ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

Маркетинг

Академиялық дәреже: экономика және бизнес бакалавры; ғылыми және педагогикалық магистратураны бітіргеннен кейін – “Маркетинг” мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі; бейіндік магистратураны бітіргеннен кейін – “Маркетинг” мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі.

 

Оқу ұзақтығы:

– орта білімнен кейін 4 жыл (күндізгі)
– арнаулы орта білімнен кейін 3 жыл (күндізгі, сырттай, қашықтықтан оқыту.)
– жоғары білімнен кейін 2 жыл(сырттай, қашықтықтан оқыту)
– 2 жыл – ғылыми-педагогикалық бағыт
– 1 жыл – профильдік бағыт

 

Маркетинг мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры келесі салаларда талдау, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметті жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық нарықтарды зерттеу, әртүрлі меншік түріндегі шаруашылық субъектілердің маркетингтік ортасын зерттеу;  кәсіпорынның маркетинг жүйесін жетілдіру; кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын қалыптастыру. Маркетингті қолдану аясы өте кең. Түлектердің кәсіби қызмет объектілері болып табылады: мемлекеттік мекемелер,  қызмет көрсету кәсіпорындары, әртүрлі экономикалық, өндірістік және делдал кәсіпорын ұйымдары,  халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, көлік және коммуникация,  жобалық және ғылыми-зерттеу институттары,  қоғамдық ұйымдар, ғылыми-зерттеу, білім беру мекемелері.

 

Кәсіби қызмет бағыттары:

– маркетингтік қызметті жоспарлау;

– маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;

– компанияның маркетингтік мүмкіндіктеріне бағалау жүргізу (SWOT-талдау әдісі, GAP-талдау, STEP-талдау);

– корпоративті стратегияны қалыптастыру;

– функционалдық стратегияны жасау;

– тауар және баға саясатын жасау және жетілдіру;

– нарықта өткізу және тауарды жылжыту жүйесін ұйымдастыру;

– нарықта тауар және қызметтерді жылжыту үшін маркетингтік коммуникацияны қолдану;

– нарықта бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ететін маркетингтік стратегияны тарату;

– маркетинг қызметіне тексеру, аудит және бақылау жүргізу

 

Міндетті және элективті (таңдау бойынша) пәннің/ескертпе:

– Экономикалық теория
– Микроэкономика
– Макроэкономика
– Маркетинг
– Бухесеп және аудит
– Қаржы
– Менеджмент
– Математика
– Маркетингтік зерттеулер
– Маркетингті басқару

Выбор языка: