ж – https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/1005 – Дарибаева Г., Мун М.В.
 9. Culture of interethnic relations as a condition of formation of youth tolerant consciousness // ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. Алматы, 2017. –  № 1 (60) – Б.20-26 – Kukubayeva A.H., Berdibayeva S.K., Mun M.V.
 10. Возможные взаимосвязи иррациональных убеждений с профессиональной мотивацией студентов // «Жаңа ақиқат жағдайындағы экономика мен білім берудің тенденциялары мен келешегі// халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, Алматы экономика және статистика академиясы. 2020 – б. 367-372 – Галимова К., Попович А., Мун М.В.
 11. Особенности ценностно-смысловой сферы у подростков // Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: «Туран» Университеті – 568 б. – 0,375 б.т. – Чуланова Д., Мун М.В.
 12. Взаимосвязь психологических факторов и копинг-стратегий// Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: «Туран» Университеті, 2020. –568 б. – 0,3 б.т. – Есетова А., Мун М.В.
 13. Особенности эмоционально-направленных копинг-стратегий// «Ғылыми журнал» №5 Журналы (50), Москва, 2020 – Ресейлік импакт-фактор: 0,12, Ғылыми-әдістемелік журнал, Номердің шыққан уақыты– 29.05.2020 – б. 46-50 – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42928355 – Есетова А., Мун М.В.
 14. Мотивы вступления в брак молодежи // Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX ХҒПК материалдары. (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: «Туран» Университеті, 2020. –568 б. – 0,3 б.т. – Чумачок В., Мун М.В.
 15. Исследование взаимосвязи личностных характеристик (экстраверсия, нейротизм) с уровнем эмоционального выгорания у сотрудников добывающих компаний // «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы, Қазақстан, 02-11 сәуір 2019ж. Том 1. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – Б. 58-64 – Бабаджанова Г.А., Мун М.В.
 16. Взаимосвязь общих способностей и личностных черт с удовлетворенностью трудом// «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы, Қазақстан, 02-11 сәуір 2019ж. Том 1. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – Б. 95-98 – Илимахунова С.А., Мун М.В.
 17. Effects on bilingualism on Stroop performance // V Халықаралық Фараби оқулары Алматы, Қазақстан, 3-13 сәуір «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ. 9-12 сәуір 2018. – том 2. – Б. 38-40 – Аlpysbayeva A., Mun M.V.
 18. Self-acceptance: exercises for teenagers against body dissatisfaction            //  «Психология в современном мире: теоретические и прикладные исследования в контексте реализации программы Рухани Жангыру. ХҒӘК. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ.  7 желтоқсан, 2018. – Б. 209-210 – Alpysbayeva A., Mun M.V.
 19. Educational program of Specialty “6M050300 – Psychology”: problems and perspectives// «Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала образовательных программ университетов» 47 ғылыми-әдістемелік конференция: 26-27 қаңтар 2017 ж. – 2 Кітап – Алматы, «Қазақ университеті», 2017. – Б. 16-17 – Камзанова А.Т., Мун М.В.
 20. Исследование прокрастинации: литературный обзор// «Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и практики», қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығы мен қазақ психология қауымдастығының 1 съезіне арналған Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ. 07.12.2017-08.12.2017. – Б. 110-112 – Чернобиль В., Мун М.В.
 21. Body image and adolescents// «Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и практики», қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығы мен қазақ психология қауымдастығының 1 съезіне арналған Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ, 07.12.2017-08.12.2017. – Б. 59-60 – Аlpysbayeva A., Mun M.V.
 22. Мун М.В. Дифференциалды психология: оқу құралы/Оқу құралы. Философия және саясаттану факультетінің және РИСО Ғылыми Кеңесімен ұсынылған (№1 хаттама09.2017ж.); «Табиғи ғылымдар», «Гуманитарлы ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес», «Техникалық ғылымдар мен технология» және «Өнертану» УМО мамандық топтары бойынша. РУМС ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білм беру. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ базасында. (№2 хаттама 29.06.2017ж.). – Алматы: «Қазақ университеті», 2017. – 124б. – 7,75 б.т.
 23. Дифференциалды психология: оқу құралы/Оқу құралы. Философия және саясаттану факультетінің және РИСО Ғылыми Кеңесімен ұсынылған (№5 хаттама 11.07.2017ж.); «Табиғи ғылымдар», «Гуманитарлы ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес», «Техникалық ғылымдар мен технология» және «Өнертану» УМО мамандық топтары бойынша. РУМС ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білм беру. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ базасында. (№2 хаттама 06.2017ж.). – Алматы: «Қазақ университеті», 2017. – 124б. – 7,75 б.т. – Мун М.В., Садыкова Н.М.
 24. Сот психологиясы: оқулық/ Дж. Броун, И. Шелл, Т. Коул. /Оқулық. Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, ҚАЗАҚСТАН. – Алматы, 2017. – 364 Б. – 22,75 б.т.  – Қазақ тіліне аударғандар: Камзанова А., Мун М., Жолдасова М., Баймолдина Л.

Байланыстар

Телефон: +7 727-260-40-28

E-mail: m.mun@turan-edu.kz

Мырзатаева Бибымария Пердешовна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1984 – 1988 – Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институты, педагогика-психология мамандығы, мектепке дейінгі педагогика және психология пәні мұғалімі, тәрбиеші
 • 1998 – 2001 – Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институты,
 • 19.00.07 – Педагогикалық психология мамандығы бойынша аспирантура
 • 2009 – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 19.00.01 – Жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғалды

Академиялық тәжірибе 

 • 2021 жылдан бастап – «Тұран» университеті, «Психология» кафедрасының серіктес профессоры
 • 2015 – 2021 – «Тұран» университеті, «Психология» кафедрасының доценті
 • 2011 – 2015 – ҚазМемҚызПУ,  Арнайы және әлеуметтік педагогика кафедрасының аға оқытушысы, психол.ғ.к.,  Қайнар университетінің доценті
 • 2002 – 2011 – ҚазМемҚызПУ,  Жалпы психология кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, д.м.а.

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2017-2021 – Алматы қаласы №29 балабақшасында педагог-психолог
 • 1988-1995 – Шымкент қ.,  балабақшада тәрбиеші, балабақшада әдіскер, Шымкент қалалық халыққа білім беру басқармасы, Мектепке дейінгі тәрбие бөлімінде инспектор, әдіскер; басқармаға қарасты тәрбиешілер дайындайтын бір жылдық педагогикалық курста психология пәнінің мұғалімі

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Жалпы психология, Когнитивтік психология, Психологиялық кеңес беру, Топтық және жеке психотерапия, Эксперименттік психология, Психодиагностика негіздері, Әлеуметтік-психологиялық тренинг

 

Марапаттар мен жетістіктер 

ҚР БжҒМ құрмет грамотасы, 2009

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Әлеуметтік-психологиялық тренингтер бойынша жаттығулар жинағы. – Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: “Тұран” Университеті,2020. – 64 бет.
 2. Гендерлік психология. – Оқу-әдістемелік құрал. (в соавт., Алдабергенов Н.А.) – Алматы: “Тұран” Университеті,2020. – 80 бет.
 3. Тәрбие психололгиясына кіріспе. – Оқу құралы. (в соавт., Ж. Түрікпен-ұлы)– Алматы: Эверо, -2020. – 280 бет.
 4. 6-7 жастағы балалардың мектепке бейімделу мәселесі және ондағы мектеп психологының рөлі. (в соавт., Төлеубаева М.) – Сборник: «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития»\ Материалы IX Международной научно-практической конференции (05 мая 2020 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2020. –568 c. – 473-477 бб.
 5. Қaзіpгі 5-6 жaстaғы бaлaлapдың мeктeптік қоpқыныштapы мен олардың себептері. (в соавт., Ермекова Д.) – Сборник: «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития»\ Материалы IX Международной научно-практической конференции (05 мая 2020 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2020. –568 c. – 468-472 бб.
 6. Атa-aнa-бaлa қapым-қaтынacының бaлa тұлғacының қaлыптacуындa aлaтын opны. (в соавт., Әшірәлі Қ.) – Сборник: «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития»\ Материалы IX Международной научно-практической конференции (05 мая 2020 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2020. –568 c. – 462-467 бб.
 7. Студенттердің толеранттылығын дамытуда қолданылатын әдістер. (в соавт., Тоғайбекова Ж.Б.) – Хабаршы-Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Психология» №2 (59), 2019. – С. 43-46.
 8. Шетелдік психологияда стресті зерттеудің заманауи әдістері. (в соавт., Туреханова А.Т.) – “Өмір сүру сапасын арттыру контекстіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім беру” атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Алматы: «Тұран» университеті. – Алматы, 2018. – 298-303 бб.
 9. Талантты ғалым, дарынды ұстаз, тамаша тәлімгер. – Жантану мәселелері. – №2. – 2018 – 9-10 бб.
 10. Профессор Қ.Б.Жарықбаевтың еңбектеріндегі этностық және ұлттық өзіндік сана мәселелері. – Қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығына арналған “Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қазіргі кездегі даму үрдістері және болашағы” атты VII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция және Қазақ психологиялық қоғамының І құрылтай съезінің материалдары жинағы. – Алматы, 2017. – 16-18 бб.
 11. Білім беру жүйесінде этностық өзіндік сананы дамыту: теория-практика. -Монография. – Алматы, ТОО “ColorCity”. – 2017. – 160 бет.
 12. Жасөспірімдердің агрессивті мінез-құлқының гендерлік ерекшеліктері. (в соавт., Турсун А.) – “Культура, образование и наука во блага общество” атты ІV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Алматы: «Тұран» университеті. – 2017
 13. The psychological features of neurological patients’ anxiety level. (в соавт., Lora Omarova (1), Maira Sutyeyeva (2) Nazira Sadykova (4), Nadiya Akhtayeva (5), Aliya Tolegenova (6), Alexina Li (7),Danna Naurzalina (8)), – International Journal of Psychology.\ –Vol. 51. – Application l. – Special Issue SI. – P. – 2016, 144-144, Импакт-фактор: 1,276
 14. The actual conditions and perspectives of development of multilingual education in modern kazakhstan; their influence on personal empathy and multy cultural tolerance. (в соавт., Д.Г. Наурзалина, Н.С. Жубаназарова,О.Х.Аймаганбетова, Я.С. Абдирахманова) – Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан . – Aлматы, НАН РК, серия Общественных и гуманитарных наук. – № 3 (307), 2016. – С. 137-140.
 15. Егеменді Қазақстандағы психолог-ғалымдардың еңбектеріндегі этностық өзіндік сана мәселесі. – «Әлемдік және Қазақстандық білім-ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика мен этнопсихология» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы.//Алматы, 2016. – 564 бет. – 70-72 бб.
 16. Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды қолдау. – Оқу құралы. (в соавт., И.Ә.Әбеуова, Т.Н.Қараева). – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2016. – 128 бет.
 17. Психологиялық-педагогикалық практикум. – Оқу құралы. (в соавт., Г.И.Салғараева, С.Е.Ағыбаева), Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, -2016. – 124 бет.
 18. Ә.Ж.Алдамұратов – ұлттық психологияны ұлықтаушы ұлағатты ғалым-ұстаз. -Жантану мәселелері №3, 2016. – 8-10 бб.
 19. Білім беру кинезиологиясы және оның мүмкіндіктері. – Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Алматы: Университет «Туран», 2016. -143-151 бб.

Байланыстар

E-mail: b.myrzataeva@turan-edu.kz

Ахметжанова Манар Бисолтановна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылым магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1979-1983 жж. СССР-дың 50-жылдығы атындағы Өскемен педагогикалық училищесі. Мамандығы «ЖББ мектептегі бастауыш кластарды оқыту». Бастауыш класс мұғалімі, тәрбиеші.
 • 1998-2004 жж. – Алматы заң академиясы ААҚ ҚазҰЗУ,  Мамандығы «Юриспруденция». 2004 ж. «Тұран» Университетін аяқтадым, Мамандығы «Юриспруденция». Заңгер.
 • 2010–2012 жж. «Тұран» Университеті,  6N0503 – «Психология» мамандығы бойынша магистратура,  академиялық дәреже «Психология» мамандығы бойынша «Әлеуметтік ғылым магистрі».
 • 2018-2021 жж. «Тұран» Университеті, 6D050300 – «Психология» мамандығы бойынша докторантура.

Академиялық тәжірибе 

 • 2012 ж. – осы уақытқа дейін – «Тұран» Университеті, «Психология» кафедрасы, аға оқытушы (сениор-лектор)

Академиялық емес тәжірибе 

 • 1983 ж.-11.1985 ж. – М.Горький атындағы орта мектептің бастауыш класс мұғалімі, ШҚО, Ұлан ауданы;
 • 1985-1985 жж. – № 29 бала-бақша, тәрбиеші, ШҚО, Өскемен қаласы;
 • 1985-1986 жж. – Н.Крупская атындағы орта мектептің бастауыш класс мұғалімі, ШҚО, Тарбағатай ауданы;
 • 1986-1989 жж. – № 155 бала-бақша, тәрбиеші, Алматы қаласы;
 • 1989-1991 жж. – «Тюльпан» бала-бақшасы, тәрбиеші, Алматы облысы, Қарғалы кенті;
 • 1992-1998 жж. – Қосымша мектептің бастауыш класс мұғалімі, Алматы облысы, Қарғалы кенті; 1998-2003 жж. – Алматы заң академиясы ААҚ ҚазҰЗУ, информатика кафедрасының аға лаборанты;
 • 2003-2012 жж. – «Тұран» Университеті, ЖОО кейінгі білім беру орталығының үйлестірушісі

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Әлеуметтік психология, Даму және тұлғаны қалыптастыру психологиясы, Балалар нейропсихологиясы, Аутистік спектр бұзылыстарының диагностикасы мен коррекциясы, Инклюзивті білім беруді психологиялық қолдау

 

Марапаттар мен жетістіктер 

 • «Мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуге дайындық барысында көрсеткен адал көзқарасы мен бастамасы үшін», «Тұран» университеті ректорының алғысы, 28.12.2014 ж.
 •  «Тұран» университетінің игілігі үшін, кәсіби қызметтегі еңбегі, жоғары жауапкершілігі, жемісті жұмысы үшін»,  «Тұран» университеті ректорының мақтау қағазы (грамотасы), 2015 ж.

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Ғылыми онлайн машықтану – UniBIT, София қ., Болгария

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Білім беру жүйесіндегі педагог психологтың кәсіби іс-әрекет моделі// Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии», 02.2021 г.
 2. Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыс түрлері және қақтығыстық жағдайларды басқару // Материалы ХХХІІ Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития конкурентоспособной личности в образовании» посвященной 111-летию со дня рождения академика Т.Т. Тажибаева. Алматы, 02.2021 г.
 3. Өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастырудағы биологиялық кері байланыс (БКБ) әдісінің мүмкіндіктері// Материалы Х Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы, ун-т Туран. 04.2021.
 4. Білім беру жүйесіндегі педагог-психологтың кәсіби іс-әрекет моделі // Материалы II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии». Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 24.02.2021. – С. 313-316. ISBN 978-601-346-071-0.
 5. АВА-терапиядағы оқыту ерекшеліктері // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы: Университет «Туран». – С. 22-27. 05.05.2020.  ISBN 978-601-214-397-3.
 6. Қазіргі биологиялық кері байланыс психофизиологиялық технологиясының даму тарихы мен пайда болу алғышарттары // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы: Университет «Туран». – С. 74-78. 05.05.2020. ISBN 978-601-214-397-3.
 7. Аутистік спектр бұзылыстары бар балалармен жұмыста АВА-терапия әдісінің тиімділігін тәжірибелік зерттеу// Материалы IX Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы: Университет «Туран». – С. 78-84. 05.05.2020. ISBN 978-601-214-397-3.
 8. Басқару саласындағы гендрлік айырмашылықтарға психологиялық шолу // Материалы международной научно-практичнской конференции ” Актуальные проблемы теоретической и практической психологии”. – Алматы: КазНацЖенПУ, 2020. – С. 333-336.
 9. Мазасыздану психологиялық құбылыс ретінде // Материалы МНПК «Стресс- менеджмент: теория и практика управления стрессом» в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру». – Алматы: КазНУ имени Аль-Фараби, 2019. – С. 204-207.
 10. О субъектной парадигме образования в подготовке будущих педагогов // Материалы МНПК «Стресс- менеджмент: теория и практика управления стрессом» в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру». – Алматы: КазНУ имени Аль-Фараби, 2019. – С. 201-204.
 11. Төменгі сынып оқушыларының коммуникативтік қабілетінің дамуына отбасылық қарым-қатынас стилдерінің әсері // VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Инновациялық даму шартында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселері», «Тұран» университеті. – Алматы: «Тұран» университеті, 2019. – С. 13-19
 12. Психосоматика: соматикалық ауруларға психологиялық факторлардың әсері // VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Инновациялық даму шартында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселері». – Алматы: «Тұран» университеті, 2019. – С. 44-48№
 13. Психологические методы отбора персонала в поликультурной среде// Вестник КазНУ имени Аль-Фараби. Серия “Психология и социология”. – Алматы, 2019. – № 3 (70). – С. 34-40. (бірлескен авторлықпен Топанова Г.Т., Касымжанова А.А., Абдирахманова Я.С.).
 14. Психосоматика аясындағы заманауи шетелдік психологиялық әдістер // Материалы МНПК “Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни”. – Алматы: Университет “Туран”, 2018. – С. 312-316.
 15. Проявление агрессивности в подростковом возрасте// Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции «Совершенствование методологии познания в целях развития науки». – Челябинск, РФ, 2018. Часть 2. – С. 101-104.
 16. Басқару стильдеріне әсер ететін әлеуметтік-психологиялық факторлар// IV ХҒПК материалдары «Мәдениет, білім және ғылым қоғам үшін». – Алматы: Университет “Туран”, 2017. – С. 36-40.
 17. The study of emotional intelligence of prospective psychologists in kazakhstan// International Journal of Psychology. International Union of Psychological Science, Taylor & Francis (Routledge). – Япония, 2016. – Том 51. – С. 547-548. (бірлескен авторлықпен Ли Е.П., Ихсанова Д.Т).

Байланыстар

E-mail: m.akhmetzhanova@turan-edu.kz

Абдирахманова Ядыкар Сабитовна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі/ PhD зерттеуш

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1998–2002 ж – Абылайхан атындағы ҚазМХҚӘТ университеті. – мамандығы – екі шет тілін меңгеру бойынша халықаралық қатынастар менеджері, бакалавр
 • 2004 -2006 ж. – Қазақ Америка университеті – Қаржы және несие мамандығы, бакалавр
 • 2014-2016 ж – «Туран» Университеті, Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • 2016-2019 ж. – «Туран» Университеті, Психолог мамандығы бойынша PhD зерттеуші

Академиялық тәжірибе 

 • 2014-бастап – «Туран» Университетінде, «Психология», «Туризм және  Сервис» кафедрасында, STEM, Foundation
 • 2013-2014 Туран Лицейі – жоғары сыныптарда ағылшын тілі пәні мұғалімі
 • 2004-2013 ж. – TOO Language Perspectives, ағылшын тілі мұғалімі
 • 2002–2004 ж. – Абылайхан атындағы ҚазМХҚӘТ университеті, Халықаралық туризм менеджменті кафедрасында оқытушы

Академиялық емес тәжірибе

 • 2004-2013 ж. – TOO Language Perspectives, аймақтық өкіл, аудармашы

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат:

 • Психология (ағылшын тілінде)
 • Басқару психологиясы (орыс, ағылшын тілінде)
 • Топтық және жеке психотерапия
 • Эксперименталды психология
 • Дифференциалды психология
 • Қонақжайлық индустрия негіздері (ағылшын тілінде)
 • Қонақжай өндірісі экономикасы негіздері (ағылшын тілінде)
 • Мейманхана бизнесі және қонақ үй менеджментінің практикасы (ағылшын тілінде)
 • Логика және критикалық ойлау  (орыс және ағылшын тілінде)

Магистратура:

 • Басқару психологиясы (ағылшын тілінде)
 • Адам ресурстарын басқару психологиясы (орыс және ағылшын тілінде)

Практикалық курстар:

 • Ағылшын тілі (IELTS& TOEFL)
 • Орыс тілі шет тілі ретінде
 • Turan Toastmasters Club ағылшын тілінде ораторлық шеберлік клубы
 • Орыс тіліндегі «Табысты Оратор» психологиялық клубы

Марапаттар мен жетістіктер

 • 2019 ж ерікті ретіндегі жұмыс үшін «Старость в радость» ЖФ атынан алғыс хат
 • «Туран» Университеті ректорынан «Туризм және сервис» кафедрасы ПОҚ алғыс хат 2020 ж.
 • Distinguished Toastmaster, Toastmasters International, 6 Nov, 2020
 • Belsendi Volonter 2021, Almaty Әкімшіліктен  Алматы қ

Тағылымдама және академиялық мобильділік

 • Сәуір 2021 ж., «Высшее образование 4.0. Цифровая трансформация »
 • Қазан 2019 – Волгоград мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық университет, тағылымдама
 • Қазан 2018 – Волгоград мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық университет, тағылымдама

Ғылыми еңбектерінің тізімі

 1. The psychological analysis of respondents’ attitude towards Kazakh language: // The International Journal of Psychology. The 31st International Congress of Psychology 2016. Yokohama, Japan. Volume 51. – pp. 815-816
 2. Bilingualism as a condition for successful individual socialization: // The International Journal of Psychology. The 31st International Congress of Psychology 2016. Yokohama, Japan. Volume 51. – pp. 815-816
 3. The psychological and pedagogical analysis of students’ attitude towards English language in the frames of multilingual education system: The 23rd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japan
 4. Bilinguiality: Advantages in life and education: // Известия НАН РК. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы.  – Алматы, 2017. –  № 6 (316). – Б.43–48
 5. The psychological aspect of Trilingual education system in Kazakhstan today: // Материалы международного научного семинара «Локальные религиозные верования в Центральной Азии». – «Туран» Университеті,  Алматы қ. Мамырй, 2017 ж.: – Б. 239-250
 6. Moral dilemmas in digital and foreign world: // Bulletin of the National Academy of Science of the Republic of Kazakhstan – Almaty, 2018. –  Issue 2 (372). –  pp.68–74
 7. Bilingual education of children in the frames of cross-cultural approach: // Bulletin of the National Academy of Science of the Republic of Kazakhstan – Almaty, 2018. –  Issue 4 (374). –  pp. 139-146

Публикации ККСОН

 1. Образовательная полиязычная среда коммуникативного клуба «Turan Toastmasters Club»: // “Речевая коммуникация: Междисциплинарное взаимодействие, проблемы и перспективы Ivхалықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.  Волгоград: Фортесс, 2019 Б. 419-433
 2. Инновационный потенциал образовательной полиязычной среды коммуникативного клуба Turan Toastmasters Club: // «Өмір сапасын артыру контексіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім беру» ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: «Туран» Университеті. 2019

Байланысу

Телефон: +7-727-260-40-28

E-mail: ya.abdirakhmanova@turan-edu.kz

Кудайбергенова Гулжан Кансаровна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 1997-2002 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – ФжС факультеті, біліктілігі: философ, ЖОО философия оқытушысы;
 • 2009-2011жж. – Қайнар университеті, «Психология» мамандығы бойынша магистратура, біліктілігі: Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • 2018-2021 –«Туран» Университеті -«Психология» мамандығы бойынша докторантура

Академиялық тәжірибе 

 • 2002-2017жж.  – Қайнар Университеті, Педагогика, психология және СГД – кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2017-бастап «Туран»– Университетінің «Психология» – кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2013ж.- 10. 2018ж. – КП Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен кешенді диагностика және оңалту лабораториясының ғылыми қызметкері;
 • 2015-2017жж.  – Б.Утемуратовтың «Асыл Мирас» аутизммен ауыратын балалармен жұмыс жасау орталығы – клиникалық педагог, оңалту қызметінің психологы;
 • 2017-2020жж. – ТОО «Балама Орталығы» – психолог;
 • 2020-2021жж. –ТОО «Реацентр Казахстан» – нейропсихолог;
 • 07.2021- жылдан бастап – ТОО «INTENSIVE+» балалар коррекциялық орталығы – директор

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Медициналық  психология, «Балалар нейропсихологиясы» авторлық курсы, «Аутистік спектрлік бұзылыстардың диагностикасы мен коррекциясы»

 

Марапаттар мен жетістіктер 

«Қайнар» университеті ректорының мақтау қағазы

 

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Ғылыми тағылымдама – UniBIT, София қаласы, Болгария

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Экспериментальное исследовнаие отношения родителей детей с особыми образовательными потребностями к инклюзивному образованию // Хабаршы – Абай атындағы ҚазҰПУ. “Психология” сериясы, №2, 2019.
 2. Современные методы диагностики нарушений сенсомоторного развития детей дошкольного возраста// ҚазҰУ Хабаршысы. «Психология және әлеуметтану» сериясы. Алматы, 2016ж., №3(58).
 3. Современные методы исследования в зарубежной психологии развития// «Өмір сапасын арттыру контексіндегі иннвациялық-кәсіпкерлік білім беру» ХҒПК материалдары. Алматы, Туран университеті.12.12.2018.
 4. Зарубежный и отечественный опыт включения детей с аутизмом в образовательный процесс// «Қазіргі әлемдегі Психология: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру контексіндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер» ХҒПК материалдары. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 2018
 5. Особенности игровой деятельности детей с расстройством аутистического спектра// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер» VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 6. Сенсорная интеграция как метод формирования игровой деятельности у детей с расстройством аутистического спектра// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер» VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 7. Опыт внедрения инклюзии в республике Казахстан// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер» VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 8. Игра как основной метод развития навыков общения в дошкольном возрасте// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер»  VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 9. Особенности эмоционального отношения родителей к ребенку, имеющему ограниченные психические возможности// «Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и практики» атты VII ХҒПК материалдары. Алматы, әл-Фараби ат.ҚазҰУ. 12.2017
 10. Значение производственной практики студентов для формирования профессиональной компетенции выпускника// Культура, образование и наука во благо общества»  атты ХҒПК материалдары. Алматы. «Туран» университеті, 24.11.2017.
 11. Особенности развития сенсорной сферы у детей, имеющих расстройства аутистического спектра// «Теоретические и прикладные проблемы психологии: от истоков к современносттериалдары. и» атты ХҒӘК м, Алматы, 27-28 сәуір 2017 ж.
 12. Future and Prospects of a Сhild with Mental Disease: Parents’ Look(On Kazakhstan Sample Material // Избрани трудове «Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми». Болгария. 11.2017ж.
 13. «Психолого-педагогическая диагностика нарушений сенсомоторного развития детей дошкольного возраста» // Әдістемелік ұсыныстар. Алматы, ННПЦ КП, 2016. – 56 б.

Байланыстар

E-mail: g.kudaibergenova@turan-edu.kz

Надырбекова Эльмира Адильбековна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылым магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2001-2005  ж. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. 520930-  Психология мамандығы    бойынша бакалавр
 • 2007-2009 ж. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. 6N0503-      Психология мамандығы бойынша магистратура

Академиялық тәжірибе 

 • 2009 ж.бастап қазіргі уақытқа дейін «Туран» университетінің «Психология» кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2005-2007 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, филослфия және саясаттану факультеті, деканаттың жетекші маманы

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: тұлға психологиясы, дифференциалдық психология, тұлғалық табыс және даму психологиясы

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. «Білім беру жүйесіндегі педагог психологтың кәсіби іс-әрекет моделі».
 2. Академик Т.Тәжібаевтың 111 жылдығына арналған «Білім берудегі бәсекеге қабілетті тұлғаны дамытудың қазіргі заманғы тенденциялары» атты ХХХІІ халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. «Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыс түрлері және қақтығыстық жағдайларды басқару»
 3. «Инновациялық даму жағдайында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері» тақырыбындағы Х Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. «Жас ұрпақты рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің өзекті мәселелері»

Байланыстар

E-mail: e.nadyrbekova@turan-edu.kz

Попов Вячеслав Осийевич

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Психология магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, психология магистрі, мамандану – жалпы психология

 

Академиялық тәжірибе 

21 ж

 • Гимназия №25
 • Әл-Фараби ат.ҚазҰУ
 • «Туран» Университеті

Академиялық емес тәжірибе 

23 ж

 • Персоналдар бойынша директор, HR-менеджер (АТФ-Банк, БТА-Ипотека)
 • Бизнес-тренер (фриланс)
 • Психолог-диагност (РКПБ)
 • Психолог-кеңес беруші (Қалалық сенім телефоны)

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Эмоционалды және әлеуметтік интеллект, Психология тарихы, Адам ресурстарын басқару психологиясы, Басқару іс-әрекетінің негіздері

Магистратура: Экзистенциалды психотерапия, Психологиялық кеңес берудегі коучинг технологиясы, Мотивация психологиясы

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 • Сәуір 2021, «Higher Education 4.0. Digital transformation»

Ғылыми еңбектер тізімі

 • «Development of ability of art appreciation in school students»
 • «Phenomenological Approach in Empirical Researches of Perception of Visual Art»
 • Исследование психофизиологических показателей стресса с использованием здоровьесберегающих технологий
 • Исследование взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и адаптации к школе у учащихся первых классов
 • Использование произведений искусства для развития творческих способностей детей
 • Формирование мотивации к учёбе в школьном возрасте
 • Опыт использования смешанной (качественно-количественной) методологии в исследовании восприятия произведений живописи

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: v.popov@turan-edu.kz

Марданова Шолпан Сапаровна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылым магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 1. Абай атындағы ҚазПИ – орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы
 2. ҚазҚПУ –  психолог-практик, психология пәнінің оқытушысы
 3. ҚазҰПУ  –  6М050300-Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі.

Академиялық тәжірибе 

32 жыл

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: келіссөз жүргізу психологиясы,  психология, бала-ата-ана қатынасының психологиясы, когнитивті психология

Магистратура: транзактілі талдау

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 • «Сырдария» Университеті, Жетісай қаласы.
 • «Педагогика тарихы» пәні бойынша онлайн-дәріс 36 сағат

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми еңбектерінің тізімін ашу

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: sh.mardanova@turan-edu.kz

Алдабергенов Нурлан Азатович

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2007-2010 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (050503 – Практикалық психология әлеуметтік білім бакалавры)
 • 2012-2014 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (магистратура және PhD докторантура институты) 6М050300 – Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

Академиялық тәжірибе

 • 2011-2014 жж МКК «Талғар медициналық колледжі»
  Педагог-психолог
 • 2014-2017 жж Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы (ҚазАТиСО)
  Аға оқытушы
 • 2017 жылдан бастап «Тұран университеті» мекемесі
  Аға оқытушы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2011-2014 жж МКК «Талғар медициналық колледжі»
  Кәсіподақ комитетінің төрағасы

Жүргізетін пәндер

Бакалавр курстары: эмоционалдық және әлеуметтік интеллект, келіссөздер психологиясы, басқару психологиясы

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 1. «Schulpsychologische Beratung: Theorie und Praxis» «Оқу процесін психологиялық және консультациялық қамтамасыз ету: теория және практика» Лейпциг университетінде/Германия. 2012
 2. Орал федералдық университеті Ресейдің бірінші президенті Б.Н. Ельцин. 2019

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. «Студенттерді медициналық колледжде оқыту жағдайына бейімдеу мәселесінің теориялық талдауы» // Баспа үйі: Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлақат», 2014. – 240 жж., Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 16 мамыр. , 2014 – Алматы
 2. «Медициналық колледж студенттерінің бейімделу кезеңіндегі психологиялық денсаулығының ерекшеліктері» // 2 курс магистранттарының ғылыми-зерттеу практикасының материалдары (ғылыми еңбектер жинағы) 1-том Алматы – 2014 ж.
 3. Opción Journal. “THE PROBLEM OF HARDINESS AND ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR”
 4. Алдабергенов Н.А. Хон Н.Н. Қазақстандық жастардың өмір төзімділігіне психикалық күйлердің әсері // ХАБАРШЫ ХАБАРШЫ «Психология» сериясы «Психология» сериясы «Психология» сериясы No3 (60), 2019. С 42-47
 5. Заманауи әлем жағдайында қазақстандық жастардың төзімділігін дамыту // Қазіргі әлемдегі психология: «Рухани жағу» бағдарламасын жүзеге асыру контекстіндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер. атындағы ҚазҰУ-де психология кафедрасының ашылғанына 30 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары Әл-Фараби (бірлескен автор). 28.11.2018 ж
 6. Қазақстандық жастардың төзімділігі мен әл-ауқатының салыстырмалы талдауы // «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алдабергенов Н.А., Шынасыл А.24.01. 2020.

Байланыстар

Телефон: 87479644100

E-mail: n.aldabergenov@turan-edu.kz

Саринова Галина Ернистовна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық университеті.
  Алматы қаласы, ФжС факультеті, Психология бөлімі, Психолог-практик
  №0136627, 1997 ж.
 • «Туран» Университеті. «Психология» кафедрасы, Психология №0144415 мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі, 2018 ж.

Академиялық емес тәжірибе 

 • Бизнес тренер жұмыс тәжірибесі – 20 жыл.
 • Ассессмент орталық даярлау және жүргізу тәжірибесі – 14 жыл.
 • Кеңес беру тәжірибесі – 13 жыл.
 • HR тәжірибе  – 5 жыл

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: тұлғаның қалыптасуы мен даму психологиясы. Коммуникативті психотехнологиялар

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

1.12.03.21 – 25.03.21, Түркия, Стамбул, ғылыми тағылымдама

 

Ғылыми еңбектер тізімі

5 мақала авторы, оның ішінде:

 • «Исследование психофизиологических показателей стресса с использованием здоровьесберегающих технологий». // «Өмір сапасын жақсарту контексіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім беру» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы 2019 ж., : 493-493 бб.
 • «Введение в проблему объективности измерения феномена стресса в психологических исследованиях». // «Стресс-менеджмент: теория и практика управления стрессом»  в контексте реализации программы «Рухани Жангыру» ХҒПК материалдары  – Алматы:  2019 ж.

Байланыстар

E-mail: g.sarinova@turan-edu.kz

Тургумбаева Айжан Маратовна

«Психология» кафдрасының сеньор-лекторы

Психология PhD

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2015-2018 Тұран университеті – Алматы, Қазақстан Республикасы
  «Психология» кафедрасы
  Докторантура
 • 2014-2015 Назарбаев Университеті-Нұр-Сұлтан, Республика
  Жоғары білім беру мектебі
  Білім беруді басқару ғылымдарының магистрі
 • 2010-2014 Тұран университеті – Алматы, Қазақстан Республикасы
  Халықаралық қатынастар бөлімі
  Халықаралық қатынастар саласындағы өнер бакалавры

Академиялық тәжірибе 

2018 – қазіргі уақытқа дейін – «Тұран» университеті, оқытушы

 

Академиялық емес тәжірибе 

Шілде 2021 – Сәуір 2019 BBK Central Eurasia (vivo)
www.vivo.com/kz

HR  Бизнес – серіктес

Бөлшек сауда тобына HR қолдауының толық спектрі (150 -ден астам қызметкер, бүкіл Қазақстан бойынша), 2 HR маманы тобын басқару

 • Рекрутинг:

Бөлшек позицияларды таңдау стандарттарын әзірлеу және енгізу

Таңдау үшін ай сайынғы мақсатты белгілеу

Рекрутингтік кейстер мен рөлдік ойындарды әзірлеу.

 • Өтемақы мен жеңілдіктер:

Бонустық жүйе мен жалақы жобасын әзірлеу және енгізу

Ай сайынғы бонустық торды әзірлеу және бекіту

Бөлшек сауда тобын ынталандыру бағдарламаларын жобалау

Бонустар мен жалақыларды есептеу

 • Білім мен даму:

Жаңа қызметкерлер үшін индукциялық тренингтер өткізу

Персоналды бағалауды тоқсан сайын жүргізу

Компаниядағы талантты анықтау (талантты шолу)

 • ERP жүйесін басқару:

Бөлшек сауда тобына ERP жүйесін енгізу (сату саны бойынша)

Жүйеден ай сайын алынған мәліметтерді талдау

 

Наурыз 2018 – Қазан 2016 Sanofi-aventis Қазақстан    HR  Бизнес – серіктес

2016 ж
Орталық Азиядағы бизнес -функцияларды HR қолдау (Қазақстан, Өзбекстан,Азребайжан, Грузия) – 50 қызметкер

Талантты тарту бағытындағы жобалар:

 • RPO – селекциялық аутсорсингті енгізу
 • Орталық Азия үшін ERP жүйесінің жұмыс күнін енгізу және қолдау
 • Үміткерлерге бейімділік тесттерін енгізу
 • Sanofi Health Force дипломдық бағдарламасын әзірлеу

Жүргізетін пәндер

Бакалавр курстары: Отбасы және неке психологиясы, Мәдениетаралық психология, Отбасылық психотерапия негіздері, Эксперименттік психология, Көшбасшылық

Магистратура курстары: HR басқару, Отбасы мен неке психологиясы

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

2016:

 • Конференцияға қатысу 31st International Congress of Psychology, 24-29 July 2016, Yokohama, Japan;
 • IACCP Summer PhD School, Nagoya, Japan

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. The Motivation of Russian and Kazakhstani Faculty Members in the Cross-Cultural Context. // Open Psychology Journal №12(1) – 2019. – С. 174-180
 2. Social-psychological Aspects of Personnel Motivation in the Conditions of Anticrisis Management in One Private University in Kazakhstan// «International Journal of Psychology» 31st International Congress of Psychology, 24-29 July 2016, Yokohama, Japan. – C. 1946
 3. The Influence of Social and Psychological Climate on the Job Satisfaction Level of Higher Education Personnel in the Conditions of Anticrisis Management// «International Journal of Psychology» 31st International Congress of Psychology, 24-29 July 2016, Yokohama, Japan. – C. 1947
 4. Ethnic identity research of students from mixed marriages in post-soviet Kazakhstan// «International Journal of Psychology» 31st International Congress of Psychology, 24-29 July 2016, Yokohama, Japan. – C. 1517
 5. Влияние культурных ценностей на проявления особенностей профессиональной мотивации преподавателей высших учебных заведений// Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы, 2020. – №2 (73). – С. 18-25.
 6. The main motivational drivers of faculty members in cross-cultural context of Kazakhstan// Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Психология». – Алматы, 2018. – №1(54). – С. 160-165.
 7. The impact of culture on gender stereotypes // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы, 2017. – № 3 (58). – С.5-10.
 8. The process theories of motivation in cross-cultural context// Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы, 2017. –  №1 (60). – С. 143-146.

Байланыстар

Телефон: +77010986628

E-mail: a.turgumbayeva@turan-edu.kz

Вексельман Камилла Фаридовна

«Психология» кафедрасының ассистент-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу

Білімі

 • 2015 – 2019 Журналистика мамандығы бойынша бакалавр, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті
 • 2019 – 2021 «Туран» Университеті,  “M03102 –Психология білім беру бағдарламасы. Магистратура

Академиялық тәжірибе

 • 2021 ж. бастап «Туран» университетінің «Психология» кафедрасының ассистент-лекторы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 4 жас

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Психология

Ғылыми еңбектер тізімі

 • «Исследование особенностей мотивации учебной деятельности студентов факультета журналистики в зависимости от курса обучения» («Жас Тұран – 2021. Жас ғалымдардың III Республикалық ғылымитәжірибелік конференция материалдары. Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас ғалымдардың үлесі») – Алматы, 2021 ж.
 • Возможные взаимосвязи иррациональных убеждений с профессиональной мотивацией студентов («Жаңа ақиқат жағдайындағы экономика мен білім берудің тенденциялары мен келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары) – Алматы, 2020 ж.

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: k.vexelman@turan-edu.kz

Примбетова Гульжан Серикбаевна

Оқу-әдістемік жұмыс бөлімінің жетекшісі

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу

Білімі

1994-1998 жж. Ш.Есенов атындағы Ақтау университеті, математика, информатика және есептеу техникасының негіздері пәнінің мұғалімі

Педагогика ғылымдарының кандидаты

 

Академиялық тәжірибе 

 • 1998-2004 жж. Актау қаласы №1 орта мектеп, математика және информатика мұғалімі
 • 2004-2011 жж. Астана қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы Білім беру ұлттық академиясы, техникалық кәсіби білім беру институтының лаборатория меңгерушісі
 • 2006-2009 жж Алматы қаласы, ҚР Қорғаныс министрілігі Орталық спорт комитеті спорт клубының әскери колледжі, математика мұғалімі
 • 2011-2017 жж. Ұлттық тестілеу орталығы, орта білім беруге арналған тест тапсырмаларын жасауды басқару мен ұйымдастыру
 •  2017 ж. «Туран» Университеті, оқу-әдістемік жұмыс бөлімінің жетекшісі

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Педагогика

 

Марапаттар мен жетістіктер 

«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» құрмет белгісі (2014 ж)

Ғылыми еңбектер тізімі

Барлығы 35. Оның ішінде 6-әдістемелік құрал, 27 мақала, ұжымдық монография жазу – 2

 1. Методика конструирования тестовых заданий: методическое пособие / под ред.М.Р.Ковжасаровой. – Алматы, 2007. – 75 б.
 2. Научно-теоретические основы проектирования национальной системы мониторинга качества образования / ұжымдық монография Р.М.Салина, К.У.Кунакова. – Алматы: КАО им.Ы.Алтынсарина, 2007. – б.35-37 (в соавторстве с Р.М.Салиной, Г.Д.Аульбековой., Б.Х.Маликовой, Ш.А.Искаковой).
 3. Интегративный подход как один из путей решения компетентностного образования в школе // Система повышения квалификации и образование XXI века: ХҒПК материалдары  – Алматы: РИПК СО, 2005.– С.314-320.
 4. Анализ тестовых материалов по математике, использованных при вступительном тестировании и ЕНТ (2001-2003гг.) // Ұлағат. – 2005. – №5. – Б.106-115.
 5. Новые подходы к разработке измерителей учебных достижений школьников в условиях практико-ориентированного образования и новых требований к подготовке педагогических кадров // материалы II Туркестанского интеграционного форума стран Центральной Азии: «Модернизация межгосударственных интеграционных связей центральноазиатских стран». Часть-IV. 2006. – б.189-193 (в соавторстве с Р.М.Салиной).
 6. Система оценивания учебных достижений учащихся в условиях компетентностного образования в школе // Новая школа: пространство возможностей: материалы Центральноазиатской научно-практической конференции. – 2006.- 342 б. – Б.154-161.
 7. Тесты как инструмент измерения уровня усвоения учебного материала / Труды Межд. научно-практической конференции: «Актуальные проблемы педагогического образования». – Шымкент, 2006. – I–ші  – С. 164-168.
 8. Новые подходы к конструированию измерителей учебных достижений школьников с целью диагностики уровня усвоения учебного материала / Теоретико-методологические основы модернизации системы образования Республики Казахстан в контексте реализации принципов поликультурности: материалы Межд.научно-практической конференции. – Семей, 2006.– б.214-220.
 9. Развитие креативных способностей         учащихся посредством занимательных задач // Білім-Образование. – 2006. – №1. – б. 74-76.
 10. Оценка учебных достижений учащихся в условиях компетентностного образования в школе // Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 2007. –– 3 бөлім. – б.63-69.
 11. Конструирование измерителей учебных достижений школьников с целью диагностики уровней усвоения учебного материала // Математика в казахстанской школе. – 2007. – № 1. – б.40-45.
 12. Измерители математической грамотности в сравнительных международных исследованиях // Менеджмент в образовании. – 2007. – №1(44). – б.46-53.
 13. Измерители уровня усвоения учебного материала в свете новой парадигмы образования // Білім – Образование. – 2007. – № 2(32). – б.99-103.
 14. Критериальный подход к оценке учебных достижений учащихся в условиях компетентностного образования в школе // Білім – Образование. – 2007. – №6 (36). – б.115-118 (в соавторстве с Тажибаевой С.А.).
 15. Педагогическое измерение в процессе диагностики и оценки качества знаний учащихся в школе // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы – 2007 . – №2(2). – С.43-51 (в соавторстве с М.Р.Ковжасаровой).
 16. Сравнительный анализ 10 и 12 – балльной системы оценивания учебных достижений // «Проблемы оценивания качества образования: методологические основы и практические результаты» ХҒПК. – Алматы. – 2008. – С.119-125.
 17. Задания как измерители учебных достижений учащихся // Білім – Образование. – 2008. – №3(39). – б.73-76 (в соавторстве с М.Ж.Джадриной).
 18. Новые подходы к оценке учебных достижений учащихся в условиях перехода к компетентностному образованию // 12-жылдық білім беру – 12- жылдық білім беру – 2009. – №7(79) – б.59-65.
 19. Определение качества тестовых заданий // Педагогические измерения. – 2009. – №1. – б. 27-34 (в соавторстве с Т.О.Балыкбаевым).
 20. Проектирование заданий для измерения учебных достижений учащихся // Педагогические измерения. – 2009. – №2. – б. 18-28.
 21. Система внешней оценки качества образования как элемент НСОКО// Білім – Образование. – 2010. – №1. – б. 65-69 (в соавторстве с Т.О.Балыкбаевым).
 22. Cравнительный анализ предмета педагогических измерений и заданий в разных странах мира // Педагогические измерения. – 2013. – №2. – С. 75-78 (в соавторстве с О.Калиберда).
 23. Проверка качества базы тестовых заданий // Педагогические измерения. – 2013. – №2. – С. 38-47 (в соавторстве с К.Абдиевым, Д.Абентаевой).
 24. Применение результатов оценки учебных достижений школьников в целях повышения качества общего образования: на материалах Республики Казахстан и Российской Федерации: учебно-методическое пособие для руководящих и педагогических работников / В.Н. Аверкин, К.С. Абдиев, О.М. Зайченко, Г.С. Примбетова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, 2013. – 56 с.
 25. Учебные достижения и проблема развития систем образования Республики Казахстан и Российской Федерации / Человек и образование. – 2013. – №2(35). – С.26-33 (в соавторстве с В.Н.Аверкиным, К.Абдиевым, О.М.Зайченко).
 26. Педагогические измерения в РК: реальное состояние дел и пути развития // Сборник докладов Респ.научно-практ.конф. (Семей, 28 марта 2014 года) «Современные тенденции подготовки педагогических кадров». Гл.ред.Ш.А.Амирбеков. – 2013. – Семей: Гос.ун-т имени Шакарима. – С.15-19
 27. Трансформация математической задачи в средство педагогического измерения Педагогические измерения. – 2013. – №3. – С. 38-47 (в соавторстве с О.Калиберда).
 28. Оценка учебных достижений учащихся по геометрии в условиях компетентностного обучения в школе // Педагогические измерения. – 2014. – №3. – С. 113-120 (в соавторстве с О.Калиберда).
 29. Психометрический анализ результатов тестирования в рамках Внешней оценки учебных достижений в 2014 году // Качество образования в Евразии. – 2015. – №3. – С. 51-64 (в соавторстве с А.Искаковой).
 30. НСОКО РК: обзор национальных экзаменов и мониторинговых исследований в среднем образовании (в соавторстве с К.С.Абдиевым) – Астана. – 2016 – 54 с.
 31. БСБҰЖ: орта білім берудегі ұлттық емтихандар мен мониторингтерге шолу (в соавторстве с К.С.Абдиевым). – Астана. – 2016 – 54 с.
 32. Математика пәні бойынша оқушылардың білімін бағалауға арналған тапсырмалар жүйесі: тригонометрия / Оқу-әдістемелік құрал / Құраст. Г.Примбетова, Ж.А.Асайынов, Қ.П.Ахметова – Астана, 2016. – 130 б.
 33. Многокомпонентный анализ тестовых заданий мониторинговых исследований в среднем образовании Республики Казахстан (в соавторстве с Искаковой А.) // Международная научно-практическая конференция «Актуальные исследования мировой науки», Июнь, 2017, Дубай, Международная конференция «WORLD Science». – С.66-71
 34. Примбетова Г.С., Асаинов Ж.А. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру бойынша оқу-әдістемелік құрал (математикалық сауаттылық бойынша) // Оқу-әдістемелік құрал. Астана: Дәме, 2017. – 3 п.л
 35. Примбетова Г.С., Смагулов Д.С., Садвакасов А.Ж. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру бойынша оқу-әдістемелік құрал (физикалық география бойынша) // оқу-әдістемелік құрал. Астана: Дәме, 2017. – 5,8 п.л

Байланыстар

Телефон: +7-727-2604024

E-mail: g.serykbaevna@turan-edu.kz

Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: