ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

«Экономика», «Менеджмент», «Қаржы» диссертациялық кеңесі

8D04101 (6D050600) Экономика, 8D04102 (6D050700) Менеджмент, 8D04103 (6D050900) Қаржы білім беру бағдарламалары Диссертациялық кеңесі «Тұран» университеті мен Қазақстанның басқа да жоғары оқу орындары түлектерінің докторлық диссертацияларын қорғау бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 9 наурыздағы №98 бұйрығымен бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгілік ережелерге сәйкес Диссертациялық кеңес тұрақты және уақытша құрамдардан тұрады, Кеңес мүшелері жетекші ғалым-экономистер болып табылады.

 

«Экономика», «Менеджмент», «Қаржы» білім беру бағдарламалары Диссертациялық кеңесі сұрақтары бойынша:

 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы: Ералина Эльмира Маратовна

E-mail: disssovet_em@turan-edu.kz

Тел: +7 727 260-40-26 (1096)

Моб: +7 707 819 23 60

Серікқызы Айсара
Мустафаева Багила Усенбаевна
Бубеев Мухтар Сапаралиевич
Булент Шен
Мухамеджанова Айгуль Айтмагамбетовна
Алибекова Гульназ Жанатовна
Төраға
PhD, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институты директорының ғылым жөніндегі орынбасары.
Түйіндемені оқу

Білімі

 • Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. М.Әуезов, Шымкент, Қазақстан 09/1994 – 06/1999 жж
  Инженерлік-экономикалық факультеті, мамандығы – халықаралық экономикалық қатынастар
 • Қазақ-Америка университеті, Алматы, Қазақстан, 09/2003-01/2006
  Менеджмент магистрі
 • Жаңа экономикалық университет. Т.Рысқұлова, 09/2012-09/2015
  PhD докторы, диссертациялық жұмыстың тақырыбы «Қазақстан Республикасындағы ғылыми әзірлемелерді коммерцияландырудың ұлттық жүйесін қалыптастыру» (диплом 2017 жылы 16 маусымда алынған)
 • CARANA корпорациясы, EdNet- курс «Жетілдірілген макроэкономика», «Ұйымдастырушылық мінез-құлық», Алматы, Қазақстан, 06-07/2003
 • ЮНИТАР – Біріккен Ұлттар Ұйымының оқыту және зерттеу институты – курс «Капитал нарығын реттеу және дамыту», мамыр, 2006 ж., Женева
 •  Маркетинг жоспарын құрудың практикалық курсы – семинар, Ресей менеджмент мектебі, Мәскеу, Ресей, 2007 ж.,
 • «Халықаралық электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету» сертификаты, 2008 ж., Мәскеу, Ресей
 • Зияткерлік меншік объектілерін коммерциялық мақсатта пайдалану және бағалау мәселелері – семинар, Қазақстан Республикасының Ұлттық зияткерлік меншік институты, 23 желтоқсан 2008 ж.
 • TII Жазғы мектебі – Технологиялар трансферті, инновациялық және өнеркәсіптік ақпарат бойынша Еуропалық қауымдастығының семинары (Брюссель), Любляна университеті, Словения, 7-11 қыркүйек 2009 ж.
 • Инновациялық жобаларды басқару – семинар, «Аспандау» ғылыми-білім беру қоры (Қазақстан), «Техноконсалт-Менеджмент» ЖШС, РФ Үкіметі жанындағы Халық шаруашылығы академиясы (Ресей, Мәскеу), Алматы, 21-22 мамыр 2010 ж.
 •  Орталық Азиядағы ғылым, технология және инновация көрсеткіштерін жақсарту, 2011 жылғы 6-8 сәуір, «ҰИҚ» АҚ, Алматы
 • ANSI PMBOK PMI Guide 4 стандарты негізінде компанияда жобаны басқару тәжірибесі, 25-28 мамыр аралығында 35 академиялық сағат көлемінде, PMI, РК СПМ.

Жұмыс тәжірибесі

 • Қазақ-Америка университеті – Алматы, Қазақстан (2001-2006)
 • Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы  – Алматы (2006-2011)
 • «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі – Астана, Қазақстан (2011-2012)
 • Elsevier халықаралық компаниясы (2012-2015)
 • «SciTechConsult» ЖШС
 • Тұран университетінің халықаралық көшбасшылық институты (2017 – 2018 ж.)
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институты
 • атындағы Қазақ ұлттық университеті әл-Фараби (2018 жылдан қазіргі уақытқа дейін):
 • Тұран университеті (2018 жылдан қазіргі уақытқа дейін)

Әлеуметтік белсенділік

 • Технологияларды коммерцияландыру кәсіпқойлары қауымдастығының мүшесі
 • Ғылыми редакторлар мен баспагерлер қауымдастығының мүшесі (РФ)
 • ҚазҰУ диссертациялық кеңесінің мүшесі. Әл-Фараби, Тұран университеті

Жарияланымдар

1)      “Некоторые аспекты снижения издержек вуза”-Поиск, №12, 2005

2)      “Проблемы реформирования финансирования образования”-KAU-Transactions, №7, 2006

3)      Развитие наукометрии (обзор казахстанского и зарубежного опыта),  Международная научно-практическая конференция, “Молодой ученый-2007”, Тараз, 18-19 апреля, 2007

4)      Информационное обеспечение научного и инновационного развития Казахстана, Международная конференция «Информационное общество: состояние и перспективы», посвященная 50-летию НЦНТИ РК, Алматы, 2007

5)      Казахстан в научно-техническом развитии среди стран СНГ, Международная научно-практическая конференция, КазНУ им. Аль-Фараби,  ноябрь, 2006

6)      Новые технологии для развития человека в Казахстане: послания Национального отчета о человеческом развитии -2006, Континент, сентябрь, 2007

7)      Результативность научно-технической деятельности (на основе данных НЦ НТИ)//Элемент, АО «НЦНТИ», №1, 2010г.

8)      Информационный фактор функционирования НИС РК// Экономист, 2008, №4

9)      Некоторые проблемные аспекты коммерциализации научных разработок в Казахстане. Материалы Международной научно-практической конференции «Наука и вызовы времени», Том 1, Алматы, 2008

10)    Технологический аудит – веление времени// Матер.  Междунар. науч.-практ. конф «Роль научной инновации в развитии экономики страны», Баку, Азербайджан, 23 октября, 2009 Результативность научно-технической деятельности (на основе данных НЦНТИ)//Элемент, АО «НЦНТИ», №1, 2010г.

11)    Охрана прав на объекты ИС как важнейшее условие инновационного развития РК. // Международная научно-практическая конференция “Роль и значение ИС в инновационном развитии экономики”, 10-12 октября, 2010г., г. Киев.

12)    Шаймарданова О.А., Алибекова Г.Ж., Акишев Н.К. «Анализ и выявление патентоспособности научных исследований и разработок» // Материалы Международной конференции «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики», Центр Научных Инноваций Национальной Академии Наук Азербайджана, 30-31 марта 2011 года, г.Баку.

13)    Цой А., Алибекова Г. Деятельность АО НЦ НТИ по продвижению и коммерциализации инновационных технологий. // Материалы Международной конференции «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики», Центр Научных Инноваций Национальной Академии Наук Азербайджана, 30-31 марта 2011 года, г.Баку

14)    Алибекова Г., Цой А.И. Деятельность АО «НЦНТИ» по продвижению и коммерциализации инновационных технологий. // Сборник трудов АО «НЦНТИ», «Научно-техническая информация как фактор научно-технологического развития РК» –Алматы, АО «НЦНТИ». – с.81.

15)    Алибекова Г., Цой А.И. Деятельность АО «НЦНТИ» по продвижению и коммерциализации инновационных технологий// Международная конференция «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики». // Центр научных инноваций при Академии наук Азербайджана. – Баку, 2011.

16)    Цой А.И. «Сети трансфера и продвижения технологий» // Материалы семинара «Правовая охрана, защита и использование интеллектуальной собственности», Учебный центр филиала РГКП НИИС, 2011.

17)    Алибекова Г., Цой А.И. Деятельность АО «НЦНТИ» по коммерциализации результатов научно-технической деятельности // Научный семинар «Международная карьера в науке: научные публикации, совместные исследовательские проекты», проводимый в рамках Международного научного форума VI Рыскуловские чтения «Социально-экономическая модернизация Казахстана в условиях глобальной финансовой нестабильности», 16-18 мая 2012 г. – г.Алматы

18)    Алибекова Г. Сарсенова К. «Некоторые примеры университетской инфраструктуры развития инноваций в Турции»//Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы и современные тренды развития высшего образования», посвященная 50-летнему юбилею КазЭУ им. Т. Рыскулова, 4 октября 2013г. стр 346-356

19)    Алибекова Г. «Анализ развития исследований и разработок в Казахстане по секторам деятельности»// Труды Международных Сатпаевских чтений «Роль и место молодых ученых в реализации Стратегии «Казахстан-2050», посвященных 80-летию КазНТУ имени К.И. Сатпаева,  1 том, 2014, Алматы

20)    Смагулова Ш.А, Алибекова Г. «Оценка государственного финансирования научных разработок в Казахстане»//Вестник Университета «Кайнар», №4/1, 2014

21)    Таменова С.С., Алибекова Г. Опыт формирования и развития национальных систем инноваций в Южной Корее и Турции//Сборник материалов международной научно-практической конференции «Формирование наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане»/Под ред. Н.К. Нурлановой.– Вена, Австрия: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад»,  2015.– С.171-192

22)    Альжанова ф., Алибекова Г. Мировой опыт использования «кросс-индустриальных инноваций» в развитии зеленой экономики//Материалы панельной сессии «Энергия будущего: глобальные тренды и технологии» IX Астанинского экономического форума «Новая экономическая реальность: диверсификация, инновации и экономика знаний». – Астана, 25 мая 2016г

23)    Алибекова Г.Ж. Оценка уровня регионов Казахстана по параметрам занятости на предмет возможности формирования IT кластера// Вестник современной науки:- Издательство «Сфера», 2016, -№8.-С.24-27 (РФ)

24)    Алибекова Г.Ж. Парк инновационных технологий как пилотный проект создания инновационного кластера на базе СЭЗ // Экономика и бизнес: теория и практика:- Издательство ООО «Капитал» , 2016, -№8.-С.4-2 (РФ)

25)    Алибекова Г.Ж. Вопросы оценки эффективности программ коммерциализации// Экономика и бизнес: теория и практика:- Издательство ООО «Капитал» , 2018, -№7.-С.5-8 (РФ)

26)    Alibekova G., Medeni T., D.Soylu. World trends in research performance evaluation and current state in Kazakhstan and Turkey//International scientific and practical conference on the theme: “Kazakhstan in the multipolar world: economic scenarios”, Al-Farabi Kazakh National University, April, 9-10, 2019, pp.293-299

27)    Сарсекеева М., Алибекова Г. ҚАЗАҚСТАНДА ҮШТІК СПИРАЛЬ (TRIPLE HELIX) МОДЕЛІН ҚОЛДАНУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ // VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ Алматы, Қазақстан, 2-12 сəуір 2019 жыл, Алматы, 156-159 беттер

28)    Альжанова Ф.Г., Алибекова Г.Ж., Сатпаева З.Т. Исследование и оценка уровня цифровой готовности науки в Казахстане// Наука, экономика и социальная модернизация общества: реальность и перспективы / Под ред. академика НАН РК Сатыбалдина А.А. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2019. – 744 с.

29)    Алибекова Г.Ж., Альжанова Ф.Г., Сатпаева З.Т. Методические подходы к оценке мультипликативного эффекта и вклада науки в социально-экономическое развитие страны // Приоритеты реиндустриализации и новое содержание экономического роста. Сборник научных статей под ред. академика НАН РК Сатыбалдина А.А. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2020. – 519 с

30)    Нургисаева А., Таменова С., Алибекова Г. Анализ государственного регулирования управления отходами в Республике Казахстан// Достижения науки в контексте устойчивого развития общества /Сборник научных статей под общей ред. проф. Арупова А.А. В 2-х т. – Алматы: Институт мировой экономики и международных отношений, Казахстан, 2020. – 1 том. – 348 с.

 

ККСОН ұсынған басылымдарда

1)      Технологический аудит – как инструмент оценки эффективности технологий// Экономика: стратегия и политика, 2009, №1

2)      Потенциал реализации инновационных проектов//Банки Казахстана, 2010, №5.

3)      Алибекова Г. Определение показателей результативности и эффективности научно-технической и инновационной политики Казахстана // Экономика и статистика, №3.

4)      Алибекова Г. «Обзор состояния и условий развития науки, технологий и инноваций в Турции»// Экономика: стратегия и практика, №1, Институт экономики МОН РК, Алматы. 2014.

5)      Алибекова Г. «Сравнительный анализ эффективности государственного финансирования исследований и разработок (на примере Казахстана и развитых экономик)» // Казахский экономический вестник, №1-2, Институт экономики МОН РК, Алматы. 2014.

6)      Сатыбалдин А.А., Альжанова Ф.Г., Алибекова Г.Ж. Модель формирования и развития национальной системы коммерциализации научных разработок в Казахстане//Экономика: стратегия и практика. Алматы:– «Институт экономики КН МОН РК»,  2016.– №3.– С. 6-15

7)      Алибекова Г.Ж., Киреева А.А, Мусабалина Д.С.. Зарубежные модели формирования кластеров ИКТ//Экономика: стратегия и практика. Алматы:– «Институт экономики КН МОН РК»,  2017.– №3.– С. 15-27

8)      Алибекова Г.Ж., Тлеппаев А.  Формирование микросистемы коммерциализации научных разработок университета// Известия НАН РК. – Алматы: Гылым Ордасы.-2017.-№3

9)      Алибекова Г.Ж., Таяуова Г.Ж., Ильмалиев Ж.Б. Проблемы оценки эффективности программ содействия коммерциализации научных разработок в Казахстане//  “Комплексное использование минерального сырья”. Алматы:- Институт металлургии и обогащения, 2018.-№ 4.-С.181-191

10)    Таяуова Г.Ж., Алибекова Г.Ж., Ильмалиев Ж.Б., Кенжалиев О.Б.. Современное состояние взаимодействия науки, образования и бизнеса в Казахстане//Экономика: стратегия и практика. Алматы:– «Институт экономики КН МОН РК»,  2018.– №4.– С. 15-27

11)    Алибекова Г., Бапиева М. Факторы развития цифровой экономики в Республике Казахстан// Новости науки Казахстана, №2, 2019

12)    M.I. Dabylova, J. Grabara, G. Alibekova. University-business cooperation in Kazakhstan: influencing factors// The Journal of Economic Research & Business Administration. No3 (133). 2020, p.4-14

13)    Mussayeva D.M., Alibekova G.Zh., Tunc M., Dabylova M.I.Аnаlysis of Potеntiаl, Struсturе, Dynаmiсs of Dеvеlopmеnt of Kаzаkhstаn’s Sсiеnсе. Economics: the strategy and practice. 2021; 16(3):81-93.

 

INTERNATIONAL PUBLICATIONS

14)    Electronic databases in the information support of scientific and technical sphere of Kazakhstan International conference “Internet and library and information resources in science, culture, education, and business”, Fergana, 2008, Uzbekistan

15)    Technology audit – the challenge of time, International scientific-practical conference “The role of scientific innovation in economic development”, Baku, Azerbaijan, October 23, 2009

16)    Innovative development of Kazakhstan: the view from the outside and inside / / VII International Scientific and Practical Conference “Information, analysis, forecast – strategic levers of effective public administration”, June, 2010, Kiev, Ukraine

17)    Analysis and revealing patentability of R&D, International conference “Corporate management and innovative development of economy”, Center for Scientific Innovations of the National Academies of Science of Azerbaijan, 30-31 March, 2011, Baku, Azerbaijan

18)    Linking university and industry: experience of Turkey and challenges in Kazakhstan, 6th International conference for entrepreneurship, innovation and regional development “Regional economic resilience through innovation and enterprise”, June 20-21, 2013, Turkey, Istanbul.

19)    The development of R&D in different sectors of activity in Kazakhstan, XII Triple Helix International Conference 2014, TOMSK, Russia

20)    Innovative technology park as a pilot project for formation of an innovation cluster in the free economic zone, «Economy and business: theory and practice», #8, 2016, pp. 4-6.

21)    Assessment of the level of regions of Kazakhstan for the possibility of forming an IT cluster, Bulletin of modern science, 2016, # 8, P.24-27 (Russia)

22)    Evaluation of IT sector development in regions of Kazakhstan through employment indicators assessment, International Journal of Innovative Research in Social and Natural Sciences, #1(1), 2018, Turkey

23)    Issues of technology commercialization programs performance assessment, “Economy and business: theory and practice ”, #7, 2018, pp. 5-8, Russia

24)    Economic nature and essence of the objects and processes of commercialization, “Commercialization of transfer of scientific technologies and developments”, #4, 2018, pp.78-84, Uzbekistan

25)    Research and evaluation of the level of digital readiness of science in Kazakhstan / In the collection «Science, economics and social modernization of society: reality and prospects». Ed. by Academician of NAS RK Satybaldin A.- Almaty: Institute of Economics, 2019.-744p

26)    Assessment of Entrepreneurial Potential of Turan University. (S.Tamenova). International Conference Proceedings. June 14-15, 2019, Triple Helix Chapter Kazakhstan, Almaty: Turan University, 2019. – с.28-38

 

Scopus-indexed publications

1)      Dnishev F., Alzhanova F., Alibekova G. Innovative development of Kazakhstan on the basis of triple helix and cluster approach, Economy of region (Russia), 2 (2015), pp.160-171. DOI: 10.17059/2015-2-13 (Scopus, Q2)

2)      Aruzhan Seitkaziyeva, Farida Alzhanova, Gulnaz Alibekova, Arsen Tleppayev, Econometric Evidence of the Effectiveness of Different R&D Funding Sources, International Journal of Economic Perspectives, (Turkey) 2016, Volume 10, Issue 4, pp.317-330.

3)      Alibekova G., Panzabekova A., Satpayeva Z. Sustainable development issues of Almaty as the largest metropolis in Central Asia, International Conference on Sustainable Cities, 18 May 2018, Moscow, Russia IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science,  Volume  177, https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/177/1

4)      G. Alibekova, N. Ainakul, M. Bapiyeva. Absorption potential in increasing innovative perception of Kazakhstan enterprises, The bulletin of the National academy of sciences, Kazakhstan, 2019, Volume 379, Issue 3, pp.135-143 (ESCI, WoS)

5)      G. Alibekova, M. Bapiyeva. Digitalization processes and their impact on the development of the Republic of Kazakhstan, The bulletin of the National academy of sciences, Kazakhstan, 2019, Volume 380, Issue 4, pp. 217-225 (ESCI, WoS)

6)      Panzabekova A, Satybaldin A, Alibekova G and Abilkayir N. Human capital for sustainable development: a comparative analysis of regions of the Republic of Kazakhstan. International Conference on Sustainability and Climate Change 17 May 2019, Moscow, Russian Federation, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 317. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755- 315/317/1/012013

7)      Alibekova, G; Tleppayev, A; Medeni, TD; Ruzanov, R. (2020) Determinants of Technology Commercialization Ecosystem or Universities in Kazakhstan. JOURNAL OF ASIAN FINANCE ECONOMICS AND BUSINESS (South Korea) Volume: 6 Issue: 4 Pages: 271-279 DOI: 10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.271 (Scopus, Q4)

8)      Dabylova, Malika, Mariusz Sroka, and Gulnaz Alibekova. 2020. ‘New Challenges in Education Processes at Technical Faculties in Asian Countries of the Former Soviet Union’. Production Engineering Archives 26(1): 15–18.

9)      Janusz Grabara, Malika Dabylova, Gulnaz Alibekova: IMPACT OF LEGAL STANDARDS ON LOGISTICS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Acta logistica, Vol. 7, No. 1, pages 31-37, 2020 (Slovak Republic)

10)    Gulnaz ALIBEKOVA, Tunc MEDENI, Aksana PANZABEKOVA, Dinara MUSSAYEVA. (2020). Digital Transformation Enablers and Barriers in the Economy of Kazakhstan. The Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol.7 No.7 pp.565-575

11)    Nurmukhanova, G., Alibekova, G., Tamenova, S., & Niyetalina, G. (2021). Strategic management of universities for regional competitiveness. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(1), 551-562. doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.551

12)    Alibekova, G., Özçelik, S., Satybaldin, A., Bapiyeva, M., & Medeni, T. (2021). Research performance assessment issues: The case of Kazakhstan. Scholarly Assessment Reports, 3(1) doi:10.29024/sar.37

13)    Kenzhaliyev, O. B., Ilmaliyev, Z. B., Tsekhovoy, A. F., Triyono, M. B., Kassymova, G. K., Alibekova, G. Z., & Tayauova, G. Z. (2021). Conditions to facilitate commercialization of R & D in case of Kazakhstan. Technology in Society, 67 doi:10.1016/j.techsoc.2021.101792

 

Монографиялар (ұжым)

1)      Развитие инновационной системы Казахстана в условиях модернизации 3.0: институты и механизмы / Под ред. Академика НАН РК, д.э.н., проф. А.А. Сатыбалдина. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2017. – 412 с.

2)      Конкурентоспособность вуза в контексте инновационного развития / Под общей редакцией Алшанова Р.А., Ряховской А.Н. – Алматы: Университет Туран, Финансовый университет при Правительстве РФ, 2018.  – 220с.

3)      Стратегия экономической безопасности и социальной стабильности Казахстана: коллективная монография / под рук. академика НАН РК Сатыбалдина А.А. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2019.- 740 стр

 

Ғылыми жобалар

Маркетинговое исследование в области внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ВЭД РК) для осуществления информационно-технической поддержки отечественных экспортеров и импортеров и обеспечение их информацией о перспективных рынках сбыта несырьевой экспортной продукции, а также содействие поиску ниш нетрадиционного казахстанского экспорта. Заказчик – МИТ РК, 2008, руководитель проекта

 

Исследования по выработке рекомендаций по созданию национальной системы информационно-технического обеспечения продвижения внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ВЭД РК) для осуществления информационно-технической поддержки отечественных экспортеров и импортеров, обеспечение их информацией о перспективных рынках сбыта несырьевой экспортной продукции, а также содействие поиску ниш нетрадиционного казахстанского экспорта. Заказчик – МИТ РК, 2008, руководитель проекта

 

Аудит научного потенциала Казахстана, 2007 (МОН РК и Национальная академия США)

 

Ғылыми жобалар

 • «Развитие инновационной системы Казахстана в условиях становления наукоемкой экономики: институты и механизмы» (2015-2017гг.);
 • «Формирование IT-кластеров в регионах Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации» (2015-2017гг.);
 • «Концепция цифрового портала оценки научного потенциала и эффективности научных исследований»  (2018-2020гг.)
 • «Наукоемкая экономика: факторы формирования, приоритеты и механизмы развития в Казахстане» (2018-2020гг.)
 • «Научно-технологическое пространство стран ЕАЭС: структура, механизмы развития, обеспечение экономических интересов Казахстана» (2020-2023гг.)
 • «Разработка концепции и механизмов сбалансированного территориального развития экономики и общества Казахстана», ПЦФ (2021-2022 гг.)

Халықаралық жобалар

 • “New technologies for human development, 2007, UNDP
 • Assessment of Digital Public Goods in Kazakhstan, UNICEF, 2021
 • Conduct a Landscaping Analysis to develop a national roadmap for  accelerating employability in Tajikistan including country investment  agenda and international digital job markets for outsourcing, UNICEF, 2022
 • COVID Induced Inequalities: Education, Health Services, Digital Access, and Female Labor Force Participation, CAREC, 2022
Таяуова Гулжанат Жубаткановна
Төраға орынбасары
PhD, сыртқы байланыстар мен докторантура жөніндегі проректор, «Тұран» университеті
Түйіндемені оқу

Образование

Наименование вуза, факультета, специальности Даты
1 Анкаринский Университет, Центр обучения турецкого языка (TÖMER), курс турецкого языка, Турция октябрь 1992 – октябрь  1993
2 Стамбульский Университет, Факультет политических знаний, спец.Финансы, Турция, Финансист-политолог октябрь  1993 – июль  1998
3 Босфорский Университет, Высшая школа иностранных языков (YADYÖK), курс подготовки профессионального английского языка, г.Стамбул, Турция октябрь  1999 –  июль  2000
4 Босфорский Университет, Магистр делового администрирования (МBA), Турция, Магистр Делового Администрирования октябрь  2000 – июль  2003
5 Стамбульский Университет, Доктор Ph.D. Управление и организация, Турция. Доктор философии  (Ph.D) октябрь 2003 – июль  2009

Опыт работы

Должность, место работы, страна Даты
1 Ассистент генерального директора, Astek Construction and Trade Co. (строительство, логистика, торговля),  Стамбул, Турция Апрель 1997 – август 1998
2 Менеджер по развитию бизнеса (проекта), Portal Group B.V. (строительство, логистика, торговля), Стамбульский торговый центр, Турция Сентябрь 2002 – декабрь 2006
3 Заведующая кафедрой Менеджмент и Маркетинг, Университет им. С.Демиреля, Казахстан Август 2009 – июль 2011
4 Директор департамента докторских программ, Ассоциированный профессор кафедры Экономика и Менеджмент, Казахстанско-Британский Технический Университет (КБТУ),  Алматы, Казахстан Сентябрь 2011 – июль 2012
5 Директор докторских программ, Алматы Менеджмент Университет, Казахстан Сентябрь 2012 – август 2014
6 и.о. профессора кафедры Менеджмент и Маркетинг,

Алматы Менеджмент Университет, Казахстан

сентябрь 2014 – 2018
7 Председатель Государственной Аттестационной Комиссии,

Международный Университет Информационных Технологий (МУИТ), Алматы, Казахстан

Январь 2012 – декабрь 2015
8 Председатель Государственной Аттестационной Комиссии  

Университет Международного Бизнеса (UIB),  Алматы, Казахстан

Январь 2013 – декабрь 2013
9 Член Диссертационного Совета DBA, Школа Корпоративного Управления Российской Академии Народного Хозяйства при Президенте Российской Федерации, (РАНХиГС), Москва, Россия, далее Член диссертационного совета, European University Business School, Монтре, Швейцария июнь 2014

 

Февраль 15-19, 2017

10 Преподавание по международной программе Erasmus + , Karel de Grote University College, Антверпен, Бельгия апрель 17-21, 2017

 

11 Наставник молодых исследователей в сфере экономики и менеджмента, Турецкий Научно-Исследовательский Фонд  (TUBAV) при Совете научно-технологических исследований Турции (TUBITAK), Турция с февраля 2016г.
12 Член Бизнес Совета Министерства здравоохранения и Социального Развития РК февраль 2016 – март 2019
13 Приглашенный профессор КИМЭП (Executive MBA), Казахстан сентябрь 2014 – декабрь 2018
14 Преподавание по международной программе Erasmus +

ICD International Business School, Париж, Франция

апрель 7-14 2018

 

15 Председатель Государственной Аттестационной Комиссии,

Евразийского Технологического Университета, Алматы, Казахстан

декабрь 2018 – декабрь 2019
16 Директор Международного Института Лидерства (позже Высшей школы бизнеса), Руководитель международных проектов, доцент кафедры «Деловое администрирование», Университет «Туран», Казахстан июль 2018 – август 2019

август 2019 -декабрь 2020

17 Профессор кафедры «Деловое администрирование»,

Yeditepe University, Стамбул, Турция

с 9 сентября 2020г.
18 Проректор по внешним связям и докторантуре,

Ассоциированный профессор кафедры «Менеджмент»,

Университет «Туран», Казахстан

с декабря 2020г.

 

19 Председатель Государственной Аттестационной Комиссии,

Международный Университет Информационных Технологий, Алматы, Казахстан

с января 2021г.

Научные достижения

Книги/Монографии

 1. Таяуова Гулжанат, Международное предпринимательство. Теория и практика. TOO «Полиграфкомбинат», Алматы, 2013. (на турецком)
 2. Ильмалиев Ж., Кенжалиев О., Алибекова Г., Дьяченко О., Проблемы коммерциализации в системе: образование, наука, производство в Республике Казахстан, // Монография. ISBN 978-601-323-201-0. – Алматы, Казахстан, 2019. – 164 стр.

 

Докторская диссертация

Таяуова Гулжанат, “Международное предпринимательство и стратегическая адаптация; Исследование Турецких компании в Кыргызстане” (“Uluslararası Girişimcilik ve Stratejik Adaptasyon: Kırgızstan’da Faaliyet Gösteren Türk İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”), Докторская диссертация, Стамбульский Университет, Институт социальных наук, 298 страниц, Июль 2009 г., Стамбул, Турция, доступен по адресу http://tez2.yok.gov.tr/, (Тур.)

 

Основные публикации (начиная с последних):

Более 30 статей опубликованных в научных журналах в Казахстане и за рубежом, в том числе в журналах ККСОН (11 публикации) и индексируемых в базе данных Scopus (2 публикации), Thomson Reuters Web of Knowledge (8 публикации), Google Scholar Hirsh Index –7, кол-во цитировании – 230  .

Более 40 выступлений с докладом в международных конференциях в Тайланде, Испании, Италии, Англии, Франции, Турции, Финляндии, Азербайджане и тд.

 

Статьи, опубликованные в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор или цитируемых в международных базах (Web of Science, Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal)

 1. Kenzhaliyev, O.B.Ilmaliyev, Z.B.Tsekhovoy, A.F., …Alibekova, G.Z.Tayauova, G.Z., Conditions to facilitate commercialization of R & D in case of Kazakhstan, Technology in Society, 2021, 67, 101792;
 2. Tayauova, Gulzhanat; Amirbekova, Diana, Theories and Components of Knowledge Competence, Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital (ECIC 2016), ISBN: 978-1-910810-89-7, 2016, s. 280-284;
 3. Tayauova, Gulzhanat; Bektas, Cetin, The Role of Networks in Development of Small and Medium sized Enterprises in Kazakhstan, Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2014), 2014, s.240-245;
 4. Tayauova, Gulzhanat, Diana Amirbekova, Almagul Kanagatova, Development of Corporate Knowledge Management: A Case of Educational Sphere, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014. – № 116. – С. 4449-4451 Çetin Bektaş, Gulzhanat Tayauova, “A Model Suggestion for Increasing Effectiveness of Higher Education: University-Industry Collaboration”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 2014, pp. 2270-2277;
 5. Gulzhanat Tayauova, Diana Amirbekova, Almagul Kanagatova, “Development of Corporate Knowledge Management: A Case of Educational Sphere ”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 2014, pp. 4449-4451;
 6. Gulzhanat Tayauova, “The effect of foreign language knowledge and foreign market knowledge on success of foreign firms doing business in Kazakhstan”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, pp. 3395-3400;
 7. Gulzhanat Tayauova, “Advantages and disadvantages of outsourcing: analysis of outsourcing practices of Kazakhstan banks”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 41, 2012, pp. 188-195;
 8. Gulzhanat Tayauova, “The Impact of International Entrepreneurial Orientation on Strategic Adaptation”, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 24, 2011, pp. 571-578.

 

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

 • Г.Ж.Таяуова, Ниеталина Г.К., Ильмалиев Ж., Современные инструменты коммерциализации капиталоемких научных разработок, Вестник университета «Туран». – Алматы, 2019. – №4;
 • Г.Ж.Таяуова, Г.Ж.Алибекова, Ж.Б.Ильмалиев, О.Б.Кенжалиев, Общая характеристика системы: образование, наука, производство, Экономика: стратегия и практика, №4, 2018;
 • Алибекова Г.Ж., Ильмалиев Ж.Б., Таяуова Г.Ж., Проблемы оценки эффективности программ содействия коммерциализации научных разработок в Казахстане, Международный научно-технический журнал «Комплексное использование минерального сырья», №4, 2018;
 • Gulzhanat Tayauova, Çetin Bektaş «Аn Overview of Entrepreneurial Universities and Main Barriers to Entrepreneurial University Development in Kazakhstan», «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия экономическая». -№ 2 (124). -2018 г.
 • Таяуова Г., «Основные характеристики компетенции управления знаниями для успешного стратегического развития организации», Central Asian Economic Review (ранее – «КазЭУ Хабаршысы» / «Вестник КазЭУ»), №1 2018 г.
 • Таяуова Г., Исследование существующих концепций, подходов и принципов системы управления знаниями, Central Asian Economic Review (ранее – «КазЭУ Хабаршысы» / «Вестник КазЭУ»), №2 2018 г.
 • Таяуова Г., “Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management”, Экономика: Стратегия и практика., Институт Экономики КН МОН РК, №4 (32), 2014;
 • Таяуова Г., «Роль организационной культуры в управлении знаниями на предприятии», Вестник университета Туран, 2 (62) 2014г;
 • Таяуова Г., Амирбекова Д., «Теоретические основы управления знаниями на предприятии», Вестник КазНУ серия экономическая, №6(100) 2013 год, стр.73-79;
 • Коржынбаева A., Бейсембаева М, Таяуова Г., “Entrepreneurship in Turkey and its impacts to the economy”, Вестник КазНУ, Серия: экономическая, №3 (85), 2011, Алматы;
 • Коржынбаева A., Бейсембаева М, Таяуова Г., “The role of SME in sustainable economic development of Kazakhstan, Вестник КазНУ, Серия: экономическая, №3 (85), 2011, Алматы;
 • Таяуова Гулжанат, Кукебаева Куралай, “Влияние связей на предпринимательский успех” (“An Impact of Networks on Entrepreneurial Success”), Менеджмент в образовании, Научный журнал, №1 (60), Алматы, 2011 г.;

 

Статьи, опубликованные в прочих изданиях

 • Cetin Bektas, Tayauova G., Science Ethics and Social Responsibilities of Scientists, The Journal of International Scientific Researchers, 2019, Volume 4, Issue 2, pp. 108-120;
 • Алиева Г., Таяуова Г., Управление организационными изменениями на предприятии, Вестник Атырауского университета нефти и газа, раздел: «Экономика и социально-гуманитарные науки» №2 (46), 2018.
 • Коробейникова С., Таяуова Г., Партнерство, проверенное временем. Восемь лет сотрудничества с Международной Академией Бизнеса (Республика Казахстан)., Информационно-аналитический журнал РАБО «Бизнес – образование».№1 (35), 2014. стр 24;
 • Таяуова Г., Амирбекова Д., Канагатова А., “Development of Corporate Knowledge Management: A Case of Educational Sphere», Журнал «Болашак», 3 (26) 2013, p.43;
 • Таяуова Гулжанат, “Оценка исторического развития определения международного предпринимательства и новое определение международного предпринимательства на основе его компонентов” (тур. “Uluslararası Girişimcilik Tanımının Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Uluslararası Girişimciliğin Bileşenleri Açısından Yeniden Tanımlanması”, SDU Хабаршысы, Научный журнал, №.4 (16), 80.стр., Университет им.Сулеймана Демиреля, Алматы, 2010;
 • Таяуова Гулжанат, “Кыргызстан в период глобализации: Оценка возможностей и угроз” (“Küreselleşme Sürecinde Kırgızstan: Fırsatlar ve Tehditler Değerlendirmesi”), Журнал социальных наук, Стамбульский университет, Институт социальных наук, №1, 1-13 стр., Стамбул, 2004.

 

Статьи, опубликованные в материалах научных конференций

 • Г.Ж.Таяуова, Niyetalina G., Kenzhaliyev O., Ilmaliyev Zh., Modern tools for the commercialization of capital-intensive research, Сборник докладов «2nd Bilge Kagan International Science Congress». – ISBN: 978-605-81106-1-8. – Барселона, Испания, 5-7 ноября, 2019;
 • Gulzhanat Tayauova, Bakytgul Tundikbayeva, The Role of Organizational Factors in Managing Knowledge, Сборник статей конференции “Bilge Kagan International Science Congress”. – Амстердам, 26-29 октября, 2018.
 • Gulzhanat Tayauova, Zhanserik Ilmaliyev, Olzhas Kenzhaliyev, Gulnaz Alibekova, Interaction of Education, Science, and Production: An Analysis of the Current State in Kazakhstan, Сборник статей конференции “Bilge Kagan International Science Congress”. – Амстердам, 26-29 октября, 2018;
 • Таяуова Г., «Исследование предпринимательского намерения у студентов УО «Алматы Менеджмент Университет», Электронный сборник тезисов и докладов ежегодной международной научно-практической конференции «Современное предпринимательское образование», г. Москва, 29 марта 2018 г., с.79;
 • Музбаева А., Таяуова Г., Экономический рост в контексте модернизации и управления изменениями, Материалы ХIII Международной научной конференции«Наука и образование – 2018»,12 апреля 2018 года.
 • Gulzhanat Tayauova, Diana Amirbekova, Theories and Components of Knowledge Competence, European Conference on Intellectual Capital, Италия, 2016
 • Gulzhanat Tayauova, Managing Knowledge for Business and Entrepreneurial University Development, Сборник статей конференции «4th World Conference on Business, Economics and Management». – Кушадасы, Турция, 30 апреля – 2 мая, 2015. (Key note speaker);
 • Gulzhanat Tayauova, Diana Amirbekova, Dababrata Chowdhury, The impact of knowledge creation and exchange of SMEs performance in Kazakhstan, Sixteenth Annual International Conference, Global Business and Technology Association (GBATA), June 8-12, 2014 Baku, Azerbaijan, available at https://www.dropbox.com/s/ei32qeny3n2t8la/GBATA2014-Readings-Book.pdf , p.9;
 • Gulzhanat Tayauova, The Role of Networks in Development of Small and Medium sized Enterprises in Kazakhstan, Сборник статей конференции «2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship». – Academic Conferences & Publishing International Limited Reading, ISBN: 978-1-909507-93-7, ISSN: 2049-6834. – Бангкок, Тайланд, 6-7 февраля, 2014;
 • Gulzhanat Tayauova, Diana Amirbekova, Dababrata Chowdhury, The influence of knowledge competence on company performance of SMEs in Kazakhstan, Материалы международной конференции «Globalizing Businesses for the Next Century: Visualizing and Developing Contemporary Approaches to Harness Future Opportunities». – Хельсинки, Финляндия, 2013, http://gbata.org/wp-content/uploads/2013/06/GBATA_2013_Readings_Book.pdf ;
 • Dababrata Chowdhury, Gulzhanat Tayauova, Repercussion and Association of Knowledge Transfer (KT) in Turkish SMEs., Материалы международной конференции Британской Академии Менеджмента «Management Research Revisited: Prospects for Theory and Practice». – Cardiff University. – Кардиф, Великобритания, 2012, http://www.bam.ac.uk/sites/bam.ac.uk/files/BAM_2012_Programme_0.pdf;
 • Dababrata Chowdhury, Murat Kasimoglu, Ramazan Uygun, Gulzhanat Tayauova, Destruction of the Entrepreneurial Opportunities in the Indigenous Markets in Turkey, Материалы международной конференции Британской Академии Менеджмента «Management Research Revisited: Prospects for Theory and Practice». – Cardiff University. – Кардиф, Великобритания, 2012. http://www.bam.ac.uk/sites/bam.ac.uk/files/BAM_2012_Programme_0.pdf;

 

Научное консультирование

Защитились под руководством 6 докторов Делового администрирования, 1 доктор PhD, более 50 магистров. На данный момент является научным руководителем 4 докторантов PhD.

 

Членство/почетная должность в международных и местных научных организациях, ассоциациях, советах (начиная с последних)

 • Председатель Государственной Аттестационной Комиссии, Международний Университет Информационных Технологий, 2022, Казахстан;
 • Председатель международной конференции «Global Conference on Business, Economics, and Management» organized by Academic World Education and Research Center, ноябрь 2020,  Турция;
 • Руководитель проекта международной конференции Bilge Kagan 2. International Science Congress, Барселона, ноябрь 2019 г., Испания;
 • Program Chair международной конференции «Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism», 18-20 октября 2019, Анталия, Турция;
 • Председатель международной конференции «Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism» organized by Academic World Education and Research Center, 12-14 октября 2018,  Турция;
 • Член ред коллегии конференции Bilge Kagan 1. International Science Congress, 26-29 октября 2018 года, Амстердам / Нидерланды;
 • Председатель Государственной Аттестационной Комиссии, Евразийский Технологический Университет, Алматы, 2018, Казахстан;
 • Член международного консультативного совета конференции «6th World Conference on Business, Economics and Management», 4 – 6 may, 2017, Северный Кипр, Турция http://www.globalcenter.info/wc-bem/advisoryboards.htm ;
 • Член Совета правления Ассоциации молодых бизнесменов Евразии, Турция (2013г.);
 • Член международного консультативного совета научного журнала Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, http://sproc.org/ojs/index.php/gjbem/about/editorialPolicies#custom-0 , Кипр, Турция;
 • Член международного редакционного комитета Eurasian Business & Economics Journal (International Refereed & Indexed) Евразийской Академии Наук, Турция www.busecon.eurasianacademy.org  ;
 • Член международного редакционного комитета Journal of International Economic and Social Studies, (International Refereed & Indexed), Университет Газиосманпаша, Турция http://jiess.gop.edu.tr/Anasayfa.Aspx ;
 • Член международного консультативного совета конференции «2nd International Conference on Business, Finance and Administrative Sciences (ICOFAS)», 9-11 сентября 2016 г,  Бали, Индонезия;
 • Член международного научного комитета конференции «5th World Conference on Business, Economics and Management», апрель 2016 г., Анталия, Турция, http://www.globalcenter.info/wc-bem/advisoryboards.htm
 • Член международного научного комитета конференции «4th World Conference on Business, Economics and Management», 30 апреля – 2 мая, 2015, Кушадасы, Турция http://www.globalcenter.info/wc-bem/advisoryboards.htm ;
 • Член международного редакционного комитета «1st International Conference on Business and Social Sciences», King’s College London, 27 ноября 2014г, Лондон, Англия;
 • Председатель Пленарного заседания Международного Форума Молодых Бизнесменов Тюркского Мира, 24-29 ноября 2013, Стамбул, Турция;
 • Член Диссертационного Совета DBA Школы Корпоративного Управления Российской Академии Народного Хозяйства при Президенте Российской Федерации, июнь 2014, Москва, Россия;
 • Член Бизнес Совета Министерства Здравоохранения и Социального Развития РК;
 • Председатель Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК) кафедры «Менеджмент и общественные дисциплины»» Международного Университета Информационных Технологий с 2012 по 2015 гг.
 • Председатель Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК) по специальности магистратуры 6М050700 «Менеджмент», 6М051000 «Государственное и местное управление» Университета Международного Бизнеса на 2013 г;
 • Член научного комитета и модератор секции «Бизнес образование для предпринимательства» международной конференции МАБ «Предпринимательство и бизнес образование в развивающемся мире», 31 октября – 1 ноября 2013г., Алматы.
 • Модератор секции «Международное предпринимательство. Возможности и угрозы.» в 5.Международном Конгрессе Предпринимательства, Университет им.С.Демиреля, 5-7 июня 2013г., Алматы;
 • Заместитель председателя ГАК, член Диссертационного Совета DBA Международной Академии Бизнеса с 2012 по 2014;
 • Член Экспертной комиссии по докторской диссертации Международной Академии Бизнеса с 2012 по 2014, Казахстан.

 

Проекты

 1. Участие в проекте «Производство химических продуктов на основе этанола», проведение маркетингового анализа, КБТУ, декабрь 2011-март 2012;
 2. Ведущий научный сотрудник в проекте МОН РК на тему «Управление знаниями в вузах: инновационный подход» (2014-2017), Алматы Менеджмент Университет;
 3. Старший научный сотрудник в проекте МОН РК на тему «Образование, наука, производство: барьеры коммерциализации капиталоемких научных разработок», АО “Институт металлургии и обогащения” (2018-2020);
 4. Руководитель проекта МОН РК на тему «AP05133381 «Развитие предпринимательского образования в Казахстане: теоретико-методологический и практический подход», По Заключению государственной научно-технической экспертизы данный проект получил высокую оценку экспертов – 33 балла (от 36), с учетом критериев оценки «качества и инновационности исследовательского плана» – 8.33, «реализуемости исследовательского плана» – 7.33, «компетентности заявителя» – 9 и «исследовательской среды» – 8.33. Однако, спустя несколько недель по решению заседания Национального научного совета от 17 января 2018г., протокол №1 «Большинством голосов путем тайного голосования» проект был не одобрен;
 5. Руководитель проекта и запуск программ бизнес-образования для школьников «KinderMBA, JuniorMBA, TeenMBA» при университете «Туран», 2018г.;
 6. Участник международного проекта «OneAsiaFoundation» (Япония) проведенный совместно с университетом «Туран», лектор по курсу «Азиатское сообщество: лидерство и инновации», 2019г.;
 7. Руководитель международного проекта по предпринимательскому духу студентов GUESSS в университете «Туран», с 2021г.;
 8. Руководитель международного проекта TRIPLEHELIX в университете «Туран» с 2021г.;
 9. Руководитель проекта по международной аккредитации ACQUIN в университете «Туран», получен результат «Институциональная аккредитация без обязательств» и аккредитация 33 образовательных программ Университета, 2021-2022гг.
Ералина Эльмира Маратовна
Ғылыми хатшы
PhD, «Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі, «Тұран» университеті
Түйіндемені оқу

Образование

 • 2003-2007 Университет «Туран», бакалавриат по специальности «Менеджмент»
 • 2007-2009 Университет международного бизнеса, магистратура по специальности «Экономика»
 • 2014-2017 Университет «Туран», докторантура по специальности «Экономика»
 • 10.2018 Доктор PhD по специальности 6D050600 «Экономика»

Академический и практический опыт

2006-2013 гг. ведущий специалист отдела мониторинга АО «Казкоммерцбанк»

 • — обучение и консультация по розничным продуктам: кредиты, депозиты, текущие счета, предварительный расчет по кредитам и депозитам, переводы Western Union, переводы по текущем счетам;
 • — обучение и консультация по платежным картам: блокирование/разблокирование карт, снятие лимитов, расчеты по кредитным картам и т.д.
 • — консультации по картам American Express

Программы – Open Way, Workflow, FPSS, Outlook, Prezi, Trello.

 • 2013-по настоящее время старший преподаватель кафедры «Менеджмент»
 • 2017 май – разработка тестов на английском языке по дисциплине «Макроэкономика» для поступающих в магистратуру в Национальном центре тестирования МОН РК
 • 2017 август – член Республиканской апелляционной комиссии для поступающих в магистратуру в Национальном центре тестирования МОН РК
 • 2019 апрель — разработка тестов на казахском языке по дисциплине «Менеджмент» для поступающих в магистратуру в Национальном центре тестирования МОН РК

Преподаваемые дисциплины, практические курсы

Бакалавриат:

 • Введение в предпринимательство — каз/рус
 • Микроэкономика – анг.
 • Макроэкономика – анг.
 • Инновационный менеджмент — каз/рус
 • Культура ведения бизнеса — каз/рус
 • Магистратура: Управление проектами — каз/рус

Повышение квалификации

 • февраль 2016 г. – Мастер-класс Маршева В.И. д.э.н., заслуженного профессора МГУ имени Ломоносова на тему: «Как обучать и научить стратегическому мышлению и озарению»
 • январь 2017 г. – Школа педагогического мастерства по курсу «Инновации в образовательной деятельности предпринимательского университета»
 • февраль 2017 г. – International scientific-practical conference «Integration of business structures: strategies and technologies

Зарубежная стажировка

 • март 2018 г. Университет прикладных наук Циттау – Герлитц, Германия
 • Июль 2018 г. – участие в проекте ««Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»
 • Январь 2018 г. – проведение тренинга для преподавателей ВУЗов РК на тему «Введение в бизнес»
 • Январь 2019 г. – проведение мастер класс на тему «Digital технологии в предпринимательстве» для преподавателей ВУЗов РК
 • Июнь 2019 – прохождение обучения d Cоюзе Проектных Менеджеров Республики Казахстан по программе «Практика управления проектами на основе стандарта PMI PMBOK GUIDE 6 edition»
 • Июнь 2019 – присуждена профессиональная квалификация «Ассистент менеджера проектов» с занесением в Реестр центра сертификации специалистов, утвержденного решением Правления НПП РК «Атамекен» от «28» декабря 2016 в Союзе проектных менеджеров РК приказом от №299 от 08.12.2017 НПП РК «Атамекен»

Основные публикации

В рейтинговых научных изданиях (с импакт-фактором):

 1. Analysis and Prospects of Developing Higher Education as a Key Factor of Economy Development (Comparative Analysis) — ARLE-ASERS Publishing – Journal of Advanced Research in Law and Economics(ISSN2068696X-Romania-Scopus),2017 г.
 2. The Influence of Social and Psychological Climate on the Job Satisfaction Level of Higher Education Personnel in the Conditions of Anticrisis Management: P1947, International Journal of Psychology. 51():805, JUL 2016. International Journal of Psychology. 51():805, JUL 2016.

В материалах международных научно-практических конференциях и журналах, рекомендованных ККСОН:

 1. Қазақстан Республикасында инновациялық кәсіпкерліктің заманауи жағдайы – №3, Вестник Университета «Туран»,2019 г.
 2. The impact of internationalization of higher education on the competitiveness of economy in the countries of Central Asia: Comparative analysis — №1 (113) Вестник КазНУ серия экономическая, 2016 г.
 3. Пути повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Республике Казахстан в условиях глобализации — №3 (67) Вестник Университета «Туран»,2015 г.
 4. Адаптация университетов мирового класса в системе высшего образования для повышения конкурентоспособности Республики Казахстан — № 4 (72) 2016 Вестник Университета «Туран»,2016 г.
 5. Quality of higher education as a factor of competitiveness increase of the national economy of the Republic of Kazakhstan – Социально – экономические итоги 2014 года: реалии и преспективы Материалы Международной научно – практической конференции (Львов, Украина),2014 г.
 6. Современное состояние и тенденции развития высшего образования как фактора повышения конкурентоспособности экономики Казахстана в условиях глобализации — №2 (45) часть 1 НПК Научная дискуссия: Инновации в современном мире (Москва, Россия), 2016г.
 7. Role of the higher education in modern economic development of the Republic of Kazakhstan – International scientific conference “Economy without borders: integration, innovation, cross – border cooperation” (Kaunas, Lithuania),2016 г.
 8. Theoretical aspects of the impact og higher education on the economic development of the country – ХI national scientific – practical conference “The strategies of modern science development” (North Charleston,SC,USA),2016
 9. World-class universities as the factor of the enhancement of country’s economic competitiveness – Международной научной конференции на тему «Инновационная экономика: процессы, стратегии, технологии» (Кельце,Республика Польша). 2017 г.
 10. Анализ развития высшего образования и рынка труда в Республике Казахстан – МНПК «Инновационная экономика: процессы, стратегии, технологии» Тбилиси (Грузия),2017 г.
 11. Инновационное развитие системы высшего образования при модернизации экономики – МНПК «Мировая экономика и профессиональное образование в новых геополитических условиях» Университет «Туран». – Алматы, 2017. – С. -286-291
 12. Қазақстан Республикасында инновациялық кәсіпкерліктің заманауи жағдайы — Вестник Университет «Туран». — №4, 2018 г.
 13. Innovative model of the system of higher education of the Republic Kazakhstan as a factor in improving the competitiveness of the economy — Вестник Университет «Туран» — №4, 2018 г.
 14. Интеллектуальный капитал — Вестник Университет «Туран». — №2, 2019 г.
 15. Assessment of the current state of development of the system of higher education as a competitiveness factor — Международная научно-практическая конференция «Достижения науки в контексте повышения качества жизни и устойчивого развития общества» — апрель, 2019 г.
Диссертациялық кеңес мүшелері
Ыдырыс Серікбай Садуақасұлы
Экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Түйіндемені оқу

Жүмыс орны

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 

Құрылымы

Экономика, басқару және құқық факультеті, Экономика, қаржы және есеп кафедрасы

 

Оқыту курстары

 1. Экономикалық теория
 2. Экономикалық ілімдер тарихы
 3. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі
 4. Заманауи экономикалық саясат

Еңбек жолы

1977 жылы ҚазМУ-нің философия-экономикалық факультетінің саяси экономия мамандығын бітіргеннен кейін, 1995 жылға дейін Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтында: ассистент, аға оқытушы, доцент, жалпы техникалық (1986-1992ж.) және есеп-экономикалық (1992-1994ж.) факультеттерінде декан орынбасары, жоғарғы оқу орнына дайындық факультетінің деканы (1992-1994) қызметтерін атқарған. 1981 жылы Мәскеудің қаржы институтының аспирантурасына оқуға түсіп, 1984 жылы қаржы активтері мәселелеріне арналған кандидаттық диссертациясын жемісті қорғаған. 1995 жылы КАБ «Игілік» – банктің Жамбыл бөлімшесінде директор болды. 1996 жылы Жамбыл университеті ашылып Серікбай Садуақасұлы «Экономикалық теория» кафедрасына меңгеруші болып тағайындалады.

 

2004 жылдан бері Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де еңбек етіп келеді.  2004-2006 ж. экономика факультетінде декан қызметін атқарды. 2006 жылдан бастап Түркістан Гуманитарлық Ғылымдар және Бизнес Институтының оқу-әдістемелік ісі жөніндегі директор орынбасары  (2006-2008 ж), одан кейін Гуманитарлық – педагогикалық сырттай оқыту факультетінің деканы, (2008-2009 ж), 2009 – 2014 ж. экономика факультетінің деканы, 2014-2016 жылдары Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы қызметін атқарды 2017жылдан бүгінгі күнге дейін Экономика,қаржы және есеп кафедрасының профессоры

 

Біліктілікті жетілдіру

 1. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Академиялық ұтқырлық сертификаты. 03.04.2017-17.04.2017
 2. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Экономика мамандығы бойынша біліктілік арттыру сертификаты. 72 сағат. 03.04.2017-17.04.2017
 3. Қырғызстан Республикасы, М.Рысқұлбеков атындағы Қырғыз экономикалық университеті, Ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздері. 72 сағат. 12.06.2017-26.06.2017
 4. М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Академиялық ұтқырлық сертификаты. 01.04.2018-25.04.2018
 5. Есенов университеті, Академиялық ұтқырлық сертификаты. 22.04.2019-04.05.2019

Зерттеу жұмыстары, жарияланымдары (приоритетті бағыттары)

Оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар, монографиялар

 1. Экономические проблемы горно-металлургического комплекса Казахстана , Монография, Шымкент: издательство «Алем», 2018 г. – 244 с.
 2. Тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарын басқаруды жетілдіру, Монография, Шымкент: издательство «Алем», 2018 г. – 136 б.
 3. Rusya Federasyonu ve Orta Asya: ekonomi, politika, güvenlik, Monografi.-Şimkent: “Alem”, 2018 – 136 s.
 4. Қаржы, Оқу құралы, Түркістан: издательство «Алем», 2018 г., 19,5 б.т., – 310 б.
 5. Инновацияны инвестициялау және ұйымдастыру негіздері, Оқу құралы, Алматы 2020 ж., 345 бет
 6. Адам ресурстарын стратегиялық басқару, Оқу құралы, Шымент, 12.04.2021, 220 бет

IMPACT FACTOR КОЭФФИЦИЕНТІ БАР РЕЙТИНГТІК ЖУРНАЛДАР

 1. Econometric analysis of effect of oil price change, trade balance and other variables on inflation, International Journal of Energy Economics and Policy 8(4), 2018, pp. 134-138
 2. Political and economic aspects of energy cooperation between the Russian federation and People’s Republic of China, Central Asia and the Caucasus, 18(3), 2017, pp. 62-70
 3. Features of formation of product manufacturing processes with high added value in Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics 8(1), 2017, pp. 192-203.
 4. Ways to improve the protection of national food security by the state. Espacios 38(33), 2017
 5. Preconditions for the economic development of the jewelry industry and its legal aspects in the Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 7(4), pp. 955-958, 2017
 6. Conceptual Approaches to the Study of Nature of Private Ownership of  Private Subsiadiary Farming during Post-Socialist Transformation in Agricultural Sector. JASERS. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Biannually Volume VII Issue 2(16) Spring 2016, PP.350-362.
 7. Theoretical and methodological approaches to the study of human capital. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016, 7(2), pp. 426-434
 8. Peculiarities of the development of social infrastructure of rural districts and territories of central asian post-socialistic states. International Journal of Applied Business and Economic Research 14(9), 2016, pp. 5809-5842
 9. An evaluation of developments of ecommerce practices in Kazakhstan in the framework of historical process, Espacios, Vol. 40, Number 22, Year 2019, p. 4-16
 10. Supply Chain Management Improvement in Kazakhstan E-Commerce. International Journal of Supply Chain Management, Vol. 9, No. 3, June 2020, P. 331 – 337
 11. Salary Structure Optimization in Business Sector Organizations: A Case Study of Kazakhstan. Academy of Entrepreneurship Journal (Print ISSN: 1087-9595; Online ISSN: 1528-2686), Volume 26, Issue 2, 2020

ҚР БжҒм Білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынылатын тізім бойынша қазақстандық басылымдарда (2017-2021ж)

 1. Қазақстандағы арнайы экономикалық аймақтардың құрылымына талдау жасау. «Тұран» университетінің хабаршысы, № 3 (75), 2017, б. 165-170
 2. The Influence of Total Quality Management and Corporate Image On Customer Satisfaction Among University Students. «Тұран» университетінің хабаршысы, № 4 (76), 2017, с. 252 – 256
 3. Мұнай бағасының дамушы мұнай экспорттаушы елдердің нақты валюта бағамына әсері: панель мәліметтері негізінде талдау. Журнал «Статистика, учет и аудит», № 2 (69), 2018 б.163-167
 4. World Experience Of Innovative Activities Management In The Agriculture. Проблемы Агрорынка № 1, 2018, с. 16-22
 5. Минимальная заработная плата в системе организации тарифной оплаты труда. Вестник Национальной инженерной академии наук. № 3 (69), 2018, с. 112-118
 6. Econometric analysis on charity donations in usa. Известия национальной академии наук РК, № 3, 2018, с. 36-43
 7. Тарифная система – основа организации заработной платы на предприятиях. “Экономика. Стратегия и практика”, № 2 (46), 2018 с.106-113
 8. Ауыл шаруашылығында инновациялық қызметті басқарудың кейбір мәселелері. Журнал «Статистика, учет и аудит», № 3 (70), 2018 б.139-145.
 9. Аграрлық саладағы инновациялық қызметті басқарудың аймақтық аспектілері. Проблемы Агрорынка № 3, 2018, с.91-98.
 10. Devolopment and current situation of special economic zones in Kazakhstan. Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, серия экономическая, 3 (125), 2018, с. 127-133
 11. Этапы Становления  И  Развития Ювелирного Производства В Турецкой Республике. Вестник университета «ТУРАН», №4(80), 2018, 51-55 стр.
 12. Договорные аспекты организации заработной платы в Казахстане. Вестник Карагандинского Университета, №3(91), 29 сентябрь, Караганда, 2018, 214-222 стр
 13. Минимальная заработная плата в системе организации тарифной оплаты труда. Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан, №3(69), 2018, 112-117 стр.
 14. Мемлекеттік қызметкерлердің мансаптық өсуін басқару мәселелері және шешу жолдары. Журнал «Статистика, учет и аудит», № 1, 2019, с. 200 – 205
 15. Қазақстандағы электрондық сауданың заманауи жағдайын талдау және даму болашағы. “Экономика. Стратегия и практика”, № 1, 2019 ,c.123-135
 16. Қазақстанда электрондық сауда жүйесін дамытудың  негізгі алғышарттары. «Тұран» университетінің хабаршысы,  № 1 (81) 2019, с. 227-233
 17. Әлемдік мұнай бағасының Қазақстан аймақтық дамуына әсерін эмпирикалық әдістер негізінде зерттеу. Журнал «Статистика, учет и аудит», № 3 (74), 2019, с. 218 – 223
 18. Современное состояние функционирования логистических центров в республике казахстан. Журнал «Статистика, учет и аудит», № 2 (73), 2019, с. 118-122
 19. Тенденции развития рынка логистических услуг в Республике Казахстан. Журнал «Вестник Национальной инженерной академии РК», № 3 (73), с. 203 – 208, 2019 г.
 20. Әлемдік мұнай бағасының мұнай экспорттаушы елдердің экономикалық өсуіне әсері: панель мәліметтері негізінде талдау. Журнал  «Вестник Национальной инженерной академии РК», № 4 (74), с. 131-138, 2019 г.
 21. An Application For the Integration of Kano Model with Quality Function Deployment. Журнал «Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан», №1, 31-40 б.б., Алматы, 2020.
 22. ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН АРАСЫНДАҒЫ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІКТІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ. Статистика и учет    №3(78) 2020ж.225-230бет
 23. THEORETICAL FOUNDATIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN TERMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT. ЯсауиХабаршысы, 2020 г. №3(117) 274-287бет.
 24. ҚҰНСЫЗ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІ АЗАЙТУДА KАЙЗЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ. Вестник Туран №3(87) 2020ж. 257-263бет
 25. Понятие и сущность логистики. Журнал «Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан», №4, 167-171 б.б., Алматы, 2020.
 26. Қазақстан экономикасының өсуіне инновациялық даму мен ғылыми-зерттеу қызметінің әсері. Вестник Туран №2(90) 2021ж. 81-87бет

Жетістіктері

С.С. Ыдырыс  2 кандидат, 5 PhD доктор және 12 магистр диссертациялары қорғатқан. Бүгінгі күні 4 PhD докторына жетекшілік жасауда. Оның жетекшілігімен 4 студенті ҚР ЖОО арасындағы үздік ғылыми зерттеу жұмыстарына арналған конкурстың қорытындысы бойынша ҚР Білім және Ғылым министрлігінің I, II және III-ші дәрежелі дипломдармен марапатталған.

 

Ол 2004-2018жж. ҚР БҒМ-нің «Нархоз» университеті жанындағы «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» мамандақтары бойынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің мүшесі. Жалпы профессор-оқытушылар құрамы мен студенттермен ортақ тіл табыса білетін маман. Ол білім беру ісімен қатар ғылымды, әкімшілік қызметтерді де алып жүре алатын аса қабілетті ұйымдастырушы.

 

«Шағын және бір салалы қалаларды дамытудың әлеуметтік-экономикалық негізгі бағыттарын әзірлеу (Түркістан және Кентау қалалары мысалында)» атты құны 6 млн. теңге көлеміндегі жобаның аға-орындаушысы. «Инновациялық даму жағдайларында ОҚО сапалы құрамдас еңбек ресурстарының артуына мүмкіндік беретін беретін ұсыныстар дайындау» атты ғылыми халықаралық жобаның жетекшісі.

 

Елдің зияткерлік әлеуеті конкурстық бадарлама бойынша «Ұлттық ғылыми кеңестің» ғылыми зерттеулерді 2012-2014 жылдары гранттық қаржыландыру шешіміне сәйкес (2013 жылдың 17 қаңтар, № 2 хаттама) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті Төрағасының 2012 жылғы 9 ақпанда № 23-к  және 2012 жылғы 4 қыркүйектегі № 37 бұйрығымен бекітілген.

 

С.С. Ыдырыс Халықаралық Экономикалық Еуразия, Халықаралық Ақпараттындыру, Ресей Жаратылыстану және Қазақстан Экономикалық ғылымдар Академияларының академигі.   Ол ‘’Тұран университеті’’мекемесі қарамағында ашылған ‘’Экономика’’,’’Менеджмент’’және ‘’Қаржы’’мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестің 2017 жылдан осы күнге дейінгі  тұрақты мүшесі.

 

Білім беру ісіндегі сіңірген еңбектері жоғары бағаланып, оған: «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», «ҚР білім беру үздігі», «Ы.Алтынсарин» атындағы төс белгісі, ҚР Жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушысы  2016 жылғы грант иегері, ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің Грамотасы, ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығының ,, А.Байтұрсынов’’ атындағы күміс және алтын медалі, «ҚР БҒМ-нің Кәсіподақ қызметкерінің құрмет грамотасы», Ресей жаратылыстану академиясының  «Ғылым және Білім саласының еңбек сіңірген қайраткері», Еуропалық ғылыми-өндірістік консорциумының «Еңбек және Білім» ордені және “Адам Смит’’медалі, Оңтүстік Қазақстан облыстық маслихаттың Грамотасы, ,,Түркістан қаласына сіңірген еңбегі үшін’’медалімен марапатталған. Жас ұрпаққа тәрбие берудегі еңбектері үшін ,,Нархоздың 50 жылдығы’’, ,,ТарМУ-нің 60 жылдығы’’, «Армия генералы С.Қ. Нұрмағанбетов»,«Авиация генерал-майоры Талғат Бигелдинов» медалдерінің және ,,Қазақстан Патриоты’’мерейтойлық белгісінің       иегері. Қ.А. Ясауи атты ХҚТУ-нің дамуына қосқан үлесі үшін «Ұлағатты ұстаз» , ,,Ясауй’’ төс белгілерімен және ,,ХҚТУ-нің 25 жылдығы’’медалімен марапатталған.

Селезнева Ирина Владимировна
Экономика ғылымдарының докторы, профессор, «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі, «Тұран» университеті
Түйіндемені оқу

Руководитель прикладной темы «Модернизация платёжной системы Казахстана в условиях финансовой глобализации» (гос.регистрация в НЦНТИ 0110РК00237)

 

Член диссертационного совета университета «Туран» по специальности «Финансы»

 

Член редколлегии журнала “Вестник университета “Туран”

 

В рецензируемых изданиях: 8 публикаций. в т.ч.:

 1. Entrepreneurial projects’ development: Alternative sources of investments Zabolotnikova, V., Selezneva, I., Nizamdinova, A., Mukhamedyarova-Levina, T., Praliyeva, S.
 2. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2020, 8(2), стр. 253–268
 3. Procedure for efficiency assessment of financial – Budgetary control system // Journal of Applied Economic Sciences, 2017. – Vol. 12(8). – Р. 2442-2454
 4. Tax risks in the company’s accounting system: Essence, identification and control // International Journal of Economics and Financial, 2016. – Vol. 6 (4). – Р. 1791-1797
 5. Budgeting systems in the strategic management accounting // Indian Journal of Science and Technology, 2016. – Vol. 9(5) –  Р.1-11
 6. Current state of business development in Kazakhstan //Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016. – Vol. 7(2) .- Р. 260-269

h-index = 2 (Scopus)

h-index = 3 (РИНЦ)

h-index = 0 (Web of Science)

h-index = 4 (Scholar.google)

 

В изданиях, рекомендованных КОКСОН: более 50 публикаций, в т.ч.:

 • Новые направления фондирования деятельности субьектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане / Вестник университета «Туран» . – Алматы, 2021. – № 1 (89). – С. 91-97.
 • Проблемы и перспективы использования мирового опыта государственного регулирования и контроля трансфертного ценообразования в Республике Казахстан / Новости Науки Казахстана. – Алматы, 2020. – № 3 (145). – С. 12-34.
 • Оценка рынка кредитования субъектов малого и среднего бизнеса: сравнительный анализ и перспективы развития в Казахстане / Central Asian Economic Review». – Алматы, 2020. – № 2 (131). – С. 157-169.
 • Государственная поддержка предпринимательской деятельности в Республике Казахстан / Статистика, учёт и аудит. – Алматы, 2020. – № 2 (77). – С. 170-174.

12 учебников, учебных пособий, монографий:

 • Финансовое сопровождение бизнеса / Под редакцией к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т. — Алматы : Университет Туран, 2020 — 272 c. — ISBN 9786012144154.
 • Финансовый рынок и банковский бизнес / Под редакцией к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. — Алматы: Университет Туран, 2020 — 384 c. — ISBN 9786012144024.

Авторские свидетельства / патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности

Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом

 • № 2122 от 5 марта 2019 г.
 • № 2123 от 5 марта 2019 г.
 • № 2124 от 5 марта 2019 г.
 • № 3668 от 29 мая 2019 г.

Награды и поощрения

Гранты, премии:

 • Лучший преподаватель Вуза 2014 г., Лучший преподаватель Вуза 2008 г.

Государственные награды:

 • Нагрудный знак Министра образования и науки РК «Ы.Алтынсарин» (2017 г.)
 • Нагрудный знак Министра образования и науки РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2012 г.)
 • Благодарность Министра образования и науки РК (2012 г.)

Контакты

Телефон: 260-40-27

E-mail: i.selezneva@turan-edu.kz

Досжан Райгүл Дүкенбайқызы
PhD, ассоциацияланған профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Түйіндемені оқу

Білімі:

 • 2003 жылы Қазақ экономикалық университетін бітірді Рысқұлова Т., «Қаржы» мамандығы.
 • 2006 жылы Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін «Аударма ісі» мамандығы бойынша бітірді.
 • 2011 жылы Еуразиялық нарық институтын бітірді, «Қаржы» мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.
 • 2015 жылы «Шағын және орта бизнестегі жобалардың тәуекелдерін басқару» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады.
 • 2016 жылы жобаны басқару мамандығы бойынша PhD дәрежесін алды.

 Жұмыс тәжірибесі:

 • 2004-2005 ж.ж. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті экономика факультетінің «Қаржы және несие» кафедрасының оқытушысы.
 • 2005-2007 жж. Экономика және құқық академиясының «Экономика» кафедрасының оқытушысы.
 • 2009 ж. – қазіргі уақытқа дейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Экономика және бизнес жоғары мектебінің «Қаржы және есеп» кафедрасы меңгерушісінің ғылыми жұмыстар және магистратура жөніндегі орынбасары, PhD докторы, доцент м.а.
 • 2021 – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Экономика және бизнес жоғары мектебінің қаржы және есеп кафедрасының доценті.

Жетілдірілген оқыту және жетістіктер:

 • әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2017 жылғы үздік жас ғалымы.
 • «Ұлттық тестілеу орталығы» МКҚК ағылшын тілінде ОӘБ тесттерін әзірлеушілер жұмыс тобының мүшесі, ағылшын тілінде ОӘБ сұрақтарын әзірлеу бойынша сарапшы (2017 ж.);
 • ҚазҰУ-дың 80 жылдығына арналған университеттің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық медаль. әл-Фараби
 • 2011 ж. – «Оқу, ғылыми және тәрбие жұмысындағы жоғары жетістіктері үшін» Экономика және бизнес жоғары мектебінің деканы Ермекбаева Б.Ж.
 • «Ұлттық тестілеу орталығы» МКҚК ағылшын тілінде ОӘБ тесттерін әзірлеушілер жұмыс тобының мүшесі, ағылшын тілінде ОӘБ сұрақтарын әзірлеу бойынша сарапшы (2017 ж.)
 • Certificate of successful completion on “Enhancement of higher education and corporate sectors integration in accordance with new social environment” ERASMUS ENINEDU, 1-12 of October, 2018
 • Жазғы мектептің оқытушысы «Тарихи перспективадағы тұрақты даму үлгілері. Мұнай дағдарысынан көгілдір экономикаға» Падуа университетінде, Италия, Падуа, 9.07.2018-20.07.2018;
 • Certificate of successful completion of International Training on “Clean Technologies – Environmental Technology, Innovation and Management Systems as a Means for Regional and Local Economic Development” April 22 – May 16, 2018 (Rehovot, Israel)
 • «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясындағы «100 кітап» жобасының қатысушысы («Жеке қаржы» оқулықтар, ғылыми редактор, «Экономика», аудармашы), 2018-2019;
 • Certificate of successful completion on “Islamic Finance Qualification” AIFC, 72 hours, 2019
 • 2019 жылғы 1-3 наурыздағы Ө.Жолдасбеков атындағы математика және механика бойынша IX Халықаралық ғылыми жобалар байқауына қазылар алқасы ретінде қатысу сертификаты (ҚР БҒМ, «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы)
 • Erasmus Staff Mobility «Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдерінің қаржылық жүйелері интеграциялық үдерістер контекстінде». 24.02.2020 – 28.02.2020.UCLM, Испания, Ciudad real.
 • Л.Н. атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінің мүшесі. Гумилев, «6D050900 – Қаржы», «6D052100 – Мемлекеттік аудит» мамандықтары бойынша (2020-2023);
 • ERASMUS+ жобасы аясындағы курс тренері, 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP «Тұрақты даму» тақырыбы бойынша Инженерлік білім берушілердің педагогикалық оқуы (ENTER), 12.04.2021- 23.04.2021;
 • 40-тан астам жарияланымдар, соның ішінде конференция мақалалары мен оқу құралдары.

Ғылыми жобаларға қатысу:

 • 574060-EPP-1-2016-KZ-EPPKA2-CBHE-SP, Жаңа әлеуметтік ортаға сәйкес жоғары білім мен корпоративтік секторлардың интеграциясын жақсарту -ENINEDU жобасы. Жобаның ұзақтығы үш жыл (2017-2019 жж.) және оны әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті үйлестіруде;
 • 2018-2020 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында ғылымды қажет ететін өндірістерді қаржыландырудың тиімді үлгілерін қалыптастыру»;
 • ERASMUS+ TACIT жобасы (Innovation & Entrepreneurship Innovatively оқыту және коучинг). Жобаны Эксетер университеті, Ұлыбритания;
 • BR05236689-OT-18. Цифрлық экономикаға көшу жағдайында Қазақстан Республикасының туристік секторын әртараптандыру: стратегиялар мен іске асыру тетіктері. 2018 – 2019;
 • AP05131314-OT-18. Г.Ф.: Қазақстан Республикасында ғылымды қажет ететін өндірістерді қаржыландырудың тиімді үлгілерін қалыптастыру. 2018 – 2020
 • AP08053346 – Тұрақты даму инновацияларын олардың экономикалық орындылығы тұрғысынан зерттеу және Қазақстан Республикасында кәсіпорынды тиімді басқаруды құру. 2020-2022 (Ғылыми жоба жетекшісі)
Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: