«Психология» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы

Васько Татьяна Павловна

«Психология» кафедра меңгерушісі

(PhD) философия докторы

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2019 – 8D050300 – Психология мамандығы бойынша (PhD) философия докторы
 • 2016 – 2019 – «Туран» Университетінде Психология мамандығы бойынша докторантура
 • 2014 – 2016 – «Туран» Университетінде Психология мамандығы бойынша магистратура
 • 2000-2003 –«Престиж» академиясы. «Психолог. Психология пәнінің оқытушысы

Академиялық тәжірибе 

18 жыл

 

Академиялық емес тәжірибе 

30 жыл

 

Жүргізетін пәндер

Әлеуметтік психология, Психодиагностика, Девиантты жүріс-тұрыс психологиясы, Тұлғалық өсу тренингтері

 

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Университет 4.0. Цифрлық трансформация Халықаралық тағылымдама. (Беларусь, Минск) 2021 ж

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Suicides in Post-Soviet Kaza-khstan: Role of Age, Gender and Depression // «International Journal of Psychology» (Scopus) 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan.
 2. Students’ Critical thinking as an aspect of informational and psychological safety of a person // әлФараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы“Психология және әлеуметтану” сериясы. № 1 (60), 2017 ж. Алматы
 3. Informational and psychological security in intercultural dialogue // Man in India. (Scopus) Volume :97, Issue:25, 2017
 4.  Структурнофункциональная модель информационнопсихологической безопасности личности // 6 th  International conference Science and society – Methods and problems of practical application. 15 th  November 2018. Vancouver, Canada
 5. Digital Literacy and Professional Development of Psychology Students. // Opción Journal, 2018, vol. 34, Edición Especial Nro. 17
 6. Операционализация конструкта «Информационно-психологическая безопасность личности» Проблемы социальной психологии и социальной работы : XV Бүкілресейлік Парыгиндік ғылыми-тжірибелік конференция (халықаралық қатысумен). Санкт-Петербург : 17 сәуір  2020 ж.

Байланыстар

E-mail: t.vasko@turan-edu.kz

Сангилбаев Оспан Сейдуллаевич

«Психология» кафедрасының профессоры

Психология ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу »

Білімі

Жоғары, физика мұғалімі

 

Академиялық тәжірибе 

45 жыл

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: «Психология тарихы», «Педагогикалық психология», «Денсаулық психологиясы»

Магистратура: «Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері», «Магистерлік зерттеу технологиясы»

Докторантура: «Психологияның өзекті мәселелері: отандық және шетелдік психологияға салыстырмалы талдау», «Тұлғаның психологиялық денсаулық мәселесі»

 

Марапаттар мен жетістіктер 

«Отличник военного строительства»; Обладатель юбилейных нагрудных знаков ВУЗов (Абай атындағы ҚазҰПУ, Дулати атындағы ТаразМУ); «ЖОО Ең үздік оқытушысы» ҚР БжҒМ гранты (2010); Психологилық Ғылымның Халықаралық Академиясының арнайы мүшесі Ресей; «Жаңа гуманитарлы білім беру» ҚР ПҒА Хабаршысы редколлоегия мүшесі.  «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының редколлегия мүшесі және «Қазіргі психология тарихы, «Интернет-психология», «Ұйымдастыру мінез-құлқының негіздері», «Әлеуметтік психология» кітаптарының ғылыми редакторы

 

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Ғылыми онлайн тағылымдама – UniBIT, София, Болгария

 

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми еңбектерінің тізімін ашу

 

Байланыстар

E-mail: o.sangylbayev@turan-edu.kz

Касымжанова Анаргуль Алиакпаровна

«Психология» кафедрасының профессоры

Психология ғылыми кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1988 – 1993 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,  Филолог, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
 • 1996 – 1998 – Қазақ мемлекеттік университеті, біліктілікті арттыру институты,  «Психология» мамандығы бойынша ғылыми тағылымдама
 • 1999 – 2002 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 19.00.01 – Жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология мамандығы бойынша аспирантура.
 • 2008 – 2010  Новосибирск қ.отбасылылық терапия институты. Психолог-кеңес беруші
 • 2019 – 2020 Карвасарский атындағы психотерапия және медициналық психология институты. 37.05.01 – Клиникалық (медициналық) психология мамандығы бойынша мамандану: когнитивті-жүріс-тұрыс психотерапиясы

Академиялық тәжірибе 

 • 2021 ж бастап – «Туран» Университеті «Психология» кафедрасының профессоры
 • 2016-2020 – «Туран» Университеті, «Психология» кафедрасының меңгерушісі
 • 2020-2021 – «Туран» университеті гуманитарлы-заң факультетінің деканы
 • 2011 – 2016 – Халықаралық бизнес университеті (UIB), журналистика және халықаралық қатынастар кафедрасының доценті
 • 2006 – 2011 – «Қайнар» Университеті, теориялық және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы
 • 1995 – 2000 – О.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, педагогика және  психология кафедрасының оқытушысы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін –«Sirius» дамыту орталығы,  директор, психологиялық кеңес беру, оқыту тренингтері
 • 2010 – 2018 –«Кайрос» психологиялық орталығы, директор, психологиялық кеңес беру, оқыту тренингтері
 • 2001 – СПИД күрес және профилактика республикалық орталығы, емдеу-профилактика бөлімінің психологы, жеке кеңес беру, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс
 • 2000 – Жезқазған университетіндегі психологиялық көмек қызметі, психолог-кеңес беруші

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Психологиядағы метематикалық және статистикалық өңдеу әдістері,  Медициналық психология, Жалпы психология

Докторантура: Психологиялық зерттеулердегі математико-статистикалық әдістер

 

Марапаттар мен жетістіктер 

ҚР БҒМ құрмет грамотасы 2020; «Туран» университеті ректорының грамотасы 2019

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Медициналық психология (с грифом РУМС), – Алматы: ун-т Туран, 2018. – 100 б.
 2. Басқару психологиясы ( Хайруллин Г.Т.бірлескен авторлық), Алматы: ун-т Туран. – 2020. – 352 б.
 3. Emotional health as an indicator of youthful wellbeing.// Opción, Año 36, Especial No.27(2020): 828-842 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. –Р. 828-842.
 4. Investigation of subjective risk assesment of miner work. //International Journal of Psychology, International Union of Psychological Science, Taylor & Francis (Routledge), 2016. – Т. 51. – Р. 802.
 5. Исследование матерей, воспитывающих детей с инвалидизирующим заболеванием (на примере детей с психическими заболеваниями).- Абай атындағы ҚазҰПУ. Психология сериясы. – №1 (62). – 2020. – 271-277.
 6. Особенности субъективной оценки эмоционального здоровья в юношеском возрасте.- Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысын Психология серияс. – №1 (62). – 2020. – 70-78.
 7. Проблема здоровья личности как предмет изучения зарубежной психологии.- ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. – Алматы, №1 (58).- 2019.- Б.87-93.
 8. Трудовые ценности как мотивирующие факторы трудовой деятельности сотрудниц фармацевтического предприятия.-Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы – «2 (127). – 2019. – Б. 130-138.
 9. Экспериментальное исследование отношения родителей детей с особыми образовательными потребностями к инклюзивному образованию. – Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №2. – 2019.
 10. Психологические методы отбора персонала в поликультурной среде. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология сериясы. – №3 (70). – 2019. – Б. 34-41.
 11. О путях исследования контекста проявлений суицидального риска подростка. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Психология» сериясы. – №1 (54). 2018. – Б. 154-160.
 12. Парадокс глобализации: предрассудки и стереотипы. – ҚР ҰҒА Хабаршысы. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. – №2. – 2018. – Б. 181-189.
 13. Анализ результатов эмпирического исследования ценностных ориентаций персонала на примере строительной компании. – ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және социология сериясы. – №2 (61). – 2017. – Б.120-131.
 14. Исследование взаимосвязи типов темперамента и уровня стрессоустойчивости у студентов. –әл-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және Социология сериясы. – №1 (60). – 2017. – Б. 101-107.
 15. Теоретический анализ психологических исследований по проблеме копинг-стратегий. – МНПК “Эффективные пути модернизации”, Прага: Образование и наука, 10 Том. 2019. – Б. 65-72.
 16. Исследование вербальных и невербальных признаков лжи у детей младшего школьного возраста. -“Инновациялық даму жағдайында білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері» ХҒПК Алматы, 2019.
 17. Использование здоровьесберегающих технологий при формировании навыков управления стрессом. – «Инновациялық даму жағдайында білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері» ХҒПК Алматы, 2019.
 18. Теоретический анализ эмоционального выгорания профессиональной деятельности педагогов.- РНПКС “Креативная молодежь – путь к интеллектуальной державе”, 2019.

Байланыстар

E-mail: a.kassymzhanova@turan-edu.kz

Ерментаева Ардақ Ризабекқызы

«Психология» кафедрасының профессор зерттеуші

Психология ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1978-1982: Өскемен пединституты. Мамандығы: математика мұғалімі, үздік диплом.
 • 1991-1995: аспирантура, Білім саласындағы теориялық педагогика және халықаралық зерттеулер Институты, Ресей Білім Академиясы. Москва.

Академиялық тәжірибе 40 жыл

 

Марапаттар мен жетістіктер

Марапаттар:

 • 2009 ж.: «Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін» төсбелгісі.
 • 2017 ж.: ҚР БҒМ «Үздік оқытушы» грант иегері.
 • 2020 ж.: «Л.Н. Гумилев» төсбелгісі.

Жетістіктер:

 • 09.2013 бастап: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, «Психология» кафедрасының профессоры.
 • 09.2011 – 08.2013: Абай атындағы ҚазҰПУ, психологиялық-педагогикалық мамандықтар кафедрасыны профессоры.
 • 08.1990-08.2011: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Психология» кафедрасының оқытушысы, доценті, кафедра меңгерушісі, АҒҚ, профессоры.
 • 08.1982-08.1990: орта мектеп мұғалімі, Боран селосы, Өскемен қаласы, ШҚО.

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Барлығы: 325 ғылыми жұмыс жарияланған.

 • Монография – 15.
 • Оқулықтар – 5.
 • Типтік бағдарламалар – 5.
 • Оқу, оқу-әдістемелік құралдар – 32.
 • Скопус, Томсон Рейтер базасына кіретін ғылыми журналдарда – 14.
 • Шетелдік ғылыми журналдарда – 12.
 • Уәкілді орындар ұсынатын басылымдарда – 70.
 • Ғылыми-практикалық конференция жинақтарында – 180.

Байланысу:

E-mail: a.ermentayeva@turan-edu.kz

Дуплякин Евгений Борисович

«Психология» кафедрасының профессоры

Медицина ғылымдарының кандидат

«Психология» әлеуметтік білім магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1998 – 2004 ж – Қазақстан медицина институты, факультет – жалпы медицина.
 • 2004 – 2005 ж – Қазақ медицина университетінде интернатура, мамандығы – психиатр-нарколог, психотерапевт.
 • 2018 – 2019 Қайнар академиясы – «Психология» мамандығы бойынша магистратура.

Академиялық тәжірибе 

17 ж.

 • 2005 – 2006 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-тәжірибелік орталығының (РСПТМПН) эпидемиологиялық және ұйымдастырушылық зерттеу бөлімінің ғылыми қызметкері, эндогендік және экзогендік бұзылулар бөлімінің дәрігер-ординаторы.
 • 2006 – 2008 ж Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері мен ұлттық орталығының ғылыми қызметкері (САӨСҰО) Ғылыми-техникалық бағдарламаны жүзеге асыру, психикалық және мінез-құлық бұзылыстарын анықтау үшін қала және облыс емханаларында науқастарды тексеру, емдеу бойынша әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және енгізу. пациенттердің бұл тобы (RSCPPN негізгі жұмысымен біріктіру).
 • 2007 – 2008 ж Клиникалық зерттеулер бөлімінің ғылыми қызметкері, Республикалық балаларды емдеу ғылыми-практикалық орталығының психотерапия бөлімінің дәрігер-ординаторы.
 • 2008 – 2010 ж Клиникалық психиатрия және психотерапия бөлімінің ғылыми қызметкері, Республикалық психотерапияны емдеу ғылыми-практикалық орталығының Аддиктивті жағдайлар және суицидология бөлімінің дәрігер-ординаторы.
  – оқытушы – ҚазҰМУ психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының ассистенті. С.Д. Асфендияров (комбинация).
  – оқытушы – Қазақстан-Ресей медицина университетінің психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының ассистенті.
 • 2018 – 2020 Каз.МУНО психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасының доценті.

Академиялық емес тәжірибе 

23ж. Жоғары санатты дәрігер, психиатр-нарколог, психотерапевт, клиникалық психолог

 

Жүргізетін пәндер

Бакалавр дәрежесі: «Денсаулық психологиясы», «Инклюзивті білім берудегі психологиялық қолдау», «Медициналық психология».

Тағылымы мен академиялық мобильділік

 • 2006 жылдың 05 қаңтарынан 03 наурызына дейін – AGIUV жалпы психиатрияны жақсарту.
 • 09 желтоқсан 2006 жыл – біліктілікті арттыру «Невроздар және оларды емдеу туралы заманауи идеялар» RSPTSPPN.
 • 2007 жылдың 30 наурызы – «Балалар психиатриясының, психотерапиясының, наркологиясының және неврологиясының өзекті мәселелері» біліктілігін арттыру.
 • 2007 жылғы 27 сәуір – «Сот психиатрия және сот наркологиясы» біліктілігін арттыру.
 • 2007 жылғы 29 қазаннан 02 қарашаға дейін – «Сот психологиясы және сот наркологиясы» біліктілігін арттыру.
 • 2008 жылдың 03 қаңтарынан 04 наурызына дейін – АГИУВ наркологиясын жақсарту.
 • 2008 жылғы 19 мамырдан 20 маусымға дейін – «Төтенше жағдайларда психотерапевтік және медициналық-психологиялық көмекті ұйымдастыру және көрсету» біліктілігін арттыру.
 • 2010 жылғы 05 наурыздан 15 наурызға дейін – «Психиатриялық тәжірибедегі суицидтік жағдайлардың типологиясы, клиникасы және алдын алу» біліктілігін арттыру.
 • 2015 жылғы 27 тамыз – «Отбасылық медицина және алғашқы медициналық-санитарлық көмектің клиникалық мәселелері» шеберлік сыныбы.
 • 2015 жылғы 9-11 қазан – «Автогипноз тәжірибесі. CHC әдісі».
 • 2016 жылғы 3-5 маусым аралығында – «Витология» мамандығы бойынша біліктілігін арттыру.
 • 2017 жылғы 14-15 қаңтар – «Психологиялық кеңес беру. Мәселелерді шешу және мақсаттарға жету үшін психотехнология »IIP.
 • 2017 жылдың 27 – 28 қаңтары – «Субъективті шындық психотерапиясы» курсы бойынша біліктілікті арттыру. INP кодтарымен жұмыс істеудің негізгі бағыттары, әдістері және психотехнологиялары «IIP.
 • 2017 жылғы 27 наурыздан 22 сәуірге дейін – «Сот психиатрия мәселелерімен эндогендік, эндогендік-органикалық, экзогендік-органикалық психикалық және мінез-құлық бұзылыстары» циклі бойынша біліктілігін арттыру.
 • 2017 жылғы 7-14 мамыр – «NLP – практик» интенсивті тренингі. Жаттықтырушы Виктория Цесоните, Литва.
 • 2017 жылдың 27 тамызы – «NLP – Practitioner» 20 күндік оқыту семинарының толық курсы. Бірінші NLP орталығы.
 • 2017 жылғы 18-22 желтоқсан – «Ауыр және ұзақ мерзімді аурулардың стратегиялық полимодальды психотерапиясы» курсынан өту. Еуропалық психотерапия қауымдастығы. Азиялық психотерапия федерациясы. Дүниежүзілік психотерапия кеңесі. Бүкілресейлік кәсіби психотерапевтік лига.
 • 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап 2018 жылдың наурыз айына дейін «Эриксондық гипноз» тренингі. Hgts – Мәскеу орталығы.
 • 2018 жылғы 21 мамырдан 26 мамырға дейін – Біліктілікті арттыру «Суицидоз және дағдарыс жағдайларының негіздері: түзету әдістері» Каз.МУНО, Алматы.
 • 2018 жылғы 28 мамырдан 2 маусымға дейін – Үздіксіз білім беру «Суицидология негіздері. Автоагрессивті мінез-құлықтың алдын алу «Қаз.МҰНО, Алматы.
 • 2018 жылдың 01-03 маусым аралығында – Қайнар академиясында Практикалық психология фестивалі аясында біліктілікті арттыру курсы.
 • 2018 жылғы 14-15 шілде – 16 сағат көлемінде «Топтық талдауға кіріспе» психотерапиялық тренингі.
 • 2018 жылғы 16-28 шілде аралығында – «Клиникалық тәжірибедегі психотерапия әдістері» біліктілігін арттыру. Қазақ үздіксіз білім беру медициналық университеті Алматы.
 • 2018 жылғы 11 қыркүйек пен 18 қараша аралығында «NLP – МАСТЕР ИНТЕНСИВТІ». NLP – МАСТЕР біліктілігі берілді. NLP жоғары мектебі.
 • 25-26 қыркүйек 2018 ж. Coacheng дипломын сертификаттау.
 • 2018 жылғы 13-16 желтоқсан «Эриксондық гипноз» қарқынды тренингі. NLP жоғары мектебі.
 • 2019 жылғы 11 желтоқсаннан 13 желтоқсанға дейін «Psi-Expert» конференциясының қатысушысы. Практикалық психология институты, Киев.
 • 2020 жылғы 25-26 наурыз «Тиімді MAC-коучинг» курсы. Практикалық психология институты, Киев.
 • 2020 «Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушылармен (агрессорлармен) күресу стратегиясы» Білім беру бағдарламасының қатысушысы.
 • 2020 жылғы 20 шілдеден 15 тамызға дейін «Сексологияның өзекті мәселелері» циклі бойынша біліктілікті арттыру. «Үздік» қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы.
 • 2020 жылғы 17 тамыздан 14 қыркүйекке дейін «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық ауруларының жалпы заңдылықтары» циклі бойынша біліктілікті арттыру. «Үздік» қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы.
 • 2020 жылғы 24 тамыздан 05 қыркүйекке дейін «Медициналық білім беру әдістемесі» циклі бойынша біліктілікті арттыру. Халықаралық жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты, Алматы
 • 2020 жылғы 02 қарашадан 28 қарашаға дейін «Медициналық психология: клиникалық және патопсихологиялық диагностика» циклі бойынша біліктілікті арттыру. «Үздік» қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы.
 • 2020 Коучинг және психология, өмірлік модульдер және бизнес модульдері 864 сағат. Халықаралық Сократиялық коучинг университеті.

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Транзишиондық интоксикация және эндогенді психоздар туралы. 15-ші Халықаралық практикалық конференция материалдары, 22-30 мамыр, 2019 ж., Прага, Чехия, 15-19 бб.
 2. Алкоголизммен ауыратын науқастарда мазасыздықтың бұзылуын бағалау және бақылау. Халықаралық қатысумен «Психиатрияның өзекті мәселелері: интеграция, инновация, модерация» ғылыми-практикалық конференциясы (30.05.2019 Ташкент, Өзбекстан), б.15
 3. Медициналық -санитарлық алғашқы емделушілердегі депрессиялық бұзылулардың алдын алу. «Салауатты өмір салтын қалыптастырудың өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2015. – No 4. – С. 106-107.
 4. Алғашқы медициналық -санитарлық көмектің тиімді қызметін жетілдіру мәселесі бойынша. Қазақ ұлттық медицина университетінің хабаршысы: «Университет күндері» аясындағы ғылыми -практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2015. – No 3. – С. 70
 5. Депрессиялық бұзылыстары бар алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін науқастардың әлеуметтік-демографиялық сипаттамасы. ҚР психиатр, психотерапевт, нарколог және медициналық психологтардың 3 -ші конгресінің материалдары. – Алматы, 2016 .– С. 27-30.
 6. Алматыдағы психикалық денсаулық орталығының амбулаторлық емделушілері арасындағы мазасыздық пен депрессиялық бұзылулар. 2-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары: Пәнаралық зерттеулер, Гамбург, Германия, (No40), 26-28.01.2021, б.512-521, ISBN: 978-3-512-31217-5
 7. Алматыдағы психикалық денсаулық орталығының амбулаторлық емделушілері арасындағы обсессивті-компульсивті бұзылулар. 7-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы: Әлеуметтік кризис жағдайындағы ғылыми көкжиек, Токио, Жапония, Оцуки баспасөзі, 6-8.02.2021, с. 800-807, ISBN: 978-4-272-00922-0
 8. Қант диабеті кезіндегі COVID-мен байланысты депрессиялық бұзылулар. Бірінші Еуразиялық конференцияның тезистері: Коронавирустық пандемия және критикалық инфрақұрылым, Тбилиси, Грузия, 28-30.11.2020, б. 53-55, AIJR Publisher шығарған, Dhaurahra, Balrampur India 271604, ISBN: 978-81-947843-0-2 (электронды кітап), DOI: https: //www.doi.org/10.21467/ рефераттар.102
 1. Мазасыздық пен депрессия деңгейінің жоғарылауы COVID-19 кезінде медицина қызметкерлерінің тиімділігін төмендету факторы ретінде. Бірінші Еуразиялық конференцияның тезистері: Коронавирустық пандемия және критикалық инфрақұрылым, Тбилиси, Грузия, 28-30.11.2020, б. 41-44, AIJR Publisher шығарған, Dhaurahra, Balrampur India 271604, ISBN: 978-81-947843-0-2 (электронды кітап), DOI: https: //www.doi.org/10.21467/ рефераттар.102
 1. Нашақорлық (нашақорлық, уытқұмарлық). Емдеудің негізгі принциптері. Оқулық. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, Алматы 2019 ж
 2. Жалпы психогигиена және психопрофилактика. Оқулық. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, Алматы 2019 ж

Байланыстар

E-mail: e.duplyakin@turan-edu.kz

Исламгулова Светлана Константиновна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Педагогика ғылымдарының докторы

Түйіндемені оқу »

Білімі

Абай атындағы ҚазПИ. 1977 ж. Химия және биология мұғалімі

 

Академиялық тәжірибе 

 • 2000–2006 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, инновациялық эколого-білім беру орталығы директорының орынбасары
 • 2010 ж. бастап –«Туран» университетінің «Психология» кафедрасының доценті
 • 2010–2018 жж. «Туран» университетінде проректор

Академиялық емес тәжірибе 

 • 1992 ж дейін. – Алматы қаласындағы № 36 орта мектепте химия мұғалімі, директордың орынбасары
 • 1992–2006 жж. – гимназия № 25 Алматы қаласы: директор
 • 1997–2006 – лектор РИПКПКСО
 • 2006–2010 жж. – Біліктілікті арттыру және білім беру жүйесіндегі кадрларды қайта даярлау институты. Алматы қаласы: директор
 • 1999–2016 жж. – «Творческая педагогика» Ғылыми-әдістемелік журнал: бас редактор

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: басқару іс-әрекетінің негіздері, адам ресурстарын басқару психологиясы

 

Марапаттар мен жетістіктер 

 • ҚР Президентінің алғыс хаты. БжҒМ, Алматы,
 • ҚР білім беру саласының үздігі. 1994 ж.
 • «Ы. Алтынсарин» төс белгісі, 2005 ж.
 • «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» төс белгісі, 2012 ж.
 • «Почетный работник образования Республики Казахстан» төс белгісі, 2017 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Диагностический комплекс оценки качества образовательной деятельности инновационной школы. Педагогические инновации    как условие    повышения   качества  образования: ! Халықаралық педагогикалық оқулар материалдары.
 2. Методическая служба в школе и аттестация учителей. Оқу-әдістемелік құрал. –Творческая педагогика, 2016.
 3. Бизнес-инкубатор университета «ТУРАН» – проекция в будущее. Предпринимательский университет как современная форма взаимодействия власти, бизнеса, образования и науки. ХКмМатериалдары 24 қараша 2016 ж.
 4. Формирование университета предпринимательского типа как условие построения общества всеобщего труда. Предпринимательский университет как современная форма взаимодействия власти, бизнеса, образования и науки. ХК материалдары, 24 қараша 2016 ж. (бірлескен авторлық)
 5. Educational management: Textbook (2.1, 2.4, 2.5 бөлімдер). Approved by the Ministry of Education and Science, Republican scientific and practical center “Textbook” Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2017.
 6. Зависимость профессиональных достижений в продажах от уровня эмоционального интеллекта. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: VII ХҒПК материалдары (04 сәуір 2018 ж.) – Алматы: Университет «Туран» (бірлескен авторлық).
 7. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и мотивационной направленности сотрудников сферы прямых продаж с различными показателями эффективности. SCIENCE AND EDUCATION LTD Materials of the XIII International scientific and practical Conference Cutting-edge science – 2018 , April 30 – May 7, 2018 Pedagogical sciences. Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. : Sheffield. Science and education LTD -92 p. (бірлескен авторлық).
 8. Исследование влияния стрессоустойчивости на адаптацию новых сотрудников компании. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: IX ХҒПК материалдары. (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: Университет «Туран», 2020. –568 б. (бірлескен авторлық).
 9. Влияние организационных факторов на возникновение эмоционального выгорания преподавателей на фоне дистанционного образования. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: X ХҒПК материалдары. (28 сәуір 2021 ж.) – Алматы: Университет «Туран», 2021. – 372 б. (бірлескен авторлық).
 10. Самооценка и её влияние на карьерный рост. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: X  ХҒПК материалдары. (28 сәуір 2021 ж.) – Алматы: Университет «Туран», 2021. – 372 б. (бірлескен авторлық).

Байланыстар

E-mail: s.islamgulova@turan-edu.kz

Хананян Анаит Аркадьевна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2013 – 2016 – Аналитикалық психологияның Халықаралық ассоциациясы, Аналитикалық психологтардың сертификатталған мүшесі. Швейцария, Цюрих
 • 1982 – 1986 – КСРО педагогикалық ғылымдар Академиясы жанындағы жалпы және педагогикалық психология бойынша аспирантура. Мәскеу. В.В. Давыдов, Р.Г. Михайлов, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, М.Ш. Мамардашвилидің жетекшілігімен.
 • 1991 – «Особенности процесса восприятия при усвоении понятий (на примере геометрических понятий)» тақырыбында кандидаттық диссертация. 19.00.07 — Педагогикалық психология мамандығы, ғылыми жетекші — психол.ғд., Миракян А.И.
 • 1978 – 1983 – Ереван мемлекеттік университеті, Психолог

Академиялық тәжірибе 

 • 1992 -2003 – БҰҰ бағдарламасы бойынша Екінші дүниежүзілік соғыс және одан кейінгі соғыс құрбандарымен аналитикалық психотерапия
 • 2015 ж бастап қазіргі уақытқа дейін «Туран» университеті, Психология кафедрасының доценті
 • 2014-2016 – ООД СПбГУП АФ кафедра доценті
 • 2012 ж бастап қазіргі уақытқа дейін Абай атындағы ҚазҰПУ арнайы педагогика кафедрасының аға оқытушысы
 • 2005 — 2012 – Абай атындағы ҚазҰПУ жалпы және қолданбалы психология кафедрасының доценті
 • 2005 — 2006 – «Бөбек» магистратура университетінің доценті
 • 2003 — 2004 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті
 • 2003 – 2005гг -«Кайнар» университеті психология және педагогика кафедрасының доценті
 • 1991 – 1992 – неміс психотерапевті графиния Мария Гиппустың жеке шақыртуымен Германияда Тоодмос-Рюттеде Аналитикалық Психология орталығында жарты жылдық тағылымдамадан өттім .

Академиялық емес тәжірибе 

 • 1992 жылдан бастап – аналитикалық психология бойынша жеке тәжірибе

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Тұлға психологиясына кіріспе, Индивидуалды психотерапия, Психологиялық кеңес беру негіздері, Ерік психологиясы

Докторантура: Юнгиандық талдау, Психоаналитикалық психотерапия, Экзистенциалды талдау, Экзистенциалды кеңес беру

 

Марапаттар мен жетістіктер 

 • IAAP Individual Member (Киото, Жапония, 2016)Аналитикалық Психология Халықаралық Ассоциациясының жеке мүшесі

Ғылыми еңбектер тізімі

 • Ғылыми журналдар мен жинақтарға 30 дан астам басылым, оның ішінде:
 • “Acceptance of a Partner’s Shadow as a step on the way of individuation” – IAAP в Киото, Жанпония 2016 халықаралық конгрестің материалдары
 • Психологические механизмы и проблемы формирования идентичности. «Культура, наука и образование во благо общества» Халықаралық ғылыми-практиалық конференция жинағы. Алматы, 2017
 • Миссия психологической службы в вузе. Халықаралық конференция: “Аутодеструктивное поведение среди подростков. Пути и перспективы превентивной коррекции” Алматы, 2012

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: a.khananyan@turan-edu.kz

Хон Наталья Николаевна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология саласындағы PhD докторы

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1998-2000 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, психология магистрі
 • 1992-1997 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Психология бакалавры
 • 2005-2006 Maximazing Human Capital, Thunderbird International School of Management
 • 2006 – 2009 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,  Психология саласындағы PhD докторы

Академиялық емес тәжірибе 

 • Халықаралық компанияларда персоаналдарды басқаруда  20 жылдық тәжірибе, лидерлік және басқару дағдылары бойынша сертификатталған тренер

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Психологиядағы статистикалық әдістер

Магистратура: Психологиядағы замануи статистика

 

Марапаттар мен жетістіктер 

ҚР Бас прокуратурасының естелік медальі 2016

Ғылыми еңбектер тізімі

 • IT-technologies for Emotional Intelligence Development in Russia and Kazakhstan .-International Journal of Psychology, Volume 51. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan.- P. 248(co-authors)
 • Creative Technologies of Emotional Competencies Development in Kazakhstan .-International Journal of Psychology, Volume 51. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan.- P. 248 (co-authors)
 • From Religious Fanatic to Maturity in Faith: Cross-Confessional Tolerance as a Way to Understand Emotional Components of Others.// Procedia – Social and BehavioralSciences, 2015.-P. 260-264. (Co-author)
 • Emotional Intelligence of a Coach as a Factor of Coach-Student Interaction.// Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015.-P. 265-270 (Co-authors)
 • Peculiarities of Comprehending the Subjective Well- Being by Student with High and Low Level of Emotional Intelligence.// International Science IndexInternational Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering Vol:8 No: 2, 2014,P. 621-624 (co-authors)
 • Problem Solving Design for Emotional Intelligence Training of Middle Managers.// Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015.- (Co-author)http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.71
 • Role of emotional intelligence in career development.//Law, economy and management in modern ambience. Book of abstracts. Belgrade, Serbia,2017.-P.31-32.
 • Гуманитарные технологии и эмоциональный интеллект преподавателя вуза//. «Роль медиакультуры в повышении интеллектуального потенциала Казахстана» ХҒПК материалдары.9 қараша 2012.-Б.196-198. (бірлескен авторлық)
 • Диагностика и развитие эмоционального интеллекта преподавателя вуза. Монография. Алматы: Қазақ университеті,2016.-182 с. (бірлескен авторлық)
 • Эмоциональный интеллект тренера и преподавателя физвоспитания.// ICEESS 2015 June 26-27 Tianjin, China
 • Проект подготовки спортивных психологов в рамках международной магистерской программы двух дипломов.// «РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» XI спорт психологиясы және дене шынықтыру бойынша Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдары. -М.,3-4 маусым 2015 ж.-С.309-312.
 • Стратегия подготовки спортивных психологов в условиях международной интеграции высшей школы.// Спорт психологы, Мәскеу, 2015.-№2(37.-Б.54-59.)

Байланыстар

Телефон: +7727-260-40-28

E-mail: natalya.khon@gmail.com

Мун Мария Владимировна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

Психология ғылымдарының кандидаты

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2006 наурыз – 19.00.01 – жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология мамандығы бойынша психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі – диссертация тақырыбы: «Образно-логические взаимопереходы как один из механизмов творческого мышления личности» – № 0001097
 • 1999 – 2001 әл-Фараби ат.ҚазҰУ
  Жалпы психология кафедрасында аспирантура
 • 1997-1999 әл-Фараби ат.ҚазҰУ (магистратура, психология магистрі) №0000307
  Философия және саясаттану факультеті, психология бөлімі
  Мамандығы: психология
 • 1994-1999 Абылайхан ат. Қазақ Мемлекеттік Әлем тілдері және халықаралық қатынастар Университеті (үздік диплом) № 0003564
  Мамандығы: Ағылшын тілі
  Біліктілігі: орта мектепте ағылшын тілі пәні мұғалімі
 • 1993-1997 әл-Фараби ат.ҚазҰУ (бакалавр академиялық дәрежесі) № 0136631
  ФжС Факультеті, психология бөлімі
  Мамандығы: психология
  Біліктілігі: Психолог-практик, психология пәнінің оқытушысы

Академиялық тәжірибе 

23 ж

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: гендерлік психология, дифференциалды психология

Магистратура: персоналдарды іріктеу, көшбасшылық және коучинг, гендерлік психологияның заманауи мәселелері, өзін басқару психологиясы, психологиядағы заманауи статистика

Докторантура: заманауи эксперименталды психологияның өзекті мәселелері

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Cognitive style “rigidity-flexibility of cognitive control” and the level intelligence indicators – BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, ISSN 1991-3494, Volume 1, Number 389 (2021), 306 – 315 https://doi.org/10.32014/2021.2518-1467.41 – Web of Science – M.V. Mun, S.K. Berdibayeva, F.A. Sakhiyeva, S.S. Dossanova M.P. Kabakova, Prasetiyawan Dayat, S.K. Berdibayev
 2. Адаптация на русский язык опросника психологического самочувствия студентов (The Student Well-Being Process Questionnaire) –   Педагогика және психология әлемі: халықаралық ғылыми-практикалық журнал. Нижний Новгород: «Открытое знание» Ғылыми баспа орталығы. , 2020. №03 (44). 160 б. – https://scipress.ru/pedagogy/articles/adaptatsiya-na-russkij-yazyk-oprosnika-psikhologicheskogo-samochuvstviya-studentov-the-student-well-being-process-questionnaire.html – 0,75 б.т.  – Умуркулова М.М., Сабирова Р.Ш., Касымова Л.С., Мун М.В., Карипжанова Ш.С.
 3. The phenomenon of “disappearances” in the process of supervision (On the example of a permanent professional multimodal supervision group)// Psychiatria i Psychologia Kliniczna (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”). – Volume 17, Number 1/2018. – р. 35-40, 0,375 п.л. – Y. Lashkova, S. Berdibayeva, Z. Beissenova, M. Mun, A. Faizullina, B. Serimbetov, A. Gizatullina
 4. The Relationship of Life Plans and Propensity For Deviant Behavior In Adolescence // Future Academy®: Abstract Book. 5th CPSYC 2017 International Congress on Clinical and Counselling Psychology 26-28 April 2017/ University of Bari, Foggia and Cosenza, Italy – р. 8 eISSN: 2301-2226 – http://dx.doi.org/10.15405/cpsyc2017(2301-2226) – Thomson Reuters, Web of Science – 0,06 п.л. – B. Nussipzhanova, S. Berdibayeva, Alena Garber, Mariya Mun, Dmitry Ivanov, S. Berdibayev
 5. Experimental research of the psychological background of youth involvement in religious sects // European Journal of Science and Theology. – February 2017, Vol.13, No.1. – р. 101-110 – https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157273&tip=sid&clean=0 – S. Berdibayeva, B. Nussipzhanova, S. Satiyeva, A. Gizatullina, M. Mun, A. Alimzhanova
 6. Religious sects: reasons for their influence on youth // European Journal of Science and Theology. – August 2017, Vol.13, No.4. – р. 55-67 – https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157273&tip=sid&clean=0 – S. Berdibayeva, M. Kunanbayeva, M. Mun, M. Sadyrova, B. Yeleussinov, K. Belzhanova
 7. Опыт адаптации опросника «Undergraduate Stress Questionnaire» // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии – №1(76) 2021ж – б.4-16 – https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/1172 – ККСОН – М.М. Умуркулова, Р.Ш. Сабирова, Л.С. Касымова, М.В. Мун
 8. Программно-аппаратный комплекс психофизиологического тестирования// ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. №1(72) 2020ж – https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/1005 – Дарибаева Г., Мун М.В.
 9. Culture of interethnic relations as a condition of formation of youth tolerant consciousness // ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. Алматы, 2017. –  № 1 (60) – Б.20-26 – Kukubayeva A.H., Berdibayeva S.K., Mun M.V.
 10. Возможные взаимосвязи иррациональных убеждений с профессиональной мотивацией студентов // «Жаңа ақиқат жағдайындағы экономика мен білім берудің тенденциялары мен келешегі// халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, Алматы экономика және статистика академиясы. 2020 – б. 367-372 – Галимова К., Попович А., Мун М.В.
 11. Особенности ценностно-смысловой сферы у подростков // Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: «Туран» Университеті – 568 б. – 0,375 б.т. – Чуланова Д., Мун М.В.
 12. Взаимосвязь психологических факторов и копинг-стратегий// Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: «Туран» Университеті, 2020. –568 б. – 0,3 б.т. – Есетова А., Мун М.В.
 13. Особенности эмоционально-направленных копинг-стратегий// «Ғылыми журнал» №5 Журналы (50), Москва, 2020 – Ресейлік импакт-фактор: 0,12, Ғылыми-әдістемелік журнал, Номердің шыққан уақыты– 29.05.2020 – б. 46-50 – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42928355 – Есетова А., Мун М.В.
 14. Мотивы вступления в брак молодежи // Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психолого-педагогикалық мәселелері: IX ХҒПК материалдары. (05 мамыр 2020 ж.) – Алматы: «Туран» Университеті, 2020. –568 б. – 0,3 б.т. – Чумачок В., Мун М.В.
 15. Исследование взаимосвязи личностных характеристик (экстраверсия, нейротизм) с уровнем эмоционального выгорания у сотрудников добывающих компаний // «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы, Қазақстан, 02-11 сәуір 2019ж. Том 1. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – Б. 58-64 – Бабаджанова Г.А., Мун М.В.
 16. Взаимосвязь общих способностей и личностных черт с удовлетворенностью трудом// «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы, Қазақстан, 02-11 сәуір 2019ж. Том 1. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – Б. 95-98 – Илимахунова С.А., Мун М.В.
 17. Effects on bilingualism on Stroop performance // V Халықаралық Фараби оқулары Алматы, Қазақстан, 3-13 сәуір «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ. 9-12 сәуір 2018. – том 2. – Б. 38-40 – Аlpysbayeva A., Mun M.V.
 18. Self-acceptance: exercises for teenagers against body dissatisfaction            //  «Психология в современном мире: теоретические и прикладные исследования в контексте реализации программы Рухани Жангыру. ХҒӘК. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ.  7 желтоқсан, 2018. – Б. 209-210 – Alpysbayeva A., Mun M.V.
 19. Educational program of Specialty “6M050300 – Psychology”: problems and perspectives// «Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала образовательных программ университетов» 47 ғылыми-әдістемелік конференция: 26-27 қаңтар 2017 ж. – 2 Кітап – Алматы, «Қазақ университеті», 2017. – Б. 16-17 – Камзанова А.Т., Мун М.В.
 20. Исследование прокрастинации: литературный обзор// «Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и практики», қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығы мен қазақ психология қауымдастығының 1 съезіне арналған Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ. 07.12.2017-08.12.2017. – Б. 110-112 – Чернобиль В., Мун М.В.
 21. Body image and adolescents// «Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и практики», қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығы мен қазақ психология қауымдастығының 1 съезіне арналған Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. – Қазақстан, әл-Фараби ат.ҚазҰУ, 07.12.2017-08.12.2017. – Б. 59-60 – Аlpysbayeva A., Mun M.V.
 22. Мун М.В. Дифференциалды психология: оқу құралы/Оқу құралы. Философия және саясаттану факультетінің және РИСО Ғылыми Кеңесімен ұсынылған (№1 хаттама09.2017ж.); «Табиғи ғылымдар», «Гуманитарлы ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес», «Техникалық ғылымдар мен технология» және «Өнертану» УМО мамандық топтары бойынша. РУМС ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білм беру. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ базасында. (№2 хаттама 29.06.2017ж.). – Алматы: «Қазақ университеті», 2017. – 124б. – 7,75 б.т.
 23. Дифференциалды психология: оқу құралы/Оқу құралы. Философия және саясаттану факультетінің және РИСО Ғылыми Кеңесімен ұсынылған (№5 хаттама 11.07.2017ж.); «Табиғи ғылымдар», «Гуманитарлы ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес», «Техникалық ғылымдар мен технология» және «Өнертану» УМО мамандық топтары бойынша. РУМС ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білм беру. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ базасында. (№2 хаттама 06.2017ж.). – Алматы: «Қазақ университеті», 2017. – 124б. – 7,75 б.т. – Мун М.В., Садыкова Н.М.
 24. Сот психологиясы: оқулық/ Дж. Броун, И. Шелл, Т. Коул. /Оқулық. Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, ҚАЗАҚСТАН. – Алматы, 2017. – 364 Б. – 22,75 б.т.  – Қазақ тіліне аударғандар: Камзанова А., Мун М., Жолдасова М., Баймолдина Л.

Байланыстар

Телефон: +7 727-260-40-28

E-mail: m.mun@turan-edu.kz

Курманбекова Маншук Беркиновна

«Психология» кафедрасының серіктес профессоры

PhD

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1998-2002 жж. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті  Жаратылыстану факультеті, Психология мамандығы
 • 2002-2004 жж.. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті  – 54.03.50-Педагогика мамандығы бойынша магистратура
 • 2016-2019 жж.  –  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 6D010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша докторантура (ақылы негізде)

Жұмыс тәжірибесі

 • 2004-2009 жж. — Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
  Лауазымы: арнайы және жас психологиясы кафедрасында психология оқытушысы
 • 2009 ж. қыркүйек, қазан — Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
  Педагогика және психология факультетінің тәрбие жұмысы жөніндегі  декан орынбасары
 • 2009 жылғы қарашадан 2013 жылға дейін — Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
  Педагогика және психология факультетінің оқу жұмысы  жөніндегі декан орынбасары.
 • 2014 – 2015 жж. — Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
  Педагогика және білім беру психологиясы кафедрасының аға оқытушысы.
 • 2015 – 2016 жж. — Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
  Тәрбие жұмысы жөніндегі аналитикалық бөлімінің бастығы
 • 20162017 жж. — Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  Тәрбие, әлеуметтік жұмыс және жастар саясаты басқармасының инспекторы (0,5 еңбекақы мөлшерінде)
 • 20172018 жж. — Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  Педагогика және психология институтының диспетчері (0,5 еңбекақы мөлшерінде)
 • 20192023 жж. — Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  Жалпы және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы (0,5 еңбекақы мөлшерінде)
 • 2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін — (Министрлер кеңесі) Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық орталығының «Ұлттық госпиталі»
  ШЖҚ РМК-практикалық психолог (1,0 еңбекақы мөлшерінде)

Оқылатын пәндер

 

Бакалавриат

 • Психология
 • Тұлғаның өзін-өзі реттеу және күйзеліске төзімділігінің психотехнологиясы
 • Оқушылардың психикалық денсаулығының алдын алу

Ғылыми жобаларға қатысу

 • «ҚР жалпы білім беретін мектептері оқушыларының зияткерлік және тұлғалық әлеуетін өлшеу бағдарламалары».
  Жобаны іске асыру шеңберінде
 • «Қабілеттер мен кәсіби дамудың 17 өңірлік Диагностика орталықтары («Qabilet» қызметі) 7-9 жас» тақырыбы бойынша 01.03.2022 -31.08.2022 ж.
 • «Елбасы академиясы» корпоративтік қорының жобасы
  (Орындаушы)

Ғылыми еңбектер тізімі

 

Ғылыми жарияланымдар саны – 16

олардың ішінде:

ҚР ҒжЖБМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған журналдарда – 4;

Scopus дерекқорына енгізілген мақалалар – 4

Басқа басылымдарда, ғылыми конференция материалдарында жарияланған мақалалар -8

Оқу-әдістемелік құралдар – 2.

 

Біліктілікті арттыру

 

2019

 1. Inclusive education theory and practice Germany and USA experience 17.08-12.10.2019 132 с. Алматы қ., 2019 University Education Heidlberg Prof.JohnF.KanePh.D сертификаты.
 2. Эриксон терапиясы және гипноз 132 сағат. НЛП орталығы 10.02.2019 ж.
 3. «Халықаралық ғылыми журналдарда мақалалар жариялау ерекшеліктері»19.06.2019-26.06.2019 жж. Алматы, 2019

 

2020

 1. «Білім берудегі цифрлық құралдар» тақырыбындағы біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ сертификаты, 19 маусым 40 сағ. Алматы қ., 2020ж.. Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру орталығының директоры А. Семченко
 2. «ҚОЖ-дағы оқытушының жұмысы (moodle), ПЭОӘК әзірлеу және енгізу, қашықтықтан оқыту жағдайында курсты сүйемелдеу» тақырыбындағы біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ сертификаты. 19 маусым 40 сағ. Алматы,. Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру орталығының директоры А. Семченко
 3. «Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру» тақырыбындағы біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ сертификаты. 6 қараша 40 сағ..Алматы,2022 Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру орталығының директоры А. Семченко
 4. «21 ғасырдағы қазіргі Қазақстан жағдайындағы үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесі: әлемдік руханият және инновациялық тәжірибе»  1 Халықаралық педагогикалық оқулар, 27-28 ақпан Тараз,2 019 Тараз педагогикалық университеті ректоры   Е. Әмірбекұлының сертификаты

 

2021

 1. «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи» 11.02.2021 Интеллектуальный центр «Сана»
  «Сөйлеудің жалпы дамымауын жеңудің кешенді тәсілі» 11.02.2021 «Сана» зияткерлік орталығы
 1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2020-2021 жылғы оқу жылының 30 наурыз – 08 сәүір аралағында университеттің оқытушы –профессорлық құрамына арналған «Рухани жаңғыру – болашаққа бағдар» бағдармасының психологиялық білім негіздері» тақырыбында 72 сағаттық семинарына қатысқаны үшін Алматы, 2021

 

2022

 1. 01.07.2022. М.Оспанов атындағы БҚМУ 65 жылдық мерейтойын мерекелеуге орай ұйымдастырылған «Батыс Қазақстанның жоғары оқу орындарында кәсіптік даярлық жағдайында білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігі ИРН № АРО9058126 «Әлеуметтік жауапкершілік – тұлғаның өзін-өзі табысты жүзеге асыруының кепілі» оқыту тренингі.
 2. 08.07.2022. М.Оспанов атындағы БҚМУ 65 жылдық мерейтойын мерекелеуге орай ұйымдастырылған «Батыс Қазақстанның жоғары оқу орындарында кәсіптік даярлық жағдайында білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігі ИРН № АРО9058126 «Қазіргі әлемдегі әлеуметтік жауапкершіліктің генезисі» оқыту тренингі.
 3. 08.07.2022. М.Оспанов атындағы БҚМУ 65 жылдық мерейтойын мерекелеуге орай ұйымдастырылған «Батыс Қазақстанның жоғары оқу орындарында кәсіптік даярлық жағдайында білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігі ИРН № АРО9058126 «Мен өз өміріме жауаптымын» оқыту тренингі.
 4. «Оңай үйрену: балабақша мен мектептегі нейропсихология» Онлайн курсы 6 модуль (27 бейне сабақ) 2022 жылғы 7 ақпан мен 8 сәуір аралығында нейропсихологиялық жаттығулар мен техникалар бойынша Практикум, sklad онлайн білім беру платформасы негізінде халықаралық білім беру технологиялары орталығы ((International Centre for Educational Technologies, ICET, Прага, Чехия). 72 сағат.
 5. «Аралас оқыту технологиясы (Blended Learning)” онлайн курсы 2022 жылғы 25 маусым мен 23 тамыз аралығында SKLAD онлайн білім беру платформасы негізінде халықаралық білім беру технологиялары орталығы (International Centre for Educational Technologies, ICET, Прага, Чехия) 84 сағат.
 6. 08.07.2022. М.Оспанов атындағы БҚМУ 65 жылдық мерейтойын мерекелеуге орай ұйымдастырылған «Батыс Қазақстанның жоғары оқу орындарында кәсіптік даярлық жағдайында білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігі ИРН № АРО9058126 «Білім беру жүйесінде білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастырудың әдіснамалық негіздері» оқыту тренингі.
 7. «Инклюзивті жастарды білім беру мекемелеріне психологиялық сүйемелдеу»” 12-13 қазан 2022 ж. инклюзивті орталық 15 сағат.
 8. «Жанжал – мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың бетбұрыс нүктесі»  республикалық онлайн семинары: 24 қараша 2022 ж. «Сана» зияткерлік орталығы.

 

2023

 1. Modern trends in the development of innovative education“ (Инновациялық білім беруді дамытудың қазіргі тенденциялары). 10.01.2023-21.01.2023 This certificate is presented by Association “Society for Academic Activity” (Serbia) in recognition of hard work and consistency in completing 72 hours training
 2. Туберкулез және АИВ/ЖИТС-мен ауыратын ХНТ-мен  БМСП-ның негізгі тәсілдері. Алматы қаласының медициналық мекемелерінде стигмалар мен ХНТ кемсітушілігінің Денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізуге әсері 17.01.2023. АИВ/ЖИТС эпидемиясына қатысты  Алматы моделі

 

Марапаттар, грамоталар, алғыс хаттар, ұсыныс хат

 1. Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының «Үздік оқытушысы» төсбелгісі бар
 2. Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінде Психология мамандығының 20-жылдығына байланысты және болашақ психолог тұлғасын тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін
 3. М.Оспанов атындағы БҚМУ – дың 65 жылдық мерейтойын мерекелеуге орай ұйымдастырылған «Пандемия (COVID-19) жағдайында жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларының мазасыздық деңгейін бағалау» ғылыми жобасы аясында оқытушылар, мұғалімдер және білім алушылар үшін оқыту семинарларын өткізуге белсенді атсалысқаны үшін Алғыс хат.
 4. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Студенттер мен магистранттардың жыл сайынғы 75-ғылыми конференциясы». Бірінші орын үшін диплом, ғылыми жетекшісі Құрманбекова М. Б.
 5. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Студенттер мен магистранттардың жыл сайынғы 77-ғылыми конференциясы – 1 орын, Диплом.  Ғылыми жетекшісі Құрманбекова М. Б.
 6. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  Студенттер мен магистранттардың «Сыбайлас жемқорлыққа бірге қарсымыз» республикалық онлайн презентация байқауында өзектілігі мен шығармашылығы үшін номинациясында.
  Ғылыми жетекшісі Құрманбекова М. Б.
Ахметжанова Манар Бисолтановна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылым магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1979-1983 жж. СССР-дың 50-жылдығы атындағы Өскемен педагогикалық училищесі. Мамандығы «ЖББ мектептегі бастауыш кластарды оқыту». Бастауыш класс мұғалімі, тәрбиеші.
 • 1998-2004 жж. – Алматы заң академиясы ААҚ ҚазҰЗУ,  Мамандығы «Юриспруденция». 2004 ж. «Тұран» Университетін аяқтадым, Мамандығы «Юриспруденция». Заңгер.
 • 2010–2012 жж. «Тұран» Университеті,  6N0503 – «Психология» мамандығы бойынша магистратура,  академиялық дәреже «Психология» мамандығы бойынша «Әлеуметтік ғылым магистрі».
 • 2018-2021 жж. «Тұран» Университеті, 6D050300 – «Психология» мамандығы бойынша докторантура.

Академиялық тәжірибе 

 • 2012 ж. – осы уақытқа дейін – «Тұран» Университеті, «Психология» кафедрасы, аға оқытушы (сениор-лектор)

Академиялық емес тәжірибе 

 • 1983 ж.-11.1985 ж. – М.Горький атындағы орта мектептің бастауыш класс мұғалімі, ШҚО, Ұлан ауданы;
 • 1985-1985 жж. – № 29 бала-бақша, тәрбиеші, ШҚО, Өскемен қаласы;
 • 1985-1986 жж. – Н.Крупская атындағы орта мектептің бастауыш класс мұғалімі, ШҚО, Тарбағатай ауданы;
 • 1986-1989 жж. – № 155 бала-бақша, тәрбиеші, Алматы қаласы;
 • 1989-1991 жж. – «Тюльпан» бала-бақшасы, тәрбиеші, Алматы облысы, Қарғалы кенті;
 • 1992-1998 жж. – Қосымша мектептің бастауыш класс мұғалімі, Алматы облысы, Қарғалы кенті; 1998-2003 жж. – Алматы заң академиясы ААҚ ҚазҰЗУ, информатика кафедрасының аға лаборанты;
 • 2003-2012 жж. – «Тұран» Университеті, ЖОО кейінгі білім беру орталығының үйлестірушісі

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Әлеуметтік психология, Даму және тұлғаны қалыптастыру психологиясы, Балалар нейропсихологиясы, Аутистік спектр бұзылыстарының диагностикасы мен коррекциясы, Инклюзивті білім беруді психологиялық қолдау

 

Марапаттар мен жетістіктер 

 • «Мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуге дайындық барысында көрсеткен адал көзқарасы мен бастамасы үшін», «Тұран» университеті ректорының алғысы, 28.12.2014 ж.
 •  «Тұран» университетінің игілігі үшін, кәсіби қызметтегі еңбегі, жоғары жауапкершілігі, жемісті жұмысы үшін»,  «Тұран» университеті ректорының мақтау қағазы (грамотасы), 2015 ж.

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Ғылыми онлайн машықтану – UniBIT, София қ., Болгария

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Білім беру жүйесіндегі педагог психологтың кәсіби іс-әрекет моделі// Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии», 02.2021 г.
 2. Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыс түрлері және қақтығыстық жағдайларды басқару // Материалы ХХХІІ Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития конкурентоспособной личности в образовании» посвященной 111-летию со дня рождения академика Т.Т. Тажибаева. Алматы, 02.2021 г.
 3. Өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастырудағы биологиялық кері байланыс (БКБ) әдісінің мүмкіндіктері// Материалы Х Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы, ун-т Туран. 04.2021.
 4. Білім беру жүйесіндегі педагог-психологтың кәсіби іс-әрекет моделі // Материалы II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии». Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 24.02.2021. – С. 313-316. ISBN 978-601-346-071-0.
 5. АВА-терапиядағы оқыту ерекшеліктері // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы: Университет «Туран». – С. 22-27. 05.05.2020.  ISBN 978-601-214-397-3.
 6. Қазіргі биологиялық кері байланыс психофизиологиялық технологиясының даму тарихы мен пайда болу алғышарттары // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы: Университет «Туран». – С. 74-78. 05.05.2020. ISBN 978-601-214-397-3.
 7. Аутистік спектр бұзылыстары бар балалармен жұмыста АВА-терапия әдісінің тиімділігін тәжірибелік зерттеу// Материалы IX Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития». Алматы: Университет «Туран». – С. 78-84. 05.05.2020. ISBN 978-601-214-397-3.
 8. Басқару саласындағы гендрлік айырмашылықтарға психологиялық шолу // Материалы международной научно-практичнской конференции ” Актуальные проблемы теоретической и практической психологии”. – Алматы: КазНацЖенПУ, 2020. – С. 333-336.
 9. Мазасыздану психологиялық құбылыс ретінде // Материалы МНПК «Стресс- менеджмент: теория и практика управления стрессом» в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру». – Алматы: КазНУ имени Аль-Фараби, 2019. – С. 204-207.
 10. О субъектной парадигме образования в подготовке будущих педагогов // Материалы МНПК «Стресс- менеджмент: теория и практика управления стрессом» в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру». – Алматы: КазНУ имени Аль-Фараби, 2019. – С. 201-204.
 11. Төменгі сынып оқушыларының коммуникативтік қабілетінің дамуына отбасылық қарым-қатынас стилдерінің әсері // VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Инновациялық даму шартында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселері», «Тұран» университеті. – Алматы: «Тұран» университеті, 2019. – С. 13-19
 12. Психосоматика: соматикалық ауруларға психологиялық факторлардың әсері // VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Инновациялық даму шартында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселері». – Алматы: «Тұран» университеті, 2019. – С. 44-48№
 13. Психологические методы отбора персонала в поликультурной среде// Вестник КазНУ имени Аль-Фараби. Серия “Психология и социология”. – Алматы, 2019. – № 3 (70). – С. 34-40. (бірлескен авторлықпен Топанова Г.Т., Касымжанова А.А., Абдирахманова Я.С.).
 14. Психосоматика аясындағы заманауи шетелдік психологиялық әдістер // Материалы МНПК “Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни”. – Алматы: Университет “Туран”, 2018. – С. 312-316.
 15. Проявление агрессивности в подростковом возрасте// Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции «Совершенствование методологии познания в целях развития науки». – Челябинск, РФ, 2018. Часть 2. – С. 101-104.
 16. Басқару стильдеріне әсер ететін әлеуметтік-психологиялық факторлар// IV ХҒПК материалдары «Мәдениет, білім және ғылым қоғам үшін». – Алматы: Университет “Туран”, 2017. – С. 36-40.
 17. The study of emotional intelligence of prospective psychologists in kazakhstan// International Journal of Psychology. International Union of Psychological Science, Taylor & Francis (Routledge). – Япония, 2016. – Том 51. – С. 547-548. (бірлескен авторлықпен Ли Е.П., Ихсанова Д.Т).

Байланыстар

E-mail: m.akhmetzhanova@turan-edu.kz

Кудайбергенова Гулжан Кансаровна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 1997-2002 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – ФжС факультеті, біліктілігі: философ, ЖОО философия оқытушысы;
 • 2009-2011жж. – Қайнар университеті, «Психология» мамандығы бойынша магистратура, біліктілігі: Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • 2018-2021 –«Туран» Университеті -«Психология» мамандығы бойынша докторантура

Академиялық тәжірибе 

 • 2002-2017жж.  – Қайнар Университеті, Педагогика, психология және СГД – кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2017-бастап «Туран»– Университетінің «Психология» – кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2013ж.- 10. 2018ж. – КП Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен кешенді диагностика және оңалту лабораториясының ғылыми қызметкері;
 • 2015-2017жж.  – Б.Утемуратовтың «Асыл Мирас» аутизммен ауыратын балалармен жұмыс жасау орталығы – клиникалық педагог, оңалту қызметінің психологы;
 • 2017-2020жж. – ТОО «Балама Орталығы» – психолог;
 • 2020-2021жж. –ТОО «Реацентр Казахстан» – нейропсихолог;
 • 07.2021- жылдан бастап – ТОО «INTENSIVE+» балалар коррекциялық орталығы – директор

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Медициналық  психология, «Балалар нейропсихологиясы» авторлық курсы, «Аутистік спектрлік бұзылыстардың диагностикасы мен коррекциясы»

 

Марапаттар мен жетістіктер 

«Қайнар» университеті ректорының мақтау қағазы

 

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

Ғылыми тағылымдама – UniBIT, София қаласы, Болгария

 

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Экспериментальное исследовнаие отношения родителей детей с особыми образовательными потребностями к инклюзивному образованию // Хабаршы – Абай атындағы ҚазҰПУ. “Психология” сериясы, №2, 2019.
 2. Современные методы диагностики нарушений сенсомоторного развития детей дошкольного возраста// ҚазҰУ Хабаршысы. «Психология және әлеуметтану» сериясы. Алматы, 2016ж., №3(58).
 3. Современные методы исследования в зарубежной психологии развития// «Өмір сапасын арттыру контексіндегі иннвациялық-кәсіпкерлік білім беру» ХҒПК материалдары. Алматы, Туран университеті.12.12.2018.
 4. Зарубежный и отечественный опыт включения детей с аутизмом в образовательный процесс// «Қазіргі әлемдегі Психология: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру контексіндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер» ХҒПК материалдары. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 2018
 5. Особенности игровой деятельности детей с расстройством аутистического спектра// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер» VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 6. Сенсорная интеграция как метод формирования игровой деятельности у детей с расстройством аутистического спектра// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер» VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 7. Опыт внедрения инклюзии в республике Казахстан// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер» VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 8. Игра как основной метод развития навыков общения в дошкольном возрасте// «Инновациялық даму жағдайындағы психолого-педагогикалық мәселелер»  VII ХҒПК материалдары. Алматы, 04 сәуір 2018
 9. Особенности эмоционального отношения родителей к ребенку, имеющему ограниченные психические возможности// «Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и практики» атты VII ХҒПК материалдары. Алматы, әл-Фараби ат.ҚазҰУ. 12.2017
 10. Значение производственной практики студентов для формирования профессиональной компетенции выпускника// Культура, образование и наука во благо общества»  атты ХҒПК материалдары. Алматы. «Туран» университеті, 24.11.2017.
 11. Особенности развития сенсорной сферы у детей, имеющих расстройства аутистического спектра// «Теоретические и прикладные проблемы психологии: от истоков к современносттериалдары. и» атты ХҒӘК м, Алматы, 27-28 сәуір 2017 ж.
 12. Future and Prospects of a Сhild with Mental Disease: Parents’ Look(On Kazakhstan Sample Material // Избрани трудове «Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми». Болгария. 11.2017ж.
 13. «Психолого-педагогическая диагностика нарушений сенсомоторного развития детей дошкольного возраста» // Әдістемелік ұсыныстар. Алматы, ННПЦ КП, 2016. – 56 б.

Байланыстар

E-mail: g.kudaibergenova@turan-edu.kz

Надырбекова Эльмира Адильбековна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылым магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2001-2005  ж. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. 520930-  Психология мамандығы    бойынша бакалавр
 • 2007-2009 ж. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. 6N0503-      Психология мамандығы бойынша магистратура

Академиялық тәжірибе 

 • 2009 ж.бастап қазіргі уақытқа дейін «Туран» университетінің «Психология» кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2005-2007 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, филослфия және саясаттану факультеті, деканаттың жетекші маманы

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: тұлға психологиясы, дифференциалдық психология, тұлғалық табыс және даму психологиясы

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. «Білім беру жүйесіндегі педагог психологтың кәсіби іс-әрекет моделі».
 2. Академик Т.Тәжібаевтың 111 жылдығына арналған «Білім берудегі бәсекеге қабілетті тұлғаны дамытудың қазіргі заманғы тенденциялары» атты ХХХІІ халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. «Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыс түрлері және қақтығыстық жағдайларды басқару»
 3. «Инновациялық даму жағдайында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері» тақырыбындағы Х Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. «Жас ұрпақты рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің өзекті мәселелері»

Байланыстар

E-mail: e.nadyrbekova@turan-edu.kz

Попов Вячеслав Осийевич

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Психология магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, психология магистрі, мамандану – жалпы психология

 

Академиялық тәжірибе 

21 ж

 • Гимназия №25
 • Әл-Фараби ат.ҚазҰУ
 • «Туран» Университеті

Академиялық емес тәжірибе 

23 ж

 • Персоналдар бойынша директор, HR-менеджер (АТФ-Банк, БТА-Ипотека)
 • Бизнес-тренер (фриланс)
 • Психолог-диагност (РКПБ)
 • Психолог-кеңес беруші (Қалалық сенім телефоны)

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: Эмоционалды және әлеуметтік интеллект, Психология тарихы, Адам ресурстарын басқару психологиясы, Басқару іс-әрекетінің негіздері

Магистратура: Экзистенциалды психотерапия, Психологиялық кеңес берудегі коучинг технологиясы, Мотивация психологиясы

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 • Сәуір 2021, «Higher Education 4.0. Digital transformation»

Ғылыми еңбектер тізімі

 • «Development of ability of art appreciation in school students»
 • «Phenomenological Approach in Empirical Researches of Perception of Visual Art»
 • Исследование психофизиологических показателей стресса с использованием здоровьесберегающих технологий
 • Исследование взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и адаптации к школе у учащихся первых классов
 • Использование произведений искусства для развития творческих способностей детей
 • Формирование мотивации к учёбе в школьном возрасте
 • Опыт использования смешанной (качественно-количественной) методологии в исследовании восприятия произведений живописи

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: v.popov@turan-edu.kz

Марданова Шолпан Сапаровна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылым магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 1. Абай атындағы ҚазПИ – орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы
 2. ҚазҚПУ –  психолог-практик, психология пәнінің оқытушысы
 3. ҚазҰПУ  –  6М050300-Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі.

Академиялық тәжірибе 

32 жыл

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: келіссөз жүргізу психологиясы,  психология, бала-ата-ана қатынасының психологиясы, когнитивті психология

Магистратура: транзактілі талдау

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 • «Сырдария» Университеті, Жетісай қаласы.
 • «Педагогика тарихы» пәні бойынша онлайн-дәріс 36 сағат

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми еңбектерінің тізімін ашу

Байланыстар

Телефон: 260-40-28

E-mail: sh.mardanova@turan-edu.kz

Алдабергенов Нурлан Азатович

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2007-2010 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (050503 – Практикалық психология әлеуметтік білім бакалавры)
 • 2012-2014 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (магистратура және PhD докторантура институты) 6М050300 – Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

Академиялық тәжірибе

 • 2011-2014 жж МКК «Талғар медициналық колледжі»
  Педагог-психолог
 • 2014-2017 жж Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы (ҚазАТиСО)
  Аға оқытушы
 • 2017 жылдан бастап «Тұран университеті» мекемесі
  Аға оқытушы

Академиялық емес тәжірибе 

 • 2011-2014 жж МКК «Талғар медициналық колледжі»
  Кәсіподақ комитетінің төрағасы

Жүргізетін пәндер

Бакалавр курстары: эмоционалдық және әлеуметтік интеллект, келіссөздер психологиясы, басқару психологиясы

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

 1. «Schulpsychologische Beratung: Theorie und Praxis» «Оқу процесін психологиялық және консультациялық қамтамасыз ету: теория және практика» Лейпциг университетінде/Германия. 2012
 2. Орал федералдық университеті Ресейдің бірінші президенті Б.Н. Ельцин. 2019

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. «Студенттерді медициналық колледжде оқыту жағдайына бейімдеу мәселесінің теориялық талдауы» // Баспа үйі: Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлақат», 2014. – 240 жж., Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 16 мамыр. , 2014 – Алматы
 2. «Медициналық колледж студенттерінің бейімделу кезеңіндегі психологиялық денсаулығының ерекшеліктері» // 2 курс магистранттарының ғылыми-зерттеу практикасының материалдары (ғылыми еңбектер жинағы) 1-том Алматы – 2014 ж.
 3. Opción Journal. “THE PROBLEM OF HARDINESS AND ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR”
 4. Алдабергенов Н.А. Хон Н.Н. Қазақстандық жастардың өмір төзімділігіне психикалық күйлердің әсері // ХАБАРШЫ ХАБАРШЫ «Психология» сериясы «Психология» сериясы «Психология» сериясы No3 (60), 2019. С 42-47
 5. Заманауи әлем жағдайында қазақстандық жастардың төзімділігін дамыту // Қазіргі әлемдегі психология: «Рухани жағу» бағдарламасын жүзеге асыру контекстіндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер. атындағы ҚазҰУ-де психология кафедрасының ашылғанына 30 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары Әл-Фараби (бірлескен автор). 28.11.2018 ж
 6. Қазақстандық жастардың төзімділігі мен әл-ауқатының салыстырмалы талдауы // «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алдабергенов Н.А., Шынасыл А.24.01. 2020.

Байланыстар

Телефон: 87479644100

E-mail: n.aldabergenov@turan-edu.kz

Саринова Галина Ернистовна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық университеті.
  Алматы қаласы, ФжС факультеті, Психология бөлімі, Психолог-практик
  №0136627, 1997 ж.
 • «Туран» Университеті. «Психология» кафедрасы, Психология №0144415 мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі, 2018 ж.

Академиялық емес тәжірибе 

 • Бизнес тренер жұмыс тәжірибесі – 20 жыл.
 • Ассессмент орталық даярлау және жүргізу тәжірибесі – 14 жыл.
 • Кеңес беру тәжірибесі – 13 жыл.
 • HR тәжірибе  – 5 жыл

Жүргізетін пәндер

Бакалавриат: тұлғаның қалыптасуы мен даму психологиясы. Коммуникативті психотехнологиялар

Тағылымдар мен академиялық мобильділік

1.12.03.21 – 25.03.21, Түркия, Стамбул, ғылыми тағылымдама

 

Ғылыми еңбектер тізімі

5 мақала авторы, оның ішінде:

 • «Исследование психофизиологических показателей стресса с использованием здоровьесберегающих технологий». // «Өмір сапасын жақсарту контексіндегі инновациялық-кәсіпкерлік білім беру» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы 2019 ж., : 493-493 бб.
 • «Введение в проблему объективности измерения феномена стресса в психологических исследованиях». // «Стресс-менеджмент: теория и практика управления стрессом»  в контексте реализации программы «Рухани Жангыру» ХҒПК материалдары  – Алматы:  2019 ж.

Байланыстар

E-mail: g.sarinova@turan-edu.kz

Бапаева Сая Тлектесқызы

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 1. «Психология» мамандығы (Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, 1999-2003), практикалық психолог біліктілігі.
 2. 2004-2008 жж институттың 19.00.07. – «Педагогикалық психология» мамандығы бойынша аспирантура.
 3. «Психология» мамандығы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық Университеті, 2012-2014), әлеуметтік ғылымдар магистрі академиялық дәрежесі.
 4. «Клиникалық (Медициналық) психология»мамандығы. Б. Л. Карвасарский атындағы психотерапия және медициналық психология институты, Санкт-Петербург қаласы. 2019 жылдың 16 наурызынан 2020 жылдың 11 қарашасына дейін кәсіби дайындық бағдарламасы бойынша қорытынды аттестаттаудан өтті.

Академиялық тәжірибе

 1. 2003-2021 жж.аралығында қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің аға оқытушысы.
 2. 2022 ж.бастап Туран Университетінде сениор лектор.

Академиялық емес тәжірибе

 1. 2003-2007 және 2016-2018 жылдары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогика және психология факультетінің Ғалым хатшысы.

Жүргізетін пәндер:

Бакалавриат: бұқаралық коммуникация психологиясы және әлеуметтануы, персоналды бағалау және іріктеу, ұйымдастыру психологиясы, психология бойынша практикум, тұлға психологиясы және т.б.

Магистратура: басқару психологиясы

Тағылымдама және академиялық мобильділік

 1. 2013 жылғы 1 желтоқсаннан 10 желтоқсанға дейін – «Білім беру процесін психологиялық-консультациялық қолдау: теория және практика» ғылыми тағылымдамасы, Лейпциг педагогикалық университетінің базасында 64 сағат көлемінде, мектеп педагогикасы кафедрасы: мектептің даму процестерін ғылыми зерттеу, Лейпциг, Германия, 2013 жылғы 10 желтоқсандағы № 04229 сертификат
 2. 2021 жылғы 24 сәуірден 6 мамырға дейін – Түркия, Стамбул, Румели университетінің базасында ғылыми тағылымдама

Ғылыми еңбектерінің тізімі

 1. Психологияны оқытудың белсенді әдістері. Оқу құралы. Алматы қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспаханасы. Алматы 2016 ж., 12 б.т., Бапаева М.Қ., Ауталипова Ұ.И.
 2. Жасөспірімдердің жағымсыз мінез-құлқының пайда болуы мен компьютерлік ойындарға тәуелділігінің әлеуметтік-психологиялық негіздері. Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017 жыл, Профессор Қазна Аймағамбетованың 80 жылдығына арналған «Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім беру: теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (28 сәуір 2017 ж.)
  Бағыбаева М.И.
 3. Мектепке дейінгі кезеңдегі балаларда ес процесі дамуының ғылыми – теориялық негіздері. Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017 жыл, Профессор Қазна Аймағамбетованың 80 жылдығына арналған «Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім беру: теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (28 сәуір 2017 ж.). Бапаева М.Қ.
 4. Оқушылардың мектептегі үлгерімінің табысты болуының психологиялық аспектілері. Алматы, «Қыздар Университеті» баспасы, 2017 жыл, «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» тақырыбындағы ғылыми-тәжірибелік конференция, 12 сәуір, 2017 жыл, 103-10. Маханбетияр А.
 5. Студенттердің эмоциялық-ерік сфераларының психологиялық ерекшеліктері. «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, 2/2017, 18-21 бб., Алматы 2019
 6. Лидерлікті гендерлік тұрғыда зерттеу. Қазмемқызпу «Хабаршы», Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017. Бағыбаева М.И.
 7. Еңбек мотивациясының психологиялық ерекшеліктері. Қазмемқызпу «Хабаршы», Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017. Ысқақ Г.Т.
 8. Ыңғайлы және қауіпсіз еңбек психологиясы. Қазмемқызпу Хабаршы», Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017. Ысқақ Г.Т.
 9. Развитие профессионально значимых качеств студентов в период обучения в вузе. Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017 жыл, Хабаршы, 77-82 бб. Асылханова А.
 10. Студенттердің қарым-қатынасын жетілдіруде коммуникативті іскерліктері мен кәсіби маңызды сапаларының мәні. Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017 жыл, Хабаршы, 86-90 бб. Бапаева М.Қ.
 11. Перфекционизм психология мамандығында білім алған студенттердің кәсіби дамуының механизмі ретінде. Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2017 жыл, Хабаршы, 82-86 бб.
 12. Өзін-өзі бағалау тұлға дамуының маңызды көрсеткіші ретінде. «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 13-14 қазан 2017, Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазНУ, 48-51 бб
  Бапаева М.Қ.
 13. Психология ғылымындағы қарым-қатынас мәселесінің зерттеліну жағдайы. «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 13-14 қазан 2017, Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазНУ, 182-185 бб. Бапаева М.Қ., Нарымқанова Г.
 14. Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауының психологиялық ерекшеліктері. Қызықты психология, Республикалық ғылыми-практикалық, танымдық-психологиялық журнал, №10 2018 қазан. Уразбекова Г.А.
 15. Емтихан барысындағы стресстің студенттердің-оқу мотивациясына ықпалы. «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы. Күзембек Адиля
 16. Қыздардың бойындағы «психологиялық жыныстық» сипат пен агрессияның ара қатынасы. 5 халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, 564-571 бб., 3 том, 11-13 қазан, Алматы
 17. Стрестің тұлғаның индивидуалды ерекшелігіне ықпалы. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 72- Республикалық студенттер, магисранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжирибелік конференция материялдарының жинағы, 9-10 сәуір, 2019 жыл, 276-277 бб. Күзембек Адиля
 18. Қызметкер тұлғасының кәсіби келбеті Дарындылық психологиясы. «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, 6/2019, 2-5 бб., Алматы 2019
 19. Тұлғаны басқару процесіндегі эмоциялы-ерікті сферасы. Қазмемқызпу хабаршысы, №1 (77) 2019, 285-293 бб. Ғұмырзақ Ақмарал
 20. Әлеуметтік желілер мен интернеттің студенттерге ықпалы. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 72- Республикалық студенттер, магсиранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжирибелік конференция материялдарының жинағы, 9-10 сәуір, 2019 жыл, 236-237 бб., Арман Бота
 21. Стресс және оның тұлғаның іс-әрекетіне ықпалы. Қазақ білім академиясының баяндамалары, № 3, 2019,178-187 бб., Бапаева М.Қ., Асилбаева Ф.Б.
 22. Әлеуметтік желілер мен интернеттің студенттерге ықпалы. «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, 3/2019, 16-22 бб., Алматы 2019. Қасымханова Ә.
 23. Болашақ психологтардың кәсіби маңызды сапаларының шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектеріндегі зерттеліну жағдайы. Педагогикалық ғылымдар академиясының мүшесі, профессор Қалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына арналған «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 1 Қараша, 2019, 346-348 бб.
 24. Фрустрация жағдайындағы студенттерге психологиялық қолдау көрсету. Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, № 2 (78) 2019 жыл, Хабаршы, 246-152 бб., Бапаева М.К., Ракишева Т.Б.
 25. Интернетке тәуелділікті тұлғаның аддиктивті мінез-құлқысының бір қалпы ретінде. Психология ғылымдарының докторы, профессор С.Қ. Бердібаеваның 60 жылдығына арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламсы аясында «стресс менеджмент: стрессті басқару теориясы және практикасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 117-120 бб., Алматы 2019 жыл, Бейсенова Ж.Ж.
 26. Рефлексия болашақ психолог іс-әрекетінің нәтижесін болжау іскерлігі ретінде. Нигде Университеті Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Cilt 3 – Sayı 1 – Ocak 2020, 55-65 бет
 27. Жасөспірімнің дағдарыстық кезеңді бастан өткеруіндегі мұғалімнің рөлі. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 52-57 бб., Бапаева Г.С.
 28. Педагогикалық қарым-қатынас ерекшеліктерінің жасөспірім тұлғасының дамуындағы маңызы. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 65-70 бб., Қасымханова Ә., Керимова Ж.
 29. Студенттердің интернетке тәуелділіктерінің психологиялық ерекшеліктері. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 2-том, 195-200 бб., Аяпбергенова А.Ж., Қаласқызы Г.
 30. Интернетке тәуелділік кезеңдері мен психологиялық себептерінің теориялық талдауы. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 1-том, 275-280 бб., Сейдахметова М.Ф, Тамабек З.С.
 31. Әлеуметтік желілер мен интернеттің студенттерге ықпалы. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 1-том 299-304 бб., Ысқақ Г.Т.
 32. Жауапкершілік – еркіндікке жету жолы. «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы. 4/2019, Алматы, 34-38 бб.,
 33. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейін ерекшеліктерінің оөу-әрекетінде дамуы. «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы. 5/2019, Алматы 15-21 бб., Алмабек Ж.
 34. Ғаламдық белгісіздік жағдайында мазасыздық пен үрейді қалай жеңуге болады. https://www.psychologytools.com ағылшын сайты, Title: Living with worry and anxiety amidst global uncertainty Language: Kazakh Ұлыбритания. Бапаева М.
 35. Проблема стрессоустойчивости личности в условиях неопределенности: теоретический аспект. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы 24 ақпан, 2021 жыл, 264-267 бб.
 36. Пандемия жағдайында ЖОО-да «Скиллфолио» онлайн платформасының негізінде «Soft skills» біліктілігін дамыту» бағдарламасын енгізу тәжірибесі. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы 24 ақпан, 2021 жыл, 15-19 бб.
 37. Әлем көрінісіндегі белгісіздікті еңсерудің дара ерекшеліктері. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы 24 ақпан, 2021 жыл, 176-179 бб.
 38. Белгісіздікті психологиялық бастан кешіру және эмоциялық ерекшеліктері. 1th International Scientific Research and Innovation Congres 13-14 March 2021/ Kazakhistan
 39. Белгісіздік жағдайында ерте жүктіліктің алдын – алудың психологиялық ерекшеліктері. Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference «Global and regional aspects of sustainable development” Copenhagen, Denmark 26-28.02.2021. 205-220 pp
 40. Дағдарыс жағдайындағы стресске төзімділік пен белгісіздікке толеранттылықтың теориялық талдауы. «Психология ғылымы мен тәжірбиесінің қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудегі ролі» атты Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, психология ғылымдарының докторы, профессор Мұқан Әтенұлы Перленбетовтың 60-жылдығына және «Қазақ психологиялық қоғамының» II-ші съезіне арналған халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. 17 мамыр 2021 жыл, 31-35 бет.
 41. Белгісіздікке төзімділік және эмоцияоналды интеллект пандемия жағдайын еңсерудің маңызды шарты ретінде
  Академик К.А.Оразбекованың 80 жас мерейтойына арналған «Адамзаттың ғаламдық мәселелерін шешуде ҧлттық психологияның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ, Алматы 21 сҽуір 2021 ж., 451-454 бб.
 42. Белгісіздік жағдайындағы стресс және оны еңсеру ХV Международная научно-практическая конференция «Global science and innovations 2021: Central Asia» в рамках издания Международного научного журнала «Global science and innovations 2021: Central Asia», 15 декабря 2021 г. город Нур-Султан, Казахстан, 3-6 стр.
 43. Пандемия жағдайындағы стресс және стресске төзімділік: мәселенің теориялық аспектілері. ХV Международная научно-практическая конференция «Global science and innovations 2021: Central Asia» в рамках издания Международного научного журнала «Global science and innovations 2021: Central Asia», 15 декабря 2021 г. город Нур-Султан, Казахстан, 7-9 стр
 44. Мұғалім мен үлгермейтін оқушылардың өзара әрекеттестігін ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері. «Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының жинағы – Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции «Современные тренды в науке и образовании» – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2021. – 317-321 – бет
 45. Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и перфекционизма в условиях пост-карантинного периода во время пандемии covid-19 у женщин г. Алматы. Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: Материалы XI Международной научно-практической конференции (12-апреля 2022 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2022. – 90-95 c.
 46. Тұлғаның стресске төзімділігінің психологиялық детерминанттары: теориялық шолу. Международная научная конференция Вузы в условиях социальной трансформации: эмпирические исследования в образовании и психологии. Алматы 2022 . 15 апреля КазНацЖенПУ
 47. Белгісіздік жағдайындағы жасөспірімдердің буллинг көріністерінде психологиялық күйлерінің эмпирикалық зерттелуі. Международная научная конференция Вузы в условиях социальной трансформации: эмпирические исследования в образовании и психологии. Алматы 2022 . 15 апреля КазНацЖенПУ
 48. Е.В.Распопиннің «Стресс көздеріне төзімділік шкаласы» сұрақнамасының қазақ тілді нұсқасының бейімделуі
  Научный журнал «Хабаршы» КазНПУ им. Абая, серия «Психология» зарегистрирован в Министерстве культуры и информации РК 8 мая 2009 г. №10103-Ж. Издательство «Ұлағат» КазНПУ имени Абая, 2022. – 331 с. №1 (70), 2022. ISSN 1728-7847. с.219-229
 49. ҚазақҰлттық Қыздар Педагогикалық университетінде эмоционалды зият пәнін енгізу тәжірибесі. Научный журнал «Хабаршы» КазНПУ им. Абая, серия «Психология» зарегистрирован в Министерстве культуры и информации РК 8 мая 2009 г. №10103-Ж. Издательство «Ұлағат» КазНПУ имени Абая, 2022. – 331 с. №1 (70), 2022. ISSN 1728-7847. с. 256-264

Байланысу

E-mail: s.bapayeva@turan-edu.kz

Иматова Ботакоз Булаткызы

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Психология ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білім

 • 2010-2014, КазУМОиМЯ им.Абылай хана, Филолог
 • 2014-2016, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, педагог-психолог

Жұмыс тәжірибесі

 • Тамыз 2019 — Тамыз 2023 Международный Университет Информационных Технологий
  Алматы, iitu.edu.kz
  Сеньор-лектор по дисциплине «Психология»
 • Қыркүйек 2018 — Қыркүйек 2019 140 школа-гимназия им.М.Макатаева, Алматы
  Психолог
 • Тамыз 2017 — Тамыз 2018 Школа естественных наук “ABS-Education», Алматы
  Педагог. Преподаватель английского языка.
 • Қыркүйек 2016 — Мамыр 2017 ИП «TESLA” Образовательное учреждение, Алматы
  Преподаватель английского языка
 • Мамыр 2015 — Қыркүйек 2015 Логистическая компания “Cruz Logistics», Алматы
  Координатор таможенного отдела
 • Сәуір 2014 — Шілде 2014 ИП «TESLA” Образовательное учреждение, Алматы
  Преподаватель английского языка
 • Қараша 2012 — Мамыр 2013 Сервисная Компания «ADviser», Алматы
  Переводчик

Оқылатын пәндер

 • Психология

Ғылыми еңбектерінің тізімі

 • Журнал «Инновации.Наука.Образование»,РИНЦ №185-03/215,Номер 32,28 Сәуір 2021 SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF TEACHERS WORKING AT THE UNIVERSITY
 • РИНЦ -журнал “Приднепровский научный вестник” ,ISSN 1561-6940 ,№11 , 2022 , том 2.
  THEORETICAL FOUNDATIONS OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
 • РИНЦ -журнал “Проблемы научной мысли” ,ISSN 1561-6916 ,№12 , 2022 , том 3.
  Psychological features of the personality of masters in the field of pedagogical sciences
 • Журнал «Поиск» №2-2021,Казахстан
  Психологические аспекты индивидуального поведения личности в конфликте
 • Халықаралық Журнал «Tutor-Up» , 02(06)-2022 (58)
  Воспитание в педагогическом процессе как неотъемлемый процесс развития
 • Республикалық Журнал «Didaktika», 02(06)-2022
  The Effect of Internet and Technology on Integration of Disabled People to Modern Society
 • Публикация конференция Publishing House “Education and Science”
  XVIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы «Современная европейская наука – 2022»,7.06.2022 г.Шеффилд
  «Biological and Psychological Significance of Emotions»
 • Публикация конференция Publishing House “Education and Science”
  XVIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы «Современная европейская наука – 2022», өтілу мерзімі: 30-07.06.2022 г.Шеффилд
  «Психолого-педагогическое сопровождение преподавателей и студентов в процессе конфликта»
 • Халықаралық ғылыми конференция «Achievement of high school» г.София 15-22 Қараша,2022
  ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ.
 • Халықаралық ғылыми конференция «Achievement of high school» г.София 15-22 Қараша,2022
  COMMUNICATION AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
 • Publishing House «Education and Science» 22-30 November, 2022,Praha
  THEORETICAL FOUNDATIONS OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
 • Халықаралық ғылыми конференция «Conduct of modern science» г.Шеффилд 30 қараша, 07 желтоқсан,2022
  PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY OF MASTERS IN THE FIELD OF PEDAGOGICAL SCIENCES
 • Халықаралық ғылыми конференция «Наука без границ» г.Пшемысль, Польша 07-15 желтоқсан,2022
  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВЬЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВЫСОКОЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
 • Халықаралық ғылыми конференция «Бъдещето въпроси от света на науката» г.София,15-22 желтоқсан,2022
  ОСОБЕННОСТИ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИЙ
 • Халықаралық ғылыми конференция «Бъдещето въпроси от света на науката» г.София,15-22 желтоқсан,2022
  TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PSYCHOLOGY OF GIFTEDNESS AND CREATIVITY
Курданова Анна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Іскери әкімшілік магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Халықаралық экзистенциалды кеңес беру институты. EAP стандарттары бойынша психотерапия сертификаты.
 • 2003-2006 жж. Халықаралық бизнес академиясы
  «Іскерлік әкімшілендіру магистрі»
  Мамандануы: корпоративтік менеджмент
 • 2002 – 2003 ж. «Менеджмент. Кәсіпорынды басқару» (HML)
 • 19997-2001 ж. «Қайнар» университеті
  «Психология және педагогика» факультеті
  Мамандығы: Практикалық психолог.

 

Жұмыс тәжірибесі

 • Сәуір 2020-шілде 2023 Прима дистрибьюшн ЖШС
  Тренинг Орталығының Директоры
  Компаниядағы оқыту процесін үйлестіру және дамыту
  Ішкі коммуникациялар және корпоративтік мәдениет
  Кадр резерві
  HR жобалары
 • Сәуір 2019 – наурыз  2020 Om time психология және психотерапия орталығы
  Даму жөніндегі Директор
  Орталықты жедел басқару
  Бизнесті стратегиялық жобалау
  Тиімділікті басқару
  Бизнес-тренинг
 • 1.08.2018 -20.03.2019 Кселл АҚ
  Дамыту және таланттарды басқару бөлімінің басшысы
  Оқыту және дамыту процесін үйлестіру және бақылау
  Таланттарды басқару / кадрлық резерв / Менеджментті дамыту
 • 15.02.2018 – 31.07.2018 Ішкі оқыту бойынша сарапшы
  Компанияда оқытудың ішкі процесін қамтамасыз ету
 • 20.07.2017 – 12.02.2018 Хоум Кредит Банкі
  Custex ішкі коммуникациялар тобының жетекшісі
  Custex (Customer Experience)коммуникациялық саясатын әзірлеу және енгізу
 • 01.04.2014 – 20.07.2017 Perfecta бірыңғай тренингтік  кеңістігі
  Директор
  Компанияны басқару, тренингтер, кеңес беру,
  бағалау, менеджментті дамыту, ұйымдағы жүйелерді құру
 • 01.06.2009- 01.03.2014«Радуга» Тренинг-студиясы
  Атқарушы Директор
  Компанияны басқару және тренингтер
 • 01.03.2008 – 04.02.2009 Никомед Остеуропа маркетинг Сервис ГмбХ”
  Қазақстандағы Никомед топтарының өкілдігі
  HR директоры
  5 өңірде HR-процесс жұмысын үйлестіру: Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия
  Бас кеңсенің HR-бағдарламаларын енгізу
  Ресей мен Украинаның жетекшілік ететін бөлімшелерінің HR- саясаткерлерін бейімдеу
  Халықаралық конференциялар өткізу
 • 01.01.2006-28.02.2008 «БТА Enix Лизинг» АҚ
  HR директоры
  Компанияның HR стратегиясын басқару
  Персоналмен жұмыс және ұйымдастырушылық
  даму басқармасының бастығы
  Халықаралық стандарттарға сәйкес HR – саясатты әзірлеу
  HR менеджері
  HR құрылымын ұйымдастыру
  Тренингтік және мотивациялық бағдарламаларды ұйымдастыру
 • 01.11. 2004 – 14. 04. 2005 Сибакадембанк Новосибирск қ. жоба бойынша кеңесші
  Несиелік Кеңесшілер үшін рекрутинг, ынталандыру  және оқыту бағдарламалары бойынша құжаттаманы әзірлеу
 • 17.06.2002 -27.01.2006 «Мери Кей (Қазақстан)»  ЖШС бизнес-жаттықтырушы
  Тренингтік және ынталандыру бағдарламаларға жетекшілік ету
  Семинар, конференциялар
  Корпоративтік журналға мақалалар жазу
  Бас кеңсенің оқыту бағдарламаларын ілгерілету
  Ресей мен Украинадағы корпоративтік кеңселермен бірлесіп оқыту саясатын әзірлеу
  Халықаралық тренингтік бағдарламаларды ұйымдастыру
 • 01.03.2002  – 01.06.2002 Испан мәдени білім беру орталығы
  жаттықтырушы-кеңесші
  Студенттер үшін ынталандыру тренингтер өткізу
 • 03.01.2001 – 15.02.2002 №21 мектеп-лицейінің психологы
  Тестілеу және түзету бағдарламаларын жүргізу
 • 17.04.2000 – 31.07.2000 «Колорит» жарнама агенттігі
  клиенттермен жұмыс жасау жөніндегі менеджер
  Сату және клиенттермен жұмыс жасау

Біліктілікті арттыру

 • 2021 ж. маусым – Leadership development framework authorisation «Harthill»
 • 2018 ж. қараша – «Agile. «Командаларды тиімді басқару негіздері». Scrumtreck
 • 2018 ж. желтоқсан – «Сustomer journey map». Usability lab
 • 2021 ж. маусым – «Мифодизайн корпоративтік басқару жүйесі ретінде»
 • 2016 ж. сәуір – ceb SHL Қазақстан жүйесінде  «Психометрия негіздері», «OPQ сауалнамасының көмегімен кәсіби қызметтегі тұлғаны бағалау» бағдарламалары бойынша сертификатталған
 • 2007  – Жаттықтырушыларға арналған Тренинг.  1-3 Модульдер, Марк Кукушкин атындағы ашық жаттықтырушылар университеті
 •  2006 ж.  6-7 желтоқсан  – Ұйымдағы персоналды оқыту және дамыту,  Марк Кукушкин атындағы ашық жаттықтырушылар университеті
 •  2006 ж. 21-22 қазан – Ұйымның мәдениеті мен стратегиясы, Директорлар институты
 • 13-17 желтоқсан  – Тиімді тұлғаны дамыту технологиялары, People you need
 • 2006 жылғы 6 қазан – Ұйымдағы қызметкерлер: тиімді жалдау технологиялары, People you need
 • 2005 жылғы 06-07 қазан – «Жобаларды басқару», Check point Central Asia
 • 2005 жылғы 6-10 маусым – «Қазіргі заманғы кәсіпорынның қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және талдау», қашықтықтан білім беру орталығы
 • 2003-2004  ж. 24-25 маусым – «Тиімді таныстырылымның дағдылары», «Демократиялық білім беру орталығы»
 • 2003 жылғы 14-16 желтоқсан – Коучинг. Теория және практика, Zholgas Caunterpart Консорциум      
 • 2003 жылғы 11-13 желтоқсан  – «Жобаларды басқарудың негізгі қағидалары», Zholgas Caunterpart Консорциум               
 • 2002 жылғы 13-15 мамыр – Семинар – тренинг-менеджерлерді оқыту,  «Кәсіпкерлікті дамыту орталығы «ПРАГМА» / ЮСАИД» корпорациясы
 • 2002 жылғы 29-31 наурыз – «Тиімді сату техникасы»,  «Кәсіпкерлікті дамыту орталығы, «ПРАГМА» /ЮСАИД»корпорациясы

Жарияланымдар

 • 2020-2023. Мақалалар жазу және Хабаршы  корпоративті  журналды редакциялау
 •  2014-2019. Психология, тұлғаны дамыту, тренингтер, көшбасшылық командаларды дамыту, дербес және бизнес түрлендіру тақырыптары бойынша порталдарға, сайттарға, интернет-журналдарға мақалалар жазу
 • 2011 ж. тамыз.  «Мен – тұлға» журналы (мақалалар)
 • 2002-2006. Корпоративтік басылымдарға ақпараттық мақалалар дайындау.
 • – Компанияда табысты бизнес құру бойынша дистрибьюторлар үшін оқулық жасау
 • – қыркүйек 2006 БТА Enix АҚ үшін «no name» корпоративтік басылымын құру лизинг – форматты әзірлеу және ай сайынғы ақпараттық қолдау
 • — 2004 ж. 20-30 парақтан тұратын ай сайынғы брошюраны дайындау және жүргізу,
 • «Қашықтықтан оқыту». Бизнес-коммуникация және бөлімшелермен жұмысты ұйымдастыру туралы мақалалар.
 • Мэри Кэйдің «Өрлеу» корпоративтік журналы
 • Желтоқсан  12 2003 «Мереке алдындағы сату»
 • Қыркүйек 9 2003 «Іскерлік хат алмасу дағдылары»
 • Шілде № 7 2003 «Клиенттермен жұмыс  жасау, келіссөздер жүргізу техникасы»
 • Маусым  № 6 2003 «Табыстың алты құпиясы. Немесе қалай дұрыс сатуға болады»
 • Сәуір № 4 2003 «Кейбір қарсылықтармен қалай жұмыс істеу керек»
 • Ақпан № 2 2003 «Командамен жұмыс істеудегі ынталандыру және сәттілік»
 • Желтоқсан № 10 2002 г. «Армандар, жоспарлар, жетістіктер. Мақсат қою дәуірі».
 • Қазан № 8 2002г. «Тренинг режимінде оқыту»
Белякова Алина Дмитриевна

«Психология» кафдрасының сениор-лекторы

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Түйіндемені оқу »

Білімі

 • 2016-2020, Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, мамандығы 5В050300 – Психология. Берілген біліктілік: әлеуметтік білім бакалавры.
 • 2020-2022, «Тұран» университеті, мамандығы 7М03102 – Психология. Берілген біліктілік: әлеуметтік ғылымдардың магистрі.

Академиялық жұмыс тәжірибесі

 • 2022 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Тұран» университеті, «Психология» кафедрасы, ассистент-лектор

Оқыту пәндері:

Бакалавриат: Кәсіпкердің жеке тиімділігі, Жалпы психология

 

Марапаттар және жетістіктер

 • Алматы, Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университетінде «Психолог жұмысындағы психотехнологиялар: білім беру, денсаулық сақтау, отбасы» тақырыбындағы психологиялық қызығушылық бағдарламасы бойынша 2017 жылғы 18-22 қарашада 36 сағат көлемінде оқу курстарынан өткенін растау туралы сертификат.
 • Волонтерлік бағдарламаға белсенді қатысқаны үшін грамотасы – Алматы қаласындағы «Пенитенциарлық жүйе жағдайындағы жеке тұлғаның дағдарыстық жағдайын психологиялық сүйемелдеу» (2/03/2018 грамотасы) 30 сағат.
 • “Санкт-Петербург Гуманитарлық Университеті” жоғары кәсіптік білім беру мемлекеттік емес білім беру мекемесінің Алматы филиалында Санкт-Петербург қаласының құрылуының 315 жылдығына орайластырылған 2018 жылғы 18 сәуірдегі “Әлеумет, жастар, жеке тұлға – ой мен қызметте” атты ЖОО-аралық студенттік ғылыми-практикалық конференцияға қатысуын растау туралы сертификат одақтар “, Алматы.
 • Алматы, «Adam» Еуразиялық жеке тұлғаны дамыту институтында «Дағдарыстық жағдайларда тұлғаны психологиялық сүйемелдеу» бағыты бойынша еріктілерді даярлаудың тренинг-бағдарламасына қатысуын растау туралы сертификат.
 • 23.08.2022 жылғы «Жалпы, қолданбалы психологияның өзекті мәселелері және білім беру процесіндегі инновациялық технологиялар» тақырыбында оқыту курсын өткені туралы сертификат.

Машықтану және академиялық мобилділік

 • 2017 жылғы қараша: «Психолог жұмысындағы психотехнологиялар: білім беру, денсаулық сақтау, отбасы» тақырыбында психологиялық қызығушылық бағдарламасы бойынша оқыту курстары;
 • 2018 жылғы наурыз-сәуір: «Дағдарыстық жағдайларда тұлғаны психологиялық сүйемелдеу» бағыты бойынша еріктілерді даярлау тренинг-бағдарламасына қатысу;
 • Сәуір 2018ж.: «Мамалар үйі» дағдарыс орталығындағы еріктілер;
 • 2018 ж. мамыр: жабық үлгідегі мекемедегі еріктілер: ЛА-155/13 – қауіпсіздігі барынша төмен мекеме, ЛА-155/6 – кәмелетке толмағандарға арналған колония;
 • 2019 жылғы сәуір: «Мамалар үйі» дағдарыс орталығындағы еріктілер;
 • 2019 жылғы сәуір: девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнайы білім беру мекемесіндегі еріктілер;
 • 2019 жылдың мамыр-маусым айлары: Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған Үміт үйінде оқу тәжірибесі.

Ғылыми еңбектер тізімі

 1. Белякова А. Эмоциональный интеллект как фактор выбора профессии: теоретический анализ современных исследований // Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: Материалы X Международной научно-практической конференции (28 апреля 2021 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2021. – с. 98-103.
 2. Белякова А., Мун М.В. Факторы выбора профессии старшим школьником: экспериментальные исследования // Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: Материалы XI Международной научно-практической конференции (12-апреля 2022 г.) – Алматы: Университет «Туран», 2022. – с. 104-109.
 3. Белякова А., Мун М.В. Исследование связи эмоционального интеллекта и выбора профессии старшим школьником // Актуальные проблемы развития конкурентноспособной личности в психологической науке и практике: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной профессору С.М. Джакупову (29 апреля, 2022) – Алматы: КазНУ им.аль-Фараби, 2022. – с. 214-217

Байланысу:

a.belyakova@turan-edu.kz

Қабылдау комиссиясы